2021-11-23

Elallergi (sd)


Vad kan ett eller flera av dessa sympton tyda på:

Kliande hud, sveda i huden, uttorkad hud, bruna och röda prickar på huden, blödande prickar på huden, hudutslag, ögonvärk, huvudvärk, illamående, "knaster" i huvudet, bihåleinfektion, halsinfektion med svullnader i halsen, öroninflammation, magkatarr, muskelspänningar (musklerna torkar eller drar ihop sig? [sic]), yrsel, svårt att tänka klart, sämre minne, talrubbningar, förändrat färgseende, hosta, "metallsmak" i munnen, muntorrhet, kräkningar, svårt att äta – hungerkänslorna försvinner, håravfall, uttorkade slemhinnor.

Dessa symptom, varav mer än ett bör kontrolleras av läkare, är en "förteckning av symptom hos bildskärmsskadade", även kallad "elallergi". De modesjukorna var det länge sen man hörde av. 1970-talets "oral galvanism" (där amalgamfyllningar skulle ge elektriska spänningar i munhålan) övergick till 1980-talets "bildskärmssjuka", som i slutet av decenniet övergick till "elallergi", som övergick till "mobilallergi", som sedan flera år varit allergi mot 3G, 4G eller nu senast 5G – vilket som varit mest inne och verkat bäst att dra till med. Och som så ofta har modesjukorna korsbefruktats med andra konspirationsteorier, som morgelloner, den nya världsordningen, eller vad man kokat ihop i antivaxar-lägret

Först en påminnelse som ofta är påkallad när man pratar om sånt här: Inbillningssjuka behöver inte innebära att symptomen är inbillning. Det inbillade i en inbillningssjuka är orsaken. Om man har blödande hudprickar, kräkningar eller håravfall så har man, och behöver utredas av kompetent personal. Flera av symptomen, som långvarigt illamående eller huvudvärk, kan vara svåra att ställa diagnos på. Men det innebär inte att orsaken är modesjukan för dagen. Som 1988 var bildskärmssjuka: Upplevd allergi mot bildskärmar.

Nu ett längre citat från och en länk till den artikel som jag nog oftast länkat till från denna blogg. För även om alla modesjukor den tar upp är barn av sin tid, så är företeelsen evig.

Elektromagnetiska fält omkring dataskärmar är så svaga att de rimligtvis inte kan framkalla graviditetsstörningar, och trots idogt letande har det inte heller framkommit något bärande epidemiologiskt stöd för sådana samband. Rädslan för datorarbete blev emellertid utbredd, subjektiva besvär började uppträda bland personer med sådant arbete, och begreppet bildskärmssjuka myntades. I Sverige förvärrades läget vid mitten av 1980-talet, då fackföreningar och arbetsgivare började träffa avtal om att kvinnor med datorarbete skulle få andra arbetsuppgifter under graviditet. Avsikten var att lugna, men effekten blev den motsatta. Både kontorspersonal och allmänhet – troligtvis även många läkare och försäkringstjänstemän – uppfattade överenskommelserna som en bekräftelse på att datorarbete är farligt, och såväl oron för sådant arbete som intensiteten hos uppkomna besvär tenderade att öka. Besvären är karakteristiska för ESS [Environmental somatization syndrome] och saknar anknytning till graviditetsstörningar. Även män kan drabbas. Så småningom utvidgades ängslan för dataskärmarna till att omfatta all elektrisk utrustning, och kontakt med vilka elektriska installationer som helst kan numera utlösa för ESS karakteristiska besvär (”elöverkänslighet”). Patienterna har själva noterat likheten mellan detta tillstånd och amalgamsjuka, vilket i Sverige har resulterat i ett nära samarbete mellan Tandvårdsskadeförbundet och Föreningen för El- och Bildskärmsskadade.

- Carl-Johan Göthe, Från skrivkramp till bildskärmssjuka, VoF:s medlemstidning Folkvett 2/2000

Åter till artikeln vars rubrik inleder denna bloggpost, som listan med de långa symptomen kom från. Så här inleds den:

Den som utsätter sig för magnetfältsexponering, framför allt bildskärmsarbete, riskerar att drabbas av elalleri, en sjukdom som kan ge upphov till en mängd besvärliga symptom. Under 1987 började allt fler bildskärmsskadade att samarbeta och resultatet blev en förening som bildades 1987. Föreningen för el- och bildskärmsskadade heter den och har ungefär tvåhundra medlemmar spridda över hela landet.

Man kan säga att el-allergi är en smygande åkomma som börjar med sveda i huden och i värsta fall slutar med överkänslighet mot varje form av elektrisk utrustning, t ex klockradio eller elvisp. Den som har ljus hud bör vara extra försiktig med att utsätta sig för strålning, vare sig den kommer från solen eller från bildskärmar eftersom de löper större risk att drabbas.

- Leif Zeilon, "Allt fler sjuka av bildskärmar", Sverige-Kuriren 2/1988

Känns de namnen igen? Sverigedemokraternas medlemstidning Sverige-Kuriren bytte 1991 namn till SD-kuriren. Leif Zeilon bytte någon gång efternamn till Ericsson (enligt uppgift från Stieg Larsson "i början av 1980-talet" vilket inte går ihop med artikeln). Han har spelat en stor roll i den svenska extremhögern, från grundandet av BSS (Bevara Sverige Svenskt) till Sverigedemokraterna, där han var deras förste talesman. Han skrev ofta i Sverige-Kuriren om blandade ämnen, inklusive kvack. Det var inget han brann för – andra frågor rankades högre – men han var intresserad och, som det heter, öppensinnad. Man kan förmoda att läsekretsen hade en liknande inställning: alternativmedicin och tvivelaktiga diagnoser toppade inte listan över samhällets viktigaste frågor, men de fanns med. Och vad sägs om att patent-token Jüri Linas böcker recenserades och såldes i tidningen?

För extremhögern har alltid haft ett öga för flum, kvack och pseudovetenskap, av många slag. Inklusive inbillningssjukor.


Inga kommentarer: