2008-03-31

Sydstaternas flaggor

Detta är en örlogsflagga. Den användes alltså enbart till sjöss i krig, åtminstone i just denna utformning.



Å andra sidan för USS Virginia (den berömda pansarbåt som ofta och felaktigt kallas Merrimac efter den fregatt som man utgick ifrån) som synes en annan flagga på denna tavla:



Inte för att man någonsin fick någon riktig ordning på sina flaggor. En mängd varianter förekom, i synnerhet i fält. Roligast är att den andra nationsfanan, "the Stainless Banner", hade såpass mycket vit yta att den kunde tas för en parlamentär-flagga. Den försågs därför så småningom med ett rött fält ("the Blood Stained Banner"), men ironiskt nog inte förrän 1865, strax före krigsslutet.

Wikipedia: Flags of the Confederate States of America
Flags of the World: Civil War Flags (U.S.)

5 kommentarer:

Unknown sa...

Två små påpekanden, En "jack" är inte en örlogsflagga i egentlig mening utan vad som på svenska benämns "gös". Dvs en lite mindre flagga som förs i fören på båtar, främst örlogsfartyg. Sen så är inte en örlogsflagga strikt begränsad till marint bruk. En örlogsflagga är en "krigsflagga" och kan användas på såväl land som vatten av ett lands väpnade styrkor.

Att Virginia förde "stars and bars" i aktern är alltså inte så förvånande som man kan tro innan man benat ut begreppen.

Hexmaster sa...

Tackar, är inte särdeles hemma i vexillogin men lär mig gärna. Eftersom ordet "örlog" = krig så är det logiskt att sådana flaggor även kan föras i land, har helt enkelt inte tänkt på det förrän nu.

Utgångspunkten för artikeln var att den kända flaggan var för marint bruk, vilket väl är vad beteckningen "navy jack" indierar?

Unknown sa...

Absolut men egentligen så är "navy" i "navy jack" överflödigt då en "jack" alltid är en flagga som enbart förs på sjön. Sedan verkar sydstaternas "navy jack" har gått samma utveckling till mötes som britternas "Union Jack" och blivit nationsflagga, även om detta i sydstaternas fall skett efter att staten upplösts.

Tyvärr verkar den här typen av frågor bli mer och mer komplicerade desto mer man grottar ner sig i dem. Faktoiden som sådan är naturligtvis helt oantastlig, min enda egentliga invändning var mot termerna. Dvs att jack borde vara översatt med gös och att man inte borde förvänta sig att Virginia skulle föra en gös på det aktra flaggspelet. Denna sitter i stället på gösstaken i fören och endast då fartyget är förtöjt.

Anonym sa...

Annan flaggfaktoid: att japans militärflagga (där den röda solen har 16 stralar) var landets nationsflagga under WW2.
Jag har iaf trott detta, efter paverkan fran film o tv där denna flagga visats upp.

En annan är att tysklands nuv. flagga har en nazikoppling (jag har träffat FLERA som trott detta), vilket är helt fel eftersom flaggan har klara liberala rötter i 1848 ars tyska revolution, och användes smaningom i den demokratiska Weimarrepubliken (i motsats till den kejserliga svart-vit-röda trikoloren som användes 1870-1918.)

Nazister och kejsarkonservativa ogillade denna liberal-socialist-demokratiska flagga och Hitler hade sina första regerings-ar kejsarflaggan och hakkorsflaggan som paralella nationsflaggor, för att senare ga över till enbart hakkorsflaggan.

Hexmaster sa...

"Faktoiden som sådan är naturligtvis helt oantastlig" - tack! :-) (Förvisso är the devil in the details.)

Carl: Den japanska flaggan är avgjort värt en titt. Att dagens tyska flagga skulle ha det allra minsta fascistiska arv, hur tänker folk egentligen? (Obs! retorisk fråga) Skulle gärna ta del av resonemanget i första hand.