2010-08-08

Reklam-TV 1954

Jomen, den första svenska TV-reklamen sändes 1954. Det var två år innan Radiotjänst började med reguljära sändningar från Nackamasten. Letar man efter födelseåret för svensk television hittar man också ofta 1956, det stämmer på så sätt att det sedan dess pågått oavbrutet. (Ännu tidigare hade man gjort provsändningar från KTH, de förefaller ha varit av rent teknisk natur.)

Men TV med reklam var alltså före TV utan. Kl 17 måndagen den 17 maj 1954 inleddes den så kallade Sandrewsveckan. Huvudansvaret för produktionen låg på biografkedjan, det tekniska skakades fram från andra håll. Sponsorer var inga problem, en rad av Sveriges största företag nappade. För att få tittare ställde man ut en mängd TV-apparater - några hundra eller uppemot tusen - här och var i Stockholm. Ja, eftersom man hade en enda sändare så blev det en lokal angelägenhet för orten.

Måndagen inleddes med introduktionsprogrammet Vi ser på TV (sponsrat av Philips). Därefter följde varje dag kl 17 till ca 20.45 diverse program, som uppräknade ser märkvärdigt välbekanta ut: nyheter med väder, barnprogram, frågesport, musik ...

Åtskilliga programrubriker verkar riktigt lockande. Vad sägs om Cops - i svensk tappning 1954? Det hette Bil på öppen gata - Ett dygn med trafikpolisen. Eller när armén upplyser om "atomvapnets taktiska konsekvenser" i Soldat i atomåldern, detta var inte ens nio år efter Hiroshima.

Bland de medverkande är det gott om kändisar, som Sonja Stjernquist och Carl-Gustaf Lindstedt. Liksom Evert Taube (som enligt en recensent "kan räknas till de få naturbegåvningarna" i det nya mediet), Bo Setterlind, Keve Hjelm ...

Nu var visserligen alla dessa aktiva även betydligt längre fram. På jakt efter något exklusivare fann jag den svenske magikern Hector el Neco (1900-1965). Nedanstående filmklipp inleds med uppgiften att detta, såvitt man vet, är den enda bevarade filminspelningen med honom, och att den spelades in av KTH i testsyfte. Efter ytterligare lite grävande så tror jag att nej, detta är nog det av Trelleborgs Gummifabrik sponsrade inslaget med honom i Sandrewsveckan 1954. Vilket i så fall vore det hittills enda smakprov jag hittat från den svenska reklamfinansierade televisionens allra första dagar.Enligt obekräftad uppgift ansågs Sandrewsveckan allmänt ha varit lyckad. Det konkretaste resultatet var man fick fart på politiker och tjänstemän, så att Sverige fick en etablerad television över huvud taget. Och det sändningstillståndet gick, som vi vet, inte till marknadskrafterna.


Huvudkälla:
Stick iväg, Jack! (Radio Nord) - Kommersiell TV kommer till Sverige

Inga kommentarer: