2008-03-21

Good Friday

... Som långfredag heter på engelska. Vadå good?

Good har en äldre högtidligare betydelse "helig", som i beteckningen "den goda boken" om Bibeln. Även andra helgdagar har kallats "goda".

Den långa fredagen kallas så p.g.a. dess odiskutabelt upplevda utsträckning ("lång och besvärlig") för den som råkar vara uppspikad på ett kors, eller ev. för de som har att fira den genom att ha så långtråkigt som möjligt. Här är förklaringen kompletterad med en konkretare:

Hos oss kallas Christi lidandes dag Långfredag; eme­dan den Fredagen varit lång och besvärlig för vår Frälsare, och Gudstiensten, tillika med Fas­tan, hölts då längre, än på andra dagar.

- Sven Bælter, Historiska anmärkningar om kyrcko-ceremonierna (1762)

Bonus: Goodbye har inte med good att göra utan är en sammandragning av frasen God be with ye.


Online Etymology Dictionary: Good Friday
SAOB: Långfredag

Inga kommentarer: