2007-11-04

Fixeringsbild

...En fixeringsbild, där betraktaren endast lyckas fixera en bild åt gången...
/ Saxat från nätet

Ordet har inget med "fixera" att göra. Det kommer från tyska vexieren: narra, lura, skoja... Ofta använt om småspel och tankenötter, eller vad det nu kallas på svenska.


Wikipedia (ty.): Vexier

Inga kommentarer: