2008-03-15

Vädra morgonluft

En läsare undrade över detta uttryck. Hade det kanske ursprungligen att göra med dödsdömda, som på detta sätt märkte att deras sista dag var kommen? En innebörd som sedan dess förändrats avsevärt.

Så är dock inte fallet. Det kommer från Hamlet, närmare bestämt hans spökande far; när denne tycker sig scent the morning air (akt I, scen 5) så får han dra sig tillbaka. Fast även denna innebörd ligger onekligen en bit ifrån dagens.

Inga kommentarer: