2018-08-17

Skeppsbroar utan broarSkeppsbroar har vi gott om i Sverige. Här är tre prominenta exempel. Men var är själva broarna?

Det finns kanske skeppsbroar som är broar även i dagens bemärkelse. Men åtminstone de i Malmö, Göteborg och Stockholm är broar i en äldre bemärkelse, ett minne från den tid då en bro även kunde vara en "broliknande byggnad som går från stranden ut i vattnet l. sträcker sig längs stranden o. är afsedd ss. tilläggsplats för fartyg" (SAOB).


2018-08-16

Den typiska sommaren 2017

Det finns fortfarande ett fåtal "klimatskeptiker" (som inte tror på en av mänsklig verksamhet förorsakad global uppvärmning) som kämpar. Ett "argument" som dessa tagit till, särskilt när den rekordvarma sommaren 2018 nämns, är att sommaren 2017 skulle ha varit rekordkall. Är det sant?

Det man tänker på, och med eller utan flit tar ur sitt sammanhang, är att sommaren 2017 uppvisade några ovanligt låga temperaturer. Eller ett tillkrånglat rekord som detta:
Högstatemperaturen under sommaren 2017 i Sverige var den lägsta sedan 1862.
- Sämsta sommarvärmen – på 155 år, Aftonbladet 29 augusti 2017

Läser man innantill hittar man lite andra uppgifter (ingen överraskning)
Den högsta sommartemperaturen blev mycket modesta 28,0° vilken noterades i Oskarshamn den 18 och i Kalmar den 19 juni. Det är den LÄGSTA högsta sommartemperatur som noterats i Sverige sedan 1922. Även då nådde maxtemperaturen bara 28,0°. 
För att finna en sommar med en avgjort lägre maximitemperatur än i år får vi gå tillbaka till åtminstone 1862.
- Sommaren 2017 - Typisk svensk sommar, SMHI 31 augusti 2017

Där påpekas även att årets högsta temperatur var 30,1°. Den uppmättes den 28 maj, det vill säga strax före SMHI:s sommar, i Oskarshamn.

För att banka in sammanfattningen "typisk svensk sommar" kommer här ett sista citat:
Sommarens medeltemperatur hamnade nära den normala (medel för 1961-1990).
- SMHI igen

2018-08-15

Fickflaskor

Där gamla föremål finns kan man hitta sådana här fina små pluntor. Denna är från början av 1900-talet, 10,5 cm hög och tillverkad av firma The KNY-Scheerer som fanns i New York och Berlin. Materialet är förnicklad aluminium. Det fanns även lyxmodeller i silver.

Notera att "Discret", som pluntan heter, har en lucka. Vad kan poängen vara med den? För att snabbt och diskret fylla på? Ja ... Jo, så är det faktiskt.

Här ser vi en annan konstruktion som löser samma problem. Blauer Heinrich, "Blå Henrik", utformades av dr Dettweiler. Den var något tidigare än den förbättrade "Discret" som hans anställde dr Knopf stod för. Henrik gick även att få med glas i grönt eller "mjölk", det vill säga ofärgat opak. Däremot inte i ofärgat klart glas. Anledningen? Kanske för att folk i en tid som var betydligt mindre känslig för vissa saker än vår ändå inte ville ha too much information? För pluntorna var inte avsedda att drickas ur – tvärtom.
Spottflaskan är designad så att det upphostade slemmet spottas ned i den övre delen av flaskan. Tratten i flaskan hindrar att vätskan rinner ut genom locket. Behållaren kan sedan tömmas genom att skruvkorken i botten öppnas.
- Medicinhistoriska museet i Göteborg: Månadens föremål i maj 2014

Det rör sig alltså om portabla spottkoppar. Det var länge fullkomligt normalt att folk (jag känner inte till klass- och könsmönstren) spottade kring sig lite då och då, utomhus som inomhus. Inget konstigt med det ... Förrän man fick en hårdhänt anledning till att tänka om.

Det är förbjudet att spotta i spårvagnar, trappor och förstugor, därför måste hvar och en skaffa sig en portativ spottflaska att bära i fickan. Sådana finnas från 2 kr. st hos Numa Petersons H. & F. A. B., Hamngatan 32
- Annons i DN 29 oktober 1900

De så kallade spottflaskorna var särskilt avsedda för att tuberkulösa inte skulle sprida smittan genom att spotta på golv etc utan i slutna behållare. Det är därför blåe Henrik och "Discret" har en väg in och en väg ut. Och även om jag inte har en aning om hur länge Mycobacterium tuberculosis överlever utanför värden så känner jag ändå ingen lust att nyttja en aldrig så tjusig "Discret" som fickplunta. Ens om den vore i silver.

2018-08-14

Torgny lagman

”Torgny och Olof på Uppsala ting” (1913): Fresk av Axel Törneman i andra kammarens plenisal. De två andra freskerna i salen visar vårdkasar och upprorsmannen Engelbrekt.

De intressantaste historiska händelserna, personerna och företeelserna är de som förekommer i det allmänna medvetandet även långt efteråt, som senare generationer minns, tar ställning till och använder på det ena eller andra sättet. Då kan det också vara mindre viktigt eller helt oviktigt om det är verklighet eller inbillning.

Som berättelsen om Torgny lagman. När utspelar sig den egentligen? Tre alternativ är 1000-tal, 1200-tal och 1800-tal.

Enligt Snorre Sturlassons Heimskringla var Torgny lagman i Tiundaland (med bland annat huvudorten Uppsala) på Olof Skötkonungs tid. Lagmannen ledde ett landskaps ting, de viktiga sammankomster där lagar stiftades, domar dömdes och räkenskaper förvaltades. Vid ett ting i Uppsala ville kung Olof kriga mot Norge och deras kung Olav (som senare skulle kallas den helige). Varken stormän, bönder eller norska gäster tyckte att det var någon god idé, men Olof ville inte veta av några invändningar. Då tog Torgny, den gamle aktade lagmannen, till orda. Han berättade om sveakungar av fordom som plundrat och erövrat österut, men som trots sina framgångar inte varit mer högmodiga än att de lyssnade på de sina. Nu hade de en kung som slarvade bort länderna österut och istället suktade efter Norge, som man aldrig haft något otalt med. Ifall denne verkligen inte ville ta råd så hade de inget annat val än att slå ihjäl honom, så som man tidigare gjort med halsstarriga konungar.
Säg nu strax, vilket du väljer!
- Torgny lagman enligt Heimskringla

Enligt berättelsen besinnade sig Olof Skötkonung, slöt fred med Olav och gav honom sin dotter. Se, det var en historia!

Under lång tid utgick man ifrån att berättelsen var sann och riktig; det gällde även långt mer fantastiska historier än denna. Visserligen hade den skrivits ned 200 år efter att den skulle ha ägt rum, men det finns ju inget som hindrar att traditioner hålls levande längre än så.

Men så kom den källkritiska revolutionen. Historiker kom på att problemen var många. Torgny nämns enbart i Heimskringla; han finns inte omnämnd på någon runsten eller annan källa, samtida eller ej. Däremot finns det en äldre källa som beskriver hur ofreden mellan länderna löstes med hjälp av diplomati, utan ett ord om någon hotfull lagman. En avslöjande detalj är att såväl lagmannen som hans far och farfar alla hette Torgny; att låta förnamn gå i arv på det viset förekom senare, men inte år 1000. Källkritiken har dömt ut Torgny lagman. Även om han mot förmodan funnits så har han aldrig hållit det tal som tillskrivs honom.

Men Snorre, som själv var lagman på Island, skrev inte rent historiska texter för en svensk publik, utan politiserad historia för en isländsk publik. När Torgny ca år 1000 kritiserar en svag och tjockskallig Olof så är det i själva verket Snorre som ca 1220 kritiserar Norges kung Håkon. (Så småningom skulle Snorre blandas in i ett uppror som ledde till hans död.)

På 1800-talet blev Torgny en symbol och ett ideal. Han var en man av folket, intelligent men okomplicerad och rättfram, rikligt begåvad med så kallat sunt förnuft, och med folkets känsla för lag och rätt i blodet. Han sågs som den perfekte medlaren mellan folk och kungamakt, någon som kunde formulera och uttolka lagar, någon som makthavarna fick akta sig för att sätta sig på. Dessutom manade han till vänskap med Norge och angrepp i öster. Det var budskap som låg i tiden, såväl i Sverige som i brödralandet Norge:
Återfinna vi ej ännu båda dessa mäns ättlingar i Sverige? Skulle vi tvivla på, att liksom denne storskrävlande svenske kung har efterlämnat sina, så har också Torgny efterlämnat sina?
- Folkhögskoleföreståndare O. Arvesen håller ett tal i Vang på nationaldagen 17 maj 1891

Det mest bestående spåret Torgny lagman efterlämnade är av ett helt annat slag. Den götiska vågen i början av 1800-talet ledde bland annat till vad som kallats den nordiska namnrenässansen, då en rad gamla nordiska namn återupplivades. För första gången på mycket länge fick mängder av småttingar heta saker som Hjalmar och Hulda, Leif och Nanna ... liksom Torgny.

2018-08-13

Lördagsfråga 527: Asar och vaner

 1. Ebba Busch Thor.
 2. BT (British Telecom) Tower, tidigare Post Office Tower, var Storbritanniens högsta byggnad 1965-1980. Det mycket synliga landmärket förekom flitigt i tv. I Doctor Who-avsnittet The War Machines (1966) är skurken den intelligenta datorn WOTAN uppe i tornet.
 3. Loffe Carlsson i Vem älskar Yngve Frej (1973).
 4. Karl Pearson (1857-1936) var en mångkunnig och intressant person. Han ägnade sig åt statistik, biometri, fysik (han skrev en lärobok i högre skolan som Einstein använde) ... Liksom funderingar inom eugenik och rasbiologi. Ibland använde han sig av pseudonymen Loki, som i hans tidiga brevroman The New Werther.
Tor, Oden, Frej och Loke; två asar, en van och en trickster till jätte som asarna adopterat. Temat satte Pölsan, den lurigaste (så klart) siste guden av Ole.

2018-08-12

Jorden var rund redan på medeltiden

David Nessles excellenta Muralgranskare ska alla känna till (jag tog upp några granskningar i Muralgranskar-granskning). Numer återfinns även muralgranskningarna i DN. Utomordentligt gott val.

Men just precis idag blev det mindre lyckat. Bilden är Cristiano Bantis "Galilei inför den romerska inkvisitionen" (1857). Den affären gällde inte jordens form utan huruvida solen snurrade runt jorden eller tvärtom. Jordens form var ingenting att diskutera för "alla", som till exempel alla på tavlan, visste att jorden var rund.

Nu borde detta inte vara något att tala om; det  är ju en skämtbild. Kruxet är att uppfattningen "förr trodde man att jorden var platt" är så oerhört spridd, ingrodd och felaktig. Det är en faktoid som avlivats otaliga gånger men ändå lever och har hälsan. Det lär finnas nyutgivna läroböcker där den finns med vilket tyvärr inte är förvånande.

Faktoider: Jorden är platt

2018-08-10

Tips: Den digitala antikvarien

Apple Lisa (1983); Windows 1 (1985); OS/2 (1988); Windows 3 (1990)

Jag har i förbifarten tipsat förut (Den unge stjärnprogrammeraren) om Jimmy Mahers blogg The Digital Antiquarian. Den är en skattkammare för alla som är intresserade av datorer på 1980- och 1990-talen; många, långa, insatta och välskrivna studier av spel, obsoleta system eller utvecklandet av alla dessa ting som idag fyller vår vardag och ter sig så självklara.

Som exemplet ovan. Skärmdumparna kommer från Mahers pågående serie om Windows långa, vindlande och allt annat än självklara utveckling. Notera att Apples Lisa (Före Macen: Apple Lisa) visserligen var svindyr men hade ett gränssnitt som i princip ser ut som gränssnitt gör idag. Till höger ser vi den första versionen av Windows som, efter mycket långt om länge, kom ut två år senare...

Om allt detta och mycket, mycket mer kan man läsa i Mahers artikelserie. Den börjar med Doing Windows, Part 1: MS-DOS and Its Discontents och är inte klar än. Och vill man ha mer så finns det tonvis med långa etc artiklar om andra aspekter av gamla datorer och vad de användes till.
2018-08-09

Common Knowledge (1987)


Bob: History for $100: His assassination sparked World War I?
Jeanne: Archduke Ferdinand. [*bnööp*]
Bob: Oh sorry, the answer is Lincoln! Abraham Lincoln. Les?
Les: I'm gonna stay with history, Bob, for $200.
Bob: History for $200: The Louisiana purchase was obtained from this country.
Les: Louisiana. [*pling*] - History for $300, Bob.
Bob: OK. When he discovered America, Christopher Columbus thought he had landed in..?
Les: Colombia. [*bnööp*]
Bob: Oh sorry, the answer is America. Back to Jeanne Kirkpatrick.
Jeanne: History for $400.
Bob: First man to land on the moon?
Jeanne: Neil A ... Er, John Glen. [*pling*]
- Common Knowledge, Saturday Night Live 17 oktober 1987

Den här sketchen är något av det bästa jag sett på tv. Den är därtill perfekt på denna blogg. Så jag vet inte varför jag inte tagit upp den tidigare.

Common Knowledge är helt enkelt en frågesport där frågorna valts ut av professorer och svaren av studenter. Det rätta svaret är inte det sanna svaret utan vad de senare tror är det rätta svaret. Roligt, djupsinnigt, och måhända profetiskt.

2018-08-08

Islamofobi som Hitchens inte beskrev det


Christopher Hitchens hade många och starka åsikter och en mycket högt utvecklad förmåga att formulera dem. Det är därför inte konstigt att han blivit en citatmagnet; har man ett snärtigt och kärnfullt citat som kritiserar religion så ligger det nära till hands att tillskriva Hitchens det. Det "känns" så rätt, att få som använt sig av memen ovan ens funderat på om Hitchens myntat eller ens sagt citatet.

Så vitt någon funnit myntades islamofobi-citatet två år efter Hitchens död av en viss Andrew Cummins, på hans (numer borttagna) Twitter-konto med fina namnet @Vodkaninja.

Not to make too big a deal of this, but this is what skepticism looks like. When we make a factual mistake, and we’re confronted with the truth, we shouldn’t be afraid to admit it and correct it.

Your move, pastors everywhere.
- Hemant Metha: Christopher Hitchens Never Said That Memorable Line About Islamophobia, Friendly Atheist 12 maj 2014

2018-08-07

Vad :- betyder

En del saker är det många som vet utan att tänka på dem, samtidigt som andra inte har en aning om dem. Hur ska sådant kunna kommuniceras, när de som vet inte vet att de har något att berätta och de som inte vet inte vet att det finns något att fråga om?

:-

Här ovan har vi ett exempel: Ett kolon och ett bindestreck. Vi ser det nättopp dagligen i slutet av priser och tänker väl "kronor" när vi ser det. Vad står det egentligen för?

Kolonet skiljer kronor och ören, strecket anger noll. För att ta exemplen i GB:s gamla glasslista så kostar en storstrut där 1:25, säger en krona och 25 öre; en Top Hat 1:-, säger en krona och noll öre; och en puckstång -:50, säger noll kronor och 50 öre.

Eftersom nollörade ":-" blivit så vanligt läser man automatiskt tecknet som "kronor".

2018-08-06

Lördagsfråga 526: Noblepris

 1. Maria Q. Feng, Alfred Nobles pris 1995.
 2. Claude E. Shannon, den ende här som tillhör allmänkunskapen och det beror inte på att han fick Alfred Nobles pris 1939.
 3. Markus J. Buehler, Alfred Nobles pris 2011.
 4. Carol C. Menassa, Alfred Nobles pris 2017.
Det är alltså inte något Alfred Nobels pris i ingenjörsvetenskap som de fyra fått utan Alfred Nobles (amerikansk ingenjör 1844-1914) pris. Nobelkommittén är mycket känslig för missbruk av varumärket när folk pratar om "det alternativa Nobelpriset" etc (måhända även på sikt "ekonomipriset"?), men när det gäller ett pris som faktiskt instiftats av en Alfred Noble så ... Däremot kan man fråga sig varför Noblepriskommittén inte valt ett annat namn. Det är säkert ett fint pris och så, men vill man tillbringa resten av livet med att rätta folk; "nej, inte det priset utan ..."?

Pölsan satte en fråga som var mer irriterande än svår att gloogla rätt på.

2018-08-05

Svea kanal och Göta kanal

Historiskt sett är Sveriges viktigaste vägar inte de av asfalt, grus eller järn, utan de av vatten. Där gick, och går än idag, de säkraste, effektivaste och tyngsta transporterna. Ett strategiskt beläget vattendrag kunde vara den viktigaste och värdefullaste geografin som fanns, en bildlig och inte sällan även bokstavlig silvergruva. Därför drömdes ambitiösa kanaler fram långt innan de blev tekniskt möjliga. En annan drivkraft, ofta bortglöm idag, är Öresundstullen, det faktum att Danmark kontrollerade det smala vattendraget och tog tull eller stoppade trafiken helt när de kände för det.

De allra första funderingarna på Sveriges största kanalprojekt finns båda belagda från 1500-talet, även om de började som de luftigaste av luftslott: Svea kanal mellan Vänern-Hjälmaren-Mälaren och Göta kanal mellan Vänern-Vättern-Östersjön. En förutsättning för båda är att man kan utnyttja befintliga vattendrag. Det blir förvisso åtskilliga slussar och kubikmeter schaktmassa ändå.

Framåt 1800-talet realiserades, som vi vet, Göta kanal, helt för hand; man kan fundera på hur mycket tid och möda som skulle ha besparats om man inväntat dynamit och grävmaskiner. Men Svea kanal har ännu inte blivit av. Frågan har luftats då och då på större och mindre allvar, till exempel på riksdagar från 1526 till 1999, och lär väl aldrig dö ut helt. Men utan koll på geografin, geologin eller hydrologin i trakterna, så antar jag att han som drev igenom den ena kanalen drevs av rationella skäl när han avfärdade den andra.
Gärna lämnar jag åt vilken som helst, att genom Svartälven och andra älvars rensande, som aldrig med bestånd kan göras, - eller med sandåsars genomgrävande som nästan icke kan verkställas, - eller genom vattens anskaffande på höjder, där nästan intet vatten finns; att med alla dessa storverk skaffa en kanal genom Karlskoga bergslager.
- Baltzar von Platen: Avhandling om Canaler genom Sverige (1806)

Wikipedia: Svea kanal; Göta kanal

2018-08-03

Satanisterna på Anholt

Anholt är en liten dansk ö mellan Danmark och Sverige. Invånarna bor alla på ett litet område i väster. Det mesta av Anholt utgörs av en platt, sandig öken – faktiskt Europas största, en historisk och geologisk märkvärdighet. Den är obebodd och inga bygglov utfärdas heller.
Försommaren 1973 gjordes några märkliga fynd i öknen på Anholt. Det verkade som om det hållits en kult tillägnad den onde själv på ön. Och inte var det slut med det – under decennierna som följt har man funnit såväl satansmynt som brev med en mystisk avsändare.
- Djävulens ö – utanför Halland [man känner igen lokalpressen på dess strävan efter en lokal koppling], Hallands Nyheter den 11 maj 2013

Fynd i "Ørkenen" utgjordes av ansiktsmasker av trä, benbitar (från djur), en pinne med ett litet (konstgjort) huvud på, en barnsko ... Vad var det frågan om? Kunde en svart mässa ha ägt rum på Anholt, inte som show utan faktisk, ärlig djävulsdyrkan? Inklusive människooffer..?

Och under åren som följde dök då och då mynt upp som anspelade på den eventuella mässan. Koppar- och silvermynt hittades i kyrkor och andra byggnader, instuckna vid monument, vid ett tillfälle rentav på polismyndigheten i Köpenhamn. De bar inskrifter som "Himmel og helvede", "Civitas diaboli" (Djävulens stad) och "Anholt 13 maj 1973". Namn förekom: Alice Mandragora (alruna), Karl Klunch och Dunk Wokgnal. Och så dök det upp brev med märkliga texter och ibland fotografier, undertecknade med samma tre namn.

Detta foto hittades instucket i boken Anholt på vrangen (1983) av Knud Langkow. Det hade texten "1977, Glædelig jul." Boken beskriver hur en viss Knud Langvrøvl beger sig till Anholt, är med om mystiska ting och får tag på "satansmynt".

Ett av de tre namnen var Dunk Wokgnal. Läser man det baklänges blir det Knud Langkow. Han var telefonist på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. "Satanisterna på Anholt" var hans verk, ett avancerat och långvarigt skämt, eller vad det nu var. Han gillade att lämna ledtrådar som efterhand blev allt tydligare.

Den danska tidningen Politiken publicerade 2013 en serie artiklar om fynden på Anholt, mynten och Knud Langkow, här är den första: Kapitel 1: Satanisten på Sjælland, Politiken 19 oktober 2013. Frågan om vad det hela gick ut på, om det nu alls gick ut på något, lär dock aldrig besvaras eftersom Langkow tog livet av sig nyårsdagen 2004.

2018-08-02

Kvacksalveriutredning i hög tid

Hur många lagar har ett populärnamn? Man kan fortfarande höra den kallas kvacksalverilagen: Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Den ersattes för snart tjugo år sedan av Patientsäkerhetslagen (2010:659)WP. Bland annat reglerar den vilken sjukvård som kräver legitimation. Till exempel måste du vara legitimerad för att få behandla cancer, liksom för att undersöka eller behandla barn under 8 år. När man studerar kvacksalvare och deras förehavanden så är de punkterna de som verkar mest frestande att bryta, i synnerhet behandling av cancer.

Patientsäkerhetslagens 5 kap. rymmer lite mer, men inte mycket. Framför allt tar den inte upp krav på behandlare av psykiska sjukdomar. Det är en skandal som få känner till: Du – just du, som läser detta, helt oavsett vilken utbildning, legitimation och erfarenhet du har eller inte har – kan ta emot och försöka behandla patienter som är deprimerade, självmordsbenägna, eller har vilka psykiska problem som helst, utan att riskera några rättsliga repressalier.

Det är sannerligen en ålderstigen lag som Kjell Asplund fått förtroendet att utreda. Faktiskt mer än sekelgammal.
Uppräkningen bygger på en lag från 1960 ["kvacksalverilagen"] som i sin tur bygger på en lag från 1915 och lyfter bara fram cancer, diabetes och epilepsi som de specifika sjukdomar som endast får behandlas av vården. Enligt Kjell Asplund fanns det tidigare en viss logik i att bara räkna upp de åkommorna då det vid tillfället fanns effektiv behandling mot just dem.

– Nu är det en helt annan situation.
- Utredning ser över kvacksalverilagen, Dagens Medicin den 2 augusti 2018

Sug på den: Patientsäkerhetslagen är anpassad efter den vård som fanns vid första världskrigets utbrott. Här finns hur mycket som helst att förbättra, och försämra för kvackarna.

2018-08-01

Att inte hitta bigfoot

Det finns ju ett antal tv-serier som går ut på att undersöka paranormala ting. Där den oinsatte kan tycka att den första utmaningen är att hitta företeelserna ifråga. Om någon tror att det spökar i huset, hur konstatera om det stämmer eller inte? "Lösningen" är att kalla in Terry Evans, Jörgen Gustafsson, Vendela Cederholm eller någon annan skojare som ställer sig och ser konstig ut och sedan påstår saker. Där ett påstående bekräftas av ett annat påstående...

Frågan är om det är mer eller mindre genant när man "letar" efter ting som visserligen inte är paranormala, som inte bryter mot några kända naturlagar, men där själva föremålet på något sätt ändå lyckas hålla sig borta i avsnitt efter avsnitt, säsong efter säsong?

Finding Bigfoot var den allt mer ironiska titeln på en serie som sändes i 100 avsnitt 2011-2018. Etthundra avsnitt – gissa hur många som gick ut på att man faktiskt hittade bigfoot..?

Upplägget fokuserade följdaktligen inte på vad man hittade utan på hur man letade. Man begav sig till en plats där "observationer" gjorts. Sedan frågade man folk och tittade runt, satte upp kameror o dyl som fick vara igång ett tag. Och så satt man och hetsade upp varandra över "resultaten"; ett otydligt ljud där, en glimt där, skulle det kunna vara..!?

På det hela taget är letandet efter kryptiden påfallande likt letandet efter andar och spöken. Det hela sammanfattades påfallande ärligt av mannen bakom det hela, så ärligt att man kan fundera på var gränsen går mellan förvillare och förvillad.
The idea of finding them — what exactly do you mean by finding? I never wanted to use that word. I didn’t like the whole title of the show because it implies that you find it like finding a penny on the sidewalk. That’s not the way it is with these things.
- Matt Moneymaker (så heter han) citerad i ‘Finding Bigfoot’ Team Still Can’t Find Bigfoot, Huffington Post 13 juli 2015

För "jakten" fortsätter, på det som av någon mystisk anledning inte låter sig hittas. Moneymaker grundade Bigfoot Field Researchers Organization 1995 och man skickar fortfarande ut expeditioner. Eller vad man ska kalla de sällskapsresor man arrangerar för halvt paranormala weekend warriors, som betalar riktiga pengar för att åka ut och campa med grabbarna och lyssna på otydliga ljud.

2018-07-31

Varmaste sommaren på 260 år?

Med goda marginaler förutspår SMHI att årets julimånad kommer bli den varmaste juli på minst 260 år på många håll i landet.
- SMHI: Varmaste juli på minst 260 år, SVT 22 juli 2018

Påståendet har förekommit allt oftare ju längre hettan fortsatt. Det har gett upphov till frågor om hur varmt det var för 260 år sedan. Då missar man något som väder- och statistikfolk måhända påpekat så många gånger att de glömt att alla inte har koll på det:
Temperaturmätningarna startade redan 1756 i Stockholm.
Varje rekord i mätserien, som till exempel att juli verkligen blev varmast, gäller alltså sedan mätningarna inleddes. Så klart.

2018-07-30

Lördagsfråga 525: Härsken på ringen

 1. På Casa de Fritos (efter ett chipsmärke) kunde man äta mexikanskt på Disneyland.
 2. Spam-sketchen. Så klart.
 3. Marty McFly får en produktplacerad Pepsi halvmagiskt levererad; vi är ju i framtiden! Visserligen i 1989 års 2015, som inte har mycket gemensamt med 2015 års 2015.
 4. En av de "hästmobiler" som användes för att sälja läskedrycken Moxie.
Frito Bugger, Spam Gangree, Pepsi och Moxie Dingleberry är fyra av huvudpersonerna i den klassiska parodin Bored of the Rings, Härsken på ringen. Den satte Pölsan.

2018-07-29

Smart som en neandertalare

Först en riktigt ingrodd faktoid: Att neandertalare skulle ha varit lågintelligenta halvapor.
Neanderthals are known for their large cranial capacity, which at 1,600 cm3 (98 cu in) is larger on average than that of modern humans.
- Wikipedia: Neanderthal#Anatomy

Nu är ju hjärnvolym ett förvisso trubbigt mätvärde. Men redan denna föga kända uppgift rimmar illa med den klassiska vrångbilden, den som avses när "neandertalare" används som förklenande liknelse eller invektiv.

Hur neandertalarna använde sina hjärnor vet vi, naturligtvis, inte så mycket om. Men det går ju att forska på.
The question of why we Homo sapiens are significantly more intelligent than the similarly big-brained Neanderthals—and why we survived and proliferated while they went extinct—has puzzled scientists for some time.
 - Joseph Stromberg: Why You’re Smarter Than a Neanderthal, Smithsonian.com 12 mars 2013

2018-07-27

Därför kallas det "blodmåne"

Månen förmörkas den 28 september 2015
Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Och det kom en väldig jordbävning, och solen blev svart som en tagelsäck, och hela månen blev som blod.
- Johannes Uppenbarelse 6:12

Ikväll blir det månförmörkelse. Den kommer att bli ovanligt heltäckande och långvarig eftersom månen går djupt in i jordens "kärnskugga". Då kan vi också se ett fenomen som är mycket tydligare än under partiella förmörkelser: Månen blir inte bara mörkare utan även påtagligt roströd. Det beror på att det lilla ljus som ändå når månen gått genom jordens atmosfär som filtrerat bort kortare våglängder, på samma sätt som när vi ser en röd kvällssol.

Häromåret dök ordet "blodmåne" upp som beteckning på fenomenet. Det berodde tyvärr inte på Per Jorners Blodmåne (Nortstedts 2012) utan på en apokalyptisk profetia som pastorerna Mark Blitz och John Hagee tänkt ut. Den gick ut på att en serie månförmörkelser 2014-15 sammanföll med judiska högtider på ett sätt som i bibeln anges som ännu ett tecken på jordens förestående undergång. De kallade den Blood moon prophecy: "Solen skall vändas i mörker och månen i blod" (Joel 2:31, citerad i Apg 2:20 och jfr Upp 6:12). Den fjärde och sista av de fullmånarna inträffade den 28 september 2015. Exakt vad som sedan skulle hända framgick inte av profetian. Vilket nog var lika bra.

Media hakade givetvis på, först på profetian (åtminstone i USA) och även efteråt har ordet hängt med. En blodmåne är ju ca 50 gånger mer rubriksmässig än lama "månförmörkelse". Det är därför vi idag kan läsa om blodmånen överallt; för att att förvirrade pastorer fantiserat kring bibelord och måntabeller.

2018-07-26

Åttasiffriga troll och botar

Det finns flera sätt att känna igen troll och närbesläktade arter:
 • De följer varandra, uppmärksammar och delar varandras inlägg
 • De håller sig till vissa ämnen som man snart lär sig känna igen
 • De ignorerar skillnaden på sant och osant
 • De ignorerar skillnaden på goda argument och värdelösa
 • De bryr sig inte om när de förlorat en diskussion
Och så finns det ett kännetecken på Twitter som är så övertydligt att det blivit parodiskt: Kontot slutar med åtta siffror. Det indikerar att de har skapats av ett program som genererar konton i mängd. Då kan man ana att man kanske inte bara har med troll att göra utan botar: Konton som styrs av program eller där en användare kan posta, dela och gilla genom hundratals konton samtidigt.
Even for a user with over 47,000 followers, to gain so many which were not just new, but newborn, in the same day, is unlikely to be a coincidence. The similarity in these accounts’ appearance, names, creation time and behavior all mark them as a probable botnet.
- Ben Nimmo: #BotSport: A Botnet Is Born, medium.com 10 januari 2018

En punkt där de ansvariga ryckt upp sig är äggen. För inte så länge sedan hade de automatgenererade kontona ofta inga egna profilbilder utan visade default-bilden, som i enlighet med Twitters fågeltema var ett ägg. Sedan dess har Twitter slutat med äggen och botnet-programmen uppdaterats med profilbilder.

2018-07-25

Sillsallaten

Nog är "sillsallaten" bekant? Namnet på det så kallade unionsmärket, där svenska och norska flaggan ingått någon sorts union. Förekom på respektive nations flagga när det begav sig. Och jag har inte funderat förrän precis nu på vad som hände om någon hissade en "ren" flagga, utan märket. Blev det straff på sånt?

Men att jag tar upp märket här beror på att jag äntligen fått en förklaring till varför man jämförde märket med just sillsallad. Den rätten ser ju inte ut som något särskilt, åtminstone de som jag har sett. Men på Wikipedia: Unionsmärket visas "en traditionell norsk sillsallad". Och då behövs inga ytterligare förklaringar.

Där nämns även att beteckningen myntades av en norrman i förklenande syfte. Den tolkningen försvann snabbt.

Bonus: Standardillustrationen av skandinavismen är nog den mest spridda bild där man samtidigt ser de svenska och norska unionsflaggorna. Unionsmärket är som synes likadant på båda flaggorna.


2018-07-24

Att spå väder med abborrar

Bild: SVT 25 maj 2018

– Det blir inte lika regnig sommar som ifjol men det blir ingen torrsommar
- Åke Olsson spår sommarvädret – i abborrar, SR P4 Kalmar 16 maj 2018

Att prognosen slog fel är nu inte särskilt intressant. Metoden hade ju varit lika värdelös även om den händelsevis slagit in. En aspekt som jag finner intressantare är hur gammal den är. I godtrogna branschen är det ju standard att tillskriva varje lära gamla anor. Samtidigt får de gärna vara moderna och nyskapande:
- Visst är det ju gammal lärdom, och sedan har jag utvecklat undan för undan, och tittat och talat och kikat lite
Även om Olsson inte ljuger om "gammal lärdom" så behöver det heller inte vara sant. Vissa företeelser behöver inte många decennier eller ens år för att kännas urgamla.

Det hade kunnat vara annorlunda om Olsson sprättat upp abborrarna. Att studera inälvor, särskilt levern, på fiskar och andra djur var en spådomsmetod som tillämpades av romarna, etruskerna och i mellanöstern.2018-07-23

Lördagsfråga 524: Stjärnor

 1. Man behöver sannerligen inte bege sig till DDR, Kaliningrad eller svenskt 70-tal för brutalistisk arkitektur. Sirius-byggnaden är en hatälskad betongkloss i Sydney.
 2. Ett sätt att vinna i Sid Meiers Civilization var att etablera en koloni vid Alpha Centauri.
 3. Undervattensarkeologer undersöker staden Canopus i utkanten av Alexandria. Halva Canopus försvann i havet omkring 200 e.Kr.
 4. Att det funnits en pastor i Boston som hette Arcturus Zodiac Conrad är inte bråkdelen så märkligt som att man ingenstans får en förklaring till namnet. Det var rentav lättare att hitta uppgiften att han vid 76 års ålder gifte sig med organisten, 27.
Sirius, Alfa Centauri, Canopus och Arcturus är natthimlens ljusaste stjärnor vilket Pölsa Dum samlade tillräckligt mycket stjärnljus för att ana.


2018-07-22

Eddingtons talmystik

I believe there are 15 747 724 136 275 002 577 605 653 961 181 555 468 044 717 914 527 116 709 366 231 425 076 185 631 031 296 protons in the universe and the same number of electrons.
- Arthur Eddington föreläser om "The Philosophy of Physical Science", Trinity College, Cambridge (1938)

Eddington är mest känd för att han strax efter första världskriget gjorde observationer som bekräftade Einsteins (allmänna) relativitetsteori. Han var också den förste som föreslog att stjärnorna drivs med kärnkraft.

Andra idéer är lite mer ... Speciella.

Jag har sett påståendet ovan förut och alltid utgått ifrån att det var ett skämt. Hur skulle det kunna vara något annat? Men nu är jag inte lika säker.

Eddington kom fram till det stora och mycket exakta talet på en underlig väg. Han tog den så kallade finstrukturkonstanten, en märklig naturkonstant som dyker upp på lite olika ställen i fysiken. Vad Eddington föreslog var att den även var kopplad till antalet partiklar i universum. Eftersom konstanten α, så vitt han visste, var 1/136 så utgick han ifrån 136. Sedan multiplicerade han det talet med 2256. Varifrån han fick detta tal har jag inte lyckats få reda på. Följande beskrivning är den mest konkreta jag hittat:
Because particles cannot be considered in isolation, Eddington argued, any theory of the electron has to deal with at least two electrons. Applying his new mathematics [vad nu det innebär], each could be described using 16 E-numbers [som väl är en grej inom hans nya matte]. Multiplying 16 by 16 gives a total of 256 different ways in which electrons can combine into a single system. He then showed that, of these 256 ways, only 136 are actually possible; 120 are not.
- Arthur I. Miller, Empire of the Stars (Houghton Mifflin Harcourt, 2005), s 70

Kan det vara så att Eddington var delvis geni, delvis förvirrad drömmare? Sådana har funnits såväl förr som senare. Det skulle förklara den förvirrade tystnad som jag tycker mig skönja kring hans mystiska tal, som när Wikipedia mumlar något om "aesthetic and numerological considerations".

Det är även typiskt för sådana drömmare att de inte låter sig besväras av verkligheten. När finstrukturkonstanten förfinades till 1/137 så justerade Eddington sitt "bevis" till att fungera lika bra för 137 som 136. Däremot ville han inte veta av decimaler; hans finstrukturkonstant skulle vara ett heltal.

Idag anges finstrukturkonstanten till 1/137,035999 ... Antalet väteatomer (och därmed protoner och elektroner) i det observerbara universum estimeras till 1080. Det har ingen som helst koppling till vilken finstrukturkonstant som helst.

Däremot finns det ett annat Eddington-tal. Det lanserades av samme Arthur, har inte ett dugg med fysik att göra, är långt mer konkret och används verkligen av berörda entusiaster.
The Eddington number in the context of cycling is defined as the maximum number E such that the cyclist has cycled E miles on E days. For example, an Eddington number of 70 would imply that the cyclist has cycled at least 70 miles in a day on 70 occasions.
 - Wikipedia: Arthur Eddington#Eddington_number_for_cycling


2018-07-20

Stockholms gröna tak

Ur Civitates orbum terrarum (1588). Vasatidens Stockholm domineras som synes av tegelröda tak på bilden. Men det stämmer inte.

Vädersolstavlan, som är en kopia efter ett original målat vid ungefär samma tid, får till takfärgerna bättre. Det gröna är inte färg utan gräs. Även i Sveriges överlägset största stad (den rymde omkring 10 000 invånare vid den tiden) gick getter och betade på taken.2018-07-19

Mer om den mexikanska kvack-industrin

Fjolårets viktigaste poster på denna blogg var, tycker jag, Den mexikanska kvack-industrin och Om tveksamma insamlingar för barn med cancer där ett riktigt vidrigt och skamlöst kvack beskrevs. Sedan dess har det börjat röra på sig.
Drs. Alberto Siller and Alberto Garcia run Clínica 0-19 in Monterrey, Mexico, which has become a magnet for patients with diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG), a deadly brain cancer. Unfortunately, their treatment is an unproven combination of 11 chemotherapy drugs injected into an artery feeding the brainstem, plus an unknown and unproven “immunotherapy.” Of course it all costs $300,000 or more for a complete course of treatment, and the good doctors are “too busy to do clinical trials” or even publish their survival and recurrence statistics, despite having used this protocol for 20 years. I say: If it quacks like a duck...
- David Gorski: Clínica 0-19: False hope in Monterrey for DIPG patients (part 1 of 3), Science Based Medicine, 25 juni 2018

I ingressen får Gorski med alla viktiga punkter:
 • Clínica 0-19 i Monterrey, Mexiko, tar emot patienter med cancerformen DIPG från hela världen
 • Clínica 0-19 erbjuder en komplicerad behandling som inte är utvärderad och delvis hemlig
 • Läkarna har inte genomfört kliniska studier eller ens publicerat några resultat eftersom "de är för upptagna"
 • Läkarna har bedrivit behandlingen i 20 år
 • Varje kur kostar sisådär 2,5 miljoner kr, minst
 • "If it quacks like a duck..."
Han har blivit intervjuad i DN, som tydligen hade bra mycket lättare att få tag på skeptikern än de ansvariga i Monterrey:
Efter att David Gorskis texter hade publicerats på bloggen har kliniken skrivit på sin hemsida att man inte håller med om flera påståenden. DN har varit i kontakt med kliniken, som hänvisar till uttalandet på hemsidan och en fråga-svar-sida, men som inte vill svara mer specifikt på DN:s frågor.
- Amina Manzoor, Kritik mot cancerklinik som vänder sig mot barn, DN 19 juli 2018

FAQ:n ligger inte på klinikens hemsida men väl hos IDOI, Siller och Garcias företag. Där kan man bland annat läsa följande:
Have the doctors published studies?
The treatment scheme is constantly being evaluated and modified in order to give patients the greatest benefit. For this reason, it has not been possible to publish consistent data with a particular scheme. At the moment the results can be considered preliminary.
- Instituto de Oncologia Intervencionista: FAQ

Eller som Gorski skrev: De är för upptagna med att behandla för att forska.

De gör även någon sorts försök att besvara kritiken på den bitvis direkt besynnerliga sidan Myths and Realities där de bland annat skriver att jomen, studier publicerades i maj 2018, på två konferenser. Dessa rapporter verkar ännu inte ha materialiserats i sinnevärlden.

Och varför krångla med rapporter och studier? Patienterna kommer ju ändå.

2018-07-18

Nollpunktsenergi

Helium som ändå flyter

Nollpunktsenergi, zero-point energy, är en stor grej i vissa förvillade kretsar. Den förknippas med flygande tefat, Nikola Tesla och konspirationer från Makterna™ som håller potentiellt världsförbättrande kunskap borta från massorna.

Nu är nollpunktsenergi inget påhitt utan högst verklig, och ingår i den av pseudovetenskapen grovt missbrukade och missförstådda kvantfysiken. Enkelt uttryckt är nollpunktsenergin den energi som återstår i ett "system" sedan man tagit bort så mycket energi som möjligt. Hur mycket man än kyler ner en atom så bibehåller den en viss energi. Ett påtagligt exempel är helium som håller sig flytande oberoende av temperatur (däremot inte oberoende av tryck).

Men det innebär inte att nollpunktsenergi någonsin kan komma till användning. Huruvida det är teoretiskt möjligt är inte säkerställt men ...
As to whether zero-point energy may become a source of usable energy, this is considered extremely unlikely by most physicists, and none of the claimed devices are taken seriously by the mainstream science community.
- The Calphysics Institute: Zero-Point Energy

Nämnda "claimed devices" är en ständig ström av uppfinningar vars konstruktörer oftast, vad jag förstått, är fullkomligt ärliga i sina förvillelser; de hävdar och tror att grejorna fungerar trots att de inte gör det. Det är en modern form av evighetsmaskiner och de vises sten.

Wikipedia: Zero-point energy

2018-07-17

Ett kök 1937

Gunnar Lundh: "Statare, kvinna vid spis, Östra Lagnö" (1937; Nordiska Museet)

Det här är ett litet experiment: Hur mycket historisk information kan man hitta i en enkel bild? Mitt klotter är bara en anspråkslös början.

Detta kök var sannerligen inte modernt någonstans. Men det var heller inte, vad jag förstår, extremt otidsenligt; ännu 1937 fanns det många hushåll som inte hade vatten och avlopp.

A2-3: Torrvaror förvaras inte i sina förpackningar eftersom de köptes i lösvikt nja! det fanns allt gott om fabriksförpackade varor på den tiden. Men man kunde välja att ha dem i plåtburkar ändå. För att se vad som är inuti är de försedda med fönster.

ABC6: Flugremsan är obligatorisk på landet.

B1: Är det en strömbrytare intill dörrposten? Har man el indraget? De flesta hade elektricitet 1937 men undantagen var inte få.

B4: Späntkniv med två handtag. Används för att spänta småstickor av vedträn.

C1: Rinnande kallt vatten (ljummet på sommaren) fanns i behållare. Den fick fyllas på vid behov.

C5: Gissar att kvinnan är i färd med att tvätta. Tvättbaljan värms på spisen. Trasorna hängs upp på snöre ovanför där de torkar fort.

D1-2: Disken i diskhon ... Men mycket få avställningsytor, vare sig man ska diska, tvätta eller laga mat.

D3: Vedlår.

D5: Husqvarna 27 är en av Sveriges mest sålda spisar över huvud taget. Jag vet inte när de tillverkades. När kök med gammaldags härd uppgraderades med järnspis var en vanlig lösning att bygga in den senare i den förra.

E1: Avloppet utgjordes av slaskhinken, som fick tömmas vid behov.

2018-07-16

Lördagsfråga 523: Ingmar Bergman

 1. Jordberga slott utanför Ystad. Här spelades flera scener in till Sommarnattens leende (1955).
 2. I taket på Täby kyrka ser man en mängd fina illustrationer av Albertus Pictor, "målar-Albrekt", eller åtminstone av hans målarfirma. Den mest kända är döden som spelar schack. Den inspirerade till en scen i Sjunde inseglet (1957) som är absolut Bergman-minimum; den som inte sett den än, klicka här. (I lördags nämnde även sommarprataren och Bergman-scriptan Katinka Faragó att schackscenerna fick spelas in i "omvänd ordning" eftersom solen skulle gå upp över havet, något som blir klurigt att ordna på västkusten.)
 3. Jungfrukällan (1960) spelades bland annat in vid den dramatiska Styggforsen i Rättvik.
 4. Den kungliga teatern i Köpenhamn var förebild för en populär dockteater. Så spreds den berömda inskriften "Ei blot til lyst", "Inte bara för skojs skull", bland annat genom Fanny och Alexander (1982).
Lördagens födelsedagsbarn kneps enkelt av Pölsa Dum.

2018-07-15

Ingen tveögd Oden

Ibland kan de minsta detaljerna ha stora konsekvenser.

Bilden är en detalj ur den fantastiska Skogbonaden. Den vävdes på 1200-talet och lyckades på något sätt, som måtte inbegripit flera osannolika händelser, överleva fram till modern tid.

Det är inte glasklart hur motivet ska tolkas. I mitten står avgjort en kyrka, och den är omgiven av folk och varelser. Men är de i färd med att angripa de kristna? Och är det Oden, Tor och Frej som leder striden? Notera den enögde herren till vänster; bättre ledtråd finns knappt. Därmed skulle Skogbonaden vara en glimt från brytningstiden mellan hedniskt och kristet, en spännande period som vi vet alldeles för lite om.

Men en närmare undersökning av tyget visade att det en gång funnits ett andra öga i ansiktet. Därmed ingen enögd Oden, utan troligare en av de nordiska helgonkungarna Olof, Erik och Knut. Kanske det inte ens är en väldig batalj vi ser? Så lätt kan en saknad ledtråd ge en falsk bild. Särskilt om man hellre vill att det ska vara spännande asagudar än tråkiga helgon.

Wikipedia: Skogbonaden


2018-07-13

Stenbronsåldern

Ibland ersätter ny teknik gammal teknik, till 100 % eller nära nog. Som när elddon ersattes av tändstickor, räknesnurror och räknestickor ersattes av miniräknare och datorer, och fasta telefoner ersattes av mobiler. Andra gånger är övergångarna gradvisa. Plast har ersatt en mängd äldre material, men vi tillverkar fortfarande inte hus av det. Jetplan har ersatt många propellerplan men inte alla, och framtidsvisioner där vi flög ombord på interkontinentala raketer har ännu inte slagit in. Och här ser vi ett lite äldre exempel: Stenkniven från bronsåldern.
Flintan fortsatte att användas även fast det hade blivit bronsålder. Ny forskning visar att dessa så kallade lövknivar var en typ av verktyg som introducerades först under yngre bronsålder, ca 1 100 f Kr. Trots sitt namn, användes den framför allt till att skörda säd och att skära vass till bland annat taktäckning.
- Simrishamns kommun: Flinta användes under hela bronsåldern

2018-07-12

Desinformation inför valet

Inför höstens val vet vi att mer desinformation än någonsin, mer eller mindre organiserad, kommer att sättas in. Syftet är att påverka resultatet eller åtminstone minska förtroendet för valet och det demokratiska systemet. Det kan se ut på många sätt. Här är ett exempel:
Sverigedemokraterna i Borlänge spred falsk information på Facebook om att en person i Spanien fått valsedlar från alla partier – förutom SD.
– Det är desinformation. Vi skickar endast ut blanka valsedlar, sedan får man fylla i själv, säger Ylva Vesterlund vid Valmyndigheten till TT.
- Falsk information spreds om valsedlar, Aftonbladet 12 juli 2018

2018-07-11

Isländska dödsbrallor och annat som aldrig funnits

"Pojken med guldbyxorna" såg inte ut så här. OBS rekonstruktion!
Nábrók (calqued as necropants, literally "corpse trousers/underpants") are a pair of pants made from the skin of a dead man, which are believed in Icelandic witchcraft to be capable of producing an endless supply of money. It is unlikely these pants ever existed outside of folklore.
- Wikipedia: Nábrók

Prylar som aldrig funnits på riktigt är en hel genre:
 • Den spikförsedda järnjungfrun (iron maiden) verkar bara finnas som replik, aldrig som original.
 • Häxsalvan som folk än idag menar "förklarar" hela grejen med häxor (de skulle ha smort in sig med narkotiska preparat), men som var ett rent påhitt från häxprocessernas fantasifulla barnvittnen.
 • Lådor à la "den lille vampyrjägaren" från 1800-talet, med krucifix, vitlök, vigvatten och silverkulor har hittills alltid visat sig vara sentida hopplock.
Det finns förvisso fler exempel, har säkert tagit upp en del (bl.a. några av ovanstående) här på bloggen förr.

2018-07-10

Hippokratiska citat

Låt maten bli din medicin och medicinen din mat.
- Inte Hippokrates
Människans bästa medicin är att promenera.
- Hippokrates?

Om man vill ha ett klämmigt pålitligt citat inom hälsa och kost så hör Hippokrates till de tryggaste valen. Det gäller särskilt om man vill tillskriva honom ett påhittat citat, för risken att åka dit förefaller att vara nästan noll.

Det blir särskilt intressant när det inte bara är kvackare, förvillade och godtrogna som kör med citaten utan folk som borde veta bättre.
“Let food be thy medicine” is a fabrication that was accepted worldwide based on the iconizing of Hippocrates, who appears to give moral and ethical sanction to the phrase. Yet, though food and medicine have been highly related since Antiquity, for Hippocrates, they were not conflated as scientists claim today.
 - Cardenas D, Let not thy food be confused with thy medicine: The Hippocratic misquotation, e-SPEN Journal (2013)

Det andra citatet ovan förefaller att vara ungefär lika populärt som det första. Jag har hittills varken lyckats bekräfta eller avfärda det som ett genuint citat, om inte från Hippokrates så åtminstone från samlingsverket Corpus Hippocraticum som är det närmaste man kan komma.

2018-07-09

Lördagsfråga 522: Messerschmitt

 1. 67P/Tjurjumov-Gerasimenko, den ankformade kometen som undersöktes av rymdsonden Rosetta.
 2. Sir Bedevere den vise undersöker i ett experiment en svalas bärförmåga.
 3. Den gröne jätten började som en reklamploj när en grönsaksfirma ville saluföra en ovanligt stor sorts ärta. Idén slog an; så småningom bytte Minnesota Valley Canning Company namn till Green Giant.
 4. En bålgetingdrottning.
Komet, svala, jätte och geting, vad blir det? Det kan bli Me 163 Komet, Me 262 Schwalbe, Me 323 Gigant och Me 410 Hornisse. Jag tror inte att någon satte den ...

2018-07-08

Mannerströms ägganka

Kocken Leif Mannerström gick i taket när han fick höra att Skövde kommun skulle strama åt matbudgeten för äldreboendena genom att dra in ägg från de gamla på söndagar. Han kontaktade sina jaktkompisar Silvester Jellinek och Michel Liedberg som har Ulfstorps gårdsägg och de tände på hans idé om ett ägguppror. De tre går nu samman och sponsrar de gamla på äldreboenden i Skövde med ett kokt ägg varje söndag.
 - Stjärnkrögare startar ägguppror i Skövde, Skaraborgs Läns Tidning 26 juni 2018

Vad de tre energiska herrarna inte gjorde var att kolla om det var sant.
I en artikel som publicerades av Skövde Nyheter och spreds i sociala medier under tisdagskvällen påstods att kommunen dragit in äggen till frukosten som serveras på äldreboendena. Artikeln hänvisade till att uppgiften kom från en känd krögarprofil. Detta är felaktigt, det finns inga sådana beslut fattade i Skövde kommun, vare sig av sektor vård- och omsorg som ansvarar för äldreboendena eller av sektor service som ansvarar för kommunens måltidsavdelning.
 - Skövde kommuns Facebook-sida, 27 juni 2018

Var Mannerström hört uppgiften, om han missuppfattat eller hur det gått till, är inte särskilt intressant. Men nog är det intressant att en del har lättare för att reta upp sig och andra, samla drev och starta "uppror", än att ta reda på om det man går igång på är på riktigt eller en anka? Kanske man drivs av en tyst förhoppning om att man vill att det ska vara sant så man har något att reta upp sig på?

2018-07-06

Ryska troll

Blir sällan star struck men nån gång ibland så. Den här gången var det Jessikka Aro från YLE, mitt i bild. Det var hon som härom året bevisade vad många dittills misstänkt: Att ryska staten driver trollfabriker där avlönad personal förvirrar, hotar och tramsar runt på nätet. Naturligtvis fick hon en hel del skit för det avslöjandet.

På samma dragning nämnde Anu Koivonen från Stockholms universitet en intressant sak som vi nog är många som åtminstone tänkt: Att medier saknar verktyg för att analysera sociala medier. Hur kan det annars komma sig att en handfull kommentarer (som mycket väl kan komma från ett enstaka troll) blåses upp och upp tills det når löpsedlarna?

Problemet är inte bara "gammelmedias" naivitet och okunskap. När folk går ut på nätet och möts med hat, hot och förvirring, så blir det lätt så att de ödar sin energi på meningslösa diskussioner (nämligen med folk som inte bryr sig ett skvatt om själva frågan) eller tystnar. I båda fallen minskas det demokratiska inflytandet, och det med ytterst enkla och billiga medel.

2018-07-05

Mörker och ljus i Almedalen

Det finns väldigt mycket mer att berätta men det kvittar just nu. Efter att ha sett ett par dussin grobianer ta över uppmärksamheten från politikerveckan svarade Almedalen med en rekordstor Mångfaldsparad. Tusentals gick i regnbågsfärger för att visa var den överväldigande massan står.

2018-07-04

Sökkritik och källtillit

Alldeles alldeles för mycket i Almedalen egentligen men en snabb en... Björn Appelgren från IIS tog upp några fina punkter ur en kommande rapport om internetanvändning bland barn och unga. Jag har markerat den jag tyckte var allra intressantast.
 1. Att utöver traditionell källkritik även lära ut den källkritik som är specifik för digitala medier.
 2. Sökkritik: Även den som kan googla tänker sällan om någonsin på hur rankandet fungerar, om intressant material hamnar långt ner i listan.
 3. Källtillit: Källkritik bör kompletteras med förståelse för hur medier fungerar, journalistik och publicistik.
 4. Demokrati och yttrandefrihet: Elza argumenterade för att alla ska kunna läsa abstracts. Här håller jag tillsvidare inte riktigt med.
 5. Ämneskunskaper är inget tillval. Ibland underlättar goda ämneskunskaper i sökandet efter information, ibland är det en förutsättning.

2018-07-03

Palme stod inte på ett lastbilsflak i Almedalen 1968


Staffan Dopping levererar en fin spaning om politikerveckans tillkomst:
... Den välkända historien om hur Palme, som då ännu inte hunnit bli partiledare och statsminister, inledde alltihop genom att hålla ett anförande från ett lastbilsflak i den natursköna Almedalen. [...] Men just påståendet om Palme, 1968 och lastbilsflaket är inte sant.
- Staffan Dopping: Dags att sluta sprida osanningen om Palme och lastbilsflaket, 30 juni 2018

På bilden står Olof Palme på ett lastbilsflak som inte alls står i Almedalen. Icke desto mindre har just denna bild använts otaliga gånger för att illustrera en händelse som inte hänt. Åtminstone inte 1968.

Dopping fick svar från många som ifrågasatte det relevanta i att avslöja, eller ens ifrågasätta, en så mikroskopisk myt som Palme och lastbilsflaket. Jämfört med andra myter är den förvisso en petitess.

Å andra sidan kan man fråga sig varför just lastbilsflaket ideligen nämns när det allra första Almedalstalet nämns. Uppenbarligen är det något med det där flaket som tilltalar oss. Den frågan är avgjort intressantare.

2018-07-02

Lördagsfråga 521: Klassiska drinkar

 1. 1 del konjak, 1 del Cointreau eller motsvarande, 1 del citron = Sidecar
 2. 1 del tomatjuice, 2 delar vodka, en dutt citron, stänk av tabasco, stänk av Worcestershiresås, svartpeppar, sellerisalt = Bloody Mary
 3. 1 del apelsinjuice, 1 del vodka = Screwdriver (en sonic variant finns säkert)
 4. 1 del röd vermouth, 3 delar kanadensisk whisky, stänk av Angostura, cocktailbär = Manhattan (här från kultspelet Deus Ex)
Fyra klassiska drinkar (som finns i många varianter, recepten är förslag) sveptes av Pölsa Dum.

2018-07-01

Almedalen 2018

Veckan som kommer blir lite speciell. Jag kommer att vistas i Almedalen i egenskap av ordförande VoF, och frottera mig med tyckare och tänkare av skilda slag. Rapporter kommer att läggas ut på föreningens blogg, www.vof.se/blogg.