2008-03-14

Hising Island

Hisingen är, som bekant, en ö - rentav Sveriges fjärde största. Varför då? Dess tre sidor avgränsas av Göta älv, dess avstickare Nordre älv, samt havet. Men sådana landytor finns det ju gott om. Är en åker med diken runtom en ö?

Kanske förklaringen har med landhöjningen att göra? Den är f.n. ca 2 mm/år i området, eller 20 cm/sekel, eller 2 meter/millennium (den kan dock variera över tid). På åtminstone medeltiden utgjorde Göta älv och Nordre älv närmast långsmala havsvikar. Då kan det ha legat betydligt närmare till hands att betrakta Hisingen som en ö, en beteckning som sedan hängt med, oberoende av de geografiska förändringarna.En karta från sent 1600-tal samt ett flygfoto från ca 2000. Kan man se en viss skillnad redan här?

Detta är inget jag vet med säkerhet, utan en teori. Någon som känner till något som talar för eller emot den?

8 kommentarer:

Unknown sa...

Intressant, ska man börja tvivla på att man är ö-bo nu också? Eller är det elaka konspirationsteorier från en äkta ö-bo som Hex själv ;)

Hexmaster sa...

Tja, man behöver väl inte stamma från skärgården för att anse Hisingens ö-status egendomlig. Men de exakta definitionerna av den här sorten är ju språkliga, snarare än geografiska.

Det påpekades emellertid att det finns åtminstone en till sådan "ö", avgränsad av Torne älv, Kalix älv samt Tärendö älv; denna bleve betydligt större än Gotland.

Unknown sa...

Deltaöar är ju ganska vanliga (jag bor själv på en, i Klarälvsdeltat) och ibland räknas de som öar, ibland inte. Det hela är ganska förvirrande. Den norrbottniska bifurkationsön har jag också tänkt på i sammanhanget, jag tror inte att jag någonsin hört den kallas ö, men varför inte? Frågan är väl om man ska kräva att vattenståndet ska vara jämnt runt en landmassa för att den ska kallas en ö, och hur stora toleranser man i så fall ska ha på "jämnt".

Dessutom finns det ibland historiska skäl till vad som kallas och inte kallas öar. När man säger "Jylland" menar man ju i regel hela området från Slesvig upp till Skagen, trots att själva halvön, sedan en översvämning 1825, är något mindre än så.

Exemplet med diken är också intressant. Om man räknar kanaler är ju hela Jylland en ö. Liksom större delen av Götaland. Liksom...

Stephannium sa...

På din fråga!!!


En karta från sent 1600-tal samt ett flygfoto från ca 2000. Kan man se en viss skillnad redan här?


Jag förmodar att den äldre kartan visar gårdar och ett par kyrkor. Visst kan man se klara skillnader mellan kartorna, men tittar man på en nutida karta så finner man väl utbyggda områden. Såvitt vad jag känner till så har det varit en stark befolkningstillväxt på ön under de senaste 200 åren. Ett tips är att du möjligen kan få eller köpa en landskapvärdering av något av Göteborgs museum.

Stefan L från Skalman

Anonym sa...

Skall man vara sån så är ju hela södra Sverige en ö i och med Göta kanal i kombination med Göta älv.. och i så fall är Vänern och Vättern inte sjöar utan vikar. :-) Någonstans får man ändå dra gränsen..

Joakim E sa...

Nekromanten i mig vill tillägga att SCB nu tydliggjort sin definition av ö, vilket lett till en ny Sverigetrea, marginellt mindre än Öland. Se DN-artikel, listan och PDF.

Man har alltså helt automatiskt tagit fram de landmassor som avgränsas av tillräckligt brett vatten (enligt en digital karta i lämplig upplösning). Men "när bifurkationen eller de olika vattendragen utgör mer än 50 procent av omkretsen runt ett landområde" (s. 13) har man diskvalificerat det! Den norrbottniska bifurkationsön faller naturligtvis på detta, medan Hisingen nätt och jämnt klarar sig (se karta på s. 14).

Det är fantastiskt att det är så osjälvklart hur man ska definiera ett av svenska språkets kortaste ord.

Anonym sa...

Definitioner är vad statistiker lever av. Jag jobbade i många år på SCB och den dåvarande presschefen brukade ibland sucka över statistikernas oförmåga att kommunicera sina resultat utåt. Enligt honom var en av de vanligaste frågorna från journalister "Hur många jobbar i Sverige en vanlig dag?", var på statistikern svarar "Vad menar du med 'jobbar', vad menar du med 'vanlig dag' och vad menar du med 'Sverige'?"
/SolitaryMan

Intresserad sa...

His i Hisingen betyder klyva eller dela, dvs den klyver Göta älv i två delar. För övrigt tycker jag bäst om ö-definitionen som säger att landmassan ska ha samma sorts vatten runt om.