2017-05-22

Lördagsfråga 464: Spöken på Hogwarts

 1. Terence Bayler som Mr Gregory i Monty Pythons Life of Brian (hur ofta hör man den filmens svenska titel?)
 2. Nina Young som ... Osäker på film. Pressfoto?
 3. Simon Fisher-Becker som reducerad Dorium Maldovar i Doctor Who.
 4. John Cleese som den svarte riddaren i Monty Pythons Holy grail (hur ofta hör man den filmens svenska titel?).
Personerna ifråga har även spelat husspökena på Hogwarts: Blodige baronen (Slytherin), Grå Damen (Ravenclaw), Tjocke Munkbrodern (Hufflepuff) och Nästan Huvudlöse Nick (Gryffindor). Den satte Tomas.2017-05-21

Bakis före bakfull

Belägg för ordet bakrus har vi från mitten av 1800-talet. Den tidigaste källan SAOB uppger är lämpligt nog Gunnar Wennerberg, diktaren av Gluntarne och bevarare av en hel del studentikos kultur. Kortformen bakis uppstod ganska snabbt.
De sköna dagarne äro nu öfver, festruset börjar dunsta bort och hufvudstadsbefolkningen nyktrar till. Om en och annan går ”i bakis” och har hvad man kallar ”bondånger”, så är ju detta något som man kunnat vänta.
- Gotlands Tidning om efterverkningarna av bröllopet mellan kronprins Gustaf (V) och Victoria av Baden 1881

Ordet var bara en av många bildningar på -is vid den här tiden. Många har försvunnit, som stupis av stupfull och bondis av bondånger. Bland de som finns kvar kan nämnas dekis, vaktis och teknis (om tekniska högskolor som till exempel KTH).

Faktum är att ordet bakfull verkar vara något yngre än bakis. Ett osäkert tidigt belägg från 1953 tillskrev det en sjuksköterska omkring år 1900:
"Han kan ju ha varit litet bakfull", sade hon med mild välvilja; ty enligt hennes livsåskådning söpo alla läkare som borstbindare, under det doktor Gustafsson var en ljuspunkt, som allt som oftast kunde uppträda praktiskt taget nykter.
- Frans G. Bengtsson, Den lustgård som jag minns (1953)

2017-05-19

Förvillande namn på Twitter

Alla som använt Twitter ett tag och haft ögonen med sig bör ha lagt märke till detta fenomen.

Så här ligger det till: Beroende på typsnitt är vissa tecken lika eller rentav identiska. Som till exempel stora O och siffran 0, eller lilla l (Ludvig) och siffran 1. På Twitter används det ofta av folk som av någon anledning vill ha konton som kan förväxlas med andra konton.

Till vänster på bilden ser vi kontot @caleweissman som tillhör journalisten Cale G. Weissman. Till höger ser vi kontot @ca1eweissman, som inte alls tillhör journalisten Cale G. Weissman. Eftersom lilla l och siffran 1 inte bara är lika utan på pixeln identiska i det typsnitt som Twitter valt så är det mycket lätt att förväxla kontona.

Ett motmedel Twitter tagit fram är den lilla blåa symbolen som anger "bekräftat konto". Ett annat är att radera de mest flagranta försöken; kontot till höger är numer avstängt.

Inte för att Mr Weissman är något tyngre namn i sammanhanget. Men rör man sig bland lite större kändisar så myllrar det av fejk-konton med namn som inbjuder till förväxling.

2017-05-18

Skottlossning som icke var

Nyhet 1 är dramatisk så det räcker, på flera sätt:
En väktare blev under natten beskjuten av en okänd gärningsman i Sjuntorp, vid ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Efter larmet skickade polisen ut uppgifter om en silverfärgad Audi som gärningsmannen ska ha lämnat platsen i till samtliga patruller i regionen.
- Väktare beskjuten - silverfärgad bil jagas, GP 13 maj 2017

Nyhet 2 är så annorlunda som den kan bli:
- Vi planerade en insats, som genomfördes i dag tisdag. Inför detta rekognoserade en kollega kring boendet. För att hitta dit ringde personen kommunen och frågade var det ligger. Detta telefonsamtal har upplevts som hotfullt [...]
I onsdags i förra veckan passerade polisen förbi boendet i en silverfärgad civilbil flera gånger.
– Det är den bilen som personalen observerat och kopplat samman med det "hotfulla" telefonsamtalet. Därför begärde man och fick en väktare till boendet, förklarar Sten-Rune Timmersjö.
Han fastslår att det därmed aldrig funnits en hotbild mot det aktuella boendet. Och inte heller mot några andra asylboenden i området.
- Så var polisen inblandad i misstänkt hotbild, GP 17 maj 2017

Vad själva skottlossningen beträffar spekulerar man i igenslagen bildörr, faktiskt skott i samband med vildsvinsjakt, eller något annat. Det som började med en amatörmässig polis utvecklades av tillfälligheter och uppeggad fantasi till ett helt händelseförlopp, som förvisso inte ligger utanför det tänkbaras gräns. Och som mycket väl kan ligga och skvalpa någonstans i det allmänna medvetandet, trots att det aldrig ägt rum.

2017-05-17

Får man cykla onykter?

Frågan återkommer ständigt: Kan man vara "styrfull"? Är det olagligt att cykla onykter? Svaret är inte så enkelt som ja eller nej, vilket är en anledning till att frågan ständigt återkommer.

Det finns ingen promillegräns för framförande av cykel. Men det finns generella regler för vägtrafikanter (inklusive cyklister) som framför fordon (inklusive cyklar).

Med reservation för att juridik inte är det tacksammaste ämnet för amatörer så har följande paragrafer letats fram.

Cykel räknas som fordon:
Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.
- Trafikförordningen 3 kap 1 §

Cyklist på väg räknas som vägtrafikant:
Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.
- Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott


2017-05-16

Den magiska hjärtstartaren

Ur Homer's Triple Bypass. Notera rak linje i bakgrunden, s.k. asystoli.

Vi vet hur det går till på film och tv, i serier och dataspel: Hjärtat stannar på någon, en rejäl elstöt ges med en hjärtstartare ("clear!"), varefter hjärtat börjar ticka på igen.

Detta grundkoncept varieras ständigt. Men även om förhoppningsvis få personer tror att vilken rejäl elstöt som helst kan få igång ett stillastående hjärta, för att ta ett exempel, så är myten mer grundläggande än så.

Ett stillastående hjärta kan inte "köras igång" med en defibrillator. Ett hjärta som drabbats av flimmer, där pulsen är så snabb och oregelbunden att lite eller inget vettigt hjärt-arbete uträttas, kan däremot fås att "gå i takt" med hjälp av defibrillatorn. Man kan säga att defibrillatorns roll inte är att driva på utan att lugna ner hjärtat - rena motsatsen till myten.
En hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa den normala rytmen och få hjärtat att börja slå igen.
- Västra Götalandsregionen: Hjärtstartare

Av någon anledning så ska även folk som vet besked skriva att "hjärtstartare används för att starta hjärtat vid hjärtstillestånd" i en eller annan form, för det tog ett tag att hitta ett undantag.

2017-05-15

Lördagsfråga 463: Ryska Amerika

 1. Staden Kodiak på ön Kodiak i delstaten Alaska. Samhället började som en handelsstation i vad som då var ryskt territorium.
 2. Sitka, Alaska hette en gång i tiden Nya Arkhangelsk.
 3. Rotchev House t.h är den enda ursprungliga byggnaden som återstår av Fort Ross, Kalifornien. Ryska amerikas sydligaste utpost grundades 1808 och såldes 1849 ... Eller? Några ryska historiker sägs driva tesen att köpet aldrig slutfördes, och att det därmed finns en liten rysk enklav på kontinentala USA.
 4. William Seward var USA:s utrikesminister och den som 1867 undertecknade beslutet att köpa Alaska från Ryssland. Det har sagts mycket dumt om försäljningen, "historiens största misstag" etc., men bara en sådan sak som att Ryssland inte haft någon chans att försvara området ifall Storbritannien eller USA fått för sig att ta det med våld.
Tomas satte frågan om en inte alltför uppmärksammad historisk episod.

2017-05-14

För tidigt födda genier

Vad har Isaac Newton, Albert Einstein, Winston Churchill, Mark Twain och Johannes Kepler gemensamt? De sägs ha blivit födda för tidigt. De, och bra många andra erkända storheter inom en rad områden.

Är det sant? Den spontana tanken är att det säkert stämmer för några av dem, men gissningsvis inte för alla. Syftet med sådana listor är inte att ge historiska sanningar utan att vara tröstande. De granskas därför sällan, och varje namn som en gång hamnat där, oavsett anledning, kommer att stanna kvar. På samma sätt som listorna med dyslektiska kändisar.

Följande uppgifter är framletade i hast. Det är fullt möjligt att de inte håller för en bara aningen närgångnare granskning.

Isaac Newton sägs (påståendet tillskrivs hans mor) som nyfödd ha rymts i en quart mug, på en dryg liter.

Winston Churchill kungjordes i The Times sålunda: "On the 30th Nov., at Blenheim Palace, the Lady Randolph Churchill, prematurely, of a son". Jämför detta med följande:
If the people of Woodstock were somewhat taken aback by the hasty arrival of Lord Randolph with his bride in May, they must have been even more surprised by the appearance of a first child after only seven and a half months of marriage.
- Henry Pelling, Winston Churchill (1989) s 19

En så ny biografi som Paul Johnsons Churchill (2010) uppger att födseln skulle ha tidigarelagts två månader sedan modern ramlat. Andra drar en betydligt mer närliggande slutsats.

Johannes Kepler skulle, uppges det lite varstans, ha fötts två månader för tidigt. Källan anges inte. (Föräldrarna var åtminstone ordentligt gifta och hade flera barn redan.) Sannolikheten kan jag inte bedöma. Men den som föddes 1571 hade under vilka omständigheter som helst betydligt sämre utsikter än vi är vana vid; hur stor kan dödligheten ha varit bland de som föddes hela två månader för tidigt 1571?

Albert Einstein finns med på en mängd famous people born prematurely-listor. Jag har ännu inte hittat någon antydan om saken i andra källor. Det närmaste jag kunnat se är (den korrekta) uppgiften om att han började tala relativt sent; är det detta faktum som via viskleken blivit till en för tidig födsel..?


2017-05-12

Albinonis/Giazottis Adagio i g-moll


Även den som inte känner igen namnet har, med en till visshet gränsande sannolikhet, hört ovanstående adagio i g-moll i åtminstone en handfull filmer, tv-program m.m. Då kan det vara intressant att känna till den annorlunda och omtvistade historien bakom stycket.

Musikforskaren Remo Giazotti berättade att han kort efter andra världskriget kom över ett notpapper från ett bibliotek i det sönderbombade Dresden. Musiken på det hade skrivits av barockkompositören Tomaso Albinoni (1671-1751). Enligt Giazottis första förklaring arrangerade han ett befintligt stycke. Senare hävdade att han utifrån ett mycket litet fragment rekonstruerade stycket. Forskningen har ställt sig tvekande även till den senare historien, främst eftersom Giazotti aldrig visat upp fyndet. Konsensus är att Giazotti själv skrev det.

Man kan tycka att det är bakvänt att tillskriva ett stycke man själv skrivit till någon annan. Å andra sidan är det en musikologisk händelse att hitta ett okänt stycke av en mästare, till skillnad från den icke-händelse det är att skriva ett eget stycke. Och det är väl inte osannolikt att det trots allt aldrig hade blivit lika känt om det inte börjat som Albinonis adagio.

Wikipedia: Adagio in G minor

2017-05-11

På vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är landets största populärvetenskapliga arrangemang. Det äger rum varje vår och givetvis är VoF Göteborg med. I år bidrar vi med följande punkter, som alla äger rum fredagen den 12 maj. 

Du är uppenbarligen schizofren! – Om språkbruk på nätet
Journalisten och debattören Amanda Duregård förklarar varför vi inte ska hobby-diagnosticera varandra i kommentarsfält. Vad händer med vår syn på psykisk sjukdom när diagnoserna används nedsättande på nätet?
Nordstadstorget, kl 13.00-13.40

Fakta kontra auktoritet
Hur vet vi om ett påstående är sant, vilken sorts sanning det är, och på vilka villkor? Med Xzenu Cronström Beskow, Göteborgs universitet.
Pedagogen, hus A, sal AK2 138, kl 18.30-19.30

Ångest och konspirationsteorier
Professor Jan Beskow, verksam på bland annat Suicidprevention i Väst, berättar om ångest och konspirationsteorier ur ett neurologiskt perspektiv.
Pedagogen, hus A, sal AK2 136, kl 19.00-20.00

Källkritik
Peter Olausson, författare och ordförande för VoF, berättar om källkritik: Hur den etablerade vetenskapliga metoden för att avgöra vilka källor som är pålitliga kan hjälpa oss i flödet på sociala medier.
Pedagogen, hus A, sal AK2 138, kl 19.00-20.00

2017-05-10

Drottning Gunhild

Mosslik är en finfin sorts arkeologiskt fynd som Danmark är särskilt rikligt begåvat med. Här har vi ett mosslik som hittades 1835. Kort därpå kläcktes en tidstypisk idé: Man trodde sig veta vem hon var. Och hon var inte vem som helst precis.
Historikeren Niels Matthias Petersen foreslog i en artikel fra 1836-1837, at liget skulle være dronning Gunhild fra Norge, der ifølge folkesagn skulle have været gift med Harald Blåtand, men blev myrdet på Haralds foranledning inden brylluppet blev realiseret. Efter nutidig tænkemåde virker identifikation nærmest grotesk, men det var endnu på den tid almindeligt, at oldsager blev identificeret som begreber og personer kendt fra skriftlige kilder. Få år senere, 1842-1843 påviste Jens Jacob Asmussen Worsaae imidlertid i to artikler hvor fejlagtig antagelsen var. Inden man blev klar over fejltagelsen var "dronning Gunhild" dog blevet behørigt begravet i Sankt Nikolaj Kirke i Vejle i en træsarkofag betalt af Frederik 6.
- Wikipedia: Dronning Gunhild (moselig)

Att felet påvisades redan några år efter att det gjorts hindrade, givetvis inte, att det levde kvar. Det är, som så ofta, vanskligt att avgöra hur mycket folk trodde (tror?) på att det verkligen var sagans Gunhild som ligger på museet i Vejle. Följande skrevs några år efter Asmussen Worsaaes rapport, bortsett från att man naturligtvis kan dikta om vad som helst så är en replik som denna fin oavsett; man skulle kunna säga att "Gunhild" talar för alla mosslik.
Dybt, dybt laa jeg dernede, levende jordet,
lænket imellem Liv og Død till forsmædelig Kval,
laa, medens Aar, Aarhundreder skifted,
knuget af Jordens Vægt,
træt af at stønne: Luft! Luft! og aldrig faa Lindring.
 - Dronning Gunhild i Jens Christian Hostrups En spurv i tranedans (1846)

Idag vet vi att "Gunhild" levde ca 1500 år före Harald Blåtand. Hon var alltså äldre på Haralds tid än vad Harald är idag.

2017-05-09

Harald Bluetooth

När fläsket kom in till Orm och Toke, sutto de orörliga, vända mot kitteln, och följde noga hur drängen fiskade med spettet. De suckade av glädje när han fick upp fina stycken bogfläsk åt dem; och de påminde varandra hur länge det var sedan de sist suttit vid ett sådant mål, och undrade över att de i så många år kunnat uthärda i ett fläsklöst land. Men när blodkorven kom, fingo de tårar i ögonen båda, och det tycktes dem att de aldrig fått ett ordentligt mål mat alltsedan de seglat ut med Krok.
– Den lukten är bäst av allt, sade Orm stilla.
– Det är timjan i, sade Toke med bruten röst.
- Frans G. Bengtsson, Röde Orm (1941)

Vad har ett julblot med modern teknik att göra? Jo, Orm och Toke satt ju hos Harald Gormsson, kallad Blåtand. Är det hans namn som återkommer i bluetooth? Ja, det är det. Och det har med ovan citerade bok att göra.
At this time, Intel proposed that the SIG be called by the "codename" Bluetooth until the SIG's marketing group would come up with a formal technology name. When asked about the name Bluetooth, I explained that Bluetooth was borrowed from the 10th century, second King of Denmark, King Harald Bluetooth; who was famous for uniting Scandinavia just as we intended to unite the PC and cellular industries with a short-range wireless link.
- Jim Kardach: Tech History: How Bluetooth got its name, EE|Times 5 mars 2008

Även om Jim var intresserad av historia var Harald Blåtand ingen som han kände till utan vidare. Det var på en pubrunda med Sven Mattisson (ofta felstavad i utländska källor) som denne hade nämnt Frans G. Bengtssons Röde Orm. I den har ju Harald Blåtand en rätt stor roll, han vars främsta bedrift var att han "lade hela Danmark och Norge under sig och gjorde danerna kristna" (för att citera Jellingestenen); eller, som det ofta heter, enade danerna. Att mitt under det glada 900-talet ena ett så energiskt och nonkonformistiskt område som det hedniska Danmark, det är ett storverk i klass med att i slutet av 1990-talet få tillverkare av elektroniska grunkor att enas om en standard för trådlös kommunikation; var kanske vad Kardach tänkte. Fast han uttryckte det naturligtvis lite mer diplomatiskt.

2017-05-08

Lördagsfråga 462: Geologiskt

 1. Claude-Étienne Guyot, som avancerade till general under revolutionen och Napoleon.
 2. Horst Wessel; utöver att han skrev en sångtext så var han en SA-man bland många, tills han 1930 mördades av kommunister. Då upphöjdes han till nazisternas främsta helgon och hans sång blev partiets officiella.
 3. Friedrich Karst, general i Wehrmacht.
 4. Erik af Klint, en av flera sjöofficerer i den släkten.
Det militära temat kunde ha gett er idéer men åtminstone Pölsa Dum lyckades se förbi det: För guyot, horst, karst och klint är alla geologiska termer.

2017-05-07

Varför krogar spelar för hög musik

Förvisso finns det tyngre uppfattningar som är omätligt mycket viktigare att göra upp med. Men när det gäller irriterande fåniga, kontraproduktiva och onödiga uppfattningar så ligger den här bra till: Ju högre musik på krogen, desto mer dricker gästerna.
Researchers discretely visited two bars for three Saturday evenings in a medium-size city located in the west of France. The study subjects, 40 males 18 to 25 years of age, were unaware that they were being observed; only those who ordered a glass of draft beer (25 cl. or 8 oz.) were included. With permission from the bar owners, observers would randomly manipulate the sound levels (either 72 dB, considered normal, or 88 dB, considered high) of the music in the bar (Top 40 songs) before choosing a participant. After the observed participant left the bar, sound levels were again randomly selected and a new participant was chosen.
Results showed that high sound levels led to increased drinking, within a decreased amount of time.
- Loud Music Can Make You Drink More, In Less Time, In A Bar, ScienceDaily 21 juli 2008

God eller dålig vetenskap? Det kan ju vara sant, för den breda publiken, att även störigt hög musik leder till mer drickande. Det hade varit högst intressant att se expertisen utföra kontrollstudier och se om folk verkligen beter sig på det sättet. En sak som man inte behöver kontrollera är huruvida en stor andel krögare är beredda att göra sina lokaler otrevliga för många gäster i hopp om att tjäna några extra slantar på de övriga.

Eller finns det någon annan förklaring till att krogar håller så hög volym att samtal inte kan föras i normal ton eller ens skrikandes? Inte vid spelningar eller till dans eller så, utan vanliga krogar där folk samlas för att prata, dricka och äta?

En ironisk detalj är att professor Nicolas Guéguen på Université de Bretagne-Sud använde sin forskning som argument för lägre volym: "Vi måste uppmuntra krögarna att spela musik på mer normal nivå ... och få konsumenterna medvetna om att hög musik kan påverka deras alkoholkonsumtion". Det resonemanget har inte funkat, milt sagt.

Anekdot: För min helt egna del påverkar hög musik definitiv alkoholkonsumtionen, på så sätt att jag undviker lokaler med ohyfsat hög musiknivå (när jag inte är ute efter musiken såklart).

2017-05-05

Sankt Erik: Mannen, myten, faktoiden

- Stockholms stad: Varumärkesmanual för logotypen
Det enda vi med säkerhet vet om Erik den helige är att han erkändes som kung i Västergötland omkring 1158 och att han stupade några år senare, omkring 1160, enligt traditionen dödad i Uppsala av den danske tronkrävaren Magnus Henriksson (död 1161).
- Nationalencyklopedin får med alla kända fakta om Erik, kallad den helige, i en mening

Visst finns det mer att säga om Erik Jedvardsson, utmed hela spektrat från ganska så sannolikt till helt osannolikt. Som att han skulle ha blivit ihjälslagen på ett fegt sätt, vilket inte emotsägs av spår i de ben som ligger i det relikskrin som tillskrivs honom. Eller att han skulle ha lett det första svenska korståget till Finland och därmed inlett en mycket lång relation med Österlandet, vilket dock tyvärr inte letts i något som ens påminner om bevisning. Men det som vi med säkerhet vet om honom som historisk person är det som anges ovan.

Man skulle också kunna säga det så här: Erik den helige är i princip ointressant som historisk person eftersom vi praktiskt taget inte vet något om honom. Han är desto intressantare som helgon, myt och legend. Arbetet med att få honom kanoniserad påbörjades omkring hundra år efter hans död. En tanke kan ha varit att få en svensk motsvarighet till den mycket populäre, helige och inkomstbringande Sankt Olof i Norge, vars kvarlevor drog mängder med pilgrimer till Nidaros (Trondheim). Framåt 1300-talet fanns det en Sankt Erikskult i Uppsala med omnejd, och det var då han blev den nya staden Stockholms skyddshelgon. Men någon nationell kult att tala om blev det aldrig, och Uppsala kom aldrig att mäta sig med Nidaros. Och framåt 1500-talet kom reformationen.

Men det här tycker jag ändå är den finaste faktoiden i sammanhanget:

Västportalen i Uppsala domkyrka pryddes länge av en Sankt Eriksstaty, om vars undergörande verkan ryktet gick vida. Detta utsökta arbete från en fransk medeltida skulpturskola är nu förlorat, men en medeltida kopia finns bevarad i den lilla landskyrkan i Roslagsbro i Uppland. [...] Helgonkonungen är här på senmedeltida vis framställd som en mild, skägglös yngling: icke av egen rå styrka men genom Guds kraft kunde han utföra sin gärning.
- Bildtexter från Adolf Schück, "Sankt Eriks minne", ur Svenska Turistföreningens årsbok 1942

Statyn står fortfarande i Roslags-Bro. Den anses numera föreställa Sankt Olof. Men ännu på 1920-talet antogs den föreställa Erik, och det var då Yngve Berg använde den som förlaga. Det innebär att Stockholms stad är prydd med myriader bilder på den norske konkurrenten Sankt Olof.

2017-05-04

Vad gör kejsaren för oss

I spelvärlden Warhammer 40,000 är kejsaren en central figur. Även om han inte gör så mycket direkt väsen av sig.
He has sat immobile, his body slowly crumbling, within the Golden Throne of Terra for over 10,000 standard years. Although once a living man, His shattered, decaying body can no longer support life, and it is kept intact only by the cybernetic mechanisms of the Golden Throne and a potent mind itself sustained by the daily sacrifice of thousands of lives. The Emperor chose to sacrifice His immortal life at the end of the Horus Heresy in the service and protection of Mankind. To humanity's countless trillions across the galaxy-spanning Imperium, He is nothing less than God.
- Warhammer 40k wikia: Emperor of Mankind

Jag kände till det där lite grann och har väl aldrig funderat så mycket över det ... Tills jag såg en kommentar från upphovsmannen:
The whole idea of the Emperor is that you don't know whether he's alive or dead. The whole Imperium might be running on superstition. There's no guarantee that the Emperor is anything other than a corpse with a residual mental ability to direct spacecraft. It's got some parallels with religious beliefs and principles, and I think a lot of that got missed and overwritten.
- Rick Priestly, intervjuad av Owen Duffy för Cardboard Sandwich 11 december 2015 [arkiverad]

Ett gigantiskt imperium som i grunden styrs av en stor vanföreställning? Tanken känns, på något sätt, inte så avlägsen. Kanske folk år 40 000 fungerar lite annorlunda än vad vi gjort de senaste 40 000 åren, men förmodligen inte; förmodligen kommer vi fortfarande att vara primater som nyss rest på oss, styrda av samma enkla behov och mekanismer.

2017-05-03

Vad som gör faktoiden framgångsrik

Så: Hur får faktoider, alternativa fakta, vandringssägner och rena lögner fäste? Vilka sprider vi? Och varför?

Vi tar dagligen och stundligen emot myriader påståenden, uppgifter av alla de slag. De allra flesta låter vi passera; vi minns dem inte nästa dag eller nästa vecka, och rakt inte ett år efteråt. Andra uppgifter och påståenden lägger vi på minnet, i högre eller lägre grad, eftersom vi finner dem användbara, på ett eller annat sätt.

Det användbara kan vara konkret. Var extra försiktig vid vänstersväng. Hantera varje vapen som om det är laddat och osäkrat. Bada inte direkt efter maten. Ju dyrare kabel desto bättre ljud. Eller, för den delen, att det pågår skottlossning på Fridhemsplan, vid Globen eller på Centralen och därför är en god idé att inte bege sig dit. Konkreta, användbara saker. Nu vet vi ju att alla inte är sanna men det är en annan sak.

Det kan också vara saker som är användbara i vidare bemärkelse, användbara för vår världsbild. Saker som bekräftar vad jag redan visste. Saker som bekräftar att jag begriper mig på världen. På medeltiden trodde alla att jorden var platt. Klimathotet är en bluff. Invandrare får gratis körkort. Det var den amerikanska regeringen som låg bakom terrordåden 11 september. Eller för den delen alla de oräkneliga små och stora vanföreställningar som Hans Rosling lärde oss hur det egentligen ligger till med.

Ännu ett användningsområde är, ska man säga, underhållning. Sådant vi lägger på minnet och sprider vidare för att de är roliga, spännande, utgör en god historia, eller allt ihop.

Här har vi tre faktorer:
 1. Konkreta tips
 2. Bekräftande av världsbild
 3. Underhållning
De mest framgångsrika faktoiderna, myterna, vandringssägnerna använder sig av alla tre. Exempel: Den mycket framgångsrika klintbergaren om råttan i pizzan lär oss att undvika invandrarmat, bekräftar att invandrare saknar folkvett, och är en drastisk historia man kan äckla folk med.

(Detta var ett utdrag ur mitt bidrag till gårdagens dragning på IVA.)

2017-05-02

Faktoider på IVA

Presidentvalkampanjen i USA aktualiserar frågeställningar kring faktaresistens och vetenskapsförnekande. Sociala medier gör det samtidigt lättare att välja nyheter som bekräftar de egna åsikterna. Hur påverkas samhällsdebatten och demokratin?
 • Hur påverkar filterbubblor – där vårt val av sociala medier och sökmotorerna på Internet avgör vilken information vi tar del av – samhällsdebatten?
 • Hur trängda blir slutsatserna från vetenskapliga analyser när alternativa fakta får en allt större tyngd i det egna nyhetsflödet?
 • Hur påverkas politikens möjligheter till faktabaserat och rationellt beslutsfattande?
- IVA (inte intensivvårdsavdelning utan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien): Fakta och vetenskapsförnekelse 2 maj

Här ska bl.a. jag stå och prata en afton i början av maj, säger idag från kl 17 nånting. Jag har förvisso en del idéer om filterbubblor, trängd vetenskap m.m. och håller inte med beskrivningen ovan på alla punkter. Så det kan bli intressant.

2017-05-01

Lördagsfråga 461: Pizza

 1. Prinsessan Margherita av Savojen (1851-1926). Hon levde i ett intressant skede och är väl värd att studera närmare, av flera anledningar. Det är få idag som har koll på henne, men hennes namn lyser mot oss från varenda pizzeria.
 2. Universitetet i Bologna är världens äldsta, har jag fått lära mig.
 3. Vesuvius har fått en rad utbrott i modern tid. Jag vet inte vilket av dem som Joseph Wright återgav så här apokalyptiskt färggrannt.
 4. Så här brukar man inte tänka sig Hawaii men på ön Oahu ligger Pearl Harbor, här i svartvitt från ovan.
Margherita, Bolognese, Vesuvio och Hawaii leder tankarna åt ett och endast ett håll och den smaskade Christian till.

Mer om ettan ... Historien om hur en pizza uppkallades efter Margherita är inte helt belagd men att hon skulle ha varit inblandad kan betvivlas; bara en sådan sak som att pizza vid den tiden var utpräglad fattigmansmat. Lite som om donken skulle kallat en hamburgare för McSilvia. Däremot vill jag här och nu göra upp med den fördärvliga vantolkning som gjort den till tråkpizzan nr 1. En äkta pizza margherita är något helt annat! Den görs på tomatsås, mozarella och hela basilikablad, omsorgsfullt enligt konstens alla regler, och är något helt annat än en genomsnittlig standardpizza utan fyllning.

2017-04-30

Hednatempel blir kyrkor

Säg till Augustinus att han inte ska förstöra de hedniska templen utan bara avgudabilderna inne i dem. Sedan han renat dem med vigvatten ska han resa altare och ta dit reliker från helgonen. För om dessa tempel är välbyggda bör de konverteras från att dyrka demoner till att tjäna den sanne Guden. När folket ser att deras platser för tillbedjan inte förstörs kommer de att bannlysa fel från sina hjärtan, och komma till platser som är kända och kära för dem, för att erkänna och dyrka den sanne Guden.

Vidare, eftersom det har varit deras vana att offra oxar, bör de få någon erkänsla i gengäld. Låt dem därför, på årsdagen av deras kyrkas invigning eller på festdagen för de helgon som finns bevarade i dem, bygga hyddor runt deras gamla tempel och fira högtiden med en helig måltid.  De kommer att offra och äta djuren, inte för djävulen utan för Guds ära, han som skapat allt, till vilken de kommer att frambringa sin tacksägelse för sitt överflöd. Om de inte förvägras all yttre glädje kommer de att ha lättare för att ta till sig den inre glädjen. Förvisso är det omöjligt att utplåna allt från deras starka sinnen, på samma sätt som man inte bestiger ett berg med stora språng utan ett steg i taget.
- Påve Gregorius i ett brev till abboten Mellitus 601 e.Kr., återgivet av Beda venerabilis

Att tidiga kyrkor uppförts på gamla kultplatser är inte bara känt sedan länge utan ett påvligt tips för att underlätta insamlandet av själar. När man läser det innantill (här i en tämligen avspänd översättning, se exempelvis Christian Mölk: Gregorius I (540-604) för en annan version) så framstår det som lika mycket praktiskt som psykologiskt: Om en by omvänts till den rätta läran och är i behov av 1 kyrka, samtidigt som den har 1 oanvänt avgudatempel, är inte denna lösningen den självklara? Dessutom försvårar man för eventuella avfällingar, etc.

Gregorius öppnar även för en fortsättning av de fester med slaktoffer som säkerligen var högt uppskattade; gammalt vin i nya läglar, så att säga. Vad han däremot inte säger något om, åtminstone inte i detta brev som det återgetts, är andra inslag i de hedniska ritualerna. Förvisso har hedniska högtider som jul och midsommar försetts med en kristen fernissa, men det har, till skillnad från vad som ibland påstås, inte med Gregorius att göra.

2017-04-28

Kometjakt 11000 f.Kr.

Turkiet rymmer några riktigt gamla och riktigt fina fornminnen. Ett av dem heter Göbekli Tepe och har byggnader som är uppemot 12 000 år gamla; det har kallats "världens äldsta tempel" vilket kanske stämmer (när Stonehenge uppfördes var Göbekli Tepe äldre än vad Stonehenge är idag).

Platsen karakteriseras av en mängd megaliter som försetts med reliefer. En av dem, "pelare 43", kallas också Gam-stenen. Två forskare på Edinburghs universitet har studerat framför allt denna pelare ingående. Och de har funnit underbara ting.
Evidence from a historic site appears to confirm the date of a comet strike that killed thousands.
The event also wiped out many large animal species, and triggered a mini ice age.
[...]
By interpreting the animals as astronomical symbols, and using software to match their positions to patterns of stars, researchers dated the event to 10,950BC.
The dating from the carvings agrees well with timing derived from an ice core from Greenland, which pinpoints the event – probably resulting from the break-up of a giant comet in the inner solar system – to 10,890BC.
- Ancient stone confirms date of comet strike, Edinburgh University 21 april 2017

Vi vet att perioden Yngre dryas (10800-9700 f.Kr.) började med en dramatisk klimatförsämring, då det blev 2-6 grader kallare under några decennier. Anledningen har diskuterats. En av hypoteserna är att det var ett nedslag av någon sort. Beläggen har inte varit särskilt tunga. Men nu säger sig Sweatman och Tsikritsis, som för övrigt inte är arkeologer eller liknande utan som jobbar på School of Engineering (jämför dr Sweatmans sida), ha funnit att relieferna på pelare 43 utgör en karta över den del av stjärnhimlen som kometen kom ifrån.
The constellations shown correspond to those we are familiar with today (Western Lore in stellarium). We consider especially the neighbourhood around Scorpius. We suggest the vulture/eagle on pillar 43 can be interpreted as the "teapot" asterism of our present-day notion of Sagittarius; the angle between the eagle/vulture's head and wings,  in particular,  agrees well with the "handle", "lid" and "spout" of the teapot asterism. We also suggest the "bent-bird" with downward wriggling snake or fish can be interpreted as the "13th sign of the zodiac", i.e. of our present-day notion of Ophiuchus. Although its relative position is not very accurate, we suggest the artist(s) of pillar 43 were constrained by the shape of the pillar. These symbols are a reasonably good match with their corresponding asterisms, and they all appear to be in approximately the correct relative locations. We are unsure how to interpret the squat bird to the right of the scorpion. It might represent the claws of our presentday notion of Scorpius, or another asterism not currently used. This possibility does not affect our statistical analysis or conclusions.
- Martin B. Sweatman och Dimitrios Tsikritis

Vidare anser de att rundeln i mitten står för solen, närmare bestämt solens placering i zodiaken vid någon av de fyra nyckelpositionerna sommar- eller vintersolstånd, vår- eller höstdagjämning. Efter att ha gått igenom de fyra möjligheterna kommer de fram till att den troligaste tolkningen, givet de förutsättningar de bestämt sig för, är att den visar solens placering i zodiaken vid sommarsolståndet, vilket skulle ha inträffat ca 10 950 f.Kr.

Ifall det inte framgått så är detta pseudovetenskap i sin prydno. Liknande tolkningar, där man läst bilder som stjärntecken och försökt att läsa de budskap som man antagit att forntidens folk försökt att förmedla, har gjorts många gånger förr; jag vet inte om något av dem har gett något som varit värt besväret. Vad som är mest anmärkningvärt är att det är ett riktigt universitet som lägger ut rapporten som vore det vilken forskning som helst.
Wikipedia: Younger Dryas; Younger Dryas impact hypothesis

2017-04-27

Folk i Kalifornien för 130 000 år sedan?

När kom den första människan till Amerika? Frågan har diskuterats intensivt genom åren. De äldsta oomtvistliga fynden är ca 13 000 år gamla; allt äldre än så är hypoteser. För närvarande ligger konsensus, eller något i den stilen, på högst 20 000 år men förmodligen mindre. Några lägger på några millennier, upp till högst det dubbla. Ju större avsteg från dessa ledande hypoteser man lägger fram, desto tyngre belägg krävs.
Of course, extraordinary claims like this require extraordinary evidence, and we feel like the Cerutti mastodon site presents this evidence.
- Tom Deméré, paleontolog från San Diego Natural History Museum

Vad Richard Cerutti, Thomas Deméré, Steven Holen m.fl. föreslår är att de funnit spår av mänsklig verksamhet i Kalifornien för 130 000 år sedan. Det är sannerligen extraordinary claims; har de extraordinary evidence?

Fyndet utgörs inte av ben efter människor utan ben efter mastodonter. De upptäcktes 1992 och grävdes ut 1993. Att man inte lyft upp det hela förrän nu beror på att man inte fått benen ordentligt daterade förrän nu.

Kopplingen till människor ligger i att mastodonternas ben påstås ha krossats på ett särskilt sätt medan de fortfarande var färska, samt att man intill hittat stenar (som den på bilden ovan) som nog är de som använts för att krossa benen.
These findings confirm the presence of an unidentified species of Homo at the CM site during the last interglacial period (MIS 5e; early late Pleistocene), indicating that humans with manual dexterity and the experiential knowledge to use hammerstones and anvils processed mastodon limb bones for marrow extraction and/or raw material for tool production.
- Steven R. Holen et al, A 130,000-year-old archaeological site in southern California, USA, Nature 544

Som så ofta med extraordinary claims rör detta inte bara frågan om mänsklighetens historia i Amerika, utan spridningen av Homo sapiens över huvud taget. Enligt den hypotes som för närvarande samlar flest röster lämnade H. sapiens Afrika i en våg för sisådär 100 000 år sedan lite drygt, en liten våg som gick över och bara lämnade ett fåtal spår i närliggande områden. Den andra vågen lämnade Afrika för 60-80 000 år sedan och ledde till att planeten befolkades.

Dessa teorier är sannerligen inte huggna i sten, men heller inte byggda på lösan sand. Om det visar sig att det verkligen fanns H. sapiens i Kalifornien för ca 130 000 år sedan så skulle det påverka långt mycket mer än idéerna om Amerikas första befolkning.

Wikipedia: Recent African origin of modern humans

Men det är ett stort "om". Ett förslag från en oinitierad är att Ceruttis mastodont-stens-fynd inte kommer att bekräftas, och i längden inte påverka någonting över huvud taget.

2017-04-26

Vidarkliniken och alternativmedicinen

Vidarkliniken är ingen alternativmedicinsk vårdinrättning. Den leds av legitimerade läkare och sjuksköterskor, med bred medicinsk erfarenhet inom både gängse klinisk verksamhet och evidens­baserad praktik. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör självklart grunden i vår verksamhet, liksom i all annan seriös vårdverksamhet, och att som Anna Starbrink [landstingsråd i Stockholm, ordf. Liberalernas välfärdskommission] hävda att så inte är fallet är djupt kränkande för vår välutbildade personal och dessutom att betrakta som rent förtal.
- Anders Kumlander och Ursula Flatters: Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken, Dagens Medicin 20 april 2017

Man kan tycka att en inrättning som Vidarkliniken borde vara stolt över sin antroposofiska vård, grundad på Rudolf Steiners andesyner. Varför förneka sin identitet? Men av någon anledning så vill de inte bara skylta med att de minsann har personal som även är utbildad inom den förkättrade skolmedicinen, utan även ta avstånd från alternativmedicinen. Vilket blir desto underligare när man samtidigt bedriver och lär ut den renaste formen av kvacksalveri, homeopati. Därtill med en föreläsare som, gedigen bakgrund inom den förkättrade skolmedicinen till trots, även skrivit böcker där han "minns" sina tidigare liv och där bl.a. den Helige Ande talar genom hans fru.

2017-04-25

Myten om den platta jorden

Gud skapar djuren. Detalj från sydportalen i Uppsala domkyrka, 1300-tal.

Inför vetenskapsmarschen March for Science tog Sydsvenskan in en (översatt) artikel där fyra professorer försvarade vetenskapen mot pseudovetenskap, "alternativa fakta" och godtycke. Ett exempel de lade fram var mindre väl valt:
... fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund.
- Stephen Matlin, Goverdhan Mehta, Henning Hopf och Alain Krief: När alternativa sanningar och faktaförnekelse påverkar beslut som äventyrar livsvillkoren på jorden, står vi vid ett vägskäl, Sydsvenskan 21 april 2017

Det framgår inte riktigt vilken period de syftar på. Men även om de till äventyrs inte skulle avse medeltiden så är de fel ute. För det är en myt och faktoid, en av de slitstarkaste som verkar överleva allt: Att man "förr i tiden" allmänt trodde att jorden var platt, att det var en kristen dogm som man gjorde bäst i att följa, och att det krävdes några modiga sanningssägare för att bryta åsiktsmonopolet. Det är helt enkelt inte sant. Att jorden är rund har varit självklart i minst 2000 år, och det inte bara bland de lärde. Och katolska kyrkan har aldrig lärt ut något annat; inte för att den varit särskilt intresserad. Idén om den platta jorden som symbol för medeltida förstockning är en uppfinning från 1800-talet.

Jordklot ur Sacrobosco, De Sphaera Mundi (ca 1230)

Nu var denna faktoid ingen stor sak i professorernas artikel; en bisats i förbigående (mer om tidningens bildval längre ner). Men felet gav en professor i teologi anledning att komma med en syrlig replik.
Tyvärr har de inte kontrollerat sina egna fakta utan upprepar okritiskt en lögn som borde ha varit utrotad för länge sedan: Att människor på medeltiden trodde att jorden var platt. De skriver: "fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund".
Men det är inte sant.
- Stephan Borghammar, Varför luras vi att tro att människor på medeltiden betraktade jorden som platt?, Sydsvenskan 24 april 2017

Naturligtvis tar Borghammar även upp bildvalet, även om det nog inte är författarnas fel. För Sydsvenskan valde att illustrera den första artikeln med denna ökända bild, standardvalet när man ska berätta om forna tiders plattjordingar. Men den är inte alls så gammal som det ser ut att vara, utan från sent 1800-tal. Detta är en illustration av vår vanföreställning, inte medeltidens.

Sedan fortsätter Borghammar med att kritisera naturvetenskaparnas "snäva syn på kunskap", och att det minsann finns "andra områden av mänsklig förkovran som är minst lika viktiga för samhället". Vilket bara är att hålla med om, även om inget annat hävdas i den första artikeln. Men det är en annan sak.

Sens moral? Varje fel i en text är en angreppspunkt. Därför är det en god idé att försöka minimera antalet påståenden, även i bisatser i förbigående (en mycket användbar variant av Ockhams rakkniv). Det är även en god idé att låta andra dubbelkolla uppgifter, även de som man inte kan tänka sig behöver dubbelkollas. Till synes övernitiskt dubbelkollande är en rik och pålitlig källa för denna blogg, för det är ofta där man hittar de finaste, fetaste faktoiderna: De som man inte kunde ana var falska. Som att man "förr i tiden" trodde att jorden var platt.

Se även Faktoider: Jorden är platt

2017-04-24

Lördagsfråga 460: Sjöstäder

 1. Sjön är så salt att de kallat staden vid den för Saltlakestaden, enligt ett påstående i en källa jag inte minns. Byggnaden är mormonernas heligaste tempel.
 2. Esgaroth eller Sjöstaden vid Långsjön. En av Tolkiens egna illustrationer som, oräkneliga långt mer begåvade konstnärers insatser till trots, ändå har en oöverträffad charm.
 3. Säby ö är en halvö på Tjörn och på den hittar man stenstugan. En tid på 1800-talet bodde åtta personer i enrummaren. Restaurerades/återuppfördes på 1960-talet, bl.a. av undertecknads far.
 4. Landskrona bildades formellt 1413 (omtvistat årtal) då det dittills oansenliga fiskeläget Sønder Sæby fick stadsrättigheter.
Det ganska vanliga ortnamnet Säby betyder ungefär sjöstad vilket ger oss ett komplett fyrtal. Den var JosefK först på.

2017-04-23

Vetenskapens internationella högtidsdag

Den 22 april 2017 ägde världshistoriens första internationella manifestation för vetenskap rum: March for Science arrangerades i över 600 städer jorden runt. För vetenskap, källkritik och belagda fakta, mot vetenskapsfientlighet, pseudovetenskap, konspirationsteorier, "alternativa fakta" ...

Ifall världen inte genomgår en lika radikal som glädjande omsvängning under det kommande året så känns det självklart att arrangera en March for Science även 2018. Varför inte en internationell högtidsdag för vetenskap?

Bonus: Idén kläcktes i förbigående på reddit, kort efter att Women's March on Washington samlat miljoner. I dagens klimat behövde det bara sägas en gång ...
There needs to be a Scientists' March on Washington.
- beaverteeth92 på reddit för tre månader sedan2017-04-21

Förvillelser på 1970-talet

Respected Archivist: Please inscribe my name in the Academy and send me the first lesson in Wicca together with a complete description of membership privileges including special assistance by the Council of Elders.
I enclose the sum of $3.99 which I understand will be refunded to me should I not be satisfied in any way.
- Annons ur Amazing Science Fiction, augusti 1973

När man idag diskuterar mediala kurser, certifierade medier, reiki och andra trolldomskurser, så verkar det finnas en uppfattning om att sådant geschäft är nya påfund. Som om sådant är ett unikt kännetecken för vår uppkopplade godtrogna tid. Som om sådant inte förekom "förr i tiden", då folk var källkritiska, politiker ärliga och solen alltid sken.

Men företeelsen är evig, det är bara formen som följer modets nycker. På 1970-talet var det inne med UFOn (även i paranormala sammanhang), Bermuda-triangeln (som uppfunnits tidigare men nu blev allmänkunskap), pyramidernas krafter, leylinjer, Atlantis, en del "satanism" och "häxeri", astrologi och Uri Geller, liksom naturligtvis allt som kunde kallas new age.

Det var förresten det samlade intresset för dylikt som 1976 fick några amerikanska skeptiker att bilda Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), idag CSI. Och av samma anledning bildades 1982 Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Vad som hände med "Academy of Mystic Arts" i New York verkar okänt. Ett förslag är att annonsen inte gav tillräckligt många $3.99 refundable i gensvar, varför upphovsmannen gick vidare till nästa försök att blåsa sina medmänniskor på några dollars.

2017-04-20

Goferträ

Bygg dig en ark av goferträ
- 1 Mos 6:14

Vad är goferträ? Det är det ingen som vet.

Det finns naturligtvis en rad förslag, som ceder, cypress, något kådrikt träslag, någon försvunnen art eller helt enkelt hyvlat trä, men de är alla mer eller mindre kvalificerade gissningar. För att gofer-forskningen ska komma vidare skulle det krävas åtminstone ett belägg till, där begreppet definieras eller åtminstone används på ett sätt som gör det möjligt att lista ut vad det är. Men för närvarande är faktiskt 1 Mos 6:14 det enda ställe där man sett det hebreiska ordet. Det är ett så kallat hapax legomenon, ett ord som bara har ett enda belägg i ett visst sammanhang; i det här fallet, ett helt språk.

Wikipedia: Gopher wood

2017-04-19

Det påhittade slaget vid Grobnik

På 1240-talet vällde den mongoliska horden in över Europa. De härjade svårt, även med civilbefolkningen; annars var medeltida krig relativt skonsamma i det avseendet, inte alls som senare krig. Allt försvar krossades. Det såg ut som om de skulle kunna nå Atlanten utan större problem -- men våren 1242 var det stopp. Långt, långt österut hade storkhanen Ögedei avlidit, och härföraren i Europa, Batu khan, tvingades återvända till Karakorum. [Uppdaterat Det där är den "klassiska" anledningen som uppges till att den mongoliska stormfloden avbröts. Den har betvivlats åtskilligt, med goda skäl; kanske får vi aldrig facit. Se kommentarerna!]

I kroatiska sammanhang kan man höra en annan förklaring. Enligt den stoppades mongolerna (eller tartarerna) vid Grobnik i dagens Kroatien. Där gjorde en stor ansamling av kroatiska krigare vad alla andra europeer misslyckats med, och besegrade mongolerna.

Emellertid finns det varken historiska eller arkeologiska belägg för slaget. Däremot finns desto fler uppgifter som talar emot att det inträffat. Vid 600-årsminnet av det påstådda slaget skrev en patriotisk kroat en dikt som fick stor uppmärksamhet; även om idén cirkulerat tidigare så var det då, i det nationalistiska 1800-talet, som sagan om slaget vid Grobnik upphöjdes till förment sanning. Åtminstone bland patriotiska kroater.

Wikipedia: Battle of Grobnik Field


2017-04-18

Det blev en Hedvig

Ingen vanlig bloggpost idag p g a Hedvig; Mölndals BB kl 08:33. Samtliga berörda mår prima.

2017-04-17

Lördagsfråga 459: Valutor

 1. En mycket ung Robert Downey Jr. i hans första roll, som hundvalp faktiskt, i pappa Robert Downeys Pound (1970).
 2. Kronan flyger i luften ödesåret 1676.
 3. Blåpetrellen är en valfågel, en av många grupper i familjen liror.
 4. Yen Chia-Kan, president för republiken Kina (Taiwan) 1966-76, träffar Kongos diktator Mobutu.
Östen Väster blev inte slagen till slant av den pekuniärt präglade lördagsfrågan.

2017-04-16

Nordenskiöld letar oaser på Grönland

A. E. Nordenskiöld är för evigt förknippad med Vega (i bakgrunden) och den första färden utmed nordostpassagen. Han hade då kunnat slå fast att det gick att färdas utmed den, men att det inte var särdeles praktiskt, för att uttrycka det mycket milt. Annars hade en märklig idé länge cirkulerat om att polarhavet norr om en viss gräns var isfritt. Vid den här tiden var det få som trodde på den och få torde ha blivit förvånade över Nordenskiölds rapporter.

Det hindrar inte att Nordenskiöld trodde på andra saker som få samtida trodde på.
Professor Nordenskiöld har upptagit den af andra för länge sedan öfvergifna meningen, att den s. k. "Österbygden" på Grönland, der i medeltiden fanns en större norsk koloni, bör sökas på Grönlands östra kust, öster om udden "Farväl". [...] Att söka återfinna spår af denna ödelagda koloni är ett biändamål med den nya expeditionen. Hvad Nordenskiöld egentligen åsyftar är deremot att intränga en längre sträcka – 30 till 40 mil – på Grönlands inlands-is och der söka efter oaser, som möjligen förefinnas, och hvilkas tillvaro styrkes af flere vetenskapliga iakttagelser och rön.
- Wernamo tidning, 17 februari 1883
Under färden utefter Sibiriens kust, der klimatet är långt hårdare än på Grönland, fann [Nordenskiöld] att några ständiga glacierer ej existerade derstädes och började då också tvifla på att Grönlands is är hvad man kallar evig. Det vore nu den tillämnade expeditionens hufvuduppgift att lösa denna fråga.
- Gotlands tidning, 28 april 1883

Nu gick expeditionen bra på så sätt att alla kom lyckligt hem. Men några "oaser" hittade man inte. Inte heller några spår av medeltida kolonier på östkusten, eftersom de alla låg på Grönlands västkust.
Nordenskiölds expedition har lyckligen anländt hem, efter att hafva konstaterat, hvad man kände med temlig säkerhet förut, att intet isfritt inland finnes på Grönland.
- Tidningen Kalmar, 5 oktober 1883

För en besläktad idé om Grönlands fason, se bloggposten Grönland hela vägen.

2017-04-14

Färjekatastrofen 1963

Staten Island Ferry Disaster Memorial - www.sioctopusdisaster.com
It was close to 4am on the quiet morning of November 22, 1963 when the Steam Ferry Cornelius G. Kolff vanished without a trace. On its way with nearly 400 hundred people, mostly on their way to work, the disappearance of the Cornelius G. Kolff remains both one of New York’s most horrific maritime tragedies and perhaps its most intriguing mystery.
- Staten Island Ferry Disaster Memorial Museum: About the Memorial

En färja går under med man och allt, mitt i New York! Alla fyrahundra ombord omkommer! Man kan förstå om många som ser minnesmärket blir konfunderade, över såväl händelsen i sig som att de aldrig hört talas om den förut. För vad orsaken till Cornelius G. Kolffs undergång beträffar så lämnade de fåtaliga ögonvittnena underliga, förvirrade vittnesmål; och på vrakspillror hittade man runda spår, som av stora sugkoppar ... Att händelsen är såpass okänd beror på att den ägde rum samma dag som ett visst mord neråt Dallas, Texas, som helt kom att dominera nyhetsflödet.

- Melanie Juliano: The Staten Island Ferry Disaster

Men som så ofta finns det en enklare förklaring. Att färjekatastrofen 1963 är okänd beror på att den aldrig ägt rum. Den är påhittad av konstnären Joseph Reginella. Han skapade historien, minnesmärket, hemsidan, de "historiska" dokumenten, tidningsklippen ... Melanie Juliano gjorde dokumentärfilmen, där vi får se hennes far som "expert" och en granne som "ögonvittne". I filmklippets kommentarer ser man hur några spelar med och lägger på ytterligare detaljer och omständigheter.
My grandfather told me this story several times. He could not do it without shaking.
There have been several squid sightings throughout the harbor over the years. Various alerts and complaints to the DOT, ferry workers union, and ferry riders coalition, as well as the Save The Squid Foundation have gone unanswered.
A girl I used to date in college ended up doing her doctoral dissertation on this event. Her thesis was very technical. It somehow had to do with the mating and migration habits of large sea creatures, and got too deep into octopus procreation habits for me to read all 347 pages, but there were some good bits.
En enda detalj är faktabaserad: Färjan Cornelius G. Kolff har verkligen funnits. Resten är hittepå.

2017-04-13

March for Science 22 april

Den 22 april äger March for Science rum i mer än 500 städer över hela världen. I Sverige marscheras det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Som en markering mot de som tycker att skillnaden på sant och falskt inte är så viktig, eller som bara vill veta av vetenskap och forskning när den kommer med de svar man vill ha.
Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet. I tider då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt om uppmärksamheten är det dags att höja rösterna.

Vi tar ställning för forskningen och vill visa vad som gör vetenskapen unik som kunskapskälla, lyfta fram vikten av källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
- www.marchforscience.se
Vi behöver mer vetenskap och kritiskt tänkande i samhället, inte mindre! Självklart står vi upp för det med March for Science.
- Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning

2017-04-12

Nästan-sydpolen

Dessa glada människor har en sak gemensamt: De befinner sig knappt 200 meter från sydpolen. För polen med pålen (south pole blir roligare på engelska) är den "ceremoniella" sydpolen, utformad för foto-tillfällen.

Det här är den geografiska sydpolen. Den är försedd med minnestavla med Amundsen och Scott, en flagga som byts ut då och då, samt en oglamourös pinne som markerar sydpolens exakta läge. Eftersom inlandsisen rör på sig så får pol-pinnen flyttas då och då.

2017-04-11

Kadaververwertungsanstalte och tvål

Kejsar Wilhelm till rekryten: "Och glöm inte att din kejsare kommer att få bruk av dig – levande eller död".
(Vid fiendens "Anläggningar för kroppars användande" behandlas döda tyska soldater kemiskt för att bli kommersiella produkter som framför allt smörjoljor och grisfoder.)
- Punch, 25 april 1917

Det kan ha börjat som ett språkligt missförstånd. Under första världskriget höll sig tyskarna med Kadaververwertungsanstalte, "kadaver-användnings-anläggningar", där man tog döda hästar (som det fanns i mängder), avskiljde fettet från dem, och förvandlade fettet till smörjoljor och annat.  Omkring 1915 började ett rykte cirkulera där anläggningarnas råvara inte utgjordes av hästar utan av stupade tyskar. Våren 1917 upphöjdes ryktet till officiell propaganda genom bl.a. skämttidningen Punch. En anledning till att det togs upp just då kan ha varit att man ville få med Kina på rätt sida i kriget. Frågor som huruvida det kunde räknas som kannibalism att äta grisar som fötts upp på foder gjort av människor diskuterades. Att fabrikerna togs på allvar visar hur långt demoniseringen gått även under detta krig.

Första världskriget såg en hel del propaganda där såväl sanna som mer eller mindre påhittade påståenden brukades och missbrukades i moralhöjande åtgärder. Historien om Kadaververwerstungsanstalte var den otäckaste. Den förblev en het potatis även långt efter kriget som de ansvariga helst inte hanterade alls. Den togs givetvis upp i Tredje rikets anti-brittiska propaganda. Och bara några år senare blev den åter dagsaktuell, när rykten började cirkulera om en omfattande tysk organisation som avlivade judar i industriell skala. Man kan förstå om de som skämts i åratal för vad de spritt och trott om tyskarna hade mycket svårt att ta till sig liknande uppgifter knappt trettio år senare.

There can be no doubt that the reported commercial use of the corpses of the murdered Jews undermined the credibility of the news coming from Poland and delayed action that might have rescued many Jewish lives.
- Joacim Neander, The German Corpse Factory. The Master Hoax of British Propaganda in the First World War (Saarland U P 2013)

Det är ironiskt på så många nivåer att den groteska tvåltillverkningen faktiskt, efter vad omdömesgilla forskare kommit fram till, förekom i Tredje riket. Inte i någon större skala, och för medicinskt bruk, inte som vanliga hushållstvålar. Men icke desto mindre.
An inquiry by the Gdansk Branch of the Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation has concluded that soap was made from human fat and used for general cleaning purposes at the Anatomy Institute of the Gdansk Medical Academy, under the direction of Professor Rudolf Spanner, during the Second World War.
- Auschwitz-Birkenau: Human Fat Was Used to Produce Soap in Gdansk during the War, 13 oktober 2006

Wikipedia (eng.): Kadaververwertungsanstalt; Soap made from human corpses

2017-04-10

Handbok vid stora nyheter

"Checklista när det smäller" hade den också kunnat heta. Eller "8 saker du ska tänka på när de största rubrikerna dyker upp".

Breaking News Consumer's Handbook är ett tema som podden On the Media kört flera gånger. Bilden ovan bygger på BNCH Active Shooter Edition; därav originalets punkt 4, "There's almost never a second shooter". Den var mycket specifik, till skillnad från de andra punkterna, som kan användas vid praktiskt taget varje nyhet som är tillräckligt stor för att journalisterna ska få stora skälvan ... Ja, för att media kan ha klenare nerver än folk i allmänhet har vi just fått belägg för.

Mediebruset översatte BNCH. Bilden delades flitigt på Facebook den 7 april. Därför tyckte jag att det var värt att göra en lite bättre översättning.

2017-04-09

Brynäs blir Gefle

Semifinal för Brynäs och säsongspremiär för Gefle IF. Då drabbades vi av hjärnsläpp när vi ritade vår förstasida av papperstidningen.
Få läsare kan ha undgått att istället för Brynäs i rubriken blev det GIF. Jag ber förbehållslöst om ursäkt över tabben och vill påtala att ingen skugga ska falla över vår sportredaktion här, som inte själva satt rubriken.
Men den mänskliga faktorn en stressig kväll i tidningsredigeringen kan ibland ställa till det.
- Anna Gullberg, chefredaktör och ansvarig utgivare: Pinsam miss om Brynäs av oss på Gefle Dagblad, 3 april 2017

Gävles främsta representant inom fotboll heter Gefle IF. Gävles främsta representant inom den långt viktigare (åtminstone i Gävle) sporten hockey heter, och detta tillhör allmänbildningen, Brynäs. Att lokaltidningen blandar ihop de två namnen ska inte hända; det finns, som man säger, inte på kartan.

Rubriken sattes, som vanligt, inte av de som skrev artikeln. Eric Hilmersson nämner (Världen globaliseras och Brynäs blir Gefle IF, GP 9 april 2017) att den inte ens sätts i Gävle utan långt bort i ... Sundsvall. Av "en stressad nattredaktör" därtill. Vilket inte låter helt övertygande.

Hilmersson tillskriver även chefredaktören ett citat "det kan hända vem som helst och var som helst" som inte står i rättelsen ovan men jag hoppas (...) att det inte är taget ur luften.


(En och annan påminner sig om när Carl Bildt på en hockey-relaterad fråga svarade med (fotbollslaget) Elfsborg. Det gav knappast några minuspoäng för någon som aldrig påstått sig ha minsta intresse för hockey, snarare tvärtom.)

2017-04-08

När källkritik blir svår

Bild från excellenta @mediebruset, som översatt de värdefulla och användbara tipsen från podcasten On the Media.

Händelsen kommer att rådbråkas i åratal. Men redan innan röken hunnit lägga sig, så att säga, så går det att fälla några kommentarer angående Drottninggatan den 7 april 2017 ur ett källkritiskt perspektiv.

Något som respektabla medier börjat hålla sig med är samlingar av påståenden som inte stämmer. Sveriges Radio är ett exempel. Här är deras sida, så som den först såg ut:
 • Ingen har gripits. Uppgifter florerar om att personer har gripits. Polisen skriver på sin hemsida att ingen är gripen.
 • Polisen dementerar skottlossningar. Medier skriver om skottlossningar på flera platser runtom i Stockholm. Det stämmer inte enligt polisen.
 • Polisen har släpps en bild på en person de vill komma i kontakt med. Polisen uppger INTE att den här personen är misstnänkt.
- Sveriges Radio: Olika uppgifter florerar – det här stämmer inte, 7 april 2017 16:51 (det enda klockslaget som sedan stod på sidan, inte när den senast uppdaterats)

Sådana samlade avfärdanden av rykten förekom inte för bara några år sedan. Det är ett utomordentligt exempel på hur media bättrat sig. Även om ryktesspridning och händelseutvecklingar givetvis innebär att bilden som ges inte kan vara heltäckande i varje givet ögonblick; det får finnas en gräns för vilka tokigheter man tar med, och en viss eftersläpning är ofrånkomlig när saker ska bekräftas och dubbelkollas. Sådant hör till.

Så till det mindre bra ...

Källkritik är ibland lättare, ibland svårare. Det är svårt när man har att göra med oklara men våldsamma situationer, som naturkatastrofer, krig och terroristattacker. Det är svårt när man varken sitter på håll eller ens är influgen utan har det förfärliga mitt i sin vardag. Det är särskilt svårt när man, trots nämnda svårigheter, dessutom är under press att leverera. Det är då som agnarna skiljs från vetet.

Det är då som annars aldrig så professionella journalister kan börja intervjua varandra – det tydligaste tecknet på att efterfrågan på information överstiger tillgången.

Det är då journalister kan börja "intervjua" chockade personer som är i behov av vård – ett beteende som inte bara är oprofessionellt och improduktivt utan skadligt, för alla inblandade.

Det är då som annars duktiga nyhetsbevakare (resten vet vi ju var vi har) kan tappa koncepterna och börja sprida obekräftade rykten, exempelvis om de skottlossningar som tydligen ägde rum över praktiskt taget hela Stockholm. Just sådant som de vet att man inte ska ägna sig åt, som de berättar för andra att de inte ska ägna sig åt, och som de annars inte ägnar sig åt.
Det har gått drygt fyra timmar efter att det misstänkta terrordådet inträffat när hon pratar med GP och hon är i chock. Hon skakar medan hon berättar det hon precis bevittnat
- GP 7 april 2017

En utsänd från SVT gör något som man helt enkelt inte gör

Ibland blir den samlade pressen för hård. Även journalister är människor. Det är en lärdom att dra, för dem och för alla andra. Och om även utbildade erfarna journalister fallerar i vissa situationer, vad ska man då säga om deras mindre nogräknade kolleger? Eller alla lösa rykten som nätet översvämmas av när det smäller?
 • Direkt efter stora händelser kommer medier att ha fel.
 • Lita inte på anonyma källor.
 • Lita inte på medier som citerar andra medier som källa.
 • Lyssna på mediernas ordval:
  • "Det kommer uppgifter..." betyder vad som helst.
  • "Vi väntar på att få det bekräftat..." betyder att det är obekräftat.
  • "[Medier] rapporterar..." betyder att de antingen har ett scoop eller spekulerar.
 • Fokusera på media nära händelsen [vilket uppenbarligen kan ha sina nackdelar]
 • Jämför medier.
 • Stora händelser lockar fram bluffmakarna. Och photoshopparna.
 • Twittra inte i affekt. Det här är ditt ansvar.
Det sista är det kanske viktigaste för oss alla, och svåraste. Nu när bilden av verkligheten inte bara skapas av medierna utan är ett kollektivt arbete.

2017-04-07

En varning till kristna

Det händer ofta att även icke-kristna kan en eller annan sak om jorden, himlen och andra element i världen, om stjärnornas rörelser och till och med deras storlek och avstånd, om förutsägbara sol- och månförmörkelser, årets skiftningar och säsonger, om olika sorters djur, buskar, stenar och så vidare, och att denna kunskap hålls för sann utifrån förnuft och erfarenhet. Det är då en skamlig och en farlig sak för en hedning att höra en kristen prata strunt om dessa ämnen som om det var hämtat ur våra Heliga Skrifter; vi måste göra allt vi kan för att undvika en sådan pinsam situation, där människor upptäcker stor okunnighet hos en kristen och skrattar och hånar honom.
Problemet är inte så mycket att en okunnig person blir förlöjligad, utan att människor utanför vår tros gemenskap tror att våra förkunnare hade dessa åsikter, och att författarna till våra Skrifter blir förkastade som obildade män, till stor förlust för dem för vilkas frälsning vi sliter.
Om de upptäcker att en Kristen har fel inom ett område som de själva behärskar väl, och hör honom hålla fast vid sina dåraktiga åsikter som om de vore från våra böcker, hur ska de då kunna tro på dessa böcker när det gäller de dödas uppståndelse, hoppet om ett evigt liv, och ett evigt kungarike i himlen, när de tror att sidorna är fulla av osanningar om fakta som de själva har lärt sig genom erfarenhet och förnuftets ljus?
Det finns ingen gräns för hur mycket skada och sorg dessa vårdslösa och inkompetenta uttolkare av den Heliga Skrift orsakar sina visare bröder när de blir avslöjade med en av sina illasinnade falska åsikter och blir uppläxade av dem som inte är bundna av auktoriteten i våra heliga böcker. Då kommer de att försöka gå till den Heliga Skriften efter bevis för att försvara sina fullständigt dåraktiga och uppenbart osanna påståenden, och även recitera ur minnet många passager som de tror stöder deras åsikt, även om de inte förstår vare sig vad de säger eller vad de uttalar sig om.
- Augustinus av Hippo: Den bokstavliga tolkningen av Genesis (ca 400 e.Kr.)

Man måste säga att kyrkofadern Augustinus varning till hans bröder och systrar i Kristo inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Visserligen är kreationister, s.k. bokstavstroende (som är en relativt modern företeelse, vad folk än tror) med flera sällan katoliker. Men nog är det så, att deras stolta uppvisningar av intellektuell slapphet och oärlighet kan ge en oberoende betraktare intrycket att man måste vara lite bakom för att bli religiös, oavsett inriktning.

Texten hämtade jag från Humanistbloggen: Råd från Augustinus där Patrik Lindenfors översatt till svenska från en engelsk översättning. Styckeindelningen är min. Här är förresten originalet:
Plerumque enim accidit ut aliquid de terra, de coelo, de caeteris mundi huius elementis, de motu et conversione vel etiam magnitudine et intervallis siderum, de certis defectibus solis ac lunae, de circuitibus annorum et temporum, de naturis animalium, fruticum, lapidum, atque huiusmodi caeteris, etiam non christianus ita noverit, ut certissima ratione vel experientia teneat.
Turpe est autem nimis et perniciosum ac maxime cavendum, ut christianum de his rebus quasi secundum christianas Litteras loquentem, ita delirare audiat, ut, quemadmodum dicitur, toto coelo errare conspiciens, risum tenere vix possit.
Et non tam molestum est, quod errans homo deridetur, sed quod auctores nostri ab eis qui foris sunt, talia sensisse creduntur, et cum magno eorum exitio de quorum salute satagimus, tamquam indocti reprehenduntur atque respuuntur. Cum enim quemquam de numero Christianorum in ea re quam optime norunt, errare comprehenderint, et vanam sententiam suam de nostris Libris asserere; quo pacto illis Libris credituri sunt, de resurrectione mortuorum, et de spe vitae aeternae, regnoque coelorum, quando de his rebus quas iam experiri, vel indubitatis numeris percipere potuerunt, fallaciter putaverint esse conscriptos?
Quid enim molestiae tristitiaeque ingerant prudentibus fratribus temerarii praesumptores, satis dici non potest, cum si quando de prava et falsa opinatione sua reprehendi, et convinci coeperint ab eis qui nostrorum Librorum auctoritate non tenentur, ad defendendum id quod levissima temeritate et apertissima falsitate dixerunt, eosdem Libros sanctos, unde id probent, proferre conantur, vel etiam memoriter, quae ad testimonium valere arbitrantur, multa inde verba pronuntiant, non intellegentes neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant.
- Augustinus Hipponensis: De Genesi ad Litteram, I 19.39

2017-04-06

Antibiotika hjälper inte mot förkylning

Var femte svensk tror att antibiotika kan hjälpa mot virusinfektioner som förkylning och influensa.
- Många svenskar tror fel om antibiotika, SvD 17 november 2016

Antibiotika har ihjäl bakterier eller svampar. Förkylningar förorsakas av virus som inte påverkas av antibiotika. Att ta antibiotika mot förkylningen är inte bara poänglöst utan i längden dåligt, eftersom de bidrar till att göra antibiotika-resistenta stammar ännu mer antiobiotika-resistenta.
Antibiotics are not effective against viruses such as the common cold or influenza, and their inappropriate use allows the emergence of resistant organisms.
- Wikipedia: Antibiotics

När en nyhet görs utifrån en undersökning så är rutinåtgärden att ta en titt på vilka som låtit göra undersökningen, och varför. I det här fallet är det branschorganisationerna Läkemedelsindustrin (LIF), eller "De forskande läkemedelsföretagen" som de föredrar att kalla sig, och Sveriges Apoteksförening som står bakom. Undersökningen är en del i kampanjen Ta hand om dig – med råd från ditt apotek som syftar till att folk ska ta hjälp av apoteken istället för vårdcentralerna.
– Vi hoppas att vårdcentralerna kan avlastas och att man i stället tar hjälp av apoteken. De kan ge goda råd om hur man kan använda receptfria läkemedel för att lindra symtomen, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF – de forskande läkemedelsföretagen, och ansvarig för kampanjen.
- Kunskap om förkylning och influensa behöver öka, LIFe-Time 19 september 2016

Det låter ju bra. Men man kan notera att samma kompetens inte har något emot att sälja varor som åksjukearmbandet Sea-Band med "en påsydd plastkula som trycker ner och stimulerar en akupressurpunkt på underarmens insida", eller vitamintabletter till folk som inte behöver dem, eller produkter från den gravt förvillade (bland mycket annat är de starkt emot vaccineringar) antroposofiska sektens eget varumärke Weleda.

2017-04-05

Brädden blir bredden

Vilket alternativ skulle du använda:
 • Glaset är fyllt till bredden
 • Glaset är fyllt till brädden
"Bredden" är ett betydligt vanligare ord än "brädden" och det som många föredrar. Kanten på glaset heter emellertid brädden, och det är den man fyller upp till.

Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, gjorde en enkel slagning på de två alternativen:
I tidningstext blir det rätt i 70 procent av fallen; man kunde nog begära mer. I bloggmaterialet blir det rätt i 20 procent av fallen. Alltså, det blir för det mesta fel: där skriver och läser man oftast till bredden, inte till brädden. Den uppenbara slutsatsen är att majoriteten bloggare tror att det heter till bredden.
- Är glaset fyllt till bredden eller brädden, GP 1 april 2017

Språk är inte en objekt verklighet utan ett socialt kontrakt. Om tillräckligt många gör fel så blir det rätt, vad man än tycker om det. Eftersom bloggarna torde utgöra ett någorlunda representativt urval av det svenska språkets brukare så verkar det som om vi kan se fram emot en tid då det korrekta alternativet är "glaset är fyllt till bredden". Märkligare saker har hänt i språket, otaliga gånger.

2017-04-04

SOS med smör eller snaps?

Dum fråga kan tyckas, då ju smör och snaps är helt oundgängliga i den kulinariska klassikern. Men så här då: Vad betyder SOS?

Själv har jag hittills aldrig hört någon annan uttolkning än Smör, Ost och Sill. Kanske har jag tänkt någon gång att det där smöret känns överflödigt att specificera, men varför inte, när man får en så käck förkortning. Men så såg jag detta:
Den ursprungliga betydelsen för SOS på krogen är Snaps, Ost och Sill.
- Svensk dryckeskultur (Altia), en folder som kom i en sån där liten låda med blandade småflaskor

Slagningar ger inget glasklart besked. Smöret är avgjort vanligast, men snapsen ger inte så få träffar den heller. Vilken som är äldst vet jag inte (än), inte ens hur länge förkortningen alls förekommit i matsammanhang. Rimligtvis är den senare än 1908 då SOS antogs som internationell nödsignal (se faktoider.nu: SOS). Att snaps-versionen är äldst låter rimligt; kanske ersättningen med smöret var en sorts alkoholpolitiskt statement..?

Här kräves, som så ofta, mer forskning.

2017-04-03

Lördagsfråga 458: Aprilfiskar

 1. TV-strumpan 1962: Kjell Stensson berättar om Pål Arne Utmeisters idé för rekordenkel färgtelevision. Någon nylonstrumpa förekommer faktiskt inte i inslaget. Det han håller upp här är dock en brynja, "eller loppryssja som den kallas i det militära", för att visa att de betydligt glesare maskorna är oanvändbara i sammanhanget.
 2. Spagettiskörd 1957: En familj i Schweiz skördar spagetti från sina spagettiträd. Detta är BBC:s motsvarighet till SVT:s strumpa, den klassiker som alltid nämns i sammanhanget eftersom den lyckades lura så många så mycket och lämnade ett djupt spår i det allmänna medvetandet. Det är svårt att tänka sig vad som idag skulle kunna slå an på samma sätt.
 3. Vasa-fynd 1961: Sedan TV-ankaret Olle Björklund hämtat upp en kista från det högaktuella regalskeppet Vasa går han igenom innehållet med "antikvarie Nils Lindgren", spelad av Yngve Gamlin. Man hittar drickbar öl, en baguette, smör och här en "sjörullad ost".
 4. Eiffeltornet 1991: Byggnaden har varit föremål för bra många aprilskämt genom åren. Den här gången berättade man att den översta delen tillfälligt flyttats för att repareras.
Fyra klassiska poissons d'avril, "aprilfiskar" som de kallas på det språket. Inte så mycket utmaning, som Christian konstaterade, men han var hur som helst först med rätt svar.