2007-10-22

Etymologi: "faktoid"

... Men detta material är sammanbundet av överdrivna och tomma anekdoter som blir otillförlitliga redan genom sin prosastil. Det är en veckotidningsjournalist som värmer upp andra veckotidningsjournalisters gamla skåpmat och det blir följaktligen en bok som har färre fakta än faktoider (för att nu sälla sig till de hungriga leden av folk som hittar på nya ord), vilket innebär att fakta inte har någon existens innan de dyker upp i veckotidningar eller tidningar, och de är inte så mycket lögner som något man skapat för att manipulera Den Tysta Majoritetens känsloliv. (Det är till exempel möjligt att Richard Nixon aldrig har sagt något annat än faktoider i hela sitt offentliga liv.)

- Norman Mailer, Marilyn (Bonniers 1973, övers. Nils Petter Sundgren), sid 40

Inga kommentarer: