2010-08-27

Nytt ord med historia: Värd och värt

Som värde, men adjektiv. Där andra skulle använda ordet "värdefull".

[Lars-Gunnar] Andersson tar upp ett lyssnarbrev som handlar om användningen av ordet värd (2006:108). Han menar att "värd i betydelsen 'värdefull'" har använts av barn och ungdomar minst sedan 80-talet. Han beskriver det ovanliga adjektivet värd som bara kan stå i predikativ med exempelmeningen "den är värd mycket" och menar att uttrycket "en värd bil" inte är möjligt. Enligt Andersson är dock den användningen på väg att bli normaliserad i ungdomsspråket, men bruket har ännu inte spridit sig till allmänspråket.

- Maria Persson, Ofta att det är värt! (Göteborgs universitet 2009)

Båda slutsatserna från 2006 kan bekräftas: I allmänspråket är det mycket ovanligt (leta själva på nätet så ser ni), i den uppväxande generationens mycket vanligt och självklart.

Detta är ett "nytt" ord som jag inte tagit upp i Nya ord med historia. Av ingen mer spännande anledning än att jag inte tänkt på det förrän efteråt.

2 kommentarer:

Björn sa...

Med vissa av mina kompisar kan vi fortfarande säga att någonting är "värd/värt" istället för "bra". Den här bloggen till exempel, den är fan värd.

Andreas sa...

Hepp.

Här, där jag är, i Västerbotten, säger man och vi ofta "ovärt".

Att höra någon säga "värt" händer också ganska ofta. Såväl unga som äldre, faktiskt.

Överlag gillar västerbottningar (jag är själv tornedaling egentligen) o-prefixet. Det är mycket praktiskt!