2016-02-08

Lördagsfråga 398: Raketer

 1. I Sichuan, på vägen till Tibet, går sedan gammalt en bro över floden Dadu. Under den legendariska långa marschen kom Maos kommunister dit 1935 och erövrade bron. I propagandan framställs det hela som en synnerligen hård och heroisk batalj; i verkligheten gick det mycket lugnare till.
 2. En sjua bland otaliga andra är R-7 семёрка semjorka, världens mest använda "stora" raket, som i varianter använts för såväl Sputnik 1, 2 och 3 som månsonder, bemannade Vostok och Sojuz m.fl. (R-1 var f.ö. en kopia av tyskarnas V 2.)
 3. Likörbok utgiven av svenska dryckesbolaget Saturnus AB i Malmö.
 4. Denna staty i Vatikanen kallades länge Kleopatra innan man insåg att den i själva verket föreställde Ariadne, den gudabesläktade kretensiska prinsessan som är mest känd för sin tråd.
Den långa marschen (Kina), R-7 (Sovjet), Saturn (USA) och Ariane (med fransk stavning för Europa) sattes snabbt och precist av Pölsa Dum. Inte raketforskning?

2016-02-07

Bra citat, men inte Camus

Gå inte bakom mig, jag kanske inte leder.
Gå inte framför mig, jag kanske inte följer.
Bara gå bredvid mig och var min vän.
En del historiska kändisar blir oriktigt tillskrivna mängder av citat. Andra får enstaka, men de kan sitta desto hårdare.

Albert Camus (1913-1960) har jag hittills inte sett mycket av i faktoida citat-sammanhang. Men så började det ovanstående citatet cirkulera, på förekommen anledning. Citatet var redan tidigare spritt och populärt, och det har praktiskt taget alltid tillskrivits Camus. Hittills verkar dock ingen ha kunnat visa att Camus hade med det att göra.
In conclusion, this saying was credited to Albert Camus in one of its earliest known appearances in December 1971. Oddly, the earliest instances were presented in English and not French. Camus died in 1960; hence, the evidence linking Camus to the expression was very weak. Other candidates for authorship have been proposed, e.g., a poem crafter in youth center and an unnamed 12-year-old, but the supporting evidence was even weaker. At his time, QI suggests employing the designation anonymous. Perhaps other researchers will discover more in the future.
- Quote Investigator: Just Walk Beside Me and Be My Friend, 23 augusti 2015Tipstack till @vilsjin.

2016-02-05

Apokalypsens ryttare utan pest

Apokalypsens fyra ryttare på 1200-talet

[1] Och jag såg, och si, en hvit häst; och den derpå satt, hade en båga, och honom vardt gifven en krona; och han for ut till att vinna, och få seger.
[2] Och der utgick en annar häst, röd; och honom, som derpå satt, vardt gifvet att han skulle borttaga friden af jordene, och att de skulle slå sig ihjäl inbördes; och honom vardt gifvet ett stort svärd.
[3] Och jag såg, och si, en svart häst; och den der satt på honom hade ena vågskål i sine hand. Och jag hörde ena röst midt ibland de fyra djur, sägandes: Ett mått hvete om en penning, och tre mått bjugg om en penning; och oljone och vinet gör ingen skada.
[4] Och jag såg, och si, en black* häst; och den som på honom satt, hans namn var döden, och helvetet följde honom efter; och dem vardt magt gifven öfver fjerde parten på jordene, att döda med svärd, och med hunger, och med döden af de vilddjur på jordene äro.
- Johannes uppenbarelse 6 kap., spridda verser (Karl XII)

Likt otaliga andra detaljer i Johannes apokalyps** har de fyra ryttarna fångat folks fantasi, och likt alla andra detaljer i bibeln har frågan om vad det hela egentligen betyder stötts och blötts av tallösa mer eller mindre lärde genom seklerna. Här är de fyra beteckningar som är vanligast:
 1. Segraren har även tolkats som Jesus vilket blir lite underligt eftersom det är densamme som släpper lös ryttarna; fast särskilt mycket underligare än allt annat i uppenbarelsen är det ju inte.
 2. Kriget är svårt att argumentera emot? Vilket naturligtvis inte hindrat folk från att göra andra tolkningar.
 3. Svälten eftersom råvarupriser tas upp, och vågen indikerar vikten av att vara noggrann med ransonerna i bristtider.
 4. Döden är den ende som identifieras tydligt. Han kommer alltså inte på den svarta hästen som man hade kunnat tro, utan på den bleka; Pale Rider (1985) gör det lättare att komma ihåg.
...Så. Men vart tog Pesten vägen?

Nu är ju symboler fria att tolka som man vill, något facit lär inte finnas i denna tillvaro. Men en del tolkningar är äldre, eller mycket äldre, och mer inarbetade än andra. Det överraskade åtminstone mig att tolkningen av den vita hästens ryttare som Pesten tydligen inte förekommit före 1900-talet.
Under another interpretation, the first horseman is called Pestilence, and is associated with infectious disease and plague. It appears at least as early as 1906, when it is mentioned in the Jewish Encyclopedia. The interpretation is common in popular culture references to the Four Horsemen.
- Wikipedia: Four Horsemen of the Apocalypse* Beträffande hästar är "black" = blekgulvitbeige, eller "gulblek" som det står i Bibel 2000. Ordet är inte släkt med eng black men däremot eng blank och fr blanc.

** Grekiska ἀποκάλυψις apokalypsis betyder "uppenbarelse". Den som tillskrivs Johannes har fått ett sådant genomslag att ordet numer används om världens undergång el.dyl. Fast inte längre tillbaka än 1900-talet; när SAOB beskrev ordet 1900 togs den betydelsen inte med.

2016-02-04

Kvack i Nordstan

Bland alla montrar med träningsföretag och hälsojuicer, finner man också omdiskuterade företag som Herbalife och Ionosil Kollodialt silver. Försäljningen av det sistnämnda stoppades av Läkemedelsverket tidigare i år.
- Det påstods att det marknadsförts som att det kunde bota sjukdomar. Det stämmer inte och ingen har blivit dömd för det. Och sådana saker har vi aldrig sagt, detta är en produkt som renar vatten, säger säjaren Benny Hall.
- Hälsa till salu på trendig marknad, Göteborgs-Posten 31 januari 2016

I slutet av januari arrangerades Hälsodagarna i Nordstan, Göteborgs mesta köpcentrum med bästa läge. Under fyra dagar kunde man ta del av erbjudanden av mångskiftande slag. Utställarna gick utmed hela skalan, från dansskolor, gym och tandläkare till rent och skärt kvacksalveri. I den senare och stora kategorin hittar vi pyramidspel som Herbalife och Forever Living (aloe vera), kiropraktorer, rosenmetoden, gänget som vill justera din atlaskota, och en försäljare av ett mirakel-te som i hälsodagarnas reklambroschyr förefaller att utlova mycket, mycket mer än de kan hålla:

Notera särskilt punkterna 7) lindrar symptom vid diabetes och 11) mildrar HIV. Jämför med Patientsäkerhetslagen, den tyvärr väl tunna kvacksalverilag som dock påbjuder följande:
Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning
- Lagen.nu: Patientsäkerhetslagen (2010:659), 5 kap.

Dessa sjukor brukar kvackarna ha koll på, och bara erbjuda bot i förtäckta ordalag. Jag vet inte om det ovanstående är kriminellt, men det kan inte vara långt ifrån.

Ett kvackargrepp som redan blivit klassiskt är att saluföra ormoljan för dagen kolloidalt silver inte som undermedel mot allt (mer än i förtäckta ordalag) utan som en produkt för vattenrening, varken mer eller mindre. Varför man nu skulle sälja sådant på en hälsomässa? Men bluffen är genomskinligare än vatten. Klart som fan att det är kvack.

På Hälsodagarnas Facebook-sida sprids det glada budskapet, att Benny Hall är återförsäljare av "vattenreningsmedlet" KS och MSM (dimetylsulfon eller metylsulfonylmetan, organiskt svavel som annars kemofoba kvackarvänner entusiastiskt petar i sig; hälsoeffekterna är ännu inte ordentligt kartlagda). En koppling mellan KS och MSM är att båda säljs av storkvackarna Anders Sultan och Michael Zazzio i Ion Silver AB.

- Hälsodagarna i Nordstan

Här är Benny Hall igen, med bästa läge på hälsodagarnas hemsida. Han är nämligen initiativtagare och arrangör av det hela. Det är med andra ord inte konstigt att där förekommer så mycket underligheter; han har givetvis goda kontakter i kvacksalvarbranschen.

2016-02-03

JO: Rasister i bibliotek OK

I augusti 2014 annonserades ett föredrag på stadsbiblioteket i Göteborg: Karl-Olov Arnstberg skulle prata om ämnet Invandring och mörkläggning.

Arnstberg var en gång i tiden en uppburen expert på romer. Sedan mitten av 1990-talet har han sett till att göra sig omöjlig i alla civiliserade sammanhang. Hans mångordiga och tröttsamma utläggningar kan avnjutas på hans blogg (den får ni leta reda på själva).

Det framgår inte om biblioteket från början fick veta vad föreläsningen skulle handla om. Men det hade räckt om biblioteket gjort den ytligaste kontroll av arrangören för att samtliga varningslampor skulle börja blinka frenetiskt. För de som bjöd in Arnstberg var stadens tomtegäng #1, Cui Bono. På deras hemsida hittar man förintelseförnekare, livsfarliga vaccinmotståndare, grava konspirationsteoretiker, och länkar till ytterligare vansinnigheter som Vaken.se, DSM (jfr bloggposten Opinionsbildare enligt DSM), Before it's news och überstollen David Icke.

Sedan det hela uppmärksammats försvarade biblioteket till att börja med beslutet.
Stadsbiblioteket är en del av Göteborgs stad och lyder under kommunallagen och dess regler om likabehandling. Det innebär att vi endast kan neka uthyrning om det finns sakliga skäl, såsom ordningsstörning eller misstanke om brott. I den information som vi fått från föreningen fanns ingenting som talade för detta.
- Bibliotekschef Christina Persson, Replik: Inga skäl att neka Arnstberg, Göteborgs Fria, 3 september 2014 (sedan beslutet tagits tillbaka)

Några dagar senare gjordes en annan bedömning:
Stadsbiblioteket hyr ut sin hörsal till exempelvis föreningar och kan enligt kommunallagen neka uthyrning vid misstanke om brott eller ordningsstörning.
– Den debatt som blossat upp kring arrangemanget gör att vi hyser oro för konfrontation, vi befarar att våra biblioteksanvändare kan bli drabbade, säger bibliotekschefen Christina Persson.
Den senaste tiden har det även publicerats nya texter på internet av Karl-Olov Arnstberg som inte är förenliga med Göteborgs Stads uppdrag att värna och säkerhetsställa de nationella minoriteterna. Den samlade bilden av arrangemangets karaktär gör att Stadsbiblioteket väljer att säga upp avtalet med Cui Bono, som därmed inte längre får hyra Stadsbibliotekets Hörsal. 
- Pressmeddelande: Uppmärksammad uthyrning av Stadsbiblioteket Göteborgs Hörsal avbryts, MyNewsDesk 29 augusti 2014

(Syftningen på kommunallagen är oklar. Kommunallagen (1991:900) ägnar sig främst åt hur kommunfullmäktige ska sättas ihop, hur de ska sammanträda och annat. Några föreskrifter om uthyrning av lokaler finns inte där.)

Cui Bono gick till Justitieombudsmannen. Nu har svaret från dem kommit: Stadsbiblioteket gjorde fel.
En förening hade bokat hörsalen i stadsbiblioteket i Göteborg för en föreläsning på temat invandring och mörkläggning. Kritiska röster höjdes mot föreläsningen, och biblioteket beslutade att samtidigt med föreläsningen arrangera ett samtal med bl.a. en migrant, om livet som papperslös. Bibliotekschefen förklarade i en intervju att det var viktigt för biblioteket att klargöra att föreningens föreläsning inte arrangerades av biblioteket. Hon uppgav vidare att det egna arrangemanget var ett sätt för biblioteket att stiga fram för att olika röster skulle få komma till tals när man fick klart för sig vad föreningen tänkte bjuda på. Det är enligt JO svårt att dra någon annan slutsats än att biblioteket genom det egna arrangemanget ville markera sitt avståndstagande gentemot det förväntade innehållet i föreläsningen. Några dagar senare beslutade biblioteket att säga upp avtalet med föreningen med hänvisning till risken för ordningsstörningar. Beslutsunderlaget var dock begränsat. Bibliotekets eget arrangemang genomfördes som planerat. Enligt JO ger omständigheterna intryck av att innehållet i föreläsningen och den negativa opinionen påverkade bibliotekets beslut att säga upp avtalet med föreningen. Kulturnämnden i Göteborgs stad, som svarar för bibliotekets verksamhet, får kritik för att biblioteket genom sitt sätt att hantera ärendet inte levt upp till regeringsformens krav på objektivitet.
- JO: Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad [...], 1 februari 2016

Det kan påpekas att kommunala bibliotek över hela landet ständigt tackar nej till arrangemang. Att stå och prata i en skattefinansierad lokal är inte en mänsklig rättighet. Det har inte ett dyft med yttrandefrihet att göra.

2016-02-02

Faktoid-dagen 2016

xkcd: Misconceptions

Idag är det den första tisdagen i februari. Det innebär att vi har att gå igenom Wikipedia: List of common misconceptions. Du kommer att stöta på faktoider du aldrig hört talas om, men du kan vara någorlunda säker på att de är någorlunda vanliga någonstans i världen. Sätt igång!

(Fast ska man bli uppskattad på kalas krävs som regel helt andra åtgärder. Beror visserligen på vilken sorts festligheter man frekventerar.)

Här följer ett mycket litet axplock, även med länkar till min egen samling.

Myt: Alkohol och antibiotika — Åtminstone vanligt penicillin påverkas inte av alkohol. Det finns andra anledningar att hålla nere på spriten under kuren men det är en annan sak.

Myt: Fönster blir tunnare upptill eftersom glaset rinner jättejättelångsamt — Glas har en speciell fysik men det är inte någon vätska.

Myt: Guldfiskminne — Guldfiskar har utmärkt minne.

Myt: Blodig biff — Den röda vätskan är inte blod.

Myt: Lyckokakor — Lyckokakornas rötter ligger i Japan men det var i USA kring sekelskiftet 1900 som de fick såväl sin moderna utformning som ett tillskrivet kinesiskt påbrå.


Myt: Islam och de 72 jungfrurna — Koranen utlovar inte ett specificerat eller ospecificerat antal oskulder till den som kommer till himlen, i religiös tjänst eller på annat sätt. Däremot utlovar profeten enligt en hadith 72 houri, 80000 tjänare och en fantastisk mängd dyrbar kitsch till alla som kommer till himlen.

Myt: Adam, Eva och äpplet — Den förbjudna frukten beskrivs inte mycket närmare än så. Att den skulle vara ett äpple är något man fick för sig efter nytestamentlig tid.

Myt: Jante som typiskt svensk — Jante, som är en delvis fiktiv stad, finns mest överallt. Namnet myntades av en dansk.

Myt: Bermuda-triangeln — Den ökända Bermudatriangeln tillhör samma fack som slagrutor, snömannen och Nessie. Den är rent påhitt.


Myt: Maskar kan dela på sig — Om man kapar en daggmask kan den ena delen återskapa en del av den andra. Men man får inte två maskar.


Myt: På medeltiden trodde alla att jorden var platt — En av de riktigt utbredda och ingrodda myterna. Till exempel har kyrkan aldrig hävdat att jorden är platt. Ingen har blivit bränd för att ha antytt något annat. Hedersord.

Myt: Grottmänniskor — Missuppfattningen att folk på stenåldern som regel bodde i grottor kommer av det faktum att många fynd från perioden gjorts i grottor.

2016-02-01

Lördagsfråga 397: Kandidater

 1. Nyckelscen i Vera Cruz (1957), en för sin tid ovanligt rå westernfilm.
 2. Om en Playboy-bunny får barn med Alfred E. Neuman så blir resultatet Trump, Hugh Hefners skämttidning från 1957. Den gick rätt bra men lades ner efter bara två nummer då Hefner bestämde sig för att fokusera på Playboy.
 3. Affisch för The Romance of Magno Rubio, en pjäs baserad på en novell som handlar om en filippinsk gästarbetare i USA.
 4. Scaldis Noël, ett julöl från belgiska bryggeriet Dubuisson. Buisson betyder buske, och deras drycker marknadsförs även under namnet Bush.
Cruz, Trump, Rubio och Bush ger fyra ledande (för tillfället) kandidater till posten som republikansk presidentkandidat. Det insåg Christian.

2016-01-31

Marcus Birro hos Cui Bono

Söndagen den 24 januari arrangerade föreningen Cui Bono ett föredrag i Sjömanskyrkan i Göteborg. Talare var Marcus Birro.

Om Cui Bono har jag skrivit förr, i bloggposten Brun folie (då jag lyssnade på Jan Sjunnesson). Det är en samling för folk som tror på knasiga saker, för att sammanfatta. När det ibland förekommer en politisk vinkling är den kraftigt åt höger.

Ifall någon till äventyrs inte skulle känna till Marcus Birro så är han minst sagt lättgooglad, men i korthet: Utflyttad göteborgare, poet, djupt kristen, duktig på fotboll, har medverkat i tidningar, radio m.m. med krönikor och annat. Jag har inte läst många av hans alster till slutet eftersom jag mycket snabbt tröttnat på den pretentiösa men substanslösa stilen, yvigt gnäll vars främsta syfte verkar ha varit att reta upp folk à la klassisk modern skymningspress.

Då var det en positiv överraskning att lyssna på Birro. Han kan tala, han var avspänd och självironisk, och skämtade lagom ofta (även om många av de lustigheter som denna publik skrattade gott åt inte skulle funka i de flesta civiliserade sällskap). Han berörde kort sin uppväxt i Göteborg, som han lämnade 2004. Han tog upp så vitt skilda ting som CSN, Clas Ohlson, varför socialister alltid ska vara smutsiga och Strindberg ("jag är ingen Strindberg" fick vi veta; det är åtminstone inte viljan som saknas).

Men vare sig Birro skriver eller pratar så ligger tyngdpunkten alltid på Birro. Han berättade om hur han blev ett stort och firat namn på Expressen, och lyfte 130 000 i månaden (enligt Birro) på klickdragande ordbajseri (enligt oberoende bedömare). Han skrev en del om fotboll men främst om andlighet. Birros "andlighet" kan visserligen vara intellektuella övningar i allmänhet, som att läsa dikter eller lyssna på P2, vilket ju inte behöver ha minsta religiösa anstrykning. Men när Birro tar upp andlighet på allvar är det Gud med stort G som gäller. Sådant är ju inte riktigt rumsrent i Sverige, inget man egentligen får ta upp i "gammelmedia", men Birro gjorde det ändå, och det blev succé — åtminstone räknat i klick. För det är sådant som räknas i gammelmedia. De har inte det minsta till övers för sina läsare, fick vi veta; på redaktioner och i styrelser är föraktet för folk i allmänhet, "Nisse i Hökarängen", totalt. Läsarna är slödder, men ge dem vad de vill ha.

Fast inte riktigt vad som helst ... Det blev problematiskt när han hade med Ulf Ekman i sitt webb-tv-program. Ledaren för Livets Ord (som Ekman då fortfarande var) var ingen man ska umgås med på något sätt, fick Birro veta; det är sådant man helt enkelt inte gör.

Annat som man inte gör i Sverige är att kritisera islam det minsta lilla (detta har förändrats på sista tiden, mer om detta längre fram). Det var en krönika om det inflammerade ämnet, närmare bestämt en enda mening om att det i mellanöstern ofta är muslimer som förföljer kristna, som 2014 ledde till att marken började gunga under Birro; fast det visste han först inte om. (Han förklarade att han inte har någon mediestrateg utan gör det han vill göra utan att tänka efter så mycket.) Krönikan väckte ännu starkare reaktioner än en genomsnittlig Birro-krönika, han fick mordhot med mera. Sedan medverkade han i podden Radio Länsman där han bl.a. kritiserade Expressen för att inte ha stått upp för honom. Då fick han sparken.

Exempel på Radio Länsman: "Neandertalarna ser blågult", om kritiken mot Sverigedemokraterna. I avsnittet med Birro fanns även Ingrid Carlqvist med.

Och när han fått sparken från en instans av gammelmedia, så blev det plötsligt jobbigt överallt. Fanns det inga som ville ha med honom att göra? Jodå ... Kort därpå rapporterades att Birro lunchat med ledande Sverigedemokrater. Och sedan var det verkligen kört. Han fick inga jobb i gammelmedia, inget stöd från hans "bröder" och "systrar" i Kristo. Gamla vänner av-vännade honom på Facebook. Sedan dess har han fått hanka sig fram på småjobb, och i övrigt ägna sin stora energi åt bloggande, poddande och annat, som visserligen ger respons — för de allra flesta svenskar tycker egentligen som han — men inte är något att leva på.

Nu när det gått en tid så menar sig Birro ha fått en sorts upprättelse, när även mainstream-journalister skriver om Daesh som det banditgäng de är, tar upp negativa konsekvenser av flyktingströmmen på ett helt annat sätt än alldeles nyss, med mera. Inte för att de skulle släppa tillbaka honom i finrummen; det kommer inte att inträffa.

Detta om Birro. Hans livs olika faser är ett ämne som aldrig upphör att fascinera åtminstone Birro, och han har lagt ut texten på många ställen för den som är intresserad. Hur togs det hela då emot av publiken?

Frågor ställdes om vilka som ligger bakom det hela, vilka som styr gammelmedia. Här gav Birro inte riktigt de svar som man ville ha. Istället för att skylla på judarna i en eller annan form menade han att det oftast är mer personligt än något annat. (Om någon undrar varför en judisk komplott skulle vara mot kritik av islam: I dum-patrioternas tänkta konspirationer går det ihop.)

Den högerextrema tidningen Nya Tider delades ut gratis (jag har frågat Sjömanskyrkan om de har några synpunkter på detta). På plats fanns såväl medarbetare som chefredaktören Vávra Suk. Han frågade om inte "alternativmedia" vunnit, nu när den så kallade åsiktskorridoren vidgats till att även omfatta kritik av islam? På vilket Birro varken svarade ja eller nej, men att de åtminstone skapat en förändring hos gammelmedia. Men han hade även kritik mot alternativmedia: Deras benägenhet att fokusera på enstaka frågor, liksom den dåliga ton som måste förbättras (där skulden även läggs på gammelmedia). Detta uttalande följdes inte av några applåder.

Föredraget inleddes av Cui Bonos ordförande Christer som poängterade vikten av yttrandefrihet och att Cui Bono ger utrymme åt röster som annars har svårt att få komma till tals. De utstöttas klubb, annorlunda uttryckt; men det är samtidigt glasklart att åsiktskorridoren är nog så smal även i Cui Bono, även om den går på en helt annan ledd.

Avslutningsvis en text som lästes upp. Kan den kanske klassas som dikt? Även om jag inte varit på många Cui Bono-arrangemang misstänker jag att det är glest mellan diktläsningarna på dem. Men detta passade publiken perfekt, det är deras tankar formulerade, Birro pratar om dem och för dem:
Jag har blivit en främling i mitt eget land. Jag hör inte hemma här. Jag förstår inte vad som driver folk längre. Jag förstår ingenting av det jag läser. Jag förstår inget av det som människor omkring mig lägger sin tid på. Jag ser teve och läser tidningar och det är som att höra och läsa om varelser från en annan planet.
Hela texten finns hos Världen Idag, 5 maj 2014: J'accuse. (Pretentiöst så det förslår redan i rubriken...)


En annan beskrivning av föreläsningen finns på bloggen nyanserat.nu: Marcus Birro om att spränga åsiktskorridoren. Där finns även en film med hela härligheten. Skribenten, en etablerad nynazist som verkat i flera sådana partier och organisationer, nämner att han "naturligtvis" inte håller med Birro om särskilt mycket, "vår grundläggande syn på saker och ting skiljer sig enormt". Vilket för min del gäller såväl Birro som bloggen ifråga.