2007-11-02

Sarkofag

Ännu lite kunskap som är värd att få en vidare spridning. :-)

Ordet sarkofag kommer från grekiskans σαρκοφάγος sarkofagos, "kött-ätande". Antikens sarkofager gjordes i kalksten som ansågs påskynda kroppens upplösande.

Lite bonus-etymologier: Ordet fagos för "ätare" finns inte i så många sammansättningar, men en är de lotofager, "lotus-ätare", som Odysseus stötte på - deras lotusblommor hade, till skillnad från alla man känner till i sinnevärlden, narkotiska egenskaper. Ordet sarx för "kött", sarkos i genitiv ("köttets"), återfinns, oväntat nog, i ordet sarkasm; det kommer från sarkasmos som ordagrant betyder "slita sönder kött". Huva.

1 kommentar:

Svensson sa...

Tage Danielsson-vits: "Gamla Vecko-Journalens korsord var verkligen svåra, ingen fråga var enklare än "Var Sten Bergmans far", där svaret skulle vara "koprofag""... utred ski(k)ten i den vitsen om du kan...