2017-06-26

Lördagsfråga 469: Tage Danielsson

 1. Några av 2015 års sommarpratare. Sommar i P1 hette bara Sommar när det började sändas 1959, efter en idé av chefen för radiounderhållningen som hette Tage Danielsson.
 2. Vildvittra i Ronja Rövardotter (1984), regisserad av Tage.
 3. Sven Lindberg som Olof Palme (s) i Sopor (1981), regisserad av Tage.
 4. Lena Granhagen och Hasse Alfredson i Hasse & Tages bidrag i Stimulantia (1967).
Tage har gjort flera saker som är så kända som någon modern svensk kultur kan bli. Naturligtvis har han även gjort saker som är mindre kända. I den genren var Stimulantia ett fynd: En episodfilm där man, på ett eller annat vis, fått med så många så namnkunniga som Ingmar Bergman, Ingrid Bergman, Birgit Nilsson, Jolo och, på något sätt, Charlie Chaplin. Med flera.

Ejnar Haglund satte frågan.

2017-06-25

Judg[e]ment

Undras hur mycket man skulle kunna använda denna version innan någon ser skillnaden?

Likt alla andra naturliga språk är engelskan en samling av dialekter. Det viktigaste och mest uppmärksammade dialektparet är brittisk respektive amerikansk engelska. Några ord som stavas olika är colo[u]r, fibre/fiber, defence/defense ... Och så judg[e]ment.

En tanke, så logisk och vanlig att många nog tar den för given, är att brittisk engelska är originalet, dialekterna overseas avvikelserna. Det stämmer i många fall. Men språk är komplicerade och mångskiftande ting, som inte alltid beter sig som de "borde".
Many think that the difference between judgement and judgment is that the longer version is the British spelling, whereas the shorter one is the convention in the US. While some claim that Noah Webster first recorded the spelling of judgment in his 1828 American Dictionary of the English Language, judgment has been the prevailing spelling on both sides of the pond since the late 1600s.
- Judgement vs. Judgment, Dictionary.com

Ett fint exempel på engelskt judgment från 1695:

The Day of Judgment is at the End of the World
- William Sherlock: A practical discourse concerning a future judgment

I likhet med många andra ord har bruket av judg[e]ment varierat över tid, geografi och kontext, som skapat illusionen att judgement är det brittiska originalet och judgment en amerikansk variant.
Though judgement has risen and fallen in popularity in British English, judgment remains the preferred spelling in British legal proceedings and appears more frequently in written work. Today, judgement is an accepted spelling in British English, but if you stick to judgment, you won’t be judged in the UK or the US.
En helt annan fråga, betydligt mer komplicerad och intressant, är huruvida ordet inte bara stavas olika utan även tolkas olika på ömse sidor Atlanten:
Bryan Garner, in his Modern American Usage, says judgment in American English refers to “the final decisive act of a court in defining the rights of the parties,” whereas, he writes, the word in British English refers to a judicial opinion.
- Judgment vs. judgement, Grammarist.com

Eftersom det gäller juridik så borde frågan dessutom ha reel betydelse, vara viktig på riktigt så att säga. Har det hänt att missförstånd uppkommit på grund av olika tolkningar av judg[e]ment?

2017-06-23

Sankt Hans afton

Kanslan av en vanlig kulen valborg, men det som firas är sankthansaften den 23 juni. Bilden tagen utanför Frederikshavn, så Sverige ligger strax bortom horisonten.

När på året föddes Jesus? Hur fel är det att ha juldagen den 25 december? Frågan har diskuterats åtskilligt, och konsensus är att händelsen knappast inträffade i slutet av december. Mindre känt är att denna debatt även påverkar midsommarfirandet. Inte i någon större mån, men ändå.

För idag den 23 juni firas här och var sankthansaften (även danskarna är begivna på att fira aftonen före den egentliga dagen). Hans är Johannes Döparen, och firandet är det lilla som återstår av ett försök att lansera en somrig pendang till julfirandet. För enligt Lukasevangeliet så kungjorde samma ängel, som berättade för Maria att hon var på det viset, att hennes släkting Elisabet var havande i sjätte månaden. Det är därför Johannes födelse firas ett halvår före Jesu födelse, och det är därför Hansafton i juni är lika ohistorisk som att Kristmässa i december
As to the date of the birth of John the Baptist, nothing can be said with certainty. The Gospel suggests that the Precursor was born about six months before Christ; but the year of Christ's nativity has not so far been ascertained. Nor is there anything certain about the season of Christ's birth, for it is well known that the assignment of the feast of Christmas to the twenty-fifth of December is not grounded on historical evidence, but is possibly suggested by merely astronomical considerations, also, perhaps, inferred from astronomico-theological reasonings.
- Catholic Encyclopedia: St. John the Baptist

2017-06-22

De runda krigsfartygen

Novgorod (bilden) och den något större Vitse-Admiral Popov var två ryska örlogsfartyg som inte liknade några andra, vare sig förr eller senare. Ovanför vattenlinjen var de praktiskt taget cirkelrunda, skrovet hade en aningen mer traditionell form. De byggdes på 1870-talet och användes på Svarta havet fram till 1903 för försvar av kuster och hamnar. I synnerhet Novgorod, som var först och är mest känd, är obligatorisk i sammanställningar med besynnerliga fartyg, "historiens sämsta örlogsfartyg" och så vidare. En återkommande uppgift är fartygen hade lätt för att börja snurra okontrollerbart, inte minst vid eldgivning.
in service they did not handle well even in relatively calm waters, as their unique shape left them susceptible to an uncontrollable spinning motion
- Typiskt exempel, här från Lawrence Sondhaus, Navies of Europe (Routledge 2014)

Stämmer det? Hur kommer det sig då att de användes i nära 30 år? Å andra sidan blev de inte fler än två ... Men hur dåliga var de egentligen?
As the merits and demerits of the Russian circular monitor have been discussed in the British press, it may be interesting to know that Russian naval officers outside the Admiral's immediate circle of friends are not by any means in favour of the system, the general opinion being that the Novgorod steers badly and has a tendency to keep turning when aweigh.
- John Buchan Telfer, The Crimea and Transcaucasia (London 1876) s 228

Att de udda fartygen diskuterades särskilt mycket i brittisk press är logiskt, då arvfienden med fokus på det marina hade störst chans/risk att stöta på rundbåtarna i strid. Är det omdömen från de diskussionerna, som gissningsvis byggde mer på spekulationer och rykten än på direkta erfarenheter, som fortfarande utgör grunden för beskrivningar av fartygens prestationer?

En som studerat frågan närmare är historikern Stephen McLaughlin. Han konstaterade att även om fartygen inte var utan vank, så var de inte alls så dåliga som påståtts. Han fann även flera direkta myter som kunde punkteras.
Gunnery trials in November 1874 showed that the locks for the turntables were too weak; so much so that the gun's recoil could cause them to rotate, leading to the persistent myth that the whole ship rotated when a gun fired. Reinforcement of the locks solved the problem, but the myth persisted.
- Wikipedia: Russian monitor Novgorod

Not: En monitor, efter John Ericssons USS Monitor, är ett mindre pansarskepp som kan gå på relativt grunt vatten (vilket är en fördel när man till exempel vill kunna skicka fartyg till Azovska sjön innanför Krim) och som har rejäl bestyckning. På svenska Wikipedia kallas Novgorod i skrivande stund för slagskepp vilket torde vara fel.

N. P. Kraskovskij: Novgorod anlöper Sevastopol 1873.

2017-06-21

Chocolate milk, brown cows, junk surveys and publicity stunts

A survey from the Innovation Center for U.S. Dairy found that 7% of American adults think chocolate milk comes from brown cows. And if that percentage sounds small enough to be reasonable, hang onto your hats: 7% of American adults is about 17.3 million people.
- Chocolate milk definitely doesn't come from brown cows -- but some adults think otherwise, CNN June 16 2017
A recent survey conducted by the Innovation Center for U.S. Dairy revealed that 7 percent of American adults — roughly 16 million people — think that brown cows produce chocolate milk.
- 7 Percent of American Adults Believe Chocolate Milk Comes From Brown Cows, PETA June 19 2017
The nationally representative survey gets more alarming. Forty-eight percent of respondents admitted they weren't sure where chocolate milk comes from. If this is true across the nation generally, that would be an astounding 154,272,000 potential voters who aren't confident enough to guess "cows?".
- Millions Of Americans Think Chocolate Milk Comes From Brown Cows, IFLScience June 16 2017

This little report quickly spread across the world. Much of it's viral energy can presumably be attributed to the global joy felt whenever American stupidity is proven ... But is it, really? How was the study conducted? Where is it available?

Dairy Management Inc. is an organization dedicated to the promotion of sales of American dairy products. It is funded by taxpayers and milk consumers of the country. It features several "labels" or sister organizations such as National Dairy Council, U.S. Dairy Export Council and Innovation Center for U.S. Dairy. Since they run a number of websites it's not obvious where to look for official press releases and such. Here is what one of their sites write about the survey in question:
A survey conducted by our own Innovation Center for U.S. Dairy uncovered the fact that some Americans are pretty disconnected from how their food travels from the farm to their table. 
In fact, about half of 1,000 people polled said they weren’t sure where chocolate milk comes from, as Today.com reported.
- Survey: Some Americans Actually Think Chocolate Milk Comes from Brown Cows, dairygood.org 16 juni 2017

They don't link to a full report or anything, only to Today.com: A startling number of American adults think chocolate milk comes from brown cows, created June 15. Today.com cites Food & Wine: Survey finds too many people still think chocolate milk comes from brown cows, June 1. And Food & Wine still doesn't quote any actual report, but links to UndeniablyDairy.org – a campaign site at dairygood.org, with no information about the report but a link to Today.com ...

No report anywhere? I wrote to the milk people and got a swift reply:
The full survey currently isn't posted anywhere. The survey was conducted by Edelman Intelligence [well known company doing PR, market surveys etc] to kick off our Undeniably Dairy campaign on behalf of the Innovation Center for U.S. Dairy.

The purpose of the survey was to gauge some interesting and fun facts about consumers' perceptions of dairy, not a scientific or academic study intended to be published, yet the USA Today Snapshot’s interest in the chocolate milk stats has brought on the attention.

The study polled 1,000 American adults online [an online survey! color me surprised] between May 5 and May 9, 2017. Responses came from all 50 states, and the regional response breakdown was fairly even, with a slight uptick (approx. 10% higher) in the South.

In addition to the chocolate milk and brown cows stat, there were many interesting stats uncovered from the survey, such as:

63% of Americans would prefer to stay in and have milk and cookies on a Friday night, rather than going out.
Yes, that is a very interesting stat. If you believe this, you can believe anything, I guess. (Unless "stay in and have milk and cookies" was the only alternative to "going out"; perhaps "stay in and have something else than milk and cookies" wasn't an option.)
A quarter of Americans have gone to the grocery store or a convenience store before 6 am just to get milk.
This looks like another highly questionable statement.
43% of Americans like to start their day with beverage that includes dairy.
95% have at least one type of cheese in their refrigerator right now and 4 in 5 have at least two.
94% of Americans' favorite delicious treats prominently feature dairy.
9 in 10 consume dairy every week.
42% of milk consumption occurs at breakfast.
- Lisa McComb, Senior Vice President Communications, Dairy Management Inc.

All in all: The statement, that 7 % of Americans etc., is backed by no reliable evidence whatsoever.

At least, Lisa is honest. The point of releasing this piece of fake news based on a junk survey is not to show the world how stupid Americans are, but to promote milk and dairy products. And they don't have to pay a cent of taxpayer money or dairy checkoff fees, since CNN, PETA, IFLScience and a myriad other more or less credulous "news" outlets spread their publicity stunt for free. In that context, it doesn't matter the slightest how the survey was conducted.

2017-06-20

Chokladmjölk, PR och skräpundersökningar

Enligt en studie utförd av organisationen The Innovation Center for U.S. Dairy där 1 000 vuxna amerikaner fick svara på var de trodde att chokladmjölken kommer ifrån, visade det sig att okunskapen var hög.
- Många amerikaner tror att chokladmjölk kommer från bruna kor, Aftonbladet 18 juni 2017
A survey from the Innovation Center for U.S. Dairy found that 7% of American adults think chocolate milk comes from brown cows. And if that percentage sounds small enough to be reasonable, hang onto your hats: 7% of American adults is about 17.3 million people.
- Chocolate milk definitely doesn't come from brown cows -- but some adults think otherwise, CNN 16 juni 2017

Nyheten fick snabb och förutsägbar spridning, där mycket av kraften nog kom från glädjen av att få (ännu) en bekräftelse på att amerikaner är dumma i huvudet.

Inte för att det är årets tyngsta nyhet precis ... Men ändå. Är det sant? Hur gick undersökningen till? Var kan man läsa den?

Dairy Management Inc. är en organisation för mjölkbranschen i USA. Den grundades av landets jordbruksdepartement, har i uppdrag att marknadsföra landets mjölkprodukter, och finansieras av skattebetalarna samt medelst avgifter på mjölkprodukter. De har några olika "varumärken" eller sidoorganisationer, som National Dairy Council, U.S. Dairy Export Council och Innovation Center for U.S. Dairy. Dessa har diverse hemsidor vilket gör att det inte är självklart var man ska leta efter officiella pressmeddelanden och slikt. Här är en av deras egna nyheter om undersökningen:
A survey conducted by our own Innovation Center for U.S. Dairy uncovered the fact that some Americans are pretty disconnected from how their food travels from the farm to their table.

In fact, about half of 1,000 people polled said they weren’t sure where chocolate milk comes from, as Today.com reported.
- Survey: Some Americans Actually Think Chocolate Milk Comes from Brown Cows, dairygood.org 16 juni 2017

De hänvisar som synes till Today.com: A startling number of American adults think chocolate milk comes from brown cows, skapad 15 juni. Today.com hänvisar i sin tur till Food & Wine: Survey finds too many people still think chocolate milk comes from brown cows, 1 juni. Food & Wine hänvisar inte till någon rapport utan till UndeniablyDairy.org – som är en kampanjsida hos dairygood.org, utan annan information än en länk till Today.com ...

Ingen studie någonstans. Jag ställde frågan direkt till mjölkfolket och fick snabbt svar:
The full survey currently isn't posted anywhere. The survey was conducted by Edelman Intelligence [etablerat namn inom PR, marknadsundersökningar o.dyl.] to kick off our Undeniably Dairy campaign on behalf of the Innovation Center for U.S. Dairy.

The purpose of the survey was to gauge some interesting and fun facts about consumers' perceptions of dairy, not a scientific or academic study intended to be published, yet the USA Today Snapshot’s interest in the chocolate milk stats has brought on the attention.

The study polled 1,000 American adults online [förmodligen under gravt ovetenskapliga förhållanden] between May 5 and May 9, 2017. Responses came from all 50 states, and the regional response breakdown was fairly even, with a slight uptick (approx. 10% higher) in the South.

In addition to the chocolate milk and brown cows stat, there were many interesting stats uncovered from the survey, such as:
 • 63% of Americans would prefer to stay in and have milk and cookies on a Friday night, rather than going out.
Redan här kan man konstatera, att den som köper detta påstående – att 63 % av alla amerikaner hellre tillbringar en fredag kväll hemma med mjölk och kakor än går ut på stan – den personen kan tro på vad som helst.
 • A quarter of Americans have gone to the grocery store or a convenience store before 6 am just to get milk.
Även detta påstående torde kunna ifrågasättas.
 • 43% of Americans like to start their day with beverage that includes dairy.
 • 95% have at least one type of cheese in their refrigerator right now and 4 in 5 have at least two.
 • 94% of Americans' favorite delicious treats prominently feature dairy.
 • 9 in 10 consume dairy every week.
 • 42% of milk consumption occurs at breakfast.
- Lisa McComb, Senior Vice President Communications, Dairy Management Inc.

Allt sammantaget kan uppgiften, att 7 % av amerikanerna osv., lugnt lämnas utan avseende, som jurister säger när någon blåljuger.

Lisa är åtminstone ärlig med uppsåtet. Syftet med att lansera en hittepå-nyhet som denna är, i deras fall, att mjölk och mjölkprodukter ska få uppmärksamhet och förhoppningsvis sälja bättre i längden. Gratis reklam, med andra ord. Då spelar det naturligtvis ingen som helst roll hur undersökningen gjordes; för jag är välvillig nog att utgå ifrån att den faktiskt gjordes, oavsett omständigheterna.

2017-06-19

Lördagsfråga 468: Falklands-vrak

 1. Narval.
 2. Antilop, närmare bestämt gaffelantilop.
 3. Manuel Belgrano, nationalhjälte i Argentina; bl.a. skapade han flaggan och deltog i frihetskriget.
 4. Sir Galahad inleds i frestelse.
Som av en händelse påminner bilderna om ARA [Armada de la República Argentina] Narwal, HMS Antelope, ARA General Belgrano och RFA [Royal Fleet Auxiliary, paramilitära fartyg som bistår engelska flottan] Sir Galahad, fyra fartyg som sänktes vid Falklandsöarna när det begav sig 1982. Det insåg Tricky. (Och jag hoppas att ni inte fick epileptiska anfall av lördagens oplanerade färgexplosion.)

2017-06-18

Birger jarls icke-grav i Stockholm

När Stockholms stadshus byggdes, framkastades det fullkomligt huvudlösa förslaget att Birger jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot. Detta hindrades dock av Varnhems församling, som sade nej till företaget.
- Svenska Kyrkan Skara: Birger jarl

Birger föddes i Östergötland, dog i Västergötland, och tillbringade tiden däremellan lite varstans i dåtidens Sverige. Även i Stockholm, som han nog var med om att grunda ca 1250. Jag vet inte vilka som tyckte att det var självklart att hans stoft skulle vila i det samhället eller hur man resonerade. Lite som när viktiga arkeologiska fynd förs till centrala museer i huvudstaden?

Men Birger fick vila i Varnhem. Att det verkligen är han verkar vara så klarlagt som man kan begära efter analyser av DNA m.m. för några år sedan. Den tänkta graven i Stockholms stadshus fick istället bli en s.k. kenotaf, en "tom grav" eller minnesvård åt avliden/avlidna uppförd på annan plats än där den eller de vilar.

Men letar man hos bildbyråer så verkar det som om även namnkunniga internationella sådana missat den detaljen.

 - Alamy: Sweden, Stockholm, Stadshuset, Tomb of Birger Jarl

 - Getty Images: Close-up of sarcophagus in a tomb, Birger Jarl, Stockholm, Sweden

- Shutterstock: Photo of Birger Jarl's Tomb in the Stockholm City Hall

Inte för att det är första eller sista gången som bildbyråer fått fel för sig. Jag har heller inte kollat med deras svenska kolleger, men misstänker att detta fel återfinns även i en och annan svensk bildbank.