2010-08-05

Made in Germany

Jag kan i förbigående ej underlåta nämna, att då vid lossning av varor från vår egen båt, den som vi följt från Göteborg, några lådor gingo sönder, lastade i Hamburg med angivet innehåll av "diverse", detta diverse befanns utgöra imitationer av gamla Indiska vapen gjorda i Tyskland och avsedda att säljas i Calcutta, medan de andra lådorna innehöllo "ädelstenar" av diverse slag och färger, "made in Germany".
- C. A. C. Lewenhaupt, En färd till Indien (Malmö 1928), s. 169

Så gick det till för bara 80 år sedan. Inte för att jag har någon analys på lager, men på något sätt så var det alltså ekonomi i att kram från det industriella Tyskland såldes med förtjänst i Indien. Det var globalisering det med, men eftersom vi vann på det gjordes det inte så mycket väsen av det. Här är poängen att turister inte ska bli lurade att köpa souvenirer på andra sidan jorden som i själva verket kommer nästan hemifrån. Och som dessutom är av undermålig kvalité.

Jag vet inte om Lewenhaupten var lite efter sin tid, eller Familjeboken före, eller både och.
På den tiden, då tyskarna lade an på att fabricera varor, om hvilka omdömet kunde sammanfattas i "billig und schlecht" [här skulle jag översatt om jag inte litat på att ni ändå förstår], var i England made in Germany ett föraktfullt uttryck, som ofta användes äfven figurligt. Numera, sedan den tyska industrien intar en helt annan ståndpunkt, saknar uttrycket berättigande i förklenande betydelse.
 - Nordisk Familjebok (1912): Made in Germany – jo, det är ett eget uppslagsord

4 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Ursäkta, men jag kan inte mycket tyska. Vad betyder ”schlecht”? Det är inte heller uppenbart för mej, hur jag ska ta reda på det.

Björn sa...

@Lena http://lmgtfy.com/?q=schlecht ;-)

Mattias sa...

Även engelska Wikipedia har ett uppslagsord "Made in Germany", men där berättas historien något annorlunda.

Elin sa...

"Made in Germany" används faktiskt som reklamslogan av Germanwings, ett tyskt lågprisflygbolag.
"Fliegen Made in Germany - überraschend günstig".
Det skulle ju kunna vara en blinkning till forna tiders nedvärderande klang i uttrycket, men att det ens används som reklam antyder ju onekligen att det här med att vara tillverkat i Tyskland inte längre är dåligt alls.
(Slarvig översättning: Flygande Made in Germany - överraskande billigt).