2007-11-17

Grevens tid

När inträffade "grevens tid"? 1637-41 samt 1648-54.

Greven ifråga är Per Brahe d.y, och hans tid inträffade när han var generalguvernör i Finland.

Uttryckets betydelse har varierat, på finska avser kreivin aikaan än idag en god och lycklig tid, snarare än "i sista stund" som det rätt länge betytt på svenska. På danska har det åtminstone haft motsatt betydelse, och syftar då på den s.k. grevefejden på 1500-talet.

Inga kommentarer: