2010-03-12

Dagens teknikutveckling

... Jag fruktar inte någon av de nuvarande maskinerna, vad jag fruktar är den oerhörda snabbhet med vilken de håller på att bli något helt annat än de för närvarande är. Ingen kategori har någonsin i det förflutna gjort en så snabb frammarsch. Borde inte denna frammarsch noggrant övervakas och hindras, medan det ännu går att hindra den?

När är ovanstående skrivet? På ett ungefär? - Det är visserligen hämtat ur skönlitteraturen, men icke desto mindre en kritisk beskrivning av sin samtid.

Svaret som vanligt med vit text här, markera för facit: > Samuel Butler, Erewhon (sv.: Landet Ingenstans), kap. 23 "The Book of the Machines", utgiven 1872 <

Inga kommentarer: