2007-11-03

Lenins vagn

I första världskrigets slutskede for Lenin från Schweiz till Ryssland där han satte igång revolutionen. Transporten skedde i en förseglad, eller plomberad, järnvägsvagn.

Men -- "förseglingen" var bara ett kritstreck draget på golvet som ingen fick passera. Det var heller inget som Lenin tvingades till, utan tvärtom ett krav från dennes sida.

Detta har jag läst hos Jolo; den förseglade järnvägsvagnen mindes jag svagt från någonstans, men hade ingen särskild aning om vilken vikt den tillskrivits historiskt. Hur spridd är bilden av en hopsvetsad vagn? Är den värd att tas itu med? Vilken version är korrekt?

Lenin själv har jämförts med en bacill. Förklaring i korthet: Revolutionen innebar att tsar-väldet föll, varefter Rysslands nya ledare slöt fred med Tyskland. Därefter kunde Tyskland rikta alla sina krafter mot västfronten. Hade man verkligen gjort så, så hade man kanske kunnat vinna kriget - kanske. Så blev nu inte fallet. Men det är en annan historia.

Inga kommentarer: