2007-10-09

No woman, no cry

Låten har (väl?) alla hört, men hur många har funderat över vad texten betyder? (Hur många brukar fundera över vad alla dessa sångtexter egentligen betyder?)

Den kan, vilket också gjorts, felaktigt tolkas som "utan kvinnor finns inga tårar", den korrekta betydelsen är "gråt inte, kvinna": No, woman, nuh cry. Det är alltså en mening med fyra olika ord. Ett exempel på jamaicansk patois, dialekt eller slang om man så vill.

Betydelsen framgår också nog så tydligt av sammanhanget.

Said said
Said, I remember when we used to sit
In the government yard in Trenchtown
Oba, oba, serving the hypocrites
As they would mingle with the good people we meet
Good friends we've had, oh, good friends we've lost
Along the way
In this bright future you can't forget your past
So dry your tears I say -- and

No woman, no cry
No woman, no cry
Oh little darling, don't shed no tears
No woman, no cry

Text från nätet, justerad efter genomlyssning av Bob Marley live.

(Tack till Karl Schlyter som tipsade om denna faktoid. Tyckte inte den verkade tillräckligt "tung" för faktoider.nu, vad gäller spridning och så. Men jag kan ju ha fel.)

Inga kommentarer: