2016-09-28

Massmotioner (SD)

Nu blir det lite tjatigt ... Jag har lagt in strategiska fetningar för att förtydliga strukturen, och samtidigt snabba upp skumläsningen för den otålige.
En allt större del av Göteborgs resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Göteborg har vi i tagit emot 554 fram till 13/8 och siffran ökar lavinartat. Innan den flyktingkatastrof vi nu ser var prognosen 900 för Göteborg. En nästan 100 % ökning. Och tyvärr lär den prognosen spricka än en gång.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Jörgen Fogelklou, SD Göteborg, 9 september 2015
En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under den senare delen av våren 2015. Snittet för antal ensamkommande ungdomar som kommer till Malmö har legat på 20-30 barn/ungdomar per dygn och vissa dygn upp till 50 barn.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Magnus Olsson, SD Malmö, 25 september 2015
En allt större del av Säffles resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Säffle har vi i dagsläget 35 ensamkommande på HBV-hemmet på Perssons gränd samt ett antal ute i familjehem. [...]
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
 - SD Säffle [7 undertecknare], 20 november 2015
Antalet ensamkommande ungdomar har i Sverige ökat markant den senaste tiden. Det har i andra kommuner vid ett flertal tillfällen uppdagats att den ensamkommandes ålder inte stämmer överens med dess faktiska ålder.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer jämfört med Sverige för att åldersbestämma de ensamkommande, som väldigt ofta saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Inge Sandén, SD Båstad, 29 februari 2016
En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ-  och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under 2015.
Det totala antalet ensamkommande ungdomar som har kommit till Olofström 2015 har överskridit de 70 barn/ungdomar.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Max Nielsen, SD Olofström, 11 mars 2016
En allt större del av Bollebygds resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Bollebygd har vi i tagit emot många fler än vad vi har avtal på.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Joachim Stanicki och Daniel Persson, SD Bollebygd, 29 mars 2016
En mycket stor del av kommunens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Trelleborg ökar antalet hela tiden och med de nya paviljongerna så kommer denna siffra att öka rejält.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Helmuth Petersen, SD Trelleborg, 26 maj 2016
En allt större del av Värmlands resurser läggs på ensamkommande ungdomar.
I Värmland har vi i dagsläget många så kallade "barn" på HVB-hem och ute i familjehem. Bara i Sunne har man utökat antalet från 22 till 100.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Runar Filper (SD), riksdagsman och distriktsordförande för Värmlands län, debattartikel i NWT 4 juli 2016
En allt större del av Tjörns resurser läggs på ensamkommande ungdomar och tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
Bara på Tjörn har vi tagit emot 112 ensamkommande till och med den 29 januari 2016 och siffran ökar vecka för vecka. [...]
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
 - Martin Johansson m.fl., SD Tjörn, 21 september 2016

*

Den märkliga läsningen utgörs av en så kallad seriemotion. Sådana tänks ut och formuleras centralt, varpå ledamöter i kommunfullmäktige ute i landet har att lägga in passande uppgifter, kanske plocka bort några alltför orimliga partier, stuva om och putsa. Förfarandet är ingen hemlighet och inget nytt.
– Det finns två "vitsar" med det: ett är att det är ett led i att föra ut partiets politik i hela landet. Den andra är att vi har ganska många nya i kommunerna som inte vet hur det fungerar och därför kollar hur andra har gjort, säger sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.
- Sd satsar på massmotioner, SvD 19 februari 2007

Snart tio år senare skulle man kunna tycka att SD borde ha åtminstone ett par erfarna ute i landet som åtminstone börjat få koll på hur det fungerar. Men massmotionerandet fortsätter. Även när det gäller frågor som kommunerna inte har det minsta att säga till om, som till exempel åldersbestämning av ensamkommande.

Jag blev varse om fenomenet sedan en motion lades fram i ett kommunfullmäktige som jag händelsevis bevakar lite extra. Motionären visade från början att han var mycket ovan i rollen, och det blev inte bättre när han började läsa upp texten. När han så kom till "Skandinavien" och läste det som "Scandinavium" (arenan i Göteborg) blev det uppenbart att han haft mycket lite, eller inget alls, med dess tillkomst att göra. Så jag gjorde en slagning, och fick napp en masse.

2016-09-27

Detox-grodan Kambo

Phyllomedusa bicolor, med trivialnamn som jätte-apgroda, jätte-lövgroda, blågul groda m.fl., är en nattlevande sydamerikansk trädgroda. Likt många andra grodor utsöndrar dess hud ett giftigt sekret som gör att den slipper alltför intensiv uppvaktning av rovdjur. Arten är livskraftig, vilket gör att man åtminstone inte behöver ha den sortens betänkligheter för att nyttja den.

Nyttja groda? Jo, för så kallad detox. Jo, det är sant.
The poison from the Giant Monkey Frog is applied to the skin after small burns are made with the tip of a glowing stick. Once applied, Kambo stimulates a strong physical purge while toxins and 'bad luck' or 'panema' are eliminated from body and spirit.
- kambomedicina.com

På ren svenska: Kambo-terapi går ut på att klienten
  1. Gör små brännsår på huden som "öppnar upp" den
  2. Applicerar giftigt sekret från P. bicolor
  3. Kaskadspyr
  4. Mår förgiftad i allmänhet
  5. Känner sig efteråt mycket, mycket bättre
... Där punkt 5 av de troende tillskrivs grodgiftets renande (såväl kroppsligen som andligen) kraft, men väl enklast kan förklaras med hänvisning till genomlidna punkterna 3 och 4.

Kambo har även utövare i Sverige. Men de är inte många, och lär aldrig bli det. Vilket ju är lika så bra.


Tipstack till Sofie.

2016-09-26

Lördagsfråga 431:

  1. WITCH, säger Wolverhampton Instrument for Teaching Computing from Harwell, är ett monster till relädator; "är" eftersom den fantastiskt nog är i drift (inte behöver den uppdateras stup i kvarten heller). En annan intressant aspekt hos världens äldsta digitala dator är att den inte är binär utan arbetar med 10 som bas; läs mer på bloggposten Den decimala datorn.
  2. Witch har många örlogsfartyg hetat. Den fina bilden gjorde att valet föll på jagaren HMS Witch (D89), sjösatt prick ett år efter första världskrigets sista dag.
  3. Den besynnerlige Gerald Gardner är mest känd för att ha uppfunnit (inte upptäckt) wicca-rörelsen.
  4. Affisch för den danska filmen Häxan (1922); "banned in the United States and heavily censored in other countries for what were considered at that time graphic depictions of torture, nudity, and sexual perversion." Och ja, den finns på Youtube ...
Den lördagsfrågan satte AH snabbt, måhända ledd av mitt alias.

2016-09-25

Sista exemplaret

Våren 2008 kom den ut. Efter drygt 34 000 sålda har nu det allra sista exemplaret, framgrävt ur förråden, sålts på bokmässan 2016.

2016-09-23

Bokmässa 2016/fredag

... Fråga/svar? Nä, så enkelt är det (tyvärr?) inte, som man kunde få intryck av i Expos monter idag fredag på bokmässan. Däremot höll undertecknad en liten dragning där om foliehatteri bland högerextremister.

Sen blev det massor av mycket dessutom, som dock inte låter sig sammanfattas i något medium ö h t. Som vanligt har vi fått nya medlemmar, sålt kvantiteter av böcker, våra populära "Jag är skeptisk"-tröjor med mera. Det har blivit författarbesök och magiska shower. Framför allt har myriader samtal hållits, med folk såväl med som mot oss, av alla sorter, grader och nyanser.

Om ett enda besök ska nämnas så vore det podden Tack för kaffet som råkade komma förbi vid stängningsdags. Får anledning att återkomma till den kontakten.

2016-09-22

På bokmässa med blandat folk

Bokmässan 2016 blev flitig omdiskuterad innan den börjat. Anledningen var den förvisso märkliga hanteringen av den förvisso inte särdeles respektabla tidningen Nya Tider. Efter några turer fick de ställa ut, vilket förvisso var det rätta på en bokmässa som värnar om det fria ordet.

Det visade sig att NT delar monter med kompisar här i Göteborg som såväl yttrar sig som tänker så fritt det bara går: De obehagliga konspirationstomtarna i Cui Bono. Om dem har jag skrivit förr. Milt uttryckt.

Faktoider: Poster om Cui Bono

Sen är det bara för typiskt att det i numret av NT på bilden finns en insändare som propagerar för Vidarklinikens kvacksalveri, hänvisande till kvackarklubben The NHF. Högerextremism är inte den enfrågerörelse många tänker sig; den förvillar på många fält.

2016-09-21

Bokmässa 2016 med VoF

En liten, liten bit av 2015 års bok & bibliotek

Den 22-25 september är det åter dags för den stora bokmässan i Göteborg. Som vanligt finns undertecknad och VoF Vetenskap och Folkbildning på plats, i år i monter D04:33. Vi får författarbesök av Torill Kornfeldt och Mattias Lundberg, det blir som vanligt mingeltrollande och homeopatiska övningar, och som vanligt finns det gott om skeptiker på plats för att ta debatter.

Eftersom årets mässa har en utställare från en högerextrem tidning kommer de populäraste och mest vrickade vanföreställningarna från det hållet att belysas lite extra ... Utöver alla andra vanföreställningar som luftas på mässan, såklart; sådana har det aldrig varit någon brist på, oavsett vilket intryck man kan ha fått av debatten inför årets upplaga.

2016-09-20

Hårdhandskar

Här ska med hårdhandskarna tas i! Från Le livre des tournois (1400-talet).

Vad är då "hårdhandskar"? Uttrycket ligger nära "hårdhänt" och skulle kunna tolkas som en variant av det. Men går man lite längre tillbaka hittar man handskar som inte bara är hårda utan av stål:
(numera föga br.) i bildl. uttr. som betecknar att ngn far hårt l. omilt fram l. behandlar ngn l. ngt hårdhänt l. hänsynslöst; särsk. i uttr. ta i (förr äv. uti) med stålhandskar, ta itu med ngt med hård hand, ta i med hårdhandskarna. The moste angripa honom med ståålhansker. RP 8: 146 (1640). Därs. 10: 605 (1644: uthi). Saken borde tagas i med stålhanskar, och det första steget .. vore att skicka en Deputation till Bondeståndet. 2RARP 16: 478 (1747). ”Fienden”, han sade, ”må vi med stålhandsken klappa om!” Wirsén Vint. 207 (1890).
- SAOB: STÅL-HANDSKE

Det finns massor av långsökta, märkliga och spännande etymologier; då kan man bli lite blasé och förvänta sig halsbrytande historier bakom varenda glosa. Men en del ord betyder verkligen vad de ser ut att betyda.