2007-10-08

Hamilton och hans blandning

Denna nuna har vi alla sett i kioskernas hyllor - så är ju också den fikondoftande blandningen "Sveriges i särklass mest köpta piptobak", åtminstone enligt förpackningen. En del kanske tänker sig honom som en påhittad omslagsfigur, i samma genre som mamma Scan. Men greve Gilbert Hamilton är en högst verklig person.

Hamilton tog examen på Karlberg 1891, och ville ut och kriga. Han sökte tjänst i grekisk-turkiska kriget, boerkriget samt rysk-japanska kriget, utan framgång. När så världskriget bröt ut vände han sig till kejsarens Tyskland, och blev antagen i oktober 1914. Därefter deltog han i strider utmed stora delar av östfronten. Under hela denna tid fick han sändningar med piptobak hemifrån, som han blandade till enligt ett eget recept. (Jag har inte fått reda på huruvida detta recept faktiskt komponerades vid fronten.) Sommaren 1918 blev han utnämnd till chef för ett regemente som just då befann sig i Ukraina, och därmed inleddes den andra insats han skulle bli ihågkommen för.

Under hösten tog kriget slut. Tyskland hade tidigare besegrat Ryssland/Sovjet, men nu befann sig plötsligt Hamilton och hans mannar på den förlorande sidan, djupt inne i ett land som dessutom var mitt inne i en revolution, och därtill kom ytterligare komplikationer. Situationen var kaotisk. En del tyska trupper gjorde myteri, andra förskansade sig där de kunde, i väntan på tågtransporter som aldrig kom. I det läget bestämde sig regementschefen Hamilton för att låta sina trupper marschera till säkerheten i hemlandet. "Marschen blev delvis mardrömslik med otaliga väpnade överfall på regementet från strövkårer och rena rövarband" (Gyllenhaal & Westberg).

I februari 1919 anlände de till Königsberg. Inmarschen blev en bejublad tillställning - dels hade man trott att 3. preussiska wrangelkyrassiärerna (som regementet hette) gått förlorade i öst liksom så många andra styrkor, dels så hade de besvikna tyskarna få hjältar att fira, vilket de tog igen på Hamilton (ett tidigare exempel var Hindenburg, firad hjälte efter slaget vid Tannenberg). Han flyttade sedan tillbaka till Sverige, men behöll kontakten med den avsatte kejsaren Wilhelm II. Tysklandsvän skulle han förbli livet ut.
Tredje rikets Führer och rikskansler Adolf Hitler utnämnde den 25 augusti 1939 Gilbert Hamilton till hedersgeneral i Wehrmacht. Han var den ende utlänning som blev föremål för denna uppmärksamhet. Hamiltons utnämning skedde exakt en vecka före Hitlers inmarsch i Polen vid en ceremoni i Berlin, på 25-årsdagen av slaget och den tyska segern över ryssarna vid Tannenberg 1914.
Hamilton tillhörde inte de inbitna tyskvänner för vilka ockupationen av Danmark och Norge 1940 medförde ett plöstligt uppvaknande och en omvärdering. Detta framgår av den gamla huggvärjans entusiastiska uttalande till tysk press i december 1940: "Stor skada att man är för gammal att kämpa vid fronten."
- Ur Svenskar i krig 1914-1945 av Gyllenhaal & Westberg (Historiska media 2006), tobaksgreven beskrivs på sidorna 60-63 samt 65.

Tobaksmonopolet fick 1923 tillstånd att tillverka hans tobaksblandning, och började sälja den till allmänheten 1924. Grevens band till Tyskland var givetvis väl kända; i vilken mån folk valde eller valde bort hans märke efter politiska eller kulturella preferenser känner jag inte till.

3 kommentarer:

Tore Kullgren sa...

Apropå Gilbert Hamilton kom jag att tänka på Jan Guillous berättelse om hur han uppkallade sin mesta romanfigur.

Guillou har berättat att han var med under kårhusockupationen och fascinerades av att en av talarna tilltalades med "kamrat Oxenstierna".

Han ansåg att Oxenstierna var en för liten ätt för att våga peka ut dem. Men eftersom ätten Hamilton är mer talrik, och (fortfarande enligt Guillous berättelse) Carl, Gustaf och Gilbert är de vanligaste mansnamnen i ätten, fick det bli "Carl Gustaf Gilbert Hamilton".

Hexmaster sa...

Ha ha... Alla täcknamn funkar inte lika bra. :-)

Att Hamilton är en betydligt större släkt (om inte flera?) fick jag en indikation på när jag diskuterade tobaksgreven och hans äventyr med politikern Carl B. Hamilton - han har en blogg som heter just "Hamiltons blandning". Huruvida de två var släkt kände han inte till.

Anonym sa...

Idag finns 508 Hamilton
http://www.scb.se/templates/Namnstatistik/NamnSokResultat____50725.asp

5714 Olausson samt ingen eller högst fyra personer som har mitt namn.

MVH

Hans