2014-11-28

Medel mot hundbett

Fortsättning från Inrikes-Tidningen N:o 34, angående Kongl. Preussiske Öfwer-Collegii Medici Kungörelse om et Specifict Läkemedel emot rasande hundars bett.

Fullständiga Receptet och beredningen af förenämnde Läkemedel är följande: Man tager 1) Meloë majales [en skalbagge av familjen oljebaggar], som legat i Honing, med widlådande Honing, 24 stycken; 2) Theriak [ett recept med mycket gamla anor, som vid den här tiden inte var i närheten lika fruktansvärt som tidigare varit fallet] 4 lod [= 53 gram]; 3) Ebeholz 2 qvintin [= 6,6 gram]; 4) Virginsk Ormrot, Rad. Serpentaria Virg. [numer Aristolochia serpentaria], et qvintin [3,3 g]; 5) Filat Bly, Limatuma Stanni [vad jag förstått är det verkligen tungmetallen bly, med namn enligt Linnés tredje rike], et qvintin; 6) Rönn-svamp  [någon trädsvamp antar jag], 20 gran [1 gran = 1/20 qvintin]; 7) dertil något Honing, hwari Insecterne legat. Har man icke tilräckeligt Theriak, så tages i stället Flädermos. [Vilket verkar vara ett klent substitut, då "flädermos" helt enkelt är mosade fläderbär.]

Dessa Species blifwa på följande sätt beredde: 1. Insecterne måste, i det de tagas utur Honingen, på en Talrick sönderhackas til en deg med Knif eller annat Instrument och göras mycket fina. 2. Derefter inblandas Theriaken. 3. Ebenholzen måste raspas helt fint ock sållas genom et fint Sicht, så at det blifwer rätt klart, samt sedan blandas ibland Massan. 4. Derpå rifwes Virginiska Ormroten, helt fint pulfweriserad, äfwensom 5. Rönn-swampen på et Riv-Järn i förenämnde kvantitet, och härpå 6. filade Blyet, som fås i Kryddbodar, äfwenwäl i förenämnde qvantitet lagdt i Massan och sammanknådadt; härtil kan 7. något Honing af den, hwari Insecterne legat, inblandas. Denna Massa måste wäl blandas tilsammans, hwarefter Medicamentet är färdigt och fullkoml. godt til nyttjande. Men skulle det finnas [upptäckas], at Massan wore för tjock; måste af den Honing, hwarutur Insecterne äro tagne, något tilläggas, på det det blifwer en Lattwerg [tjock sylt, efter tyska Latwerge]. At nu Läkemedlet må länge förwaras, lägger man det uti et Käril af Glas eller Kruk-käril och sätter det på et tempereradt ställe. Dock märkes, at bättre är, icke förfärdiga någon stor qwantitet på en gång, emedan det lätt möglas, då medlet icke blifwer sä wcrkande.
- Inrikes Tidningar den 18 maj 1778 (tidningen var en spin-off från välkända Post- och Inrikes Tidningar som endast ägnade sig åt inhemska affärer)

Efter receptet följer en tabell för dosering till personer beroende på ålder och kön. För "manspersoner" på 30 år och uppåt gällde 6,6 gram (2 qvintin), "qwinspersoner" ca 4 gram.

2014-11-27

Argumentam ad Youtubem

Fan vad trött jag är på att diskutera med foliehattar som konstant hänvisar till en "dokumentär" på tuben.
- Hittat på nätet

Inte för att alla filmer är värdelösa som argument. Sannerligen inte.

Men av någon anledning gäller, i stort sett, följande. Sannolikheten för att man har med en tok att göra:
 • ökar för varje youtube-klipp denne lägger fram.
 • ökar drastiskt när klippen inte läggs fram som tips eller liknande utan just som argument.
 • ökar med kvadraten på klippens längd
Omvänt så är sannolikheten att få ett klipp eller två som svar betydligt högre när man diskuterar med en tok.


Vad är grejen? När det heller inte är korta filmsnuttar utan rejäla doningar på 20, 30 minuter eller betydligt mer? Är tanken att meningsmotståndaren inte ska orka titta igenom två timmar Zeitgeist, chemtrails, orber eller blandat konspirationsjunk och därmed vika sig?

Eller skulle det kunna vara ett ärligt uppsåt? I stil med att "jag blev övertygad av det här och då borde det fungera på alla andra"? "Här formuleras det mycket bättre än vad jag kan"?

2014-11-26

Pressen 200 år

Friedrich Königs snällpress av 1814

Man skulle kunna säga att den moderna tidningen såg dagens ljus för tvåhundra år sedan.
Our Journal of this day presents to the Public the practical result of the greatest improvement connected with printing since the discovery of the art itself. The reader of this paragraph now holds in his hand one of the many thousand impressions of The Times newspaper which were taken off last night by a mechanical apparatus. A system of machinery almost organic has been devised and arranged, which, while it relieves the human frame of its most laborious' efforts in printing, far exceeds all human powers in rapidity and dispatch. That the magnitude of the invention may be justly appreciated by its effects, we shall inform the public, that after the letters are placed by the compositors, and enclosed in what is called the forme, little more remains for man to do than to attend upon and to watch this unconscious agent in its operations. The machine is then merely supplied with paper: itself places the forme, inks it, adjusts the paper to the form newly inked, stamps the sheet, and gives it forth to the hands of the attendant, at the same time withdrawing the form for a fresh coat of ink, which itself again distributes, to meet the ensuing sheet now advancing for impression; and the whole of these complicated acts is performed with such a velocity and simultaneousness of movement, that no less than eleven hundred sheets are impressed in one hour.
- The Times, 29 november 1814

Den gamla sortens tryckpressar, där flera moment gjordes för hand, kunde inte trycka hur snabbt som helst (vid den här tiden hade man gjort en rad smärre men inga större förbättringar av Gutenbergs konstruktion). En handtryckt tidning kunde levereras i si och så många exemplar per tryckpress och dygn. En mer eller mindre helautomatisk tryckpress var något helt annat. Och även om Königs tryckpress lämnade alla handdrivna konkurrenter bakom sig så var det bara början. Under decennierna som följde skulle tryckhastigheten öka flera storleksordningar.

Ingenjörernas insatser påverkade inte bara tryckarnas arbeten utan även journalisternas. När kapaciteten ökade fick man nya möjligheter beträffande det som trycktes. En tidning som trycktes med s.k. snällpress (schnell = snabb) eller blixtsnällpress kunde ha långt större upplaga, och därmed lägre pris, men ändå nå läsarna innan nyheterna blev för gamla. Den nya tekniken förändrade inte bara kvantiteten utan även innehållet. Ifall det känns igen.

För att göra sig säker om att den stora upplagan alltid ska hinna blifva tidigt nog färdigtryckt för att gå med posten, och för att ändå kunna meddela underrättelser i aldra sista stund, har utgifvaren skaffat en snällpress, som trycker öfver 3000 exemplar i timmen, i stället för att den nu använda pressen endast trycker 1000 i timmen.
- Annons för "Dagens Nyheter", Jönköpingsbladet 26 juni 1866

Här är förresten den historiska texten, som jag förstår det just som den såg ut 1814:


Lästips: Samuel Smiles, Men of invention and industry (1884), kap VI: Frederick Koenig

2014-11-25

Konsten att sälja ormolja

The snake oil peddler became a stock character in Western movies: a traveling "doctor" with dubious credentials, selling fake medicines with boisterous marketing hype, often supported by pseudo-scientific evidence. To increase sales, an accomplice in the crowd (a shill) would often attest to the value of the product in an effort to provoke buying enthusiasm. The "doctor" would leave town before his customers realized they had been cheated.
- Wikipedia: Snake oil

Den sistnämnda meningen torde vara en myt, ett påhitt i efterhand: Ytterst få kvackare har avslöjats av sina kunder.
Till sist ett fynd från Norra Skåne 23 februari 1888:

2014-11-24

Lördagsfråga 335: Apokryfiskt

 1. När assyrierna invaderade kom Judit till hjälp; sedan hon lurat till sig general Holofernes förtroende skar hon huvudet av honom. Källa: Judits bok.
 2. Susanna i badet måtte vara ett av de populäraste bibliska motiven genom tiderna. Ingen vet varför. En av de första deckarhistorierna (typ) har nått oss genom tillägg till Daniels bok.
 3. När Petrus skulle korsfästas vägrade han att avrättas på samma sätt som sin herre och frälsare, utan propsade på att korsfästas upp och ner. Källa: Petrusakterna. (Läs mer om Satanistkorset.)
 4. Jesusbarnet med Maria och Marias mamma Anna är ett omtyckt motiv som av någon anledning kallas "Anna själv tredje". Den äldsta källa som beskriver Jesu mormor är Jakobs protevangelium.
Fyra framställningar, populära inte minst bland renässansens mästare, som alla kommer från apokryfiska källor. Närmare bestämt sådana som enligt protestantisk bedömning inte tillhör den egentliga bibeln, men som är tillräckligt bra för att få vara med ändå. I andra samfund kan de vara helt OK, eller eventuellt så obibliska att de inte får vara med alls.

2014-11-23

Nalle Puh i Polen

(Bilden har inget med texten att göra. Mer än att den innehåller Nalle Puh och är i Polen. Äkta? Osäker.)

Historien spreds blixtsnabbt:
Att använda Nalle Puh som maskot för en lekplats kan tyckas oskyldigt. Men det ansåg inte de styrande i den lilla polska staden Tuszyn, som stoppade förslaget.
– Problemet med den där björnen är att han inte är komplett klädd. Den är halvnaken, vilket är helt olämpligt för barn, säger Ryszard Cichy, medlem av stadsförvaltningen, enligt The Independent.
En annan person i det lokala styret gick så långt som att kalla sagofiguren för "hermafrodit", det vill säga tvåkönad. Vem som ska få symbolisera lekparken är inte beslutat.
- Halvnaken Nalle Puh portad i lekpark, SVT 21 november 2014

Sant, falskt eller mittemellan?

Källan anges, gott så. Men går man dit får man reda på att de i sin tur fått nyheten från ett annat håll:
The meeting of officials was sneakily recorded a councillor and leaked to local press, according to the Croatian Times.
- Winnie the Pooh banned from Polish playground for being 'inappropriate hermaphrodite', The Independent, 20 november 2014

Croatian Times är en webbtidning vars källkvalité inte känns helt lätt att bedöma. Där finns en god del "click-baits", liksom inte så få artiklar om barbariska polacker. Och i artikeln om Nalle Puh nämns ingen källa. Kommen så långt har det hela en klar doft av förlöjligande skröna.
The meeting, which was recorded by one of the councillors and leaked to local press, then turned on Winnie-the-Pooh’s sexuality.
- Half Naked Winnie The Pooh Banned From Playground, Croatian Times, 19 november 2014

Nalle Puh heter Kubus Puchatek på polska. En enkel sökning "kubus puchatek tuszyn" ger raskt några relevanta träffar där denna verkar vara bland de tidigaste. Där finns även detaljer som identiteten på Uszatek, en lokal förmåga som kroaterna bara nämnde i förbigående och utan namn ("vår björn är helt påklädd"). Här är Cichys uttalande som citerat ovan:
- Mis nie ma kompletnej garderoby, dlatego lepszym patronem bedzie Mis Uszatek. Nasz jest ubrany od stóp do glów, a Puchatek tylko od pasa w góre - komentuje radny Ryszard Cichy.
- "Obojnak i bez majtek" - radni zaatakowali Puchatka. Nie dokoncza dyskusji, bo nie wróca do urzedu, TVN 24, 18 november 2014

Till sist kollade jag med min gode vän och författarkollega Artur Szulc som slutgiltigt bekräftade att det hela är...
Sant. Och enligt tv-inslag jag tittat på verkar ortsborna inte själva begripa vad kommunledningen håller på med. De skrattar åt politikerna...
Vad kan man då lära sig av detta? Att källkritik kan vara en intressant och givande syssla i sig, oavsett vad frågan gäller eller vad man kommer fram till. Liksom att även de stora tidningarna rutinmässigt slarvar med källkritiken; såväl SVT som DN, SvD, GP, Aftonbladet och Metro återgav samma TT-notis där Independent angavs som källa, säger ett steg i nyhetens utveckling där den lika gärna kunde ha varit en ren skröna. Detta hade inte varit så mycket att bekymra sig för ifall sådant endast inträffat om roligt strunt.

2014-11-21

von Sydows olika åldrar

In one scene from the film, Max von Sydow is actually wearing more makeup than the possessed girl (Linda Blair). This was because director Friedkin wanted some very detailed facial close-ups. When this film was made, von Sydow was 44, though he was made up to look 74. Alan McKenzie stated in his book Hollywood Tricks of the Trade that the fact "that audiences didn't realize von Sydow was wearing makeup at all is a tribute to the skills of veteran makeup artist Dick Smith."
- Wikipedia: The Exorcist (film)

I efterhand kan man se att maskeringen var ännu bättre än så. Några jämförelser:

Max von Sydow i Tre dagar för Condor (1975).

Max von Sydow i Exorcisten (1973).

Max von Sydow, 84 år, i Cannes, 2013.


2014-11-20

Kolloidala konspirationer

Först några konspirationsteorier:
 • Klimathotet är påhitt
 • Vaccin är livsfarligt
 • Den globala diktaturen är snart här
 • Och det är judarnas fel
Vad tror vi om dem? Inte? Gott, då fortsätter vi.

Den sista tiden har kolloidalt silver, vatten med mycket finfördelat silver och silverjoner, fått en del uppmärksamhet. Det gäller framför allt den marknadsföring som Anders Sultan på Ion Silver AB ägnar sig åt: I en sluten Facebook-grupp påstås, oftast av kunder men inte sällan av Anders eller kolleger, att såväl silvret som firmans andra undermedel metylsulfonylmetan (familjärt förkortade till KS och MSM) botar vuxna, barn och djur från hosta, polyper, njursten, KOL, elallergi, riktiga allergier, psykiska besvär, diabetes, epilepsi, ebola, cancer, HIV och så vidare, och så vidare.

(Klicka för större bild.) För övrigt innehåller en liter, Made in China, från Sultan enligt uppgift 0,01 gram silver. Beroende på dagspris innebär det ett skrotvärde på omkring fyra öre. Slutpriset till kund är 180:- och uppåt.


Om detta kan man tycka mycket. Men det är inte vad denna bloggpost ska handla om.

För att kolloidalt silver botar allt är inte det enda som Sultan fått för sig. Det är inte heller det enda han delar med sig av i den slutna Facebook-gruppen Kolloidalt Silver 2.0.

Ta till exempel denna "intressanta analys av vart Sverige är på väg just nu":

Regeringsförklaring 2014 är en film på en halvtimme. Där får vi veta att de som valde Stefan Löfvén till Sveriges statsminister var "mörkrets brödraskap":
Bilderberg är en privat konferens som sedan 1954 hålls en gång per år, och där finansoligarkerna, mörkrets brödraskap, instruerar bland annat regeringschefer i Europa och Nordamerika om agendan för deras kommande mandatperiod. Eller, som en lösmynt börsklippare sade i tv för ett par år sedan: "Det är inte regeringarna som styr världen, det är Goldman-Sachs."
Goldman-Sachs eller deras svenska fränder Wallenberg, "finansoligarkerna" och "mörkrets brödraskap" är i sammanhanget olika omskrivningar för den evige juden. Det är världsjudendomen som via Illuminati ligger bakom lögnen om klimathotet. Den utgör en av hörnstenarna i den kommande världsregeringen, den globala diktatur, som FN ska driva igenom. Att Sverige ska upphöra som självständig nation och ingå i denna New World Order var något som Stefan Löfvén inledde sin regeringsförklaring med.

När Löfvén kommer till miljöpolitiken (där lögnerna om klimathotet är en del bland många) får vi reda på att alltihop är en förevändning för ett massmord på miljarder:
Löfvén tangerar nu den dolda agendan bakom Agenda 21. Planen på att expropriera de bästa områdena på jorden och ge till FN. Och att fram till nästa sekelskifte, år 2100, ha reducerat världens befolkning med upp till 95 % och bara lämnat 500 miljoner människor kvar.
Detta klipp har alltså Anders Sultan, VD för Ion Silver, delat med sig i hans Facebook-grupp med över 20 000 medlemmar varav åtminstone bra många är beundrare och kunder. Det som händer är att klippet gillas och delas vidare.

I en annan tråd fälldes kommentaren ovan om "sociopat-magneten Sionism". Den hade Sultan som synes inga problem med.

En konspirationsteori kommer sällan ensam. Finns här några fler?

Här citerar Sultan från och länkar till en av landets hårdaste och mest förvillade konspirationsteoretiska hemsidor, Blueshift (driven av en viss Kristoffer Hell som nästan hamnade i tv för några år sedan: Gomorron Sverige bjuder in knasboll). Hells artikel går bland annat ut på att ebola spridits med flit av den vite mannen. Närmare bestämt var det Röda korset som under förespegling att vaccinera folk tvärtom smittade dem.

Och då har vi kommit till Anders Sultans verkliga hatobjekt. I en mycket lång post listar han 43 punkter med belägg för att vacciner är det värsta som finns. Beläggen, eller vad man ska kalla dem, har hämtats från etablerade knaskällor som Infowars (Alex Jones), Natural News (NN:s Mike Adams är lika stollig som Alex Jones men långt bättre på att dölja det), Newsvoice (Allt tokigt på ett ställe), med flera.

I texten stack en bekant förkortning ut. KMR står för Kommittén för Mänskliga Rättigheter och är en del av scientologin. Men jag blev inte klok på sammanhanget.
KMR engagerar sig inte i debatten om vaccinationer, men när innehållet nu avslöjats så förstår man att de kan orsaka stor skada på vår mentala hälsa och att detta kan missförstås inom psykiatrin. De är vanligtvis inkompetenta läkare och förväxlar förgiftningssymtom med ”mentala sjukdomar”. De gör sällan medicinska undersökningar.
KMR nämns ingen annanstans i Sultans text. Varför tog han plötsligt upp dem? Jo, för att han hämtat texten från KMR:s hemsida. När scientologerna skulle berätta vilka otäckheter som finns i vacciner så utgick de från en riktig källa, Centers for Disease Control and Prevention, som de försåg med scientologiska slängar. Sultan hämtade texten från scientologerna, inklusive slängarna, men angav inte KMR som källa utan CDC.


Konspirationsteorier kommer som sagt sällan ensamma. Måhända det finns ännu mer att hitta i Sultans värld än scientologer, vaccinmotståndare och antisemiter. Ja, och det kolloidala silvret då.