2007-11-12

Sekt

Först av allt: Den avgjort bästa sorten är den bubbliga tyska.

Ordet har idag en negativ klang, något som kan kontras med att t.ex. kristendomen kan ses som en judisk sekt, dvs. en förgrening från en äldre religion.

Men då är man kanske offer för en gammal folketymologi. Enligt denna skulle "sekt" komma från latinets secta efter secare = skära; i likhet med ord som i sektor, sektion, och även insekt (efter deras tredelade kroppar).

Det luriga är att ordet "sekt" verkligen kommer från ett latinskt ord secta, men ett som betyder "följeslagare, tänkesätt, skola" eftersom det är en form av ordet sequi; det är därmed nära släkt med ord som sekvens eller engelska sequel eller för den delen sequencer. En sekt behöver alltså inte alls vara en utbrytargrupp; strängt taget räcker det, åtminstone enligt SAOB, att den "i fråga om ideer l. åskådning avviker från sin omgivning l. från en förhärskande meningsriktning l. troslära l. dyl." Å andra sidan nämner man även utbrytar-betydelsen, vilket skulle kunna vara frågan om en folketymologi som arbetats in i språket.

Sist av allt: Söt sekt är på sätt och vis en motsägelse, eftersom det ordet inte kommer från vare sig secare eller sequi utan är samma ord som secco = torr. (Jfr sherrymärket Dry Sack, som ibland förknippas med en folketymologisk säck.)

Inga kommentarer: