2007-10-16

Sprit och hjärnceller

När jag letat efter "alkoholrelaterade hjärnskador", såväl på nätet som i litteraturen, så hittar jag hela tiden beskrivningar av vad som händer när mycket stora mängder alkohol är involverade. Det välkända påståendet (hur många celler man nu lär förlora vid varje ordinär sup) varken bekräftas eller förnekas på det rejäla sätt som en icke-medicinare skulle vilja se. Jo, lite har jag hittat; en medicinsk hemsida med en utläggning om forskningsresultat, och en och annan medicinskt utbildad som bekräftat mina aningar. Men visst borde det finnas mer att hämta?

Flera läsare har kommenterat denna faktoid, den intressantaste uppgiften är att det dör tiotusentals hjärnceller varje dag, oavsett alkoholintag.

Varje dag oavsett man super eller ej, dör i storleksordningen 50 000 celler i hjärnan, detta på grund av att att den glutamaterga signaleringen är exitotoxisk [ = hjärncellerna pratar ihjäl varandra ]. Ca 50 % av neuronen i hjärnan signalerar med substansen (och tillika aminosyran) glutamat, som alltså paradoxalt nog alltså är toxisk [ giftig ] för nervceller. Trots denna dagliga massdöd bibehåller vi ändå det mesta av vår hjärna upp till mycket hög ålder då vi har ca 100 miljarder celler att starta med ( 50 000 x 365 x 85 = 1 551 250 000, som är ca 1,5 % av 100 miljarder).

/ Läsaren Linus

Följande utmärkta nubbevisa rymmer alltså minst två fel: dels kopplingen mellan spritkonsumtion och hjärnceller, dels darwinismens grundläggande mekanism. Huruvida förlust av hjärnceller även leder till lägre IQ är en mer komplicerad fråga. (För att inte tala om kopplingen mellan IQ och intelligens.)

När Darwin studerade liv i naturen
Så fann han att först dör de svagaste djuren
De sämsta bland hjärnceller dör också först
Så öka din IQ och minska din törst

/ Rolf Malmström, Örkelljunga (SM-guld i snapsvisor 2001)

Inga kommentarer: