2021-11-16

Mula, pula, göra med många, många fler

- Bild (1944): Sjöberg bildbyrå

mula verb ~de ~t
<vard.> gnida in med snö

- SAOL: mula

"Mula" är det rikssvenska ordet för företeelsen. Inte för att vuxna använder det särskilt ofta; ordet och verksamheten hör avgjort till barnens värld (som ju ingalunda behöver vara så idyllisk som många tänker sig). Därför är det delvis underkastat andra regler än rikssvenskan. Det gör det till ett lingvistiskt studieobjekt långt intressantare än dess smala betydelse antyder.

Det gör nämligen att det finns en mängd synonymer för företeelsen, ord som kan ha mycket begränsad utbredning och livslängd. Det hör även till dess natur att det inte genererar i närheten lika många belägg i skrivna texter som mer städade, lärda eller varför inte "vuxna" ord. Inventeringar utförs därför bäst genom att fråga språkbrukarna. Och den som frågat har sannerligen fått svar:

För denna sysselsättning finns det minst 95 olika ord i svenska språket! Så många förslag har vi fått in från de 5.800 lyssnare som besvarat vår enkät om regionala skillnader i svenskan.

- Om 95 olika ord för att gnida in snö i ansiktet, Språket i P1 10 januari 2006

Hur många verksamheter finns det uppemot hundra olika synonymer för i svenskan? (Som ju även talas på Åland och i Finland, som naturligtvis också är representerade.) Jag kan komma på några som skulle kunna kvala in, men alla är betydligt mer användbara än ordet för att gnida in snö i ansiktet på någon.

Och det där med begränsad geografisk utbredning kan verkligen understrykas:

– Det är tydligt att mula har blivit vanligast, men också att gira står sig gott på Hisingen och i östra Göteborg, liksom att sylta håller sig till stadsdelarna i väster och söder. Det som förvånar mig mest är att gira totalt sett får dubbelt så många svar som göra.

- Professor Lars-Gunnar Andersson i Karta: Mula och gira delar Göteborg, GP 3 februari 2015

Finns det något annat begrepp som i dagens svenska kan kallas olika saker i olika delar av samma stad? Återigen, man kan nog gräva fram några, men jag tvivlar på att någon av dem betecknar en så smal företeelse som här. De där nittiofem synonymerna blir åtminstone begripligare …

För övrigt anger akademiens Svensk Ordbok första belägg för "mula" till 1947 (SO: mulaverb). Likt många andra uppgifter av det slaget från den källan är det trivialt att hitta äldre belägg, även för ett belägg-snålt ord som detta. Så hittade jag det till exempel i en serie notiser om ämnet i SvD i januari krigsvintern 1941. Där fanns även en synonym som inte nämns i Språkets fina artikel: mora nejon (Karlskrona).

Men företeelsen måtte vara mycket, mycket äldre än så – jag kan inte föreställa mig en generation barn där sådant inte förekommit. Om man mulat, pulat, görat etc varandra sedan äldre stenålder, och jag kan inte komma på ett enda skäl som talar mot detta, så måtte oräkneliga glosor för företeelsen ha passerat revy sedan dess.


5 kommentarer:

Spiring sa...

När jag var barn (1970-tal) i Uppsala hette det bara "mulla", med kort vokal. "Det originella och typiska med Uppland är mulla" står det ju mycket riktigt i Språkets artikel. Men att det var så ovanligt i landet i övrigt kände jag inte till.

Fast vi hade andra språkliga egenheter också. På min lågstadieskola var "luder" synonymt med könshår. Man kan tänka sig en koppling till "ludd", möjligen, och kanske att vi var så pass unga och okunniga att ett missförstånd kan ha spridits lokalt, för jag har aldrig stött på den betydelsen i något sammanhang sen dess.

Anonym sa...

Japp. Uppsala och 1970-tal och instämmer. Mulla!
Instämmer märkligt nog också kring "luders" betydelse på den tiden. Hmm.

Henrik Norbeck sa...

"Luder" användes även under min skoltid på 1970-talet i Sörmland i betydelsen "könshår". Betydelsen "prostituerad" lärde jag mig först senare.
Men i min skola sade vi "mula" med långt u när det gäller att gnugga snö i ansiktet på någon annan.

Spiring sa...

Nu var det inte min mening att ta fokus från snöingnidarföreteelsen... men den ursprungliga betydelsen av "luder" verkar vara (djurkadaver som) lockbete, så jag kan i någon mån förstå hur det övergått till att beteckna prostituerad. Den andra betydelsen, som jag tydligen inte är ensam om att minnas, är lite svårare att härleda.

Anonym sa...

"Mulla" hette det i min barndom också. Mellersta bohuslän.