2017-04-27

Folk i Kalifornien för 130 000 år sedan?

När kom den första människan till Amerika? Frågan har diskuterats intensivt genom åren. De äldsta oomtvistliga fynden är ca 13 000 år gamla; allt äldre än så är hypoteser. För närvarande ligger konsensus, eller något i den stilen, på högst 20 000 år men förmodligen mindre. Några lägger på några millennier, upp till högst det dubbla. Ju större avsteg från dessa ledande hypoteser man lägger fram, desto tyngre belägg krävs.
Of course, extraordinary claims like this require extraordinary evidence, and we feel like the Cerutti mastodon site presents this evidence.
- Tom Deméré, paleontolog från San Diego Natural History Museum

Vad Richard Cerutti, Thomas Deméré, Steven Holen m.fl. föreslår är att de funnit spår av mänsklig verksamhet i Kalifornien för 130 000 år sedan. Det är sannerligen extraordinary claims; har de extraordinary evidence?

Fyndet utgörs inte av ben efter människor utan ben efter mastodonter. De upptäcktes 1992 och grävdes ut 1993. Att man inte lyft upp det hela förrän nu beror på att man inte fått benen ordentligt daterade förrän nu.

Kopplingen till människor ligger i att mastodonternas ben påstås ha krossats på ett särskilt sätt medan de fortfarande var färska, samt att man intill hittat stenar (som den på bilden ovan) som nog är de som använts för att krossa benen.
These findings confirm the presence of an unidentified species of Homo at the CM site during the last interglacial period (MIS 5e; early late Pleistocene), indicating that humans with manual dexterity and the experiential knowledge to use hammerstones and anvils processed mastodon limb bones for marrow extraction and/or raw material for tool production.
- Steven R. Holen et al, A 130,000-year-old archaeological site in southern California, USA, Nature 544

Som så ofta med extraordinary claims rör detta inte bara frågan om mänsklighetens historia i Amerika, utan spridningen av Homo sapiens över huvud taget. Enligt den hypotes som för närvarande samlar flest röster lämnade H. sapiens Afrika i en våg för sisådär 100 000 år sedan lite drygt, en liten våg som gick över och bara lämnade ett fåtal spår i närliggande områden. Den andra vågen lämnade Afrika för 60-80 000 år sedan och ledde till att planeten befolkades.

Dessa teorier är sannerligen inte huggna i sten, men heller inte byggda på lösan sand. Om det visar sig att det verkligen fanns H. sapiens i Kalifornien för ca 130 000 år sedan så skulle det påverka långt mycket mer än idéerna om Amerikas första befolkning.

Wikipedia: Recent African origin of modern humans

Men det är ett stort "om". Ett förslag från en oinitierad är att Ceruttis mastodont-stens-fynd inte kommer att bekräftas, och i längden inte påverka någonting över huvud taget.

2017-04-26

Vidarkliniken och alternativmedicinen

Vidarkliniken är ingen alternativmedicinsk vårdinrättning. Den leds av legitimerade läkare och sjuksköterskor, med bred medicinsk erfarenhet inom både gängse klinisk verksamhet och evidens­baserad praktik. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör självklart grunden i vår verksamhet, liksom i all annan seriös vårdverksamhet, och att som Anna Starbrink [landstingsråd i Stockholm, ordf. Liberalernas välfärdskommission] hävda att så inte är fallet är djupt kränkande för vår välutbildade personal och dessutom att betrakta som rent förtal.
- Anders Kumlander och Ursula Flatters: Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken, Dagens Medicin 20 april 2017

Man kan tycka att en inrättning som Vidarkliniken borde vara stolt över sin antroposofiska vård, grundad på Rudolf Steiners andesyner. Varför förneka sin identitet? Men av någon anledning så vill de inte bara skylta med att de minsann har personal som även är utbildad inom den förkättrade skolmedicinen, utan även ta avstånd från alternativmedicinen. Vilket blir desto underligare när man samtidigt bedriver och lär ut den renaste formen av kvacksalveri, homeopati. Därtill med en föreläsare som, gedigen bakgrund inom den förkättrade skolmedicinen till trots, även skrivit böcker där han "minns" sina tidigare liv och där bl.a. den Helige Ande talar genom hans fru.

2017-04-25

Myten om den platta jorden

Gud skapar djuren. Detalj från sydportalen i Uppsala domkyrka, 1300-tal.

Inför vetenskapsmarschen March for Science tog Sydsvenskan in en (översatt) artikel där fyra professorer försvarade vetenskapen mot pseudovetenskap, "alternativa fakta" och godtycke. Ett exempel de lade fram var mindre väl valt:
... fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund.
- Stephen Matlin, Goverdhan Mehta, Henning Hopf och Alain Krief: När alternativa sanningar och faktaförnekelse påverkar beslut som äventyrar livsvillkoren på jorden, står vi vid ett vägskäl, Sydsvenskan 21 april 2017

Det framgår inte riktigt vilken period de syftar på. Men även om de till äventyrs inte skulle avse medeltiden så är de fel ute. För det är en myt och faktoid, en av de slitstarkaste som verkar överleva allt: Att man "förr i tiden" allmänt trodde att jorden var platt, att det var en kristen dogm som man gjorde bäst i att följa, och att det krävdes några modiga sanningssägare för att bryta åsiktsmonopolet. Det är helt enkelt inte sant. Att jorden är rund har varit självklart i minst 2000 år, och det inte bara bland de lärde. Och katolska kyrkan har aldrig lärt ut något annat; inte för att den varit särskilt intresserad. Idén om den platta jorden som symbol för medeltida förstockning är en uppfinning från 1800-talet.

Jordklot ur Sacrobosco, De Sphaera Mundi (ca 1230)

Nu var denna faktoid ingen stor sak i professorernas artikel; en bisats i förbigående (mer om tidningens bildval längre ner). Men felet gav en professor i teologi anledning att komma med en syrlig replik.
Tyvärr har de inte kontrollerat sina egna fakta utan upprepar okritiskt en lögn som borde ha varit utrotad för länge sedan: Att människor på medeltiden trodde att jorden var platt. De skriver: "fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund".
Men det är inte sant.
- Stephan Borghammar, Varför luras vi att tro att människor på medeltiden betraktade jorden som platt?, Sydsvenskan 24 april 2017

Naturligtvis tar Borghammar även upp bildvalet, även om det nog inte är författarnas fel. För Sydsvenskan valde att illustrera den första artikeln med denna ökända bild, standardvalet när man ska berätta om forna tiders plattjordingar. Men den är inte alls så gammal som det ser ut att vara, utan från sent 1800-tal. Detta är en illustration av vår vanföreställning, inte medeltidens.

Sedan fortsätter Borghammar med att kritisera naturvetenskaparnas "snäva syn på kunskap", och att det minsann finns "andra områden av mänsklig förkovran som är minst lika viktiga för samhället". Vilket bara är att hålla med om, även om inget annat hävdas i den första artikeln. Men det är en annan sak.

Sens moral? Varje fel i en text är en angreppspunkt. Därför är det en god idé att försöka minimera antalet påståenden, även i bisatser i förbigående (en mycket användbar variant av Ockhams rakkniv). Det är även en god idé att låta andra dubbelkolla uppgifter, även de som man inte kan tänka sig behöver dubbelkollas. Till synes övernitiskt dubbelkollande är en rik och pålitlig källa för denna blogg, för det är ofta där man hittar de finaste, fetaste faktoiderna: De som man inte kunde ana var falska. Som att man "förr i tiden" trodde att jorden var platt.

Se även Faktoider: Jorden är platt

2017-04-24

Lördagsfråga 460: Sjöstäder

  1. Sjön är så salt att de kallat staden vid den för Saltlakestaden, enligt ett påstående i en källa jag inte minns. Byggnaden är mormonernas heligaste tempel.
  2. Esgaroth eller Sjöstaden vid Långsjön. En av Tolkiens egna illustrationer som, oräkneliga långt mer begåvade konstnärers insatser till trots, ändå har en oöverträffad charm.
  3. Säby ö är en halvö på Tjörn och på den hittar man stenstugan. En tid på 1800-talet bodde åtta personer i enrummaren. Restaurerades/återuppfördes på 1960-talet, bl.a. av undertecknads far.
  4. Landskrona bildades formellt 1413 (omtvistat årtal) då det dittills oansenliga fiskeläget Sønder Sæby fick stadsrättigheter.
Det ganska vanliga ortnamnet Säby betyder ungefär sjöstad vilket ger oss ett komplett fyrtal. Den var JosefK först på.

2017-04-23

Vetenskapens internationella högtidsdag

Den 22 april 2017 ägde världshistoriens första internationella manifestation för vetenskap rum: March for Science arrangerades i över 600 städer jorden runt. För vetenskap, källkritik och belagda fakta, mot vetenskapsfientlighet, pseudovetenskap, konspirationsteorier, "alternativa fakta" ...

Ifall världen inte genomgår en lika radikal som glädjande omsvängning under det kommande året så känns det självklart att arrangera en March for Science även 2018. Varför inte en internationell högtidsdag för vetenskap?

Bonus: Idén kläcktes i förbigående på reddit, kort efter att Women's March on Washington samlat miljoner. I dagens klimat behövde det bara sägas en gång ...
There needs to be a Scientists' March on Washington.
- beaverteeth92 på reddit för tre månader sedan2017-04-21

Förvillelser på 1970-talet

Respected Archivist: Please inscribe my name in the Academy and send me the first lesson in Wicca together with a complete description of membership privileges including special assistance by the Council of Elders.
I enclose the sum of $3.99 which I understand will be refunded to me should I not be satisfied in any way.
- Annons ur Amazing Science Fiction, augusti 1973

När man idag diskuterar mediala kurser, certifierade medier, reiki och andra trolldomskurser, så verkar det finnas en uppfattning om att sådant geschäft är nya påfund. Som om sådant är ett unikt kännetecken för vår uppkopplade godtrogna tid. Som om sådant inte förekom "förr i tiden", då folk var källkritiska, politiker ärliga och solen alltid sken.

Men företeelsen är evig, det är bara formen som följer modets nycker. På 1970-talet var det inne med UFOn (även i paranormala sammanhang), Bermuda-triangeln (som uppfunnits tidigare men nu blev allmänkunskap), pyramidernas krafter, leylinjer, Atlantis, en del "satanism" och "häxeri", astrologi och Uri Geller, liksom naturligtvis allt som kunde kallas new age.

Det var förresten det samlade intresset för dylikt som 1976 fick några amerikanska skeptiker att bilda Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), idag CSI. Och av samma anledning bildades 1982 Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Vad som hände med "Academy of Mystic Arts" i New York verkar okänt. Ett förslag är att annonsen inte gav tillräckligt många $3.99 refundable i gensvar, varför upphovsmannen gick vidare till nästa försök att blåsa sina medmänniskor på några dollars.

2017-04-20

Goferträ

Bygg dig en ark av goferträ
- 1 Mos 6:14

Vad är goferträ? Det är det ingen som vet.

Det finns naturligtvis en rad förslag, som ceder, cypress, något kådrikt träslag, någon försvunnen art eller helt enkelt hyvlat trä, men de är alla mer eller mindre kvalificerade gissningar. För att gofer-forskningen ska komma vidare skulle det krävas åtminstone ett belägg till, där begreppet definieras eller åtminstone används på ett sätt som gör det möjligt att lista ut vad det är. Men för närvarande är faktiskt 1 Mos 6:14 det enda ställe där man sett det hebreiska ordet. Det är ett så kallat hapax legomenon, ett ord som bara har ett enda belägg i ett visst sammanhang; i det här fallet, ett helt språk.

Wikipedia: Gopher wood

2017-04-19

Det påhittade slaget vid Grobnik

På 1240-talet vällde den mongoliska horden in över Europa. De härjade svårt, även med civilbefolkningen; annars var medeltida krig relativt skonsamma i det avseendet, inte alls som senare krig. Allt försvar krossades. Det såg ut som om de skulle kunna nå Atlanten utan större problem -- men våren 1242 var det stopp. Långt, långt österut hade storkhanen Ögedei avlidit, och härföraren i Europa, Batu khan, tvingades återvända till Karakorum. [Uppdaterat Det där är den "klassiska" anledningen som uppges till att den mongoliska stormfloden avbröts. Den har betvivlats åtskilligt, med goda skäl; kanske får vi aldrig facit. Se kommentarerna!]

I kroatiska sammanhang kan man höra en annan förklaring. Enligt den stoppades mongolerna (eller tartarerna) vid Grobnik i dagens Kroatien. Där gjorde en stor ansamling av kroatiska krigare vad alla andra europeer misslyckats med, och besegrade mongolerna.

Emellertid finns det varken historiska eller arkeologiska belägg för slaget. Däremot finns desto fler uppgifter som talar emot att det inträffat. Vid 600-årsminnet av det påstådda slaget skrev en patriotisk kroat en dikt som fick stor uppmärksamhet; även om idén cirkulerat tidigare så var det då, i det nationalistiska 1800-talet, som sagan om slaget vid Grobnik upphöjdes till förment sanning. Åtminstone bland patriotiska kroater.

Wikipedia: Battle of Grobnik Field