2020-11-30

Lördagsfråga 636: XII

  1. Boken Cheaper by the dozen (1948) handlade om tidsstudiemannen Frank Gilbreth och psykologen Lillian Gilbreth, deras liv och arbete. Den skrevs av två av deras tolv barn. Den har blivit film två gånger, här 1950 års version.
  2. Geoge Formby, mest känd för att han spelade ukulele, känner på en stol i Keep your seats, please (1936). Den bygger på romanen Tolv stolar (1928) men har reducerat stolarnas antal till sju.
  3. Arthur Koestler, mest känd för Natt klockan tolv på dagen (1940).
  4. Bruce Willis i De tolv apornas armé (1995).
Den satte Tricky, så här inför den 30 november.


2020-11-29

Ararat, det ensamma berget

Google Earth tröttnar jag aldrig på, för nytta liksom nöje. För den senare aspekten kan jag slå av etiketterna och flyga runt i olika delar av världen, med viss, liten eller ingen koll på vad det egentligen är jag ser.

På en sådan rundtur fick jag syn på berget ovan. Ett ensamt berg ger ett helt annat intryck än en topp i en bergskedja, marginellt högre än sina grannar. Även om denna alp inte är i närheten av Himalaya-mått så verkar det, på något sätt, mäktigare än rentav Mount Everest. Det framgår redan på skärmen; jag kan inte föreställa mig hur häftigt det måste vara att se det på riktigt.

Sedan slog jag på etiketterna ... Och fick reda på att jaha, det är så Ararat ser ut. Även om jag läst en del om berget, och de outtröttliga, tröstlösa försöken att hitta spår av arken, så kan jag inte minnas att just denna aspekt nämnts: Att det står i ensamt majestät, flera tusen meter högre än den omgivande högplatån. (Bakom stora Ararat ligger den något lägre toppen Lilla Ararat men det förtar på intet sätt intrycket.) Jag insåg direkt varför det blivit mytomspunnet, på ett helt annat sätt än om jag läst mig till det.

På sjuttonde dagen i sjunde månaden blev arken stående på Araratbergen.

- 1 Mos. 8:4

Det väcker också frågan om varför man i såväl King James Version som den pålitligare Bibel 2000 kan läsa om "Araratbergen", "the mountains of Ararat". Jag begriper mig inte på originaltexten – den beskrivs så utförligt som man kan begära hos omistliga Blue Letter Bible, som här Strong's H2022, har – men om det är något berg som är sig självt nog så är det Ararat.

Kommer osökt att tänka på den här.


2020-11-27

Michael Jacksons syrgaskammare

1984 fattade Michael Jackson eld. Det var när han spelade in en reklamfilm för Pepsi som gnistor från pyrotekniken hamnade i håret som tog fyr, och gav honom andra gradens brännskador. Efteråt fick han ett skadestånd på 1,5 miljoner dollar från Pepsi. Jackson donerade hela summan till sjukhuset där han vårdats. De blev naturligtvis glada, döpte brännskadeavdelningen till Michael Jackson Burn Center, och lade pengarna på diverse användbara saker. Bland annat köpte de in en tryckkammare för behandling av syre under övertryck (HBOT, hyberbaric oxygen treatment). Donatorn provlåg den – kanske hade han legat i en sådan under sin behandling? – och blev fotograferad. Bilderna kom ut i pressen i september 1986. Där cirkulerade de länge, länge.

Pressen fick lite copy också. När bilderna publicerades visste man att berätta att Michael Jackson alltid sov i sin syrgaskammare, att syftet var att sakta ner åldrandet, och att planen var att bli 150 år. Dessutom fick han elchocksbehandlingar varje dag och tog uppemot 50 vitamintabletter. Det kan påpekas att sådana uppgifter gick helt i stil med bilden av den excentriske eller halvtokige "Wacko Jacko".

Senare förnekade Jackson alla uppgifterna. Det har sagts att den sf-aktiga bilden var medveten, om än indirekt, marknadsföring inför den påkostade kortfilmen Captain EO, som gick i specialbiografer på Disney-parkerna och hade premiär bara någon vecka efter de första publiceringarna av bilderna. Icke desto mindre köpte han 1994 loss samma kammare från sjukhuset (där MJBC lagts ner redan 1987). Oavsett vilka behandlingar han därefter inlät sig på tillbringade han knappast hela nätter i den – det är livsfarligt. Över huvud taget är HBOT inte att leka med. Det är inget man ska ägna sig åt om man inte har ett kompetent vårdteam på plats (vilken Jackson naturligtvis kan ha haft).

HBOT är som sagt en riktig behandling, där patienten andas vanlig luft, syreberikad luft eller rent syre under tryck. Vid svåra brännskador ger det ordentlig syresättning av kroppen så läkningen av omfattande sår underlättas. Man kan även använda kamrarna för att behandla dykarsjuka, vissa infektioner, gasförgiftningar med mera.

Syrgaskamrarna har även tagits med i den "alternativa" vården. I vanlig stil används metoden för att behandla allt möjligt: autism, cerebral pares, MS, cancer, Alzheimers ... Om det fungerar? HBOT är ett spännande forskningsfält där det verkar finnas mycket att upptäcka. Men den riktiga forskningen underlättas inte av kvackarna.

Jag vet inte varifrån idén till Michael Jacksons livsförlängande kur kom. Det verkar åtminstone inte ha blivit någon trend med syrgaskamrar i hemmen, vare sig bland de som har råd att bedriva den under säkra former eller oss andra. Det finns uppgifter om enstaka kändisar som skaffat en, även om man kan tänka sig att en eventuell trend dämpats av bilden från 1986: Att skaffa syrgaskammare har snarare blivit ett tecken på galenskap.

I rapporteringen blev ibland Jacksons syrgaskammare ett syretält. Sådana är betydligt enklare och används när patienter behöver luft med högre syrehalt. De kan uppenbarligen inte användas för ordentligt över- eller undertryck. Men ett lätt övertryck går an, så kallad mild HBOT. Jag vet inte om den metoden har några medicinska tillämpningar men den används definitivt inom kvacksalveriet.


2020-11-26

Thanksgivings

"Hej, vi har slut på allt. Kan vi låna lite mat?"

- Pilgrimen Edward Winslow hos wampanoag-federationens ledare Massasoit

Thanksgiving och 4:e juli är väl de enda storhelgerna i USA som ännu inte marknadsförts här – om man inte räknar köpfesten Black Friday som en del av den förra. Skördefesten firas till minne av en festmåltid 1621 som lokalbefolkningen bjöd de nya grannarna på efter ett fredsfördrag. Sådant var pilgrimerna inte vana vid eftersom de förberett sig minimalt för livet i det nya landet. Vad som nu berodde på okunskap om klimatet (Cape Cod ligger på samma breddgrad som Rom varför man kan förvänta sig ett betydligt varmare klimat än vad som är fallet), tilltro till försynen eller allmän bortkommenhet, så hade man varken tillräckligt med bostäder eller mat. Första vintern dog halva kolonin.

Thanksgivings: Unionens och konfederationens

Det finns en mängd påståenden och uppfattningar av Mayflower pilgrims och Thanksgiving. Många av dem är oriktiga, mytomspunna i ordets rätta bemärkelse, men okända här och därmed inte så mycket att ta upp (som den detalj jag tar upp i bloggposten Plymouth rock). Men en intressant "detalj" är tämligen okänd även i USA, trots att den var ett verkligt problem fram tills tämligen nyligen. I sydstaterna sågs Thanksgiving som ett nordstatligt påhitt, eller åtminstone att den hade en nordstatlig touch. Visserligen hade man haft Thanksgiving lite varstans innan dess, men olika delstater hade haft olika datum. Det var först 1863, mitt under brinnande krig, som Lincoln (efter decenniers lobbande av en viss Sarah Josepha Hale) förkunnade att sista torsdagen i november var vad som gällde. Och detta pådyvlades naturligtvis Dixie efter kriget – inte den mest kännbara eftergiften såklart, men med avsevärt symbolvärde, beroende på hur känslig man var för symboler. (Man kan osökt erinra sig kristenhetens stridigheter beträffande påskens datum, där avvikande åsikter tidvis verkar ha bedömts som det grövsta brott en vanlig dödlig över huvud taget kunnat begå.)

Thanksgivings: Demokraternas och republikanernas

Franklin D. Roosevelt förkunnade 1939 att Thanksgiving hädanefter skulle äga rum näst sista torsdagen i november. Det vore bättre för den allmänna köpkraften, mellan depression och världskrig och allt, om storhelgerna Thanksgiving och jul särades en smula. Det gällde särskilt ett år då novembers sista torsdag inföll novembers sista dag.

Men om köpmännen gillade flytten så ogillades den av desto fler. Många ignorerade den helt, särskilt republikaner – FDR var händelsevis demokrat. Så kom det sig att man kunde se vad folk röstade beroende på vad de åt.

In 1939, 22 states celebrated Thanksgiving on the new date, and 23 on the old. But Texas, Colorado, and Mississippi took the best approach: They celebrated Thanksgiving on both dates. Many Americans did the same. In New York City, which celebrated the earlier date, restaurants offered turkey dinners on the “old” Thanksgiving date, too.

- Atlas Obscura: For Years, Republican and Democratic States Held Separate Thanksgivings, 22 november 2017

- Ring billigare på Thanksgiving! Och 30 november, i förekommande fall – litet exempel på 1939 års dubbla storhelg

Splittring – nationell, politisk och dessutom med bäring på det förödande, uppslitande inbördeskrig som inte låg längre tillbaka än vad andra världskriget gör för oss – är det sista man vill ha under en global kris (givet att man inte är totalt pantad). Två år senare förkunnade kongressen att Thanksgiving från och med 1942 skulle firas den sista torsdagen i november, punkt. Och så har det förblivit.


2020-11-25

Urgamla ur

- Zigguraten i Ur, delvis rekonstruerad under Saddams tid. Syns gubbarna framför? De är amerikanska soldater.

Abraham växte upp som Abram i "kaldéernas Ur". Om den staden lämnas inga andra uppgifter i bibeln än just att den låg i kaldéernas land. Vilket är en anakronism eftersom det folket dök upp först långt senare. Men det som avses är hur som helst Babylonien, Mesopotamien. I mitten av 1800-talet, då man börjat lära sig den krångliga kilskriften, hittades namnet "Ur" på tegelstenar från ruinstaden/högen Mugheir. Idag är man tämligen överens om att den nog var Abrams 'Uwr Kasdiy.

Den väldiga uroxen, utdöd på 1600-talet, fick inte sitt namn från Abrahams Ur. På vikingatidens fornnordiska hette den bara úr. Att djuret var viktigt indikeras av att U-runan fick sitt namn efter det.

Nu blir det lite trassligt – vilket nog beror på materialet – men "ur" i ord som urgammal har varken med Abrahams Ur eller uroxen úr att göra, och definitivt inte med klock-ur. Det är ett gammalt förstärkningsord för att beteckna ursprung. Att de tre ur:en kommit att förknippas med gamla ting skulle alltså vara ett sammanträffande – om jag inte läser helt fel i etymologierna.

Se SAOB: UR eller Elof Hellquist: ur 3 och ur 5.


2020-11-24

Varning för avrättningssagor

Fantasiskildringar af tilldragelsen, som väl icke kunna utebli, äro på förhand att betrakta som det de måste vara – fantasier af mer eller mindre sensationslystna hjärnor.

- SvD 24 november 1910

Idag är det etthundratio år och en dag sedan den senaste – sista? – avrättningen i Sverige. Det var också första – och sista? – gången giljotin användes här. Den maskinella avrättningen gick precis som den skulle. Man slapp alltså episoder som när Anna Månsdotter miste det mesta av sitt huvud 1890 eller Konrad Tector skivades 1876, som i viss mån blandats ihop med varandra.

Avrättningar är förträfflig grogrund för myter, sagor och "fantasiskildringar". Det visste den skribent som redan dagen efter varnade för sådana beträffande Ander. Med tanke på omständigheterna hade det inte varit det minsta märkligt om de dykt upp. Men jag har inte sett någon. Kanske de ändå uteblev denna gång?

2020-11-23

Lördagsfråga 635: X

  1. Malcolm X, där efternamnets obekant stod för det okända släktnamn som en slavägares "Little" en gång ersatt.
  2. Leif Stenberg har kallats gangsterkung – han var åtminstone föremål för en rad rättsprocesser, men sattes aldrig dit för något. Hans täcknamn "Mr X" avslöjades våren 1985 då han fick ett konstgjort hjärta. Det höll liv i honom några månader.
  3. Elon Musk var en gång med om att grunda banktjänsten x.com, som senare blev PayPal. Kanske det är samma X som i SpaceX.
  4. Albert von Köllikers hand, avbildad av kompisen Wilhelm Röntgen med dennes nya kamera. Det magiska okända ljuset kallades X, en beteckning som fastnat på sina håll.
Den löste Tricky.2020-11-22

Krismarkören "i dessa tider"

"I dessa tider": Belägg under perioden 1900–1999 i KB:s digitala arkiv med svenska dagstidningar

Det har påpekats att frasen "i dessa tider" används påfallande ofta, nu i dessa tider. Det är tydligen ingen slump. Av diagrammet framgår att den är en hyfsat pålitlig indikation av krig, pest och annat elände under längre tid.

Arbetet bör i dessa tider mer än någonsin lämpa sig som julgåfva, då det ägnar sig utmärkt att väcka och stärka en sund fosterlandskärlek.

- Reklam för Gustaf Vasas äfventyr i Dalarne (1914)

Att i dessa tider betunga statskassan med ytterligare utgifter för nya reformer inom skolväsendet är föga lämpligt.

- Artikel (1940)

För hur det är, att köpa nytt och dyrt i dessa tider är något man måste fundera ordentligt på innan man slår till.

- Kolumn (1992)

I kurvan ser man tydligt unionsupplösningen, världskriget med efterhängande kris – det tog ett tag innan "det glada 20-talet" blev glatt – depressionen, ännu ett världskrig, krisen på 1990-talet ... Och däremellan rekordårens platta lågland, med endast smärre kriser som bryter av. Med mera.