2018-06-22

Gubben Noak uppfinner vinet

Att gubben Noak planterade vin på marken vet ju alla. Upplysningen har nått oss via 1 Mosebok 9:20:
Och Noah begynte til och wardt en åkerman och plantade wijngård.
- Karl XII:s Bibel

I nästa svenska översättning är upplysningen kompletterad med en liten men intressant detalj, min markering:
Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård.
 - 1917 års Bibel

Varför nämndes inte pionjärinsatsen i den förra översättningen? Därför att den inte finns med i källtexten.Idén att Noa var den förste som odlade vin bygger på versen därefter:
Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård. Men när han drack av vinet, blev han drucken och låg blottad i sitt tält.
- Bibel 2000

Att Guds utvalde förföll till suput var en fråga som kyrkofäderna tidigt grubblade över. En av dem var Johannes Chrysostomos ("Johan med guldkäften", syftandes på hans vältalighet). Han hävdade att Noa var oförberedd på vinets effekt eftersom han var den förste att pröva på det. Det är från den traditionen som idén om "den förste" kommer.

2018-06-21

Gibsons viktorianska dator

Neuromancer skrevs på en Hermes 2000

1984, samma år som uppföljaren till Apple Lisa lanserades, gav William Gibson ut boken Neuromancer. Den är än idag hans mest kända bok. Det var den som populariserade ett begrepp han myntat något tidigare: cyberspace, "A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation",

Det är ironiskt att en man som så länge förknippats med högteknologi hade en ytterst dimmig uppfattning om hur datorer fungerar. Det var inte en nackdel utan snarare en fördel, eftersom hans datorer var en metafor.
When I was writing Neuromancer, it was wonderful to be able to tie a lot of these interests into the computer metaphor. It wasn't until I could finally afford a computer of my own that I found out there's a drive mechanism inside – this little thing that spins around. I'd been expecting an exotic crystalline thing, a cyberspace deck or something, and what I got was a little piece of a Victorian engine that made noises like a scratchy old record player. That noise took away some of the mystique for me; it made computers less sexy. My ignorance had allowed me to romanticize them.
- Larry McCaffery intervjuar William Gibson

Idag är ju datorer och liknande mackapärer utan hårddiskar ingenting märkvärdigt. Å andra sidan stöter man idag på avgjort osexiga ting som inkompatibla mediaspelare, cookie- och GDPR-blänkare, gamla tillägg i Java eller Flash, reklamfilmer som börjar spela av sig själva, och så vidare.

2018-06-20

Kantianska jordbävningar

Bland alla andra naturfenomen som mänskligheten under nästan hela sin tid på jorden inte haft en chans att ens kunna börja begripa sig på finns jordbävningar. Likt alla andra obegripliga naturfenomen värda att uppmärksamma gavs de övernaturliga förklaringar, där ett återkommande mönster var gigantiska varelser som rörde på sig i sömnen.

Det skulle förändras allhelgonadagen den 1 november 1755. För då skakades Europa om, såväl bildligt som bokstavligt. Jordbävningen kändes över stora delar av västra Europa, men den slog som allra hårdast mot Lissabon. Andra jordbävningar hade varit kännbara, påtagliga eller involverande dödsoffer; den här liknade ingenting man sett tidigare. Tiotusentals dödades bara i Lissabon (uppgifterna är naturligtvis ungefärliga). Landet Portugal fick en knäck. Jordbävningar som företeelse blev uppmärksammad och omtalad på samma sätt som tsunami hamnade i det allmänna svenska medvetandet för några år sedan. Och efftersom detta inträffade under upplysningstiden tog forskare och filosofer frågan på allvar: Vad var jordbävningar egentligen?

En av de som fascinerades och funderade var Immanuel Kant, 31 år vid tillfället. Han samlade mycket information om händelsen och skrev inte mindre än tre artiklar om den. Han lade fram en hypotes om där underjordiska grottor fyllda med heta gaser var nyckeln till jordbävningarnas mysterium. Visserligen var den felaktig, men det spelar mindre roll. Det intressanta är att det var ett av de första försöken att förklara fenomenet utan att blanda in övernaturligheter. Det har rentav hävdats att Kants Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755sten Jahres einen großen Theil der Erde erschüttert hat (1756) inledde den vetenskapliga seismologin, åtminstone i Tyskland.

2018-06-19

Ett myror är fler än em elefanter

Swedenborgs oktala talsystem, ur En ny räknekonst (1718). Notera att too inte blir 326 utan 320.

Innan Emanuel Swedenborg förlorade sig i hallucinationer och avancerade bibeltolkningar ägnade han sig åt verkligheten, och det riktigt bra. En idé som var mer klurig än användbar (eller var åtminstone för trehundra år sedan) var hans förslag på ett oktalt talsystem. Rent matematiskt är det inget märkvärdigt; istället för att ha 10 som bas så har man 8. Det tal som skrivs 8 decimalt, 1000 binärt och VIII med romerska siffror skrivs 10 oktalt.

Det speciella med Swedenborgs system var talens namn. (Tanken var inte ny, någon generation tidigare hade Leibniz lanserat något liknande.) Som man ser i tabellen ovan skrivs siffrorna 1-7 med bokstäverna l s n m t f v eller u (det finns någon poäng med att 7 var en vokal). Storleksordningar uttrycks med vokaler. Talen 1-7 kan skrivas med ett e före, som i em = 4 eller et(t) = 5. 10 skrivs ly, 100 , 1000 lo, 10000 li osv. Det decimala talet 299 593 blir sju ettor oktalt, eller bokstaven l sju gånger; med vokaler för att ange storleksordningar blir det lalelilolulyl.

Rent matematiskt är alla talsystem lika bra. För oss människor är det nästan bara en fråga om övning, men det är onekligen praktiskt att kunna räkna på en normal fingeruppsättning. Ett system som däremot hade blivit väl knöligt var det som ingen mindre än Karl XII föreslog, med basen 64. Swedenborg fick i uppdrag att göra något med det, och lär så småningom ha blivit rätt irriterad över majestätets hopplösa fixa idé.

Oktala tal används ibland i datasammanhang. Jag har sett det någon enstaka gång, som i filrättigheter på Unix.

Källor:
 • David Duner, The Natural philosophy of Emanuel Swedenborg: A Study in the Conceptual Metaphors of the Mechanistic World-View (2012 som jag tror blir novunym)
 • David Duner, Talsystem på kunglig befallning, Forskning & Framsteg 1 december 2002 (novusys)

2018-06-18

Lördagsfråga 519: "Kommunikation" med de "döda"

 1. "Spökdetektorn" Ovilus som appen iOVILUS
 2. Pendeln är en klassisk metod för att kommunicera med den "andra sidan". Eller åtminstone försöka.
 3. Franz Vesters förbättrade likkista (1868). Om du begravdes när du bara var nästan död och sedan kvicknade till så skulle du kunna meddela dig med omvärlden och bli uppgrävd. Detta var en riktigt stor grej på den tiden, inte minst sedan Edgar Allan Poe skrämt livet (nästan) av folk.
 4. BooBuddy Jr. EMF Trigger Bear är en "spökdetektor" som jag nämnde i bloggposten Ghostbusters på svenska. Det är en lika värdelös manick som Ovilus (diodernas slumpmässiga blinkande ska tolkas som om man mäter närvaro av spöken) men av någon anledning jag glömt förpackad i en nalle.
Christian var definitivt på rätt väg men det var Tricky som knäckte lördagsfrågan.

2018-06-17

Varför @historylvrsclub är ett opålitligt skräpkonto

Det finns en rad konton på Twitter som ska hanteras med försiktighet. En sort är de som automatiskt twittrar bilder. De letar reda på bild/textpar medelst bottar. Därav följer att de kan twittra ofta och dygnet runt, aldrig svarar på kommentarer, och då och då har fel – eller jättefel. Ofta ser man samma tweets, riktiga eller felaktiga, dyka upp om och om igen ... Eftersom de dessutom ofta har väldigt många följare så är de högeffektiva små faktoidmaskiner.

Det finns många att välja på. Kanske det är effektivare att fokusera på en i taget istället för hela genren? Låt oss, bara som exempel, ta History Lovers Club, @historylvrsclub. Det följer alldeles för många av er. Se bara de här tokigheter, ett litet smakprov på vad det oavbrutet sprätter iväg.

Martin Luther King Jr being attacked as he marched nonviolently for the Chicago Freedom Movement, 1966
Det som är helt fel är intrycket att Marthin Luther King angrips av personerna på bilden. Tvärtom skyddar de honom mot ett pågående angrepp.

19-y-o Shigeki Tanaka, a survivor of the Hiroshima bombing, wins the 1951 Boston Marathon before a silent crowd.
Tanaka fick ett varmt välkomnande.

Young girl barely managed to cross the border between East and West Berlin in 1955
Bilden kommer från filmen East Zone, West Zone (1962).

Woodstock, 1969
Bilder som oriktigt tillskrivs Woodstock är en hel liten faktoid sub-genre. Denna bild är givetvis inte äkta. Den kommer från en annons för klädmärket Landlubber. Se HoaxEye: Pictures of Woodstock festival that aren’t

Twitterkontot @hoaxeye är, för att bara nämna ett exempel, ett av flera som bevakar och debunkar skräp som billiga skräpkonton spottar ur sig. Det är där jag hittat samtliga bilder i denna omgång.

2018-06-15

När inträffade vikingatiden?

Enligt den mest exakta definitionen varade vikingatiden från den 8 juni 793 till den 25 september 1066.
The Viking Age (793–1066 AD)
- Wikipedia (eng.): Viking Age

Vad är det för definition? Hur mycket kan en så exakt historisk period av den sorten ha med verkligheten att göra?

Den 8 juni 793 angreps klostret Lindisfarne. Det är den första "klassiska" vikingaräden som det finns någorlunda samtida belägg för. Av tradition har den kommit att betraktas som vikingatidens början, åtminstone i engelska sammanhang (där man naturligtvis är särskild intresserade av vikingarnas relationer med det egna landet).
 
Den 25 september 1066 stod slaget vid Stamford Bridge (England igen). Den norske kungen Harald Hårdråde hade, på beprövat vikingamanér, invaderat England, men besegrades och dödades av en här under Harald Godwinson. (Nitton dagar senare skulle samme Harald G. själv besegras och dö vid Hastings.)

Svenska Wikipedia anger lite, men bara lite, luddigare gränser:
Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, från sent 700-tal till cirka 1100 e.Kr.
- Wikipedia (sv.): Vikingatiden

Man kan finna det lustigt eller typiskt att en skandinavisk period definieras av vad de gjorde i just England, av alla länder. Men finns det någon bättre definition? Hur meningsfull är frågan när vikingatiden "egentligen" ägde rum?

För att tidsbestämma perioden så får man först definiera perioden. Vad är vikingatiden? Är det när vikingalika räder och tåg ägde rum? Är det när vissa stuk på vissa prylar (vapen, verktyg, kläder ...) förekom? Ska slutet definieras som när hedendomen ersattes av kristendomen? Alla definitionerna har sina problem, och det är inte på något sätt självklart vilken som är "bäst".

Tyska Wikipedia är, inte oväntat, utförligast:
Als frühester Anfangszeitpunkt wird vereinzelt der Kriegszug des Dänen Chlochilaicus zwischen 516 und 522 n. Chr. genannt. Obwohl es bereits 742 den Angriff auf das piktische Burghead Fort und 787 auf Portland in Dorset in Südengland gegeben hatte, wird in der Regel erst der Überfall auf Lindisfarne 793 als Beginn der Wikingerzeit gesehen. Das Ende wird traditionell auf 1066 datiert (gleichzeitig Ende des Frühmittelalters in England und Zerstörung von Haithabu), obwohl die räuberischen Einzelaktionen kleinerer Wikingergruppen bereits früher zurückgegangen waren. Die Wikingerzeit ging mit dem Nachlassen der Wikingerzüge dem Ende entgegen. [...] Die heute gängige Grobdatierung lautet 800–1050 n. Chr ...
- Wikipedia (ty.): Wikingerzeit

Chlochilaicus eller Hugleik är den förste belagde danske kungen. Om honom vet vi ytterst lite utöver namn och grad - vilket visserligen inte är så illa för den perioden. Jag har aldrig sett något annat sammanhang där man lägger vikingatiden så tidigt som under den s.k. folkvandringstiden (ca 375-550 e.Kr.).

Efter folkvandringstiden kom vendeltiden (ca 550-typ 793 e.Kr.). Denna period, uppkallad efter uppländska Vendel, hade många drag som annars förknippas med vikingar: Man seglade runt, bedrev räder, plundring och köpenskap. Gravar från denna tid är betydligt rikare än mången vikingatida grav. Under denna tid blomstrade Helgö i Mälaren, för att först i vikingatidens början ersättas av det betydligt mer kända men kortlivade Birka. Man kan fråga sig vad det egentligen är för skillnad? Eller för vem: Folk som levde då, dagens allmänhet, eller historiker eller arkeologer från det ena eller andra seklet?

Som exempel, en arkeolog som för 50 år sedan beskrev skillnaderna mellan fynden från den yngre järnålderns två perioder:
Den viktigaste skillnaden dem emellan torde vara, att de vendeltida smyckeformerna i regel endast uppträder i enstaka exemplar [...] medan de vikingatida formerna i regel är utförda i massupplagor.
 - Björn Ambrosiani: Vendeltid eller vikingatid? Fornvännen 51-55 (1968)

Sådana definitioner kommer uppenbarligen aldrig att kunna jämkas ihop med de som förlägger den senare perioden till prick 793-06-08–1066-09-25.

2018-06-14

Content på svenska

Många lånord är förrädiska på så sätt att ett ord som betyder X i källspråket får en annan betydelse Y som svenskt lånord. Särskilt lurigt är det när X och Y ligger såpass nära varandra att den oinsatte kan se ordet använt många gånger utan att inse skillnaden, och kanske rentav använda det i "fel" betydelse. Och när folk använder samma ord i olika betydelser utan att veta om det har man hamnat i den totala begreppsförvirringen.

Ett sådant ord är content. Den aktuella betydelsen på engelska är "innehåll". Ett onödigt lånord, kan tyckas – varför inte skriva "innehåll"? Men när det används inom media (även av engelsktalande) så avses inte vilket innehåll som helst utan, för att sammanfatta, det som användaren är intresserad av, till skillnad från reklam, sidhuvuden, ledarredaktionens kontaktuppgifter och så vidare.

Förvirringen ökas genom ett begrepp som snurrat i branschen några år (måhända man börjar tröttna på det; det är ju få som är så allergiska mot gårdagen som reklam-, PR- och mediemänniskor). Content marketing innebär, åtminstone enligt en definition, marknadsföring där man inte bara använder blajig reklam utan även material som är värt att läsa.* Närmare bestämt används det ofta, kanske som regel, om innehåll som köps in. När reklambyrån får i uppdrag att driva en reklamkampanj så kan den i sin tur anlita frilansare som på beställning skriver artiklar som ska göra reklam för produkten på ett intressant sätt.

Den svenska reklamtermen content är alltså något ganska annorlunda och mycket mer specifikt än det engelska ordet content. Det är som sagt inget ovanligt utan snarare regel än undantag: Att låna ett ord kan vara ett passivt övertagande men är oftast ett aktivt tolkande.


* Begreppets myntare Joe Pullizi definierade content marketing som "ett strategiskt tillvägagångssätt för marknadsföring fokuserat på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsistent innehåll för att attrahera och behålla en tydligt definierad publik – och ytterst för att driva lönsam kundhandling” vilket jag här försökt att översätta till riktig svenska.

2018-06-13

Fake views: Snyggare än på riktigt

Så här ser Spektrumhuset i Nya Hovås, "Göteborgs nya stadsdel", ut i prospektet.
Husets gestaltning bygger på en tvåskalsprincip, där en inre byggnadsvolym byggt som ett traditionellt och rationellt klimatskal kläs i en yttre struktur, en exklusiv, lätt och genombruten fasad med lameller av metall.
- Semrén+Månsson: Nya Hovås, Spektrum

När en branschsajt skrev om det påbörjade bygget illustrerades det som ovan. (Next Step bygger galleria i nya Hovås, fastighetssverige.se 18 juni 2014).

Bilderna på det ännu icke existerande huset är naturligtvis digitala produkter, framställda för att man ska få en uppfattning om vad man kan förvänta sig. Fast när den som håller i den digitala penseln är part i målet så är det inte märkligt om vision och verklighet ibland tenderar att ... Divergera en smula.

Här byggs det faktiska Spektrumhuset i Nya Hovås, fotograferat av Google Maps. Även om det råkade bli en mulen dag i verkligheten, till skillnad från det renderade solskenet – fast är det inte alltid strålande solsken i den renderade världen? Utom när det är natt och stämningsfullt glimrande ljus – så går det inte att komma ifrån att skillnaderna hade kunnat vara mindre om man velat. Så att säga.

Fenomenet är naturligtvis välkänt bland arkitekter. I den branschen sitter folk hela dagarna och producerar fantasier som aldrig kommer att realiseras. Och varför skulle de det? Det är ju fantasierna som säljer in produkterna hos beslutsfattare och allmänhet.

Ett typiskt exempel, som syns på den andra bilden ovan, är att visionsbilderna alltid rymmer mycket folk och få bilar, medan verkligheten tenderar att bli tvärtom.
Trots att det är ett parkeringshus visar illustrationen en bilfri miljö med en mängd cyklister och gående som samtliga har nått sin idealvikt.
- Peter Olsson: Fake views – Kontrasten mellan visionsbilder och verklighet, Arkitekturupproret 6 juni 2018

I en annan artikel om ämnet tog man upp ett annat Göteborgsexempel. Det ser ut så här som renderad fantasi. Verkligheten är så gräslig att jag inte vill återge den.
"Glaciären som skir, lätt varierad och transparent dröm."

[censur]
"Glaciären som en alldeles för lång kopia på ett lamellhus från 1974 utan bra kopplingar till gatan."
- Patrik Höstmad: Stadsbyggandets Ecce Homo, Yimby Göteborg 2 mars 2015
2018-06-12

Svinhugg går igen

Killelek på Hallwylska. Till vänster ser man ett värdshus, nere till höger en gris.

Någonsin spelat kille (uttalas "tjille")? Idag är det tämligen okänt utanför (spel-)historiska kretsar. Men en gång i tiden spelades det så flitigt i landet att det gav upphov till åtminstone två uttryck varav åtminstone det ena används än idag.

Till kille används en särskild kortlek (sådana lär fortfarande tillverkas). Den har två sviter med nummerkort och ett antal "motivkort": Värdshus, Husu (Gris), Spannen med flera, och så en Harlekin vars namn kanske blivit förvrängt till "kille".

En av spelets varianter heter byteskille. Här är ett utdrag ur reglerna:
I tur och ordning får spelarna möjlighet att byta sina kort med den som sitter närmast till vänster. Denne kan bara vägra om hon har något av följande kort. Har hon värdshus eller kavall så visar hon upp detta, varpå du byter med näste person. Har hon gris eller husar så visar hon upp det, varpå du åker ur spelet.
- spelregler.org: Byteskille

Regeln med värdshuset gav upphov till uttrycket "värdshus förbi". Spridda sökningar indikerar att det inte är i levande bruk utan endast används just när man ska berätta om uttryck som härstammar från kille.

Regeln med grisen gav upphov till uttrycket "svinhugg går igen". Det är betydligt vanligare och förekommer även i vanliga texter, utan någon förklaring.

2018-06-11

Lördagsfråga 518: Krim

 1. Kaffa, numer Feodosia, på Krim använde jag alldeles nyss i en lördagsfråga. Då var ledtråden att staden en gång blev inkörsporten för digerdöden.
 2. En illustration med Florence Nightingale? Det brukar bli någon av de där hemska tavlorna, gränsande till historieförfalskning, där hon går runt som en ängel och ömmar för patienterna. (Jag får bestämt skriva om den faktoiden någon gång). Den här är mycket mer relevant: En detalj ur ett cirkeldiagram, en diagramform som hon populariserade, där den skickliga statistikern pedagogiskt visar vad soldaterna dog av under 1850-talets Krimkrig.
 3. En lite större detalj av en bild på Schwerer Gustav, "tunge Gustav". Den utvecklades för att ta knäcken på Maginotlinjen, vilket så småningom blev inaktuellt. Istället togs den, under stort besvär, i bruk mot Sevastopol. Det är den största kanon som någonsin använts i strid.
 4. "Små gröna män" kallades de, soldaterna utan nationalitetsbeteckningar som dök upp på Krim 2014. På grund av olika ledtrådar lutade en och annan Sherlock åt att de måhända var ryska soldater. Se Little green men (Ukrainian crisis)WP.
Den lördagsfrågan satte Tomas.

2018-06-10

Gränsen mellan strömming och sill

Arten Clupea harengus heter sill i väster, strömming i öster. Huruvida det finns några genetiska skillnader har diskuterats länge, långt innan man uppfann gener så att säga, och det finns forskare som säger sig ha hittat sådana (Det ÄR skillnad på sill och strömming, SVT 6 november 2012). Men denna bloggpost ska handla om andra gränser.

För det första: Var går gränsen?
I Östersjön går sill n(orr) om Kalmar under namnet strömming.
- Svenskt fiskelexikon (1955)

Den vanligaste uppgiften är att C. harengus som säljs, fångas eller landas (buden är något olika) till och med Kalmar eller Kalmarsund är sill, norr om Kalmar strömming. Andra drar gränsen vid Kristianopel, Blekinges utpost i öster. Eller om det är fiskebåtens hemmahamn som räknas:
Han minns så väl hur man partrålade sill på 50- och 60-talen och hur båten som kom från Kalmar sålde sin fångst som strömming medan den fisk som landats av Karlskronafiskarna gick under benämningen sill.
- En sill är en sill....är en strömming...eller?, BLT 6 augusti 2010

(Artikeln nämner en fascinerande anekdot i förbifarten: Hur myndiga män 1968 försökte lansera namnet strömming över hela landet! Det måste jag titta närmare på någon gång.)

Om det nu går att dra en skarp gräns. Det finns ett otal språkliga ord-gränser som korsar Sverige på längden och tvären, och att bruket varierar i gränsens närhet är just inget märkvärdigt.Den andra frågan förefaller vara långt svårare att få besvarad: Varför går gränsen där den går?

En sillgräns vid Kristianopel vore historiskt logisk på så sätt att det ju var där som gränsen mellan Danmark och Sverige länge gick. Säg att det heter sill i de gamla danska landskapen, strömming i de gamla svenska – kan det vara så enkelt?

Här och var nämns "ett kungligt påbud på 1500-talet". Jag har inte hittat någon ytterligare information om detta påstådda påbud.

2018-06-08

Dalai lama den 14:e eller 74:e

Ingen religiös ledare behandlas med så stor vördnad som Dalai Lama. Nu är såväl beundran som hat god grogrund för missuppfattningar och faktoider av alla de slag. Som att Tenzin Gyatso visserligen är Tibets andlige ledare men inte dess politiske (exilregeringens premiärminister heter Lobsang Sangay). Eller mindre beundransvärda saker han sagt, som att tsunamins offer får skylla sig själva eller att om han blir återfödd som kvinna får det allt vara en attraktiv kvinna (Faktoider: Dalai Lama-citat).

Utöver sådant kan man begrunda ting som att den förste Dalai laman som fick titeln var den tredje; DL I och II fick den retroaktivt. Eller att tretton reinkarnationer faktiskt är bra futtigt i buddhistiska perspektiv, och att de som tror sånt här lite mer intensivt än andra ser nuvarande Dalai laman som den 74:e reinkarnationen av bodhisattvan Avalokitesvara:
His Holiness is considered to be the present incarnation of the previous thirteen Dalai Lamas of Tibet (the first having been born in 1391 CE), who are in turn considered to be manifestations of Avalokiteshvara, or Chenrezig, the Bodhisattva of Compassion, holder of the White Lotus. Thus, His Holiness is also believed to be a manifestation of Chenrezig, in fact the seventy-fourth in a lineage that is traced back to a Brahmin boy who lived in the time of Buddha Shakyamuni.
Det är intressant att även hans helighet "ofta" får frågan om han verkligen tror på allt detta. Vad ska han svara på det?
“I am often asked whether I truly believe this. The answer is not simple to give. But as a fifty-six year old, when I consider my experience during this present life, and given my Buddhist beliefs, I have no difficulty accepting that I am spiritually connected both to the thirteen previous Dalai Lamas, to Chenrezig and to the Buddha himself”.
- His Holiness the 14th Dalai lama of Tibet: Birth to Exile

2018-06-07

Svensk är den som bygga och bo i Sverige

Denna fejkade meme har cirkulerat i några år. Dan Korn beskrev den 2015. Då påstod den sig citera "Vår medeltida stadslag". Senare har den försetts med det uppenbart felaktiga Ladulås stadslag; Ladulås verkade på 1200-talet och bland de påbud han stod för fanns ingen lands- eller stadslag. Den stadslag som var aktuell kring 1350 var Magnus Erikssons stadslag. I den letar man förgäves efter formuleringar som den på bilden. (Helt bortsett från den fejkade gammel-grammatiken; "bygga" är pluralböjningen, "svensk bygger" hette det fram till ca 1900. För att inte tala om 1350 års svenska.)

Om man läser faktiska svenska medeltida lagar så finner man att de i högsta grad gjorde skillnad på folk från olika länder, liksom tidigare landskap. Det klassiska exemplet är äldre västgötalagen, där dråp på västgötar hade högre straffvärde än dråp på andra svenskar.

Dan Korn: Nation och kultur, 28 december 2015

2018-06-06

Varför Sverige och Norge firar nationaldag

Nu finns det ju ofta olika anledningar till att man firar vissa dagar: de viktigare inofficiella och de mindre viktigare officiella.

De inofficiella anledningarna till att Norge, som en av få västliga demokratier, firar nationaldag ordentligt har med freden 1945 och unionsupplösningen 1905 att göra. Den officiella anledningen är att man den 17 maj 1814 skaffade ny kung och ny grundlag – eller försökte åtminstone. Det var då som Danmark p g a politik löste upp den allra sista återstoden av Kalmarunionen och släppte ifrån sig Norge, vilket man uppskattade i Norge. Men syftet var en ny "union" med Sverige, den som varade till 1905.

Gissningsvis genererar tanken på Eidsvollförfattningen mindre än en procent av flaggviftandet den 17. mai.

Varför firar Sverige nationaldag den 6 juni? Av de två anledningar som nämns kan vi hoppa över regeringsformen 1809, hur historiskt viktig den än är. För den främsta officiella orsaken är att Gustav Eriksson Vasa den 6 juni 1523 valdes till Sveriges kung. Det är inte vilket kungaval som helst utan en faktisk brytning med det gamla, nämligen Kalmarunionen. I den hade Sverige varit med i över hundra år, ofta som en ovillig och inte sällan underlägsen del (idag har Sverige sedan länge varit lite starkare, mäktigare och viktigare än Danmark, men så har inte alltid varit fallet). "Unionen" var inte mer union än att Sverige och Danmark bekrigade varandra ännu lite intensivare än annars. Det var detta destruktiva äktenskap som avslutades den 6 juni 1523.

Så Sverige och Norge firar nationaldag av samma officiella anledning: Att vi slapp dansken.

2018-06-05

Nationaldagsafton med VoF Göteborg

Ladda upp inför nationaldagen med VoF Göteborg på Haket!
Varför firar vi nationaldagsafton? - För att det går, såklart!
En annan fråga är: Varför firar vi nationaldagen? Vår hövding Peter Olausson, av VoF-tinget nyss omvald, berättar om den svenska nationaldagens bakgrund. Enligt uppgift blir det lite dansk anstrykning...

Medlemmar i VoF eller ej, alla är välkomna!
- Facebook: Nationaldagsafton med VoF Göteborg

Nationaldagsafton har VoF Göteborg firat sedan 2012. Idag är det dags igen: Haket vid Masthuggstorget öppnar kl 17 om inte tidigare. Jag börjar prata vid 19 om inte senare.2018-06-04

Lördagsfråga 517: Abbor

 1. Om man tittar väldigt noga ser man att tåget utgörs av fyra lok (eller drivenheter som proffsen lär kalla dem): Först ett med förarhytt, sedan två utan, och så ett med. Uppställningen kallas A B B A.
 2. Christian Gerhard Ameln i Bergen bildade 1836 ett aksjeselskap i eget namn för fiskhandel. På 1850-talet flyttade hans söner verksamheten till Stockholm, av alla ställen, och gav det namnet AB Bröderna Ameln. Omsider övertog ABBA Gravarnes konservfabrik i Kungshamn (se Faktoider: Gravarne om namnförvirringen). Där är de än idag och lägger in sill, tillverkar den svenska nationalsymbolen Kalles kaviar med mera.
 3. T. v. Abba Ahimeir (1897-1962), ryskfödd jude, marxist och sionist. Kämpade mot britterna i Palestina med såväl politiska som hårdare medel.
 4. El Greco återger Kristi plåga i Getsemane: "Abba! Fader! [grundtexten har samma ord på arameiska, sedan grekiska] För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill." (Mark 14:36) Därefter grälar han på lärjungarna att de inte ska sova utan hålla sig vakna och be att de inte utsätts för prövning vilket verkar besynnerligt; den som sover prövas ju inte?
De fyra abborna satte Pölsan.

2018-06-03

Morgonstjärneupproret som aldrig var

Morgonstjärna/spikklubba illustrerad av Nils Gullikson, Drakar & Demoner Expert (Äventyrsspel 1987)
I februari 1653 bröt ett öppet uppror ut i Närke. Budkavlar gick runt i bygderna och runt 300 personer beväpnade sig och valde sig en egen "kung" medan en piga sades vara "drottning" i det "böndernas rike" som snart skulle komma – detta visar att de upproriska ville bygga upp en alternativ ordning vid sidan om det bestående.
- Peter Englund, Ofredsår (Atlantis 1993), sid 517-518
Vid julen 1652 utbröt sålunda ett regelrätt uppror i Närke, där några hundra bönder grep till vapen och valde sig en anförare som titulerades konung och omgav sig med en drots, en marsk och en kansler [de tre traditionella högsta ämbetena under konungens]. Företaget slutade naturligtvis i katastrof; bönderna blev med lätthet skingrade av krigsvana yrkessoldater, många avrättades på fläcken, och den så kallade konungen och hans närmaste man blev rådbråkade [svår tortyr där armar och ben slogs sönder] och halshuggna i Stockholm under stor publiktillströmning.
- Alf Henrikson, Svensk historia (Bonniers 1963), sid 488
Flere hundra bönder samlade sig och tågade under vapengny och hotelser omkring, anförda av en "konung", som de själva valt. Framför sig lät det nybakade majestätet bära en morgonstjärna som tecken på sin värdighet, och bland bönderna i trakten utsåg han både riksdrots, riksmarsk och rikskansler. Upprorsmännen ämnade utrota rikets råd och adel, och sedan skulle en dag av fullkomlig lycka äntligen randas för gamla Sverige.
-  Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden (Norstedts 1924), vol III, sid 492

Händelsen har fått namnet morgonstjärneupproret efter den spikklubba som fördes framför de dödsdömda:
De bönder, som gjort uppror nere i landet, blev rådbråkade, den ena på Sörre malm och den andra på Nårre. Och deras morgonstjärna med spikar uti blev dragen före dem i procession, när de gingo ut. Den ena var deras förnämsta, vilken kallade sig deras fältmarskalk, och den andre var den, som bar omkring budkavlen och sade till om randevous.
- Hovmannen Johan Ekeblad i samtida brev

För att sammanfatta: De två som avrättades var enligt Englund "kungen" och "drottningen", enligt Henrikson "kungen" och hans närmaste man (vem som nu var den mest betrodde av de tre), enligt Ekeblad marsken och en simpel budbärare. Vad är facit?

Facit är något mycket mer och mycket mindre spännande: Det så kallade morgonstjärneupproret är en historisk anka.

Facit är vad Håkan Strömberg grävt fram. Han beskriver ett försök till bondeuppror vårvintern 1653: Några bönder hade tröttnat på skatter, fogdar eller vad det nu kan ha varit, försökte samla folk, men slogs ner innan de kommit någon vart. Det var, i princip, det hela.

I svensk historia nämns de stora upproren som Engelbrekts, Dackes eller för den delen Gustav Vasas; de mindre upproren blir snabbt ointressanta, och de misslyckade – varför ska man ta upp dem alls?

Men med "morgonstjärneupproret" hände någonting. Det börjar med en resenär som hittat något spännande att skriva hem om:
I trakten befann sig nämligen vid denna tid köpmannen Anton Boij. Han satte sig och skrev ett brev om händelsen till sin far i Stockholm. I huvudstaden fick innehållet vingar och snart nådde det Kristina, den svenska drottningen. Hon – eller kretsarna omkring henne – gick i taket: Ett uppror?! Och hovet hade ingenting fått veta?!
- Håkan Strömberg: Femton torpare blev bondearmé, Populär Historia 2/2003

Att hovet inte fått veta något berodde naturligtvis på att upprorsförsöket inte hade varit något att berätta om. Men det visste inte hovet. Drottning Kristina skickade en skarp not till landshövdingen Christer Bonde och frågade vad som pågick? Söker man att avsätta fogdar, ämbetsmän, Sveriges drottning? Sätt igång och förhör och bestraffa!

Vi som betraktar det hela i efterhand vet att det hände sig femton år innan "det stora oväsendet", den masshysteri som kallats häxprocesserna. Nog kan man ana vissa gemensamma drag? Man vet att något djävulskap är på gång, sätt igång och grip dem, och våga inte misslyckas!

En detalj som Strömberg bara nämner i förbigående rör själva morgonstjärnan, spikklubban. Varför fick de dödsdömda paradera med ett sådant vapen? Varför var hovet så nyfiket på vad konspiratörerna kände till om "klubbehären"? Klubbehären var den här som Erik Magnusson, son till Magnus Ladulås, lyckades skaka fram i kraft av sin popularitet när han plötsligt behövde en här; "klubborna" syftar på att de inte rustades ordentligt utan snabbt försåg sig med enklast tänkbara vapen. Det var denna halvt mytiska resning som hovet darrade inför, och som fick dem att sätta en morgonstjärna i de dödsdömdas procession som ett varnande exempel. Varningen torde ha gått Olof och Nils Mårtensson förbi eftersom de nog aldrig sett vapnet ifråga, eller var kreativa nog att koppla vapnet till den 350 år gamla berättelser om Eriks klubbehär.

Men hur kan ett försök till bondeuppror bland otaliga andra ha nått Grimberg, Henrikson och Englund? Via Sveriges meste populärhistoriker någonsin, Anders Fryxell:
Upproret utbröt slutligen i Nerike, där många hundra bönder samlades och under vapengny, hotelser och våldsamheter började tåga omkring samt utfärda budkavlar till de andra landskapen. De valde till och med en egen konung. Denne lät bära en morgonstjärna såsom en spira framför sig i tåget och utnämnde andra bönder bland sina anhängare till riksdrots, riksmarsk och rikskansler. Hopen ämnade först hemsöka landshövdingarna och sedemera rikets råd och adel, efter vilkas utrotande de hoppades komma i åtnjutande av den sanna friheten. Sveriges lycka var att uti hela svärmen fanns ingen man av högre anseende eller större förmåga. Bondehoparna blev därför genom den tillkallade vapenstyrkan lätt och hastigt förskingrade eller nedhuggna. Upproret kvävdes i sin början, och Sverige räddades från eländet av ett inbördeskrig. Anförarna blev allvarligen bestraffade. Några avrättades i Nerke, men den så kallade konungen och hans kansler skickades till Stockholm, där de blev rådbråkade, halshuggna och steglade. Morgonstjärnan, den så kallades spiran, bars före vid uttåget och begagnades vid rådbråkningen.
Fryxell torde i första hand ha byggt sin framställning på Ekeblads upphetsade brev, i andra hand den än mer upphetsade mottagning de fick. Källkritiken hade ännu inte slagit igenom. I mitten av 1800-talet kunde ett dussin vresiga bönder bli till nättopp en statskupp. Det är desto mer anmärkningsvärt hur länge "morgonstjärneupproret" levt kvar, inte bara hos pålitligt opålitliga herrar som Grimberg och Lindqvist utan även hos Henrikson och Englund.

2018-06-01

Naturlig miljö 1909

Svenska kulturlandskap.se: Ängsö nationalpark

I Stockholms norra skärgård ligger Ängsö. Sommarboende fattade tycke för miljön, så idyllisk, naturskön och genuint svensk (därtill hade ön en intressant historia). Nog var den värd att skydda och bevara!

Så blev Ängsö 1909 Sveriges första nationalpark. Nu skulle den skyddas: Hädanefter fick inga träd fällas, djur jagas, blommor eller bär plockas, hö skördas, åkrar plöjas, boskap trampa sönder den ömtåliga marken ... Torparen på ön fick flytta på sig.

Vad som sedan hände behöver man inte ha många poäng i jordbruk för att inse. De gamla ängarna och åkrarna slyade igen på nolltid. Gran flyttade in i de nyss så ljusa, skira lövskogarna. Efter några år fanns inte längre den natursköna miljö man ville bevara.

Först framåt 1930-talet insåg man att det såväl estetiskt som biologiskt tilltalande landskapet ingalunda var en naturprodukt utan människans verk. Nu fick akademi och ämbetsverket göra den ensamme torparens arbete, som det formulerades; man satte igång med att röja de nya skogarna (ett nog så saftigt arbete även utan moderna röjsågar), införde regelbunden slåtter och betesdjur.

I efterhand kan 1909 års män ses som naiva; förstod de inte att betade gräsytor förblir gräsytor just för att de betas? Men det var inte första och definitivt inte sista gången som man blandade ihop "naturlighet" och mänsklig påverkan. Det svenska landskapet som många uppfattar som självklart och "naturligt" är varken det ena eller andra.

2018-05-31

Bråkiga studenter

Olika typer av narrfester, maskeradupptåg eller helt enkelt fönsterkrossande, höga rop eller skjutande var ingredienser i dessa studenters sökande efter självbild och kollektiv identitet. Gemensamma upptåg och många gånger våldsamma uppträden mot andra stadsbor ingick i skapandet av kollektiva normer och ledde till sammanhållning och broderskap.
Det som beskrivs är inte studentavslutningar 2018, ifall någon trodde det, utan brötiga studenters vardag för fyrahundra år sedan.
Under 1600-talets första hälft skedde en omfattande utvidgning av det svenska högre utbildningsväsendet. Den svenska kronan tillsköt resurser för att utbilda präster och andra ämbetsmän till den växande förvaltningen. Detta medförde en drastisk ökning av antalet studenter. Detta befolkningstillskott fick också konsekvenser för livet i universitetsstäderna och följdriktigt ser man i källmaterialet allt fler mål som rör brott mot ordningen under den här tiden. De var av skiftande art, allt från enstaka studenter som kommit ihop sig på krogen till de "grassationer" och nattvandringar som stora följen av studenter kunde vara inblandade i.
- Lars Geschwind, "Att utmana ordningsmakten — stadsvakt och studenter under 1600-talet", ur Henrik Ågren (red.), När studenten blev modern - Uppsalas studenter 1600-1850 (Uppsala 1999)

Kapitlet rymmer många godbitar om gamla tiders studentliv. Det är inte allt som är idyll, så att säga. Som att studenterna höll mycket hårt på sin heder, och där varje angrepp, verkligt eller inbillat, besvarades med hårda, kollektiva motangrepp. Och tidsbilder som den nedan, som på något sätt verkar precis lika aktuell 2018 som 1818 eller 1618.
Borgarna ville ha öppet så länge som möjligt för att kunna utskänka sina starka drycker och därigenom få maximal förtjänst. Men samtidigt krävde de att akademin höll bättre uppsikt över studenterna som om nätterna slog sönder deras fönster och bultade på deras dörrar. Konsistoriet svarade att det var omöjligt att kontrollera studenterna så länge krogarna var tillgängliga långt in på natten. Professorerna menade att det fanns ett direkt samband mellan öppettider och buller på gatorna. Om krogarna och källarna stängde i tid skulle problemen inte uppstå. Tillgången till alkohol sent på kvällarna och nätterna var själva orsaken till oron i städerna, hävdade de.
Länge var universiteten egna jurisdiktioner med egna lagar. Studenter, eller för den delen professorer med familjer och tjänstefolk etc, hamnade inte i den vanliga domstolen ens för misshandel, stöld eller mord, utan dömdes av rektor eller konsistoriet.

2018-05-30

De övriga häxprocesserna

Det finns många missuppfattningar kring häxprocesserna. Jag har tagit upp flera på Faktoider: Häxprocesserna: att antalet offer överdrivits kraftigt, att de som dödades under oväsendet med ett enda belagt undantag avrättades innan de lades på bålet (att brännas levande var vanligare före 1668), att Urban Hjärnes roll som den klarsynte hjälte som satte stopp för det hela är en skröna, att idéer om att färderna till Blåkulla "egentligen" skulle ha utgjorts av drogrus också är skrönor (färderna var rena fantasier utan minsta grund i verkligheten) och att "det stora oväsendet" inte alls inträffade på medeltiden, som många fått för sig, utan sedan Sverige varit protestantiskt i ett sekel.

Här är en till, om lite mer komplicerad. När man tar upp häxprocesserna är det praktiskt taget alltid de intensiva åren 1668-1676 man talar om, den märkliga masshysteri som kallas "det stora oväsendet". Då avrättades ca 300 svenskar. Det är 3/4 av totalen. (Med reservation för att månget domslut gått förlorat genom åren, särskilt från äldre tider.) Utöver dem har ca 100 svenskar avrättats, tidigare och senare, för trolldom.

Det ska sägas direkt att det dödstalet inte är anmärkningsvärt högt. Hade det inte varit för "oväsendet" så hade vi legat under Norge och rentav Finland (om vi räknar den landsdelen separat) med betydligt mindre befolkningar.

Studerar man synen på häxor över en längre tid är det tydligt att agitationen tilltog mycket långsamt. Så sent som 1571, mitt under reformationens komplicerade tidevarv, så bestraffades tänkta utövare bara med att uteslutas ur församlingen. När folk riskerade dödsstraff så var det för att ha dödat folk med hjälp av trolldom, inte trolldomen i sig. Många åtal underkändes, av lägre eller högre instans. Så sent som 1593 tvekade hertig Karl (senare Karl IX) att ta två "trollkonors" erkännanden på allvar.

En mycket ofta nämnd fras är 2 Mosebok 22:18, "En trollkona ska du icke låta leva". Den fanns inte med i Kristofer av Bayerns landslag från 1442, som i sin tur var en revidering av Magnus Erikssons landslag från ca 1350. Men när lagen gavs ut 1608 kompletterades den med relevanta utdrag ur Moseböckerna.
I lika måtto vele vi ock, att man uti högmåls- och andra sådana grova saker, som är mened, Guds lastande, svärjande, dråp, hor, frändsämjospjäll [incest, i den mycket vida bibliska meningen], ocker, falskt vittne och annat sådant, rättar sig efter Guds lag, som i den heliga skrift är författat, och här efter skall varda införd
Många av Mose lagar var alldeles för hårda för att vara användbara ens på den tiden, och domstolarna brukade som regel mildra dem ordentligt.

Det som skiljer de 300 från de 100 är att förra föll offer för en masshysteri med teologiska förtecken snarare än teologin i sig.


2018-05-29

Ölgatan och gingränd

William Hogarth (1697-1764) är känd för bilder och bildserier där han återger livet i dåtidens London. The Harlot's Progress skildrar hur en ung kvinna hamnar i dåligheter, får det allt värre och till slut dör en usel, förnedrande död, A Rake's Progress motsvarande utveckling för en man. Och så har vi Gin Lane uppe till höger, som uppvisar den alkoholindränkta slummens djupa elände. Den billiga spriten (gin var för dem vad brännvin var hos oss) skapar fattigdom, svält, desperation, galenskap, mord, självmord, riskabelt beteende på fyllan och eftersatt underhåll.

En bild som inte fått lika mycket uppmärksamhet är Beer Street. Det är ironiskt eftersom bilderna var avsedda att beskådas i par. Ölgatan utgör Gingrändens motpol. Här är livet gott. Det finns öl, mat och trivsel, bägare svingas i goda vänners lag, gatorna är välstädade och bukarna tjocka.

Här finns en mängd detaljer att studera. I fokus för Gin Lane sitter en snusande kvinna, så berusad att hon låter sitt barn ramla över trappräcket, och med tydliga tecken på syfilis. De enda verksamheterna som det går bra för är ginkrogarna, dödgrävaren och pantbanken. Den sistnämndas tre klot (en gammal symbol som används än idag) i ett kors hänger ovanför kyrkan för att visa hur församlingsborna vänt sig från det andliga. En annan gammal symbol är stången med en spiral som utvisar frisersalongen, vars innehavare i brist på kunder tagit livet av sig. Och så vidare.

Beer Street är pantbanken den enda verksamhet som går dåligt. I rädsla för fodringsägare vågar han inte annat än att regla dörren och få sin öl serverad genom en lucka. Istället för dödgrävarens kista ser vi ölbryggarens trinda ölfat. Och flaggan på kyrkan indikerar att det är kungens födelsedag; herrarna som här klättrat upp på ett tak gör det med hälsosam patriotisk glädje och ingenting annat.

Wikipedia: Beer Street and Gin Lane

2018-05-28

Lördagsfråga 516: Linnés lärjungar

 1. Forsskaolea tenacissima, en nässelväxt uppkallad efter Linnés lärjunge Peter Forsskål.
 2. Solandra maxima, stor solandra, uppkallad efter Linnés lärjunge Daniel Solander.
 3. Thunbergia alata, svartöga, uppkallad efter Linnés lärjunge Carl Peter Thunberg.
 4. Kalmia latifolia, bredbladig kalmia, uppkallad efter Linnés lärjunge Perh Kalm.
Denna lördagsfråga i blomstermånaden satte Pölsa Dum snabbt och lätt.

2018-05-27

Varför mors dag började firas

Det var inte bara kvinnor som var för kvinnlig rösträtt. Och det var inte bara män som var emot.

Cecilia Bååth-Holmberg (1857–1920) var en folkhögskolelärare som fick en hel del uträttat dessutom. Hon skrev flera böcker, översättningen av psalmen Härlig är jorden är hennes, och 1909 instiftade hon Svenska riksförbundet för sedlig kultur i syfte att bekämpa tidens ”sedliga urartning”. Förbundet beklagade sig över danssalonger, osedliga eller direkt perversa vykort och ”erotisk agitation”, förespråkade viss censur av vissa pressalster, och arrangerade som motmedel uppläsningsaftnar där deltagarna fick ta del av garanterat sedlig litteratur som exempelvis Cecilias make Teodor Holmberg.

Ett udda exempel på hur hon motarbetade reformer för kvinnor var när hon 1919 införde firandet av mors dag i Sverige. Det var en liten bit i arbetet för att stärka könsrollerna och hålla kvar kvinnorna i hemmen.

Det finns en liten skrift från 1920 med anvisningar om hur mor ska firas. Ni har säkert sett den förr. Om inte, varsågod:


(Detta är också ett exempel på hur förvirrat det kan bli när man pratar om varför man "egentligen" firar den ena eller andra högtiden. Det brukar alltid tas upp för jul oc nationaldagen, men liksom för mors dag är firandet naturligtvis vad man gör det till.)

2018-05-25

Potatiskriget

Bayerska tronföljdskriget, det riktiga potatiskriget

Följande uppgift kan man se här och var. Det är en av de påfallande många myterna kring potatisens spridning.
Pommerska kriget 1757-1762, även känt som "potatiskriget" eftersom många svenska soldater lärde sig uppskatta potatis under detta krig.
Beteckningen myntades om ett annat krig, det bajerska tronföljdskriget 1778-1779. Den syftade på att det var ett litet och oengagerat krig, som mest gick ut på att lösa provianteringen; man stred om potatisåkrar. SAOB anger första belägg för "potatiskriget" i svenskan till Zacharias Topelius Vinterkvällar 1880. Där syftar det oriktigt på det pommerska kriget. Om myten inte skapades av honom så var det åtminstone där den fick sin första spridning.

I Sverige började potatis odlas i nämnvärd skala något senare än pommerska kriget. Den slog igenom i omkring 1800.


Så här hanterar jag dina personuppgifter: Så lite som möjligt, helst inte alls.

2018-05-24

Jordan Peterson hittar DNA

Jag kände inte till Jordan Peterson. Men det finns det visst andra som gör.
Jordan Bernt Peterson (born June 12, 1962) is a Canadian clinical psychologist and public intellectual, who is professor of psychology at the University of Toronto. His main areas of study are in abnormal, social, and personality psychology, with a particular interest in the psychology of religious and ideological belief, and the assessment and improvement of personality and performance.
- Wikipedia: Jordan Peterson

Vad han är känd för? Den kristna tidningen sammanfattar det sålunda:
En tv-intervju med psykologiprofessorn Jordan B Peterson har setts av miljontals människor. Han menar att postmodernismen och feminismen förstör våra samhällen och han använder Bibeln för att visa hur vi bör leva.
- Jordan B Peterson hyllas och hatas för sin samtidsanalys, Dagen 1 februari 2018

Man tar upp hans syn på patriarkatet, en besynnerlig liknelse med humrar (inte snusk-), och en hel del annat som jag varken begriper eller känner mig motiverad att försöka begripa.
– Att det finns något skadat i själva skapelsen är ett otroligt sofistikerat sätt att se på världen. Och som människor upplever vi att vår etiska skyldighet är att rätta till det, och att bestämma hur det ska rättas till, för att därigenom övervinna sårbarheten och ondskan som kännetecknar vår dagliga existens.
Men en detalj i en av hans dragningar är knas som jag har koll på, så att säga; det är fullt i klass med von Däniken, Ancient Aliens et al.
The primary mother and father of humanity emerging from this underlying snake-like entity with its tails tangled together [...] I really believe that's a representation of DNA. And that representation, that double helix, is everywhere. You can see it in australian aboriginal art ...
- Jordan B. Peterson: Maps of Meaning 8: Neuropsychology of Symbolic Representation (vid 1:45:32), upplagd på Youtube 13 mars 2017

Förvisso kan en till 99 % klok och förnuftig människa hysa nog så avancerade vansinnigheter i den återstående procenten. Men det finns även de vars förnuft/förvillelse-förhållande är det omvända. Och allt däremellan.

2018-05-23

King Kong blir en åsna

Donkey Kong (1981), ett av världens mest välkända arkadspel, är uppenbarligen inspirerat av King Kong. Eftersom det namnet väl är skyddat kantänka så tog man, på välkänt manér, ett snarlikt ... Fast nu blev det väl lite fel? Monkey Kong vore ju åtminstone rätt ordning. Men donkey? Var det någon på japanska Nintendo som skrev fel, ett fel som upptäcktes först när det var för sent att ändra? Berodde stavfelet på ett otydligt fax eller en dassig telefonförbindelse? (Vi är djupt inne i 1980-talet, som ni hör.)

Här är en enkel tumregel: Ju fler olika förklaringar som lanseras, desto större är sannolikheten att ingen av dem stämmer.

Frågan har också ställts till upphovsmannen Shigeru Miyamoto, mer än en gång (om man säger så). Han har gett samma svar varje gång: Åsnan syftade på betydelsen "idiot" som han hittat i en japansk-engelsk ordbok.
I was trying to convey the idea of 'stupid monkey,'" he said. "'Donkey' of course referred to the animal, but the dictionary I used said that it had a secondary meaning of 'idiot.' Nintendo of America said that this was not the case, and 'donkey' didn't mean 'idiot.'" 
"Even though it was in the dictionary," the interviewer said. 
"It's a mystery," Miyamoto replied. "But I just liked the sound of it, so I decided to stand my ground on 'Donkey Kong.' And within a year, everyone was saying 'Donkey Kong' with no hesitation."
- Chris Kohler: Miyamoto Spills *Donkey Kong'*s Darkest Secrets, 35 Years Later, Wired 14 oktober 2016

2018-05-22

Belle Gibsons sjukor


Genom världshistorien har tiggare av olika slag lärt sig vilka historier om sjukdomar, lyten och andra olyckor som fungerar bäst beroende på situation och målgrupp. Eftersom människans psyke utvecklas mycket långsamt (om alls) så fungerar teknikerna lika bra 1018 som 1518 som 2018.

Annabelle "Belle" Gibson var en modern tiggare. Hon kombinerade beprövade metoder med den moderna tekniken. Hennes jeremiad utgjordes av cancrar, i blodet, hjärnan, levern, mjälten och livmodern. Hon var dock inget hjälplöst offer, o nej; hon kämpade mot sjukorna, inte med Big Pharmas eländiga kemikaliepreparat utan med hela rena fina naturliga äkta alternativmedel (även känt som kvack) – och lyckades bli frisk!

Dessutom hjälpte hon andra. Hon hade hundratusentals följare på sociala medier. Hon skrev en kokbok, The Whole Pantry, med över 80 originalrecept utan gluten, mjölkprodukter och raffinerat socker, "recept som är lika enkla som de är hälsosamma och välsmakande". Hon utvecklade en app baserad på kokboken. Mycket av arbetet utfördes sedan läkarna gett henne månader kvar att leva. Och allt detta åstadkom en kvinna som hade stuckit hemifrån när hon var 12, och sedan dess klarat sig på egen hand. Fantastiskt!

Så småningom fick tidningar och andra som haft med henne att göra tips om att allt inte stod rätt till. Eller snarare att inte en siffra var rätt.
Elle reported that they did some further digging, "returning only a few obscure blog posts that weren’t linked to any names or contact information we could use to follow up. So we left it, writing off the email as a bunch of lies." Cosmopolitan received the same message and later wrote: "Not once did we truly think the claims in the email could be real. Because nobody would lie about having cancer. Would they?" Penguin published her book and did not question her diagnosis: “We did not feel this was necessary as The Whole Pantry is a collection of food recipes, which Penguin has published in good faith.” However, the 3,000-word preface outlined her cancer diagnosis and the treatments she had refused.

When asked who had diagnosed her, Gibson replied: "Dr Phil."
- Münchausen by internet: the sickness bloggers who fake it online, The Guardian 29 april 2015

Varför skulle någon ljuga om att de har cancer? – Bra fråga. Många har undrat om Gibson drevs av penningbegär eller mytomani. Det är inte gott att veta; men för betraktaren spelar det ju faktiskt ingen roll om någon talar ljuger med eller utan flit. (Dr Phil McGraw är en ökänd storkvackare som slog igenom hos Oprah Winfrey.)

Efter att ha pressats en tid, konfronterats med motsägelser, konstigheter och uppenbara oriktigheter, erkände hon att allt var hittepå. Pengarna hon dragit in (såväl genom försäljning som gåvor) hade gått till det goda livet. Hennes konton på Facebook och Instagram raderades eller låstes. Appen togs bort från Apple Store.I september 2017 dömdes Gibson att betala motsvarande 2,5 miljoner kronor i böter. Dessa förefaller att ännu inte ha betalats in.

2018-05-21

Lördagsfråga 515: G E B

 1. Xkcd 468: Fetishes där Kurt Gödel krånglar till en faktainsamling. Som vanligt rymmer den enkla bilden mycket att fundera på; se explain xkcd: 486 Fetishes.
 2. Escherichia coli har sitt namn efter barnläkaren Theodor Escherich. Det var den halvbra ledtråd som fick duga för M. C. Escher; ett smakprov från någon av hans många fina bilder hade varit logiskt men väl enkelt.
 3. Arian ur J. S. Bachs Goldbergvariationer.
Douglas Hofstadters Gödel Escher Bach är en rik, inspirerande och speciell bok som gjort ett stort intryck på många av oss. Gissar att några få partier idag skulle kännas lite mindre engagerande än de gjorde för trettio år sedan men det kvittar, boken är en klassiker som anbefalles alla med minsta mått av nyfikenhet på saker och ting.

Tomas satte den relativt enkla frågan, där bilden anknyter till de av författaren uttänkta och tillverkade GEB-"tripletter" som pryder omslaget. Vad MU har med saken att göra? – Läs boken ...

2018-05-20

Årsmöte 2018 med folkbildare

Helgens begivenhet var årsmötet med föreningen Vetenskap och Folkbildning. Bland mycket annat fick vi en föreläsning med Emma Frans, som jag här överlämnar priset Årets folkbildare till. (Foto Dan Larhammar)


2018-05-19

Lördagsfråga 515

En ledtråd är liite yttepytte missvisande. Men jag anar att det är överlätt ändå.

2018-05-18

Årsmöte VoF 2018

Lördagen den 19 maj är det dags för föreningen Vetenskap och Folkbildnings årsmöte. I år har turen kommit till Stockholm och Camarillo på Kungstensgatan. Det gångna årets verksamheter ska redovisas, diverse poster ska tillsättas, föreläsningar ska hållas, med mera. Givetvis kommer det att umgås friskt mellan varven. Den biten inleds förresten redan ikväll med en skeptisk pub på The Londoner, Karlavägen 52-54. Olle Dahlberg ska från kl 19 prata om street epistemology som låter spännande, vad det nu är.

2018-05-17

Den ryska hackspetten

En ordentligt tilltagen anläggning utanför Tjernobyl. Vad gör den?

På 1970-talet upptäckte radioamatörer jorden runt en ny, mystisk signal. Det pulserande, regelbundna ljudet dök upp lite varstans bland frekvenserna och störde ordinarie utsändningar. Snart hade man lokaliserat sändaren: Norra Ukraina, i trakten av Kiev och Tjernobyl. Vad var poängen? Den allra första tanken var nog att det var en störsändare, men eftersom även aldrig så officiella sovjetiska radiokanaler också stördes fick den kasseras. Kanske det var en sorts radarsignal?

Men anledningen till att jag tar upp den här är de lite mer, ska man säga, spännande förklaringar som började cirkulera. På den här tiden var ju folk, tro det eller ej, ännu öppnare än idag för det paranormala (det som idag gäller några få gapiga foliehattar var allmänt accepterat på ett helt annat sätt) och det återspeglades i en rad knasteorier. Den populäraste gjorde hackspetten till en rysk version av amerikanernas HAARP, ett projekt för utforskning av jonosfären som i den öppensinnade sektorn tillskrivits förmåga att kontrollera väder, våra sinnen, kontinentaldriften ... Kanske var det det missförstådda (på många sätt) geniet Nikola Teslas förmodat underbara upptäckter och uppfinningar som förfärdigats och lanserats för att göra vad de nu kunde göra? Andra tyckte sig se en ökning av diverse symptom hos befolkningen i USA — kunde ryssen göra folk sjuka på andra sidan jorden? Eller kontrollera deras hjärnor? Kanske hade de tagit fram sant moderna vapen som var redo att ersätta kärnvapen och andra klumpigheter? Var de på vippen att vinna det kalla kriget och lägga hela världen under sig?

Hackspetten hette egentligen Duga, "båge", och var ett sovjetiskt radarsystem. Bland andra finesser kunde det se bortom horisonten, till skillnad från vanlig radar. Det var nödvändigt för att upptäcka inkommande missiler i någorlunda tid för att hinna göra något åt dem. Systemet användes allt mindre mot slutet av 1980-talet och har inte hörts av sedan 1989.

Wikipedia: Duga radar

2018-05-16

Gratisluncher på Gratis i skolan

- "Arbetsmarknadens framväxt [...] Avsändare: LO"

I Utbudet på utbudet.se tog jag en titt på en sajt där lärare kan beställa gratis material att använda i undervisningen. Och rekommenderade starkt alla som gör det att ta på sig de skarpaste källkritiska glasögonen eftersom mycket material kommer från synnerligen partiska källor.

En snarlik sajt heter Gratis i skolan, gratisiskolan.se. Den enda egentliga skillnaden verkar vara att de fokuserar på digitalt material, medan utbudet.se kör med tryckt. Förbehållet ovan är detsamma, för även på Gratis i skolan finns gott om "information" som är mer eller mindre uppenbart vinklad. Även här får man ofta leta efter avsändaren. Ibland blir det komiskt.
Kompis med kroppen – fem om dan' är en satsning för att sprida kunskap om ett mer hållbart samhälle där god och hälsosam mat sätts in i ett hållbarhetsperspektiv. [...] Upplägget i sin helhet ska stimulera ett elevaktivt arbetssätt och inbjuda till att dra nytta av skolbibliotek, samhälle och sin närhet till den lokala ICA-handlaren.

Företagsekonomi 1 och 2 – Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
Om LO får berätta om hur fackföreningar fungerar så är det väl inte mer än rätt att Svenskt Näringsliv får berätta om hur nyttiga och ansvarstagande företagen är.
Hjärta mjölk sprider forskningsbaserad information om mjölk och vänder sig till dig som arbetar med barn, mat och miljö på förskola och skola. Bakom Hjärta mjölk står svenska mjölkbönder och mejeriföretag via Lantbrukarnas Riksförbund.
Utan att ge mig in i debatten för eller emot mjölk så kan man utgå ifrån att negativa aspekter nog inte tas upp i material från producenterna. Vill någon ha material i samma ämne från havremjölkens googla på det Oatly?
Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media [...] Det digitala utbildningsmaterialet Media Smart varvar spännande frågeställningar och analysuppgifter med roliga övningar och diskussionsmaterial där eleverna får lära sig att granska reklam.
Avsändaren bakom detta material får man, ironiskt nog, leta efter lite extra: Det är intresseorganisationen Sveriges Annonsörer som ska lära våra barn hur man ska tolka reklam. (Här hade jag kunnat ranta om hur fruktansvärt usel nästan all reklam är, på alla sätt, men det får bli vid ett annat tillfälle.)

2018-05-15

Hälsoförvillarnas innelista

Vad han än heter på riktigt så är Gid M-K, @GidMK på twitter, en australiensisk epidemiolog och doktorand som skriver lite varstans om kost och hälsa. Eftersom han bryr sig om skillnaden mellan sant och falskt så angrips han regelbundet av de som inte gör det.

Nyligen twittrade han en lista på de fem uttalanden som renderat honom flest anklagelser om att vara en shill, en industrins betalde lakej. Listan är intressant eftersom den återspeglar vilka frågor som för ögonblicket är hetast att förvilla om.

1. "Opastöriserad mjölk är dåligt"
Hälsobranschen håller ofta och gärna upp det förgångna som ett idealtillstånd, då folk åt ren mat, levde hälsosamt även i övrigt, och därför levde tills de blev 150. Eller hur det nu var ... Men om man ska lära något av historien så är det att man inte ska dricka obehandlad mjölk, för det gjorde man nästan aldrig. Anledningen var att mjölk som inte dricks direkt ur spenen kan innehålla eller mycket snabbt samla på sig diverse otyg. Men så kom den här Pasteur på hur man med en enkel metod kan göra mjölken ofarlig, utan att påverka smak eller näringsvärde.

(Obs begreppsförvirring! Engelsk raw milk är mjölk som inte är pastöriserad, homogeniserad eller behandlad på annat sätt. Den ska inte förväxlas med råmjölk: Det är den mjölk som produceras den allra första tiden efter förlossningen och som kan skilja sig ganska mycket från den senare "standardmjölken." Detta fel är mycket vanligt.)

2. "Vacciner fungerar"
Det irrationella motståndet mot vacciner är i hård konkurrens ett av de onödigaste hoten mot folkhälsan. De engagerade antivaxarna är inte många, men de är högröstade och har massor med tid och energi.

3. "Fungerar LCHF?"
För Sveriges del så har jag ett klart intryck av att LCHF som trend har lagt sig, och att folk inte eggar upp sig tiondelen så mycket som för några år sedan.

4. "Konstgjorda sötningsmedel är mestadels OK"
Just nu finns en trend som jämställer socker med knark. Den är såpass het att de konstgjorda sötningsmedlen hamnat i skuggan. För om vitt socker är så illa, vad ska man jämföra aspartam och xylitol med? Botulinumpolonium spetsat med antimateria?

5. "Gurkmeja är mest användbar som krydda"
Det hetaste "naturliga" ämnet för dagen varierar så snabbt att det inte känns lönt att ens försöka hålla koll. Denna trend kan ha lagt sig när som helst men just precis nu är tydligen gurkmeja grejen, något som ska blandas i allt möjligt. Ett svenskt bidrag är den Linköpingsstudie som visade att bananflugor som fått kurkumin (som ingår med några procent i gurkmeja) levde längre. Vilket åtminstone bevisar att gurkmeja kan vara grejen om du är en bananfluga. Och de doser flugorna fick var långt högre än de som en knivsudd gurkmeja i latten motsvarar.

2018-05-14

Lördagsfråga 514: Görtzens gudar

 1. Planeten Mars som den hade kunnat se ut med ett kvantum vatten.
 2. Den mycket stora kratern eller "bassängen" Caloris på Merkurius.
 3. Norrköping, kvarteret Vett och Vapen.
 4. François Phébus, Frans av Navarra (1466-1483), dog som synes mycket ung, om det nu berodde på tuberkulos, förgiftning eller något annat. (Olika födelseår anges på olika Wikipedior.)
 5. Rom bygger på gamla minnen, nog så ofta bokstavligt. Kyrkan San Nicola in Carcere ("Sankt Niklas i fängelse") lär ha större eller mindre delar av hela fyra antika tempel i sin konstruktion. En av dem var ett tempel åt gudinnan Spes, Hoppet.
 6. I en samtida svit panoramor över slaget vid Ölands södra udde 1676 ser vi här regalskeppet Kronan explodera. En stor förlust för dåtidens flotta och försvar, en vinst för senare tiders arkeologi.
Mars, Merkurius, Vett och Vapen, Phoebus, Hoppet och Kronan var sex av "Görtzens gudar": Nödmynt utgivna under Karl XII:s tid. På grund av överdrivet präglande blev de snabbt värdelösa, finansministern (typ) Georg Heinrich von Görtz fick skulden och förlorade 1719 huvudet. Mynten fick sedan sin huvudsakliga användning som dekorationer i t.ex. bägare, och man satte ihop ramsor för att minnas namnen på mynten – sannolikt mer som kul grej än för det historiska värdet.

Den kluringen satte så småningom Tomas.

2018-05-13

Inte Björks hus

Detta är, trots vad som påståtts, inte Björk Guðmundsdóttirs hus. Men kopplingen är aningen starkare och därmed intressantare än att man tillskrivit landets mesta kändis ett hus med anslående läge.

Vad som hänt är att Björk funderade på att flytta till Elliðaey, en av öarna i Breiðafjörður på Islands västkust. Det blev nu aldrig av. Vad som sedan hände är att någon hittade fina bilder på den Elliðaey som ingår i ögruppen Vestmannaeyjar utamför sydkusten, mest berömd för den fantastiska vulkanön Surtsey som började bildas 1963. Denna Elliðaey har exakt en byggnad som man tolkade som Björks nya hus. Och lade till skrönstoff som att hon skulle ha fått huset och hela ön i gåva av staten.

Så här är det: Det enda huset på Elliðaey tillhör ett jaktsällskap. Det byggdes 1953 och är enbart till för medlemmar som övernattar när de jagar lunnefågel och samlar ägg. Det saknar el och vatten. Varför det har staket är oklart.

Bjork alert: The loneliest house in Iceland and all the wild stories attached to it, The Vintage News 16 september 2017

2018-05-11

Trangrumsacten: Greenwashing 1784

Greenwashing, grönmålning eller gröntvättning innebär att den som bedriver miljöfarlig, eller mindre miljövänlig verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänliga genom bland annat marknadsföring.
Under perioden 1747-1809 kom väldigt, väldigt mycket mer sill än annars in till västkusten. Det var sannerligen inte bara en angelägenhet för yrkes- och eventuella fritidsfiskare, utan gav upphov till en guldrush efter havets silver som påverkade hela landets ekonomi. Under flera decennier var sillindustrin nationens näst största inkomstkälla, slagen endast av järnet.

Mycket av sillen saltades för att ätas, men tidvis gick ännu mer till tran, fiskolja. Den massa av sönderkokt fisk som blev över kallades trangrums. Och nu var frågan vad man skulle göra av den.
Den första och självklara lösningen var att hälla grumset i havet. (Av flera skäl låg kokerierna alltid i strandkanten.) Men så småningom började den att ifrågasättas.

Man hade nämligen märkt att sillen rörde på sig. Från att i sillperiodens början ha förekommit utanför Göteborg i södra Bohuslän rörde stimmen sig sakta men säkert norrut. Vad kunde det bero på? Kanske allt grums i vattnet drev bort sillen? Det vore väl inte så konstigt, om liken efter miljoner bröder skrämde bort dem till nya vikar och skär?

Misstanken ledde till införandet av grumsedammar: Dammar som var avskiljda från havet och som man kunde stjälpa trangrumset i. Denna tidiga miljöbestämmelse hade alltså inte införts för att skydda människors hälsa utan för att inte förstöra fisket.

De som ägde trankokerierna gillade inte grumsedammarna. Framför allt kostade de pengar att uppföra och hålla i skick. De luktade också - och detta var i en tid som sannerligen inte var lika kinkig som vår på den punkten. Och kanske det rentav var mer skadligt för fisk och havsmiljö att hälla grumset i dammar än att hälla ut det direkt i havet?

Dessa argument och många fler samlades, tillsammans med rikliga vittnesmål, i en bukig kampskrift som fick heta Trangrums-Acten (1784). Den är förvisso en uppenbar part i målet, men är inte mindre intressant för det.
Exempelvis tycks några strandsittare från Hisingen intyga att sedan grumsedamm byggdes blev det på platsen svårare att ankra med båt då sjögräs och tång försvunnit från bottnen (T.A. 1784: 66). Tre fiskare från Kungälv och en lots från Orust anger att sillen inte simmar i närheten av skärgårdsverken sedan man slutade släppa ut trangrumset i havet direkt, utan byggde fördämningar istället, vilket försvårar fångsten (T.A. 1784: 68). Elva herrar från Mollösund (däribland en hamnfogde och en lots) beskriver fördämningarna som ”skogödande” och ”til intet tienande”, och varnar att de ”i den mon de äro täta” om sommaren skapar en ”olidelig och för menniskor och diur förgiftande stank” (T.A. 1784: 81). Variationer på dessa teman är återkommande, och en längtan efter tiden ”före Damwerks inrättning til Trangrums innehållande” (T.A. 1784: 83) är markant åtminstone bland de vars uttalanden författarna velat ha med.
- Anton Larsson, Grumsedammarna: Spår efter en miljödebatt på 1700-talet (Göteborgs universitet 2016)

Det är ironiskt att grumsförespråkarna kan ha haft rätt på en grundläggande punkt: Det var nog inte grumset som drev sillen norrut. Dess rörelser från säsong till säsong var beslut som sillen själv tog, på samma sätt som den dykt upp i mängd från ena året till det andra.

2018-05-10

Antivaxare låtsas jobba på Karolinska

Låt oss först slå fast en sak: I Sverige är vaccinfrågan i stort sett okontroversiell. Det finns många frågor av alla de slag som delar upp expertis och folk i allmänhet, men vaccinationer är inte en av dem. Här vaccineras stora och små mot barnsjukdomar, influensor och inför utlandsresor.

Men det finns några irrationella vaccinmotståndare. De är inte många, men högljudda. Och hämningslösa. Det känner vi som bevakar dem till. Och ifall det sistnämnda inte varit känt bland expertis och folk i allmänhet så kanske det kan bli det nu?

En organisation som är irrationell i det mesta heter Tandvårdsskadeförbundet. De började en gång i tiden med påstådda skador från amalgamfyllningar, och sedan den frågan kallnat har de övergått till andra villfarelser, som s.k. elallergi och vacciner.
En svensk studie har nyligen publicerats i Indian Journal of Medical Ethics av Lars Andersson vid Karolinska institutet. Den tyder på att vaccin mot livmoderhalscancer är orsak till den ökade andelen livmoderhalscancer hos kvinnor mellan 20 ch 49 år som uppmätts och kommenterats i olika sociala medier.
- Orsakar vaccinet cancer?, Tf.nu 4 maj 2018

Studien heter Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination, skrevs av "Lars Andersson" på ärevördiga Karolinskas FyFa (som det blir på svenska), och publicerades i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics den 30 april 2018.


Vadan citationstecken? För att "Lars Andersson" är påhittad.
– Jag har aldrig hört talas om denne Lars Andersson och han har inget med vår institution att göra, säger Håkan Westerblad, prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet.
- Katrin Trysell: KI utreder misstänkt falsk forskare: "Extremt allvarligt", Läkartidningen.se 8 maj 2018

I samma artikel tillbakavisar dessutom Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet (garanterat!) och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, "Anderssons" tes: Det ligger ingenting i påståendena.

Om det bara varit tokarna i Tf som tagit åt sig denna hittepåstudie så hade det inte varit någon större sak. Men "nyheten" om HPV-vaccinets skadlighet togs upp av långt mer trovärdiga kanaler. Även om vaccinationer, som sagt, är i stort sett okontroversiella i Sverige så är det svårt att veta hur många tvehågsna som kan luras till att ta fel beslut. Och i andra länder har den här sortens förvillande i längden gett upphov till mätbara skador, nämligen när vaccinationsgraden sjunkit såpass mycket att den gett utrymme för landsomfattande epidemier.

När den indiska tidskriften tipsades tog de genast bort kopplingen till KI.
Since then, we have investigated and learned the identity of the author. The author has said that he used a pseudonym because he believed the use of his real name would have invited personal repercussions from those opposed to any questioning of vaccines. 
This deception of the journal’s editors is unacceptable. The author could have asked the editors for confidentiality, giving the reasons. Editors may choose to publish articles without revealing the true name of the author, if it is determined that the circumstances justify it. 
However, we considered the matter and decided to keep the article on the site as the issues raised by it are important and discussion on it is in the public interest. The author’s true name is withheld at his request.
- Statement on corrections, Indian Journal of Medical Ethics 9 maj 2018


Man kan reflektera över "Anderssons" beslut att publicera en artikel under falskt namn i en tidskrift med ethics i namnet. Eller densammas val att inte uppmärksamma bluffen mer än de gjort.

Måhända han tänkte på antivaxarnas etik? Det vill säga ingen alls.