2016-07-26

Olympiska spel 1850

De olympiska spelen 2012 i London försågs med de märkliga maskotarna Mandeville och Wenlock. Det senare namnet rymmer ett stort mått olympisk historia som nog gick de allra, allra flesta förbi.

De första olympiska spelen i modern tid var inte de i Aten 1896. De var inte ens de som hölls i Aten 1859, 1870 och 1875. Det hade långt tidigare hållits spel lite varstans som kallats olympiska. De första var Cotswold Olimpick Games, som arrangerades i det natursköna området i södra England i förra delen av 1600-talet. I revolutionens Frankrike hölls "republikens olympiad", L'Olympiade de la République åren 1796-98. Och 1850 hölls den första upplagan av de olympiska spelen i Much Wenlock, Shropshire.
Om de olympiska spel som dagens Grekland ännu inte lyckats återuppliva fortfarande lever idag, så beror det inte på en grek, utan på dr W. P. Brookes.
- Ur Pierre de Coubertins dödsruna för Brookes 1895

William Penny Brookes viktigaste insats var att han inte bara drog igång årliga tävlingar inom en rad olika grenar som samlade stor publik, utan även såg till att det hela inte blev en kul en- eller fågångsgrej utan en tradition som lever än idag. Det var därför de Coubertin kunde anlända 1890 och bli imponerad, och inspirerad till att dra igång en olympisk rörelse som lever än idag, den med.

De olympiska spelen i Wenlock 2016 avslutades nyligen. Man kämpade bland annat i friidrott, fäktning och triathlon, liksom i glidflygning och cricket. Genom åren har det tävlats i långt mer udda sporter i Wenlock, som säcklöpning, kasta ring, skottkärrerace, stickning och stavning, för att bara nämna några få.

Även om alla grenarna inte har samma olympiska klang så kan det mycket väl vara så, att de olympiska ideal som de Coubertin drömde fram har efterlevts betydligt bättre i Much Wenlock än på vissa andra ställen de senaste åren.

Källor & lästips:

2016-07-25

Lördagsfråga 422: C4

  1. Idag tänker man nog oftast på något helt annat men en gång avsåg autogiro (tidigare autogyro) enbart flygmaskinen. Rotorn är inte motordriven utan snurrar i "vinddraget" och ger därmed lyftkraft. Just denna modell från 1923 heter Cierva C.4, uppkallad efter konstruktören Juan de la Cierva, och var den första autogiron som flög.
  2. Detalj från Kristianstads kommuns hemsida, där de av någon anledning valt att ge ett vattentorn och några högspänningsstolpar en framträdande plats. Staden grundades 1614 av Kristian IV, eller med dansk stil Christian 4, vilket stadsvapnets namnchiffer (låter lite finare än monogram) C4 minner om.
  3. En vit bonde kan ha många anledningar att ställa sig på c4. En kallas engelsk öppning.
  4. Citroën C4 har betecknat en rad modeller, de flesta i modern tid men denna fina är från 1928.
Flera satte frågan. Bosjo var först, med ett lite väl kryptiskt svar (ska jag säga...).

Noterar att inga syftningar på beteckningens mest explosiva betydelse luftades.

2016-07-24

Nils Ferlin diktar om Borås

Denna dikt av Nils Ferlin har jag inte hittat på nätet. Den verkar heller aldrig ha getts ut i någon samling. Det som publicerats är en bild av ett maskinskrivet ark, försett med fina illustrationer, i Jenny Westerströms Ett diktarliv (Albert Bonniers 1998).
Visa för vilsna barn

(Att läsas sakta och högtidligt, i dämpad belysning, helst vid bara ett brinnande stearinljus. --- ej köpt på svarta börsen!)

Vi sutto på "Stadt" och tänkte,
va fan, ska vi göra sen?
Vi såg mot en stjärna som blänkte
högt uppe på himmelen.

Vi såg över stadens arena
under stjärnornas tindrande bloss
Och då. I natten den sena
Kom Tankarnas Tanke, till oss.

Då löstes den frågan vid bordet
Tre Vise grubblat uppå.
Och skalden tog först till ordet;
Nu vet jag vart vi ska gå!

Minns Ni ej hur i fornstora tider
hur en stjärna De Vise drog?
Kom nu! Innan kvällen förlider
Så gå vi till nästa krog!

Se! Stjärnan däruppe på pällen
högt över tak och ås
Lyser denna välsignade kvällen
rakt över krogen "Borås"!!!!

Fabians broder
en av
Bildtext: "Kopia av en opublicerad dikt av Nils Johan Einar Ferlin, 1940-talets början i Borås, med illustrationer av konstnären Svän Grandin, Borås. Gåva till Jenny Westerström 12.5.1990 av originalets ägare J. T. Ahlstrand, Lund."

För övrigt var Fabian en pseudonym som Nils använde ett tag.

2016-07-22

Den satanistiska konspirationen

I upplysta förvirrade kretsar cirkulerar en text som sägs vara en nyckel till förståelsen av vår samtid. Den ska ha varit ett brev från en Illuminati-höjdare till en annan och beskriver, oerhört kortfattat, tre världskrig som behövs för att Den Stora Konspirationen ska fullbordas. Brevet påstås här och var ha förvarats på British Library (f.d. British Museum Library) fram till 1920-talet, då det försvann.

(Spoiler: Brevet är ett påhitt av senare datum.)

Det påstådda brevets författare ska ha varit Albert Pike. Utöver diverse andra knäck, bland annat en ovanlig och kort militär karriär (efter några månader som general greps han för ordervägran och förräderi) var han framför allt frimurare. Brevets mottagare ska ha varit Giuseppe Mazzini, en italiensk politiker och debattör. Framför allt kämpade han för ett enat Italien, något som ju realiserades 1871. Om han någonsin var frimurare är högst osäkert.

Vad skulle då Pike ha att säga Mazzini?
The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" [agenter] of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.
Illuminati var 1871 minnet av en liten och kortlivad bajersk orden ca 100 år tidigare. Det är först de senaste åren som den har blivit en stor grej i konspirations-världen. Kommunismen som modernt begrepp fick spridning i och med 1848 års kommunistiska manifest men själva rörelsen var inte i närheten av vad den skulle bli några decennier senare. Att tsardömet var på fallrepet var däremot en ganska vanlig uppfattning. Vidare var fiendskapen mellan Storbritannien och det nybildade Tyskland 1871 inte alls självklar. Tyskland hade nyligen besegrat den brittiska ärkefienden Frankrike, härskades av i princip samma familj, och kom på det hela taget väl överens med varandra.

Allt sådant kan naturligtvis viftas bort med hänvisning till Den Stora Konspirationen.
The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.
Här tillskrivs Pike (minst) tre anakronistiska begrepp: Fascism, sionism och nazism. I Italien kunde man tala om fasci i slutet av 1800-talet men då avsågs något helt annat än det parti Mussolini grundade 1919; ordet sionism myntades av Nathan Birnbaum 1886, den moderna rörelsen bildades 1897; ordet nationalsocialism finns belagt sedan 1860-talet men förkortningen nazism om NSDAP (bildat 1920) först på 1930-talet.

I den sista meningen nämns kristendomen. Vi kommer att återkomma till den.
The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.
Nu börjar det likna något: En profetia om något som ännu inte har hänt! Att den muslimska arabvärlden skulle bli något att räkna med fanns 1871 inte på kartan, på något som helst sätt; för att räkna ut det krävs inte bara illuminatisk makt utan direkt övernaturliga förmågor. Vilket faktiskt inte är så malplacerat som man kan tro.
Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion ... We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.
Bland alla anakronismer så fick man till nihilisterna någorlunda. Det som idag är en allmän etikett à la optimist, pessimist, cyklist eller humanist, var på den här tiden en antiauktoritär rörelse i Ryssland. Den kombinationen har alltid varit riskabel och nihilisterna slogs omsider ner.
Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view.
Nu ... Blev det ännu mer speciellt. Massornas "deistiska andar" skulle kunna tolkas som en liknelse men kan lika gärna vara bokstavligt menat. Fast det där med Lucifer och hans rena doktrin och så vidare ... Vad är det här för text egentligen?
This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.
För att sammanfatta så är Pikes brev om de tre världskrigen inte bara en uppenbar förfalskning utan även ett inlägg från de som hävdar att Den Stora Konspirationen är satanistisk. Denna vinkling har inte vunnit särskilt många konspirationister i Sverige, där de som tar Djävulen på allvar är ännu färre än de som tar Gud på allvar. I USA är grejen desto större, så klart; övriga länder känner jag inte till.

Om nu texten inte är från 1871 (vilket den inte är), när skrevs den, av vem och varför?

I konspirationistiska kretsar är det populärt att uppge källor; även om källorna är värdelösa, eller inte ens påstår det man påstår att de påstår, så nämner man dem åtminstone. Så folk inte ska tro att man hittar på saker och ting ... Genom att följa hänvisningarna, och faktiskt läsa dem, fann Keelan Balderson att "Pikes brev", den text som återges ovan, formulerades av William Guy Carr i böcker som Pawns in the Game (1955) och Satan: Prince of this world (1959). Carr påstod inte att han citerade en befintlig text eller ens att han sett brevet själv. Den källa han angav var den chilenske kardinalen José María Caro Rodríguez och hans synnerligen frimurar-kritiska El misterio de la masoniera, Frimurarnas mysterier (på engelska The Mystery of Freemasonry Unveiled). När man läser vad kardinalen skriver så ser man att inte heller han sett brevet själv, utan bara återger vad han hört ... Om någon fortfarande ids hänga med så är kardinalens uppgivna källa Domencio Margiotta, "förmodad frimurare" (WP.fr). Denne skrev en bok där Pikes djävulsdyrkan tas upp men som fortfarande inte hänvisar till ett faktiskt brev som Margiotta tagit del av.
At this point the trail of sources stop. In short there is no primary source for the “letter”. It does not exist and has not been directly quoted from or reproduced by any author. The earliest book that makes reference to a "letter" by Pike is Le Diable au XIXème Siècle by "Docteur Bataille". This just so happens to be the pseudonym of self professed hoaxer from the 1890s called Léo Taxil.
- Keelan Balderson

Taxil är idag tämligen bortglömd men var något av sin tids ärketroll. Hans Taxil hoax har en egen artikel på WP och gick, för att sammanfatta rejält, ut på att frimurarna var satanister. Han tog sedan tillbaka påståendena, vilket givetvis inte spelade minsta roll.

Idag är det väl ingen som bryr sig om sådant på allvar? Eftersom frimurarna är lika ute som Satan. Men om man istället tar upp Illuminati, som fortfarande är heta i genren, så blir gensvaret ett annat. Det är därför som Carrs text cirkulerar. Även om en och annan konspirationsteoretiker, som gärna svamlar om Rockefeller, "eliten", globalister och v-rldsj-den, inplanterade chip och Trilateral Commission, chemtrails och Georgia Guidestones, och så vidare och så vidare, stannar upp ett ögonblick när Lucifer nämns; för gudar och djävlar tagna på allvar är inte mainstream inom svensk konspirationism. Eller kosher, om man så vill.

För övrigt är det naturligtvis så, att varje invändning, utan undantag, kan viftas bort med hänvisning till Den Stora Konspirationen. För att tas på allvar av konspirations-tomtarna så måste man vara en av dem; det är det enda kravet, nödvändigt och tillräckligt.


Utgångspunkten för analysen av "brevet" var Keelan Balderson: Albert Pike's 3 World War Letters Hoax, WideShut.co.uk 4 juni 2011; jag är inte tvärsäker på sajten eller personen i övrigt men åtminstone denna artikel var bra.

2016-07-21

Astmacigaretter

Bilden hittades hos Stundars, museum/hantverkarby/kulturcentrum i österbottniska Solf, söder om Vasa.

Astmacigaretter, nog låter det som en minst sagt udda och olämplig kombination? Men sådana rökverk ordinerades länge och väl även av riktiga läkare. De fanns på marknaden förvånansvärt länge; det senaste datumet jag hittar i FASS (där det finns rudimentära uppgifter även om f.d. läkemedel) är de som avregistrerades 1 januari 1975. Då hade de konkurrerats ut grundligt av andra preparat.

Notera det hopsnörda papperet på en Remedia. Innehållet utgörs inte av blad utan av ett pulver. Många märken såldes som cigaretter eller som löst astmapulver, i det senare fallet brände man det i något lämpligt rökelsekar och andades in ångorna.

Cigaretterna kunde men behövde inte innehålla tobak. Jag är osäker på om tobaken räknades som aktiv substans eller hjälpämne. Men ett är säkert: Även tobaksfria cigaretter som Remedia var inte att leka med. För astmacigaretterna innehöll framför allt spikklubba, belladonna och/eller bolmört. Dessa örter har en lång tradition inom läkekonst, redan namnet "bolmört" syftar på sådan användning. De innehåller verkligen ämnen som kan utvidga luftrören eller lösa kramper och har sålunda effekt för astmatikern. Samtidigt är de bland det giftigaste man kan hitta i svensk flora. Och om inte spikklubba var giftigt nog så innehöll astmacigaretterna Astmasan även kvicksilver; de tillverkades i Stockholm och avregistrerades 1969.

Nu är det visserligen så, att de flesta substanser med medicinsk effekt är riskabla eller värre i större mängder; dosen är allt. Att man så småningom övergav astmacigaretterna berodde nog mindre på effekten (som lär ha varit utmärkt) eller riskerna än på en annan faktor som tas upp av överläkare Leif Dernevik i Läkartidningen 42/2000. Själv innehavare av ett paket astmacigaretter (av märket Braun) kunde han uppnå vapenvila även med de envetnaste rökare genom att tända en astmacigarett; de släckte sina cigaretter mot att han släckte sin. För så illa luktade de tydligen.

2016-07-20

Pest eller kolera - etymologi

Hur länge har uttrycket "pest eller kolera" använts i Sverige? Själv hade jag nog tippat på sisådär 100-200 år. Att det brukats någorlunda flitigt i mindre än ett halvt sekel hade jag inte trott; det känns betydligt äldre.

Det är talande att det inte ens finns med hos Pelle Holms bevingade ord-klassiker. I Bevingat (Bonnier 2000) anges att statsminister Olof Palme 1970 fick frågan om vem han fann pålitligast i utrikespolitiken, kommunisten C. H. Hermansson eller moderaten Gösta Bohman, och svarade med uttrycket. Han ska ha fått från Carl Lidbom, som i sin tur läst det i en fransk tidning. Var det då det planterades i svenskan? Efter en del grävande hittar jag ett obetydligt äldre belägg för att det använts som liknelse:
Oppositionen ställs inför valet mellan pest eller kolera.
- Expressen 12 mars 1967

men inte mycket mer. (Utöver myriader exempel såklart där det inte används som liknelse, vilket stökar till sökandet.) I franskan är det vanligare. Här är ett exempel från 1970-talet som är fint i sig, på något sätt; det behöver väl inte översättas.
La psychanalyse a attrapé la peste aux USA. Le marxisme le choléra en URSS. Nous sommes ici entre la peste et le choléra.
- Philippe Sollers, Tel Quel nr 57 (1974), s 142

Att hitta påtagligt mycket äldre belägg än så var lite besvärligare, men det kan ju ha andra orsaker än hur mycket det faktiskt förekommit. Här är ett belägg som är någorlunda mycket äldre:
Det är ingen väsentlig skillnad mellan den borgerliga demokratin och fascismen. De är två former av kapitalets diktatur. Mellan pesten och koleran ska vi inte välja. [Il n'y a pas de différence de nature entre la démocratie bourgeoise et la fascisme. Ce sont deux formes de la dictature du capital. Entre la peste et le choléra, on ne choisit pas.]
- Maurice Thorez, partiledare för franska kommunistpartiet, efter den 6 februari 1934 då demonstrationer, dödsskjutningar m.m. inträffade i Paris

Jag vet inte om det kan betyda något, men de äldre franska beläggen jag sett rör alla politik, närmare bestämt åt vänster.

2016-07-19

Pest eller kolera?

Visserligen är poängen med uttrycket att man varken vill ha det ena eller det andra. Men om man nu tvingades välja, som ett inslag i en dokusåpa eller så, vilket är värst?

Naturligtvis finns det faktorer som gör valet ännu besvärligare. Är vi i närheten av modern sjukvård, ospeficerad sjukvård eller ingen vård alls? Hur allvarlig kan sjukan antas bli, från det lindrigaste till det jävligaste? Är det ett plus eller minus att dö ifrån plågorna? Är "pest" böld- eller lungpest?

Hur som helst. Sanningens pålitligaste källa har följande att säga om hur det är att ha (böld)pest:
När smittämnet inkommit i kroppen, bruka dess verkningar plötsligt, efter en inkubationstid af blott 2-7 dygn, ge sig till känna genom en betydlig mattighet, sprängande hufvudvärk, röda ögon, svårighet att tala, raglande gång (så att den sjuke ofta blifvit liknad vid en drucken), feber efter frossbrytningar, liten, svag, frekvent och oregelbunden puls, kräkningar, någon gång diarré. Febern blir snart häftig, af tyfös karaktär [osäker på vad som avses mer än att febern som sagt är hög]. Tungan får en hvit, kritliknande beläggning, och stark törst inställer sig.
Snart utvecklar sig ett tyföst tillstånd [som febern ovan m.m.], yrsel, medvetslöshet, kyla i extremiteterna och cyanos [blåaktig missfärgning] i ansiktet. Efter 2-3 dagars feber uppträda ofta, samtidigt med stark svettning, lokala, för tryck intensivt ömmande körtelansvällningar, i synnerhet i ljumskarna eller i axelvecken eller på halsen, men vanligen blott på ett af de nämnda ställena. Dessa s. k. buboner (hvaraf namnet bubon- eller böldpest) bli än små och gå tillbaka genom fördelning, än större och öfvergå då till varbildning och brandig [kallbrand, nekroser, vävnadsdöd] förstöring af kringliggande väfnader. Stundom uppstå i stället karbunklar på benen, sätet eller nacken. 
Utgången kan vara gynnsam, om körtelansvällningarna gå tillbaka eller öppna sig genom huden. Om pestbacillerna från körtlarna tränga in i blodet, kan det komma till septikemi med metastaser i olika inre organ, åtföljd af betydande nedsättning i allmänbefinnandet och död inom få timmar. Döden inträder merendels på 3:e-4:e dygnet, i svåra fall redan under de första timmarna, öfverlefves 7:e dygnet, anses faran vara öfverstånden.
- Nordisk Familjebok (1915): Pest

Och så här mår man om man har kolera:
I den lindrigaste formen ger sig sjukdomen till känna endast genom diarré, koleradiarré, utmärkande sig genom sin envishet och genom uttömningarnas mängd; snart inträda dock i följd häraf stor mattighet, stark törst och fullständig brist på aptit.
I något svårare form kallas sjukdomen kolerin, som utom af nyssnämnda symtom karakteriseras af kräkningar, uttömningarnas tunna, ofta risvattenlika beskaffenhet samt kramp i vaderna.
Går icke detta stadium snart tillbaka, inträder vanligen den svåraste formen af kolera, den asfyktiska, som utmärkes genom ytterlig kramp i musklerna, cyanotisk, blåröd hudfärg, kall hud med klibbig svett, ännu häftigare kräkningar och diarré än förut, kväljande törst, minskad urinafsöndring, liten puls, hög feber, trög, rosslande andhämtning samt höggradig oro. Sällan lyckas det i detta stadium att genom någon behandling hindra döden.
- Nordisk Familjebok (1911): Kolera


Efter att ha vägt för och emot finner jag att jag trots allt nog skulle välja den febriga, kanske medvetslösa pesten framför koleran.

2016-07-18

Lördagsfråga 421: Det susar i säven

  1. Justin Timberlake på affischen för filmen The Open Road.
  2. Charles de Lints The Wild Wood.
  3. Pink Floyds första album: The Piper at the Gates of Dawn.
  4. Thomas Degeorge återgav Odysseus (skymtar till höger) avrättande av de många friarna.
Fyra kapitel i Kenneth Grahames Det susar i säven. Den någorlunda lätte (förmodar att #3 var den starkaste ledtråden?) satte Christian utan vidare.