2007-11-18

Vatten

1: Även om det inte känns så, så kan varmare luft innehålla mer fukt än kallare. Det är ju när den varma fuktiga luften når de kalla fönstren och kyls som imma fälls ut, eftersom den kallare luften inte kan innehålla lika mycket vattenånga. Denna lättbegripliga missuppfattning, att kall luft är fuktigare än varm, lär kunna få en del ägare till krypgrunder att ta felaktiga beslut i den svåra konsten att hålla en sådan torr och fin.

2: Vattenånga, vatten i faktisk gasform, är osynlig. Ångmolnen vi ser är små, små droppar av flytande vatten som bildats när vattenånga kondenserat.

3: Snö är som regel inte fruset regn, utan frusen vattenånga.

4: Snökristaller kan ha den klassiska hexagonala stjärnformen, men behöver inte ha det. Olika förutsättningar - temperatur, höjd, m.fl. - ger olika utseenden. De flesta snöfall brukar innehålla några vackra snökristaller, även om de inte är de vanligaste. Ibland hittar man inga alls.

2 kommentarer:

Line sa...

För mig är det självklart att varm luft innehåller mer fukt, åtminstone utomhusluft. Tänk bara luften i Asien under sommaren, phew. Däremot upplever jag svensk inomhusluft på vintern, alltså elektriskt uppvärm luft, som riktigt torr och jäklig. :)

Hexmaster sa...

Ah, jo, helt korrekt; det är annat man har i tankarna när man drar slutsatsen att kall luft är fuktigare.

De svåraste felsluten att komma åt är de som man drar omedvetet. Fick detta tips (tyvärr bortslarvat) av någon luttrad ägare till en krypgrund, som hört många underliga tips i branschen.