2015-02-27

Roligt att veta

Ward Lock's Children Encyclopedia of Science hette den i originalet från 1977. På svenska gavs den ut 1980 och hette Roligt att veta. Den sortens böcker gillade jag. (Och gillar fortfarande.)

Då är det extra intressant att så här i efterhand upptäcka en hel del större och mindre fel och missuppfattningar.

  1. Newton berättade själv episoden med äpplet. Där finns en del frågetecken men att han skulle ha fått det i huvudet är en sentida förbättring.
  2. Tidvattnet är ett resultat av gravitationen från månen (och i viss mån solen) och jordens rotation. Att månen skulle "dra åt sig" vattnet faller på det faktum att tidvattnet bildar två "bulor" på jorden: En som vetter mot månen och en på motsatt sida av jorden.
  3. Rymdfarare behöver inte fara halvvägs till månen för att känna sig tyngdlösa. Effekten uppstår även i omloppsbanorna som är oerhört mycket närmare och beror, enkelt uttryckt, på att de faller.
  4. Galilei mätte fallhastigheter genom att rulla kulor utmed banor - då blev det lättare att mäta. (Att experimentera, observera och mäta var hans stora bidrag till naturvetenskapen.) Han vederlade även idén att tyngre föremål faller fortare än lätta. (Jag har ännu inte letat reda på det ställe där Aristoteles påstår detta.) Men det "klassiska" experimentet där två grejor släpps från det lutande tornet i Galilei hemstad utförde han aldrig. Det hittades på av hans elev Vincenzo Viviani.


2015-02-26

Är giftiga djur immuna mot sig själva?

Många giftormar har en viss motståndskraft, snarare än immunitet, mot sitt eget gift. För att sammanfatta en fråga där buden är många även bland experterna.
- Fotnot ur en kommande artikel av mig

Frågan är enkel: Är ormar, skorpioner och andra giftiga djur immuna mot sitt eget gift?

Svaren (för det är inget enkelt "ja" eller "nej") är mer komplicerade. Särskilt som frågan inte verkar ha undersökts så grundligt som man kunde tro.
The question whether individual snakes are immune to their own venom has not yet been definitively settled ...
- Wikipedia: Snake venom/Immunity among snakes

Att ormar skulle vara immuna mot sig själva är en gammal uppfattning. Kanske drogs slutsatsen när man konstaterat att giftormen ju äter upp sitt förgiftade byte utan att ta skada av det. Resonemanget förekommer faktiskt än idag, trots att man verkligen borde veta bättre: Ormgift verkar inte i magen utan i blodet. Här har engelskan en fördel: poison verkar i magen, eller via lungor, beröring etc., men venom endast i blodet.

Här är en studie enligt vilken skorpioner är immuna mot sitt eget gift:
In conclusion, the muscular and nervous systems of scorpions are not affected by the molecules contained in scorpion venom.
- Legros, Martin-Eauclaire och Cattaert, The Myth of Scorpion Suicide: Are Scorpions Insensitive to Their Own Venom? (1998)

Här kommer vi in på det närliggande ämnet suicidala skorpioner. Om en skorpion är i en knipa som bara kan sluta med döden, i typfallet omvärvad av eld, tar den då livet av sig?

Den brittiske biologen Conwy Lloyd Morgan avfärdade 1881 idén. Han hade genomför ett antal experiment som nog inte hade klarat en etisk prövning; de var, med hans egna ord, "tillräckligt barbariska [...] för att få vilken skorpion som helst med minsta suicidala tendens att finna frid i självmord". Han fann inte att de tog livet av sig. Däremot såg han att de kunde slå med giftgadden mot ryggen. Observationen har många andra gjort, den ligger säkert till grund för myten. Men Morgan tolkade rörelsen som en sorts reflex, en försvarsrörelse för att bli av med det som besvärade djuret.


2015-02-25

200 år av vaccinmotstånd

Vaccinskräck 1802, återgiven (förstärkt?) av James Gillray: The Cow Pock ["cowpox" = kokoppor] or the Wonderful Effects of the New Innoculation

Strax före sekelskiftet 1800 uppfanns det moderna vaccinet. Små mängder smittsamt ämne från en patient med kokoppor kunde ge en annan patient en svag omgång kokoppor, och därefter immunitet mot såväl de harmlösa kokopporna som de långt farligare smittkopporna. Heureka! En av mänsklighetens största dråpare hade mött sin kommande baneman. Idag finns smittkoppor på några laboratorier men, såvitt känt, inte i "vilt" tillstånd; sjukdomen är utrotad på fältet.

Tanken att frivilligt besmittas, därtill så fysiskt och konkret som att få smittsamt var i blodet, fanns det från början folk som fann motbjudande, alla fördelar till trots. Därav den berömda skämtteckningen ovan, där folk som smittas med kokoppor blir kor eller får små kossor utvecklade lite varstans på kroppen. Vaccinmotståndets nivå var låg från början.

För så är det: Vacciner har motarbetats från början.

Många har idag hört talas om den inbillade autism-kopplingen. Den gjordes av Andrew Wakefield i en ökänd och numer tillbakadragen studie 1998. Wakefield kommer att gå till historien som den som gjorde vaccinmotståndet världskänt. Men han uppfann det ingalunda.

Det är möjligt att vaccinerbara sjukdomar som kikhosta och mässling hade dessa synnerligen lindriga utbredningar 2008. Men att påstå att den tiden var "före antivax-rörelsen" är helt enkelt inte sant.
As the number of lawsuits grew to hundreds during the early 1980s, the pharmaceutical companies making vaccines saw their liability insurance bills soar. Worried not only about multimillion-dollar settlements, but also even the legal costs of defending themselves successfully, several companies simply stopped making vaccine.
- Joan Beck: How a media scare on vaccine started a 'near-epidemic', Chicago Tribune 26 mars 1990

Faktum är att vaccinmotståndet är äldre än vaccinerna. Före Jenners uppfinning (han är på bilden) fanns en primitivare och långt mer problematisk metod där den svagare formen av smittkoppor användes för att motarbeta den starkare. Denna variolistaion eller ympning mötte också motstånd, av samma anledning som vaccinet.


Se även tidigare poster på Faktoider-bloggen: Vaccinmotstånd 1761; Vaccinmotstånd 1906; Antivaccin 1986

2015-02-24

Socialstyrelsen rekommenderar vin

Rubriken är lite hårddraget klickdragande. Men det är ett faktum att statlig vinpropaganda (med just de orden) en gång bedrivits här i landet; staten arbetade aktivt för att få svenskarna att dricka vin.

...Ja, istället för brännvin. Men det förstod ni ju.
I enlighet med de uttalanden som sålunda gjordes vid 1957 års riksdag har de statliga monopolbolagen därefter regelbundet bedrivit propaganda i syfte att försöka förmå konsumenterna att ersätta spritdrycker med lättare drycker. De alternativ som anvisats har i regel varit viner, företrädesvis lättviner, samt alkoholfria drycker. Maltdrycker har endast undantagsvis omnämnts i propagandan.
För om det är något som svensken aldrig behövt uppmuntras till så är det att dricka öl.

Här hade det naturligtvis varit på sin plats med ett exempel på vinpropagandan "drick vin istället för sprit". Men jag har ännu inte hittat något.

Nykterhetsrörelsen hade, givetvis, invändningar. En formulering ser lite underlig ut.
Man framhåller risken för att de som under intryck av propagandan vänjer sig vid vin, respektive en ökad vinkonsumtion, så småningom även börjar dricka sprit och löper fara att bli missbrukare.
Ser det inte ut som om faran enbart anses ligga i spritkonsumtionen?

Till sist: "Vad hade Er far (målsman) för yrke eller sysselsättning under Er uppväxttid?" - Ur frågeformuläret från en enkät som man ägnar en hel del utrymme åt.

Källa: Alkoholreklamen - Slutbetänkande avgivet av 1961 års nykterhetskommitté (Statens offentliga utredningar 1964:6), särs sid 100-101

2015-02-23

Lördagsfråga 348: Ingolstadt

  1. Greve Tilly, känd även i svensk historia för sina duster mot Gustav Adolf under trettioåriga kriget. Avled under en (för svenskarna) misslyckad belägring av Ingolstadt.
  2. Frankenstein tillverkade sitt monster i Ingolstadt.
  3. Bilmärkena DKW (den övre loggan), Horch, Wanderer och Audi gick 1932 ihop och bildade Auto Union (av vars fyra ringar två syns). Sedan länge är det känt som Audi. De fyra ringarna är kvar, liksom placeringen i Ingolstadt.
  4. Illuminatus! är en trilogi av Robert Shea och Robert Anton Wilson vari, enkelt uttryckt, man får reda på hur allt hänger ihop. Till skillnad från alldeles för mycket annat i facket är den mycket rolig och ej på allvar. Den historiska orden Illuminati grundades i Ingolstadt 1776.
Anonym förmåga satte snabbt och effektivt den bajerska staden. Snyggt jobbat.

2015-02-22

Den tatuerade prinsessan

Det finns fler riktigt gamla mumier än Ötzi. Isjungfrun, prinsessan av Ukok eller Devochka — hon har flera namn — är ungefär hälften så gammal, eller ca 2500 år. Hon hittades 1993 i republiken Altai intill Kazakhstan och Mongoliet, ungefär så mitt i Asien som man kan komma. Att hon inte alls är lika känd som Ötzi beror nog inte bara på att det finns fler gamla "natur-mumier" från denna del av världen, utan även på att det finns märkvärdigt lite material om henne på engelska. Artikeln på Wikipedia nämner en artikel i National Geographic från 1994 och dokumentärfilmen Ice Mummies: Siberian Ice Maiden från 1997 som "the most informative and accessible"; mycket mer verkar inte finnas.

Sedan 2012 ligger hon i museet i huvudstaden Gorno-Altaisk. Det räcker inte, enligt lokalbefolkningen på Ukok-platån. I augusti 2014 röstade de äldste för att återföra henne till den ursprungliga graven.

När sådana krav förs fram brukar anledningen vara något i stil med att urbefolkningen känner ansvar för sina förfäder. Sådana argument förekommer givetvis även här.

Den 25 år gamla kvinnan i rekonstruerat skick. Har man gjort henne för europeisk?
They made the Ice Maiden completely European. But in fact she also has Mongolian features. They said, she does not belong to our culture.
She has to return to the Altay — to her motherland. She belongs to our culture.
- Rima Eriknova, museichef

Men historikern är fel ute. Hon sätter tradition och lokalchauvinism före den vetenskap som hon ska företräda. "Ukoks prinsess" hörde till Pazyryk-kulturen som försvann för över 2000 år sedan. En DNA-analys av isflickan har visat att hon inte är släkt med de som bor i trakten idag.

Den i lokalbefolkningen som går med på fakta, att hon varken har biologiska eller kulturella band till dagens urbefolkning (av betydligt senare datum), men som ändå vill ha tillbaka henne, vilka argument kan då tas till? Vidskeplighet kanske fungerar?

Elders in the Altai Mountains have long called for the mummified remains to be reinterred to 'stop her anger which causes floods and earthquakes'. They insisted that the worst flooding in 50 years in Altai and a series of earthquakes were caused by the dead princess.
- Mausoleum plans unveiled for homecoming of Siberian ice maiden, Siberian Times, 16 december 2014

Se även

2015-02-20

Om sirenen och den okyske sjöfararen


Sirenen är ett havsodjur, ty från naveln och uppåt ser den ut som den vackraste jungfru, men nedtill är den helt och hållet en fisk. Sirenen sjunger så vackert att sjömän för hennes vackra sångs skull släpper rodren och somnar, och därför råkar många i fara.
En gång var en liderlig och okysk man på väg över havet, då han fick se en mycket vacker siren. Han greps genast av åtrå och ropade till henne för att driva otukt med henne. Men sirenen ropade och sjöng ännu ljuvligare och beredde sig att bedra den liderlige sjöfararen och sade: "Jag ser att du älskar mig. Om du vill ligga med mig, så stig bara ner i vågorna, så ska du få njuta min kropp efter behag." Mannen var så upptänd av åtrå att han inte visste till sig utan kastade sig i vattnet för att förena sig med sirenen. Men då hon såg detta, lät hon honom ligga där i vattnet i stor fara. Själv simmade hon bort genom havet som hon brukade och sade: "Den som tror på kvinnomyter kring sin hals en snara knyter."
Okyska män må alltså akta sig, så att de inte på samma sätt går under för kvinnoskönhets skull, ty genom kvinnoskönhet hava många blivit förvillade, säger Syrak 9. Där ges också följande råd: Åtrå icke en jungfru, ty du kunde råka illa ut för hennes skönhets skull. Denna fara betänkte Job, då han i 31:a kapitlet sade: Ett förbund slöt jag med mina ögon; aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru. Bernhard säger härom: En kvinnas ansikte är som en förgiftad pil; den sårar själen och skickar in sitt gift. Då Paris hade gift sig med Helena, kom några filosofer för att se henne, och då de såg hennes skönhet höll de för sina ögon och sade: "Låt oss fly, låt oss fly." Det skadar ju naturligtvis själen mer att se en vacker kvinna än en ful. Det berättas att filosofen Demokritos rev ut sina ögon, och andra filosofer nämner en trefaldig orsak till denna handling. Den första var att synen hindrade honom från inre meditationer, den andra att han hade svårt att se onda människor frodas, den tredje att han inte kunde se kvinnor utan att känna åtrå.
- Trettioåttonde samtalet i Dialogus creaturum (1483)

Skapelsens sedelärande samtal är känd för en enda sak: Det är den första bok som trycktes i Sverige. Tryckaren hette Johann Snell från Rostock. Han tryckte boken på Riddarholmen och var, enligt uppgift i boken, klar med arbetet den 20 december 1483. Texten utgörs av över hundra samtal mellan djur, människor, växter, himlakroppar etc., alla med en rejäl laddning moralkakor och bibelord. Här är de två som nämns ovan:
Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,
se inte närgånget på en annans vackra hustru.
Av kvinnlig skönhet har många förförts,
den kommer lidelsen att flamma upp som eld.
Var aldrig tillsammans med en gift kvinna
och drick inte vin i sällskap med en sådan,
ty du kan komma att dras till henne
och möta en våldsam död.
- Jesus Syraks vishet, kap. 9 (Bibel 2000)
Om mina steg vikit av från vägen,
om mitt hjärta förletts av mina ögon,
om mina händer fläckats av synd,
då må andra äta det jag har sått,
min gröda ryckas upp med roten!
- Job 31:7-8 (Bibel 2000)

Den Bernhard som är så berömd att han inte behöver specificeras måtte vara Bernhard av Clairvaux. Historien om de förskräckta filosoferna i Troja har jag inte hittat någon annanstans. Demokritos, "den skrattande filosofen", funderade på bra mycket mer än den tidiga idé om atomer som han idag enbart är känd för. Att han skulle ha rivit ut sina ögon för att koncentrera sig på sina studier är en sägen som hängt med ett bra tag.

Här är förresten en bild på sjöfararen och sirenen.

2015-02-19

En skeptiker blir lurad


Confirmation bias refers to a type of selective thinking whereby one tends to notice and to look for what confirms one's beliefs, and to ignore, not look for, or undervalue the relevance of what contradicts one's beliefs.
- Skepdic: Confirmation bias

Våren 2011 dök en notis upp på eSkeptic, en digital version av Skeptic magazine. Den handlade om att de som arbetade för Grand Canyon National Park inte fick berätta hur gammal den magnifika geologiska formationen är. Folk som utsetts av Bush-regeringen skulle ha förbjudit dem att ta upp den vetenskapliga synen på en fråga som tydligen många kreationister känner starkt för.

Det är tyvärr ingen nyhet att förbluffande mängder av folk har fantastiskt svårt att hålla isär tro och vetande. Även på högsta nivå, mest överallt, även i det land där Skeptic har sin redaktion. Nyheten är därför inte så förvånande. Redaktören tog med den utan att kontrollera.

Men kontrollera var vad flera läsare gjorde. De kontaktade vederbörande myndigheter, frågade hur gammal Grand Canyon är, och fick korrekta svar i stil med några miljoner år.* Ingen som arbetade för Grand Canyon National Park hade hört talas om förbudet. Tvärtom krävdes det av dem att de gick ut med vetenskapligt baserad information, snarare än någon av de sagor som cirkulerar. Vad pågick?

Uppgiften om vetenskapsförbudet hade kommit från organisationen PEER, Public Employees for Environmental Responsibility. Redaktören ringde dess VD och frågade om källan. VD:n lyckades, faktiskt, undvika att svara på frågan tills redaktören tröttnade. Därefter mailade redaktören och bad om de uppgifter som han inte fått på telefon. Han fick ett namn vars ägare förnekade att hon var källan. Redaktören, som vid det här laget börjat arbeta upp lite humör, återvände till PEER:s VD, som nu svarade att de fått uppgiften från en källa som önskade vara anonym.

Det viktiga och värdefulla anonymitetsskyddet försvårar ofta när man ska bedöma sanningshalt. I det här fallet verkade saken ändå vara klar: Det var nys. Och det fanns en anledning.
PEER is an anti-Bush, anti-religion liberal activist watchdog group in search of demons to exorcise and dragons to slay. On one level, that's how the system works in a free society, and there are plenty of pro-Bush, pro-religion conservative activist watchdog groups who do the same thing on the other side. Maybe in a Hegelian process of thesis-antithesis-synthesis we find truth that way; at least at the level of talk radio. But journalistic standards and scholarly ethics still hold sway at all levels of discourse that matter, and to that end I believe we were duped by an activist group who at the very least exaggerated a claim and published it in order to gain notoriety for itself, or worse, simply made it up.
- Michael Shermer: How Skeptic Magazine Was Duped by an Environmental Activist Group, Huffington Post 25 maj 2011

PEER drog en vals av politiska skäl som skeptiska Skeptic gick på av skeptisk-politisk-religiösa skäl, för att sammanfatta en problematik som vi i det här landet tack och lov har ojämförbart mycket mindre av. Enklare uttryckt: Skeptikern hörde något som stämde överens med hans världsbild; något som han praktiskt taget redan visste. Därför behövde han inte dubbelkolla det. Det lät ju så sant.


* Åldern på Grand Canyon är levande vetenskap, den diskuteras fortfarande och olika uppgifter cirkulerar. Uppgiften som gällde 2011 var 6 miljoner år. Den siffra som står på Wikipedia just precis nu när jag kollade och som förekom även 2011 är 17 miljoner år. I vilket fall är det väldigt ungt för att vara geologi, men väldigt väldigt mycket äldre än någon biblisk flod.