2007-10-26

Kollegor: Snopes

David & Barbara Mikkelson är gamla i gården - de har drivit Urban Legends Reference Pages på adressen snopes.com sedan åtminstone 1995, och ansamlat en ofantlig mängd avlivade myter. Av alla kollegor jag stött på tycker jag att detta strävsamma par ligger närmast min egen inriktning: de skriver om allt mellan himmel och jord, de är noggranna med källor (både när det gäller att leta reda på dem och att ange dem), och i de många fall då mytjägarna får slå halt i kunskapens utmarker så gör de det med välformulerade, kvalificerade teorier om hur det hela egentligen kan ligga till.

Något att anmärka? - Nja, det är nog delvis en kulturell skillnad, men när jag går igenom materialet så känner jag igen max en tredjedel, beroende på ämne; resten har jag sällan eller (oftast) aldrig hört talas om. (Å andra sidan finns det gott om myter som när som helst skulle kunna slå rot hos oss.) Vidare finns där rätt mycket påfallande lättviktigt gods, som t.ex. de många påståendena om skojiga bilder som smugits in i Disney-filmer. Den myt-dödar-mödan skulle man kunnat lägga på intressantare fall; tycker åtminstone jag. Å andra sidan är det ju bara att låta bli att läsa just dem. Och gränsen mellan det intressanta och ointressanta finns det ju heller inte två som drar på samma sätt.

Inga kommentarer: