2008-03-25

Kan man lita på mig?

En rätt vanlig reaktion när sidan/boken kommer på tal: Kan man lita på att det är sant?

Det är bra, eftersom det är just den sortens skepticism som är den främsta poängen med alltihop - att inte tro på saker bara för att folk påstår dem. Det är också ironiskt, eftersom jag ju faktiskt gör ärliga och ibland rätt långtgående försök att ta reda på hur det verkligen ligger till - vilket knappast är fallet med majoriteten av de tidningsartiklar, blogginlägg, insändare, fikasamtal osv. där man brukar få sig påståendena till livs. Men, det är vackert så...

(Kort svar på huvudfrågan: ni kan lita på att jag tror det jag påstår. Hittills har det oftast stämt.)

1 kommentar:

Anonym sa...

Fast till syvende och sist så handlar det inte om man litardig eller inte, utan att man själv kan kolla upp de referenser du ger som stöd. Utöver skepticism så är spridandet av hälsosam källkritik alltid eftersträvansvärt