2010-03-15

Lördagsfråga: Uran


  1. "Promise of a golden future"; Union Carbide visar upp en näve gul uranmalm från Colorado-platån, som skall leda oss till en gyllene framtid. Scientific American, mars 1953.
  2. Henri Becquerel kom att "fotografera" uran genom att placera salter av ämnet på en fotografisk plåt. Den nedre biten lades ovanpå ett malteserkors, som man tydligt kan se skuggan av.
  3. Bohus fästning, Kungälv. Det var under en vistelse här julen 1938 som Lise Meitner och Otto Frisch kom på att ett experiment med neutronbestrålning av uran som nyligen gjorts, och där man efteråt funnit spår av barium, i själva verket innebar att uranatomerna klyvts. Detta kom snart att få konsekvenser långt, långt utanför den avancerade fysikens domäner.
  4. I Nordisk Familjebok från 1892 nämns under uppslagsordet uran det enda användningsområde man dittills funnit för grundämnet: urangult nyttjas till färgning af glas och till porslinsmålningar (länk). Läs mer om glaset på denna finfina sida om Vaseline and Uranium Glass - det är alltså två namn på samma sak, vet inte hur man fick in vaselin-benämningen. De spöklika färgerna uppstår i ultraviolett ljus; månne det är härifrån uppfattningen att radioaktivitet är grönkommer?

Inga kommentarer: