2008-03-27

Med varm hand

Uttrycket innebar ursprungligen att givaren var i livet.

... fosterföräldrar, hvilka efter att hafva ägnat ett barnhusbarn en särdeles god vård, antingen upptagit det till arfvinge, eller med varm hand tilldelat det betydliga gåfvor, eller befordrat det till ett godt och förmånligt gifte, eller på annat sätt betryggat dess framtida utkomst.

- Ur underhållsbok för barnhusbarn, tidigt 1900-tal

Något motsvarande uttryck "med kall hand" för gåvor i testamenten har jag inte hittat. Uttrycket "kalla handen" verkar också vara bildat just så enkelt och okomplicerat som man tänker sig, till skillnad från ex.vis "med varm hand".

Inga kommentarer: