2018-01-18

Dagens präktiga ungdom


Det är alltid tacksamt att dra fram klagovisor över dagens ungdomar skrivna för 10, 100 eller 1000 år sedan, och konstatera att de i princip, om inte rentav i detalj, lika gärna hade kunnat vara skrivna idag. Som till exempel Dagens ungdom 1916 (som verkar ha varit värre än den hundra år senare) eller naturligtvis den odödliga skrönan Sokrates om ungdomen.

Då är det uppiggande att hitta exempel på hur man prisat ungdomen såsom varandes bättre än föregående generation. Och det trots förment förvildande influenser från gummivaror och dylikt.
Vi veta – inte minst från den tidens skönlitteratur, från memoarer och muntlig familjetradition, från rättegångsprotokoll och statistik – att människor inte voro så överdrivet sedliga och harmoniska under 1800-talet, trots frånvaron av födelsekontroll. Och på vederhäftigt håll börjar man ju allvarligt betvivla, att den ungdom som nu växer upp med någorlunda fri tillgång till kontraceptiva medel av alla slag skulle genomgående vara så sedligt förvildad. Många erfarna och omdömesgilla iakttagare göra tvärtom gällande, att den i jämförelse med en tidigare generation är klarare, allvarligare och stundom mera ansvarsmedveten. Vissa ansamlingar av asociala element finns det naturligtvis även nuförtiden, men det lär det visst alltid ha funnits.
- Gunnar och Alva Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (1934)

Kanske Peak Mänskligheten inträffade i mitten av 1930-talet? Eller kanske inte.

2018-01-17

Bastuförbudet 1725

Visste du att det är olagligt att basta? Sverige förbjöd bastubad 1725 eftersom det var syndigt. Lagen är inte borttagen ännu så det är fortfarande förbjudet.
- Bastuakademien
1725 förbjöds bastubadandet i Sverige p.g.a. att det förekom så mycket annat än bad i dessa bastur. Detta förbud har officiellt aldrig upphävts, men har nu fallit i glömska och naturligtvis så bryr sig ingen om det idag.
- Bastufirman Exacta: Bastuns historia

Rasmus Wiman tipsade om en potentiell dubbel-faktoid. Sådana är ganska vanliga, eftersom de är så tacksamma att återge: Först ett påstående som i sig är mer eller mindre uppseväckande, minnesvärt och värt att föra vidare, men vars effekt förstärks av påstående nr 2.

Stämmer de?

Lösa slagningar har ännu inte lett mig till någon lagtext för 1725 års badstugeplakat. Inte ens i databasen www.riksdagen.se: Dokument &a lagar där man utan vidare hittar ting som Byggningabalk 1736:0123 "Huru svin må i ollonskog släppas" m.m.

Men lagen är nog så omskriven, även i pålitliga källor. Och det framgår tydligt att det som förbjöds inte var bastubadande i sig utan offentliga badstugor som inrättningar. Anledningen var heller inte prydhet eller religiös nit (det hade varit mer aktuellt under tidigare sekler) utan något mycket mer konkret.
Baden var i regel gemensamma för båda könen, en omständighet som så småningom gav dem dåligt rykte, speciellt på kontinenten där de med tiden kom att anses som smitthärdar för senmedeltidens allt vanligare könssjukdomar. Följden blev att inrättningarna tvingades stänga. I Sverige var läget inte lika allvarligt, men 1725 förbjöds badstugor även här.
- Lena Kättström-Höök: Hela kroppen badades en gång om året, Populär Historia 8 november 2017

I vilken grad badstugorna verkligen var bordeller är en annan fråga. (Man kan tänka sig att när det gäller just bordeller så räcker det att ett påstående är tillräckligt spritt för att det ska bli sant.) Men Sverige var inte ensamt eller ens först med förbudet. Eller var det nu gällde; kanske det var förbehållet städerna, kanske bara Stockholm? Ett sådant förbud i svenska Finland förefaller orimligt. Och det är inte svårt att hitta belägg för offentliga badstugor från bara något senare tidevarv.
Härmed tillkänna gifwes de Hederwärda Carlscrona Stads Invånare! at om någon skulle åstunda Badstuga, det måtte skie innan Påsk, emedan gården är försåld, och således sedan här i staden ej någon Badstugo mera hålles.
- Carlscrona Wekoblad den 1 mars 1766

2018-01-16

Hypokondrisk inne- och utelista

Den här intervjun är inte pinfärsk men det spelar ingen roll, tvärtom. Vilka exempel på falska diagnoser (ett bättre begrepp än det rätt hemska "inbillningssjukor", då symptomen ofta är nog så verkliga) räknar den skeptiske läkaren upp?
– Amalgamsjuka, elallergi, kronisk borrelia till exempel. Trötta binjurar är inte heller någon sjukdom som vi vanliga läkare tycker existerar.
- Läkaren Mats Reimer i Läkare varnar: Felaktiga råd sprids på nätet, SVT 9 september 2015

Få se:
  • Ute Det är länge sedan amalgamsjuka var inne och det lär bli ännu mer bortglömt för varje år.
  • Ute Elalleri har fortfarande sina anhängare men börjar också att kännas passé.
  • Inne – Kronisk borrelia är betydligt hetare än de två ovan.
  • Inne – Trötta binjurar är det senaste tillskottet på listan, det minst kända och därmed minst utslitna.
För även i hypokondrins värld gäller att det som ska vara inne varken får vara för okänt eller känt, liksom att inget är så ute som det som verkligen varit inne ett längre tag.

2018-01-15

Lördagsfråga 497: Ancient mariner

  1. Iron Maiden, Powerslave (1984). Det sista spåret är den nästan en kvart långa "Rime of the Ancient Mariner".
  2. Kortet Wall of Ice från Magic the Gathering. Magic-kort har s.k. flavor text för att ge stämning. Det här kortet är försett med ett citat från Coleridges rime: "And through the drifts the snowy cliffs/Did send a dismal sheen:/Nor shapes of men nor beasts we ken—/The ice was all between."
  3. Ur Dirk Gently, obs BBC-versionen från 2012 som förefaller att vara strået vassare än den senare amerikanska. Måste ses, givetvis. Programmen följer bara delvis böckerna men ett par detaljer från den första boken och dess många ancient mariner-referenser finns med.
  4. Armborstet i World of Warcraft heter Crossbow of the Albatross. Det minner om att Coleridges sjöman sköt den berömda albatrossen med ett armborst.
Tomas klurade raskt ut att temat var Sången om den gamle sjömannen, vars svenska titel på något sätt inte alls har samma stuns som Rime of the Ancient Mariner.


2018-01-14

MONA som gick på en MINA

I september 1960 hölls val till riksdagens andra kammare. På Sveriges Radio beslöt man att förhöja upplevelsen med hjälp av den moderna tekniken. Två "matematikmaskiner" anlitades, den andra var backup ifall den första skulle haverera. De kom från företaget Facit vilket inte fick antydas någonstans på grund av reklamförbudet. Istället kallade man dem för Mona och Mina, säkert någon ansträngd förkortning av Matematikmaskin. Tanken var att sedan vallokalerna stängt kl 20 skulle datorerna, om vi kallar dem det, utifrån inkomna uppgifter från små och snabbräknade valkretsar ta fram prognoser för hela riket. Dessa skulle sedan rapporteras och diskuteras i direktsänd television, och även kunna komma med i tidningarna morgonen därpå. Det som idag är rutin sedan länge. Men första gången man försökte sig på det hela så gick det mindre bra.

När Mona började leverera sina prognoser stod det klart att Sveriges Kommunistiska Parti skulle göra ett bra val. Ett alldeles oerhört bra val, till och med: Deras fem mandat i andra kammaren skulle öka till uppemot 20! Kunde det vara sant? Man gick till Mina för att kontrollräkna, och fick beskedet att kommunisterna skulle få 24 mandat!
Vi satte igång att köra och vid niotiden fick vi höra att på TV hade man kommit fram till att kommunisterna skulle få 30 procent av rösterna och då insåg de kunniga valanalytikerna att det där inte var möjligt, så man stängde av datorn.
- Per Olof Persson

Programmet hade missat att ta hänsyn till att Norrland är rödare än resten av landet. Eftersom SKP inte funnits med i testkörningarna hade felet inte upptäckts. Facit i valet blev en modest ökning med 1,1 % men oförändrade fem mandat. Och tidningarna, särskilt de som hetsat upp sig över de tänkta kommunistiska framgångarna, gottade sig åt händelsen med rubriker som "MONA som gick på en MINA".

2018-01-12

Mässling då och nu

Hans Samuelsson undrar [i GP 8 januari] om riskerna med mässling överdrivs idag jämfört med förr.

På 1940-talet fanns inga transplanterade personer. Det fanns inte heller små barn med tung cellgiftsbehandling eller stora grupper reumatiker med kraftfull, immundämpande medicinering. Tack vare vårt vaccinationsprogram kan dessa grupper leva ett förhållandevis säkert liv.

De senaste veckorna har representanter för Smittskyddsenheten, Vårdhygien och Infektionskliniken i princip arbetat dygnet runt för att minimera skadeverkningarna av det pågående mässlingsutbrottet.

Om vi hyste samma överslätande attityd till riskexponering som du skulle betydligt fler dö på grund av mässling i dag jämfört med 1940-talet.
- Anders Eilard, överläkare, Infektionskliniken SU/Östra Sjukhuset, insändarsidan Fria ord i Göteborgs-Posten den 11 januari 2018

Denna insändarreplik i GP är så bra och nödvändig att jag återger den i sin helhet. Varför är det så mycket väsen om mässling idag, det som för bara några decennier sedan var en praktiskt taget oundviklig barnsjukdom som varenda käft haft eller skulle få? Jo, för att 1) den var farlig även på den tiden (symptomen var värre hos vuxna men konsekvenserna värre för i synnerhet de minsta patienterna), och 2) se ovan.

2018-01-11

Hayek om män och ekonomi

The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design.
- Hayek

Citatbilden med Salma Hayek dök, såvitt jag funnit, upp i fjol någon gång. Den delades och kritiserades. Förutsägbara kommentarer fälldes, i vanlig stil.

Vågar man gissa att de flesta som såg den missade poängen?

Citatet är korrekt:
The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. To the naïve mind that can conceive of order only as the product of deliberate arrangement, it may seem absurd that in complex conditions order, and adaptation to the unknown, can be achieved more effectively by decentralizing decisions and that a division of authority will actually extend the possibility of overall order. Yet that decentralization actually leads to more information being taken into account.
- The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (1988)


Här är författaren: Friedrich Hayek (1899-1992). Han tilldelades 1974 Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Nobels minne, som han för övrigt delade med Gunnar Myrdal. Om längden på Wikipedia-artiklar är något att gå efter så förefaller han att ha ett visst inflytande i ämnet än idag.

2018-01-10

En annons från 1900

Det är inte mycket som går upp mot att gräva i gamla tidningsläggar. Inte minst för att man aldrig vet var man hittar pärlorna. Särskilt som det, som för en viss person i en viss tid är ytterst ointressant, för en annan person i en annan tid kan vara ett glimrande fynd. Och i denna annons från 1900 hittar jag åtminstone tre ting av intresse.

Först det faktum, att en butik mitt inne i det borgerliga Stockholm säljer handeldvapen. För bortsett från att begreppet "revolvrar" användes slarvigt, och mycket väl kunde avse det som egentligen kallas pistoler, så förekom verkligen sådan handel i vanliga butiker lite varstans, utan pappersexercis eller krångel. Ville du köpa, så fanns varorna där. Det var först framåt 1920-talet som det blev besvärligare att köpa vapen över disk. Jämför rubriken från 1916: Böra revolvrar få föras i allmänna handeln som vanlig handelsvara?  i den visserligen mestadels otillräkneliga Hälsovännen.

Sedan de två telefonnumren, Riks 1234 och "Allm." 8408. Vad är det?

För att försöka komprimera en komplicerad historia (som borde bli bok eller film) till några meningar så var den svenska telefonimarknaden vid denna tid uppdelad i Stockholm och resten. Den innanför tullarna ägdes i stort sett av det privata Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag, den utanför av Kungliga Telegrafverket. Dessa två hade under lång tid haft nog med sitt. Stockholms Allmänna köpte 1888 majoriteten i det dittills amerikanska Bell (ifall namnet är bekant), och i landsorten erövrade Kungl. verket det ena lokala telefonibolaget efter det andra. Detta harmoniska tillstånd skulle upphöra 1903, då de båda bolagen började konkurrera å det grövsta i huvudstaden. Tidvis kunde "allmänna" abonnenter i huvudstaden bara ringa varandra, för att bara ta ett exempel. Kriget upphörde inte förrän 1918 då SAT köptes av Telegrafverket.

Till sist: Mauritz Widforss Vapenhandel. Företaget som riktade sig mot herrar köptes 1968 upp av Erling Persson, som med framgång sålde damkläder i butikskedjan Hennes. Efter sammanslagningen fick firman heta Hennes & Mauritz. Ifall namnet är bekant.