2007-10-03

Brontosaurus

Brontosaurus heter sedan 1903 officiellt Apatosaurus.

Othniel Charles Marsh namngav "åsk-ödlan" 1879, men det visade sig så småningom vara samma art som den Apatosaurus han beskrev 1877. Eftersom det är först som gäller i sammanhanget, övergavs det yngre namnet.

Det var förresten Marsh och Edward Drinker Cope som bedrev ett (ö)känt fossil-letar-tävlande, men i just detta fall behöver hans omdöme inte ha fördunklats av den anledningen; det senare fossilet var dels mer komplett, dels från en betydligt större individ än det först funna. Namnet har dock levt kvar, säkert till stor del p.g.a. att det låter bättre. (Mest udda upplysningen är att "Bronto" skall vara ett inofficiellt SI-prefix = 1027. Tro't den som vill.)

1879 års "Brontosaurus" var det dittills största dinosaurie-fossil man funnit, och praktiskt taget komplett. En detalj som saknades var huvudet, varför man lånade ett från den närbesläktade Camarasaurus. Så småningom visade sig arten ha ett betydligt mer avlångt huvud, vilket inte hindrat den rund-hövdade varianten att leva kvar på alla möjliga ställen - se två av frimärkena nedan.

Brontosaurus har dessutom alltid varit populärt på frimärken, här följer ett helt litet urval av det jag hittat. (Notera särskilt de runda Camarasaurus-huvudena på Somalias och Nordkoreas märken.) Det är kanske bara den översta som genererat någon kontrovers, när det 1989 gavs ut med ett artnamn som underkändes 86 år tidigare.The Brontosaurus Brouhaha

Inga kommentarer: