2008-03-28

Den oflelbare

Läser på nätet:

Det intressanta med Olausson är att ingen hittills, vad jag vet, har kunnat peka på några direkta faktafel i hans texter.

- Biblioteket i Amaurot: Faktoider i bokform

Det hade sannerligen varit intressant, fast tyvärr är det inte sant. Utöver alla påpekanden och korrigeringar som droppar in från allmänheten, och som ger mig tillfälle att göra åtminstone någon ändring i veckan, så har duktige förlagsredaktören Ragnar Hult på Forum bidragit till att avsevärt minska antalet oegentligheter i de artiklar som återfinns i boken. Allt från rent språkliga detaljer till direkta faktafel.

Som regel är dock dessa fel tämligen perifera; det är inte ofta som jag får anledning att ändra i själva resonemanget, s.a.s. Hittills har bara en "faktoid" återkallats där jag varit helt fel ute, nämligen den där jag försökte visa att Hitler inte alls var vegetarian, vilket han alltså var. Ett mellanting är den om Napoleons längd, där jag efter trippelkollar inte alls är lika tvärsäker som tidigare på att han inte var under medellängd; där har Lena Synnerholm varit till stor hjälp med uppgifter & hänvisningar.

Så som vanligt gäller att jag är mycket tacksam för alla som kan visa att jag har fel. (Att bara tycka hjälper däremot föga. Belägg, tack.)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Underbar rubrik :-)

/Hans R

Lena Synnerholm sa...

Det har alltså funnits folk, som beskrivit Napoléon som kort, medan andra beskrivit honom som medellång.