2010-03-26

Sture Linnér och biblioteket i Alexandria

Uppdaterat: Sture Linnér avled i går torsdag.


En välskriven och intressant artikel om biblioteket i Alexandria, vari bl.a. påpekas att det inte alls brändes ner av Caesar, avslutas tyvärr med följande:

Men Alexandriabiblioteket härjades verkligen av eld, fastän först år 638. Då utplånades det av kalifen Omar, som menade att om grekernas skrifter överensstämde med Koranen behövdes de inte, och om de stred mot Allahs ord var de inte önskvärda och måste förstöras. Bokrullarna användes som bränsle i stadens 4000 badinrättningar och sägs ha räckt till att värma badvattnet i sex månader.

- Sture Linnérs understreckare Alexandrias vetenskapliga underverk, SvD den 20 mars 2010

Detta är helt enkelt inte sant. På Omars tid var biblioteket borta sedan länge. Den klassiska bokbrännar-motiveringen tillskrivs honom om ett annat bibliotek, nämligen i Ktesifon; om det är sant vet jag inte, men på ett för faktoider mycket typiskt sätt så har en uppgift om en relativt okänd företeelse (biblioteket i Ktesifon) överförts till en betydligt mer känd (biblioteket i Alexandria).


Faktoider.nu: Biblioteket i Alexandria

Inga kommentarer: