2021-04-22

Flummet har dragit åt höger

I ovetenskapliga kretsar har man svårt att förstå varför de egna teorierna inte tas på allvar av andra. Konspirationsteorier är vanliga som förklaring. Tendenser till konspirationstänkande finns även hos mp.

- Jesper Jerkert: Miljöpartiet och vetenskapen, Folkvett 2/2005

Miljöpartiet utmärkte sig länge för mer pseudovetenskap och svårare förvillelser än alla andra riksdagspartier ihop. En förklaring som nämns i artikeln är att det grundades av folk som gillade alternativ: alternativ jul, alternativ energi, och så vidare. "Alternativ" var ett nyckelord som öppnade många dörrar. Då är det väl inget konstigt att även förespråka alternativ medicin?

För att vissa alternativa sjukvårdsformer skall kunna utvecklas och utvärderas bör samhällsstöd ges till dessa. Samhället bör stödja seriös forskning kring alternativa behandlingsformers effekter.

- Ur ett idéprogram från 1982

Annan "alternativ kunskap" man förordat har inbegripit virvlat vatten, irrationellt vaccinmotstånd, chemtrails (PKJonas: Riksdagsledamoten, verkligheten och den mystiska chemtrailsutredningen) ... Liksom allt som är antroposofiskt. Partiet var från början starkt hos antroposofernas bisarra sekt, tidvis har det förefallit vara antroposofins politiska gren. Från början kämpade man för att antroposofisk medicin, biodynamik och annat som man vågat nämna offentligt ska accepteras och bli en del av det offentliga.

Myndigheterna har bekämpat THX och annat som betecknats som kvacksalveri med oerhörd kraft; antroposofernas Vidarklinik har tidigare vägrats tillstånd för att injicera sina naturmedel och har tvingats slåss för varje preparat, varje piller. [...] Alternativ medicin (bl a biologisk, homeopatisk, kinesisk, antroposofisk medicin och manuella behandlingsformer som kiropraktik, naprapati m m) bör få utvecklas under stor frihet.

- Per Gahrton (1988)

Inte för att miljöpartiet någonsin varit ensamma om underliga idéer (herregud, nej). Artikeln nämner även kd, som länge var god tvåa i riksdagens pseudovetenskapliga liga; där är det främst kreationismen som spökar, en irrlära som trots många försök aldrig blivit stor i Sverige. Liksom centerpartiet, som av någon anledning — även om det inte längre är ett bondeförbund har jag en bild av ett rejält och jordnära parti — samlat flera gökar; Gunnel Wallin nämns, Anders Gernandt (kusin till hästmannen med samma namn) hade kunnat nämnas, och själv har jag bloggat om Ove Svidén (C), galning. Men länge kom som regel pseudovetenskap, konspirationsteorier och förvillelser i riksdagen från miljöpartiet.

Så är det inte längre.

Om man idag samlar de underligaste förslagen i riksdagen, liksom förvillade, pseudovetenskapliga och konspirationsteoretiska idéer över huvud taget, så dominerar Sverigedemokraterna totalt. Där finns antivaxare, klimatförnekare, konspirationsteoretiker (som beroende på falang skyller allt på muslimerna eller judarna), QAnon-sympatisörer, historierevisionister (Åkesson: "Jag vet inte vilka högernationalistpartier som haft makten vare sig i Europa eller någon annanstans i modern tid eller ens historiskt" SvD 10 februari 2019) ... Ännu tydligare blir trenden när man går till sammanslutningar i deras närområde, som partiet De Fria, öppet nazistiska NMR eller knasklubben Cui Bono (som jag bloggade om i Nazister och foliehattar, texten har även publicerats i Expo och VoF:s Folkvett). Eller alla dessa hemsidor, bloggar, kanaler och hel- och halvtidningar som betecknas alt-right; exempel torde vara överflödiga.

En gång stod högerpartier för det etablerade samhället och den etablerade kunskapen. Det var till exempel inget konstigt när Margaret Thatcher 1990 beskrev hotet från den globala uppvärmningen och prisade bildandet av IPCC. Sedan dess har någonting hänt. Hur vet jag inte, men däremot att: Flummet har dragit åt höger.


8 kommentarer:

Anonym sa...

Fast man kanske borde räkna marxismen till pseudovetenskap och förvillelser. Det är ju onekligen en icke-vetenskap som ofta låtsats vara vetenskap. Detsamma kan nog sägas om en hel del av de genus-stolligheter (finns vettiga saker inom genusteori också) som närmast är statsideologi när socialdemokraterna är vid makten. Fram till andra världskriget låtsades ju även socialdarwinism och rasism vara vetenskap och vann en hel del gehör. Ideologi och vanföreställningar i vetenskaplig bekvämlighetsflagg är så vanligt och framgångsrikt att det knappast kan betraktas som onormalt.

Sensemaker

Hexmaster sa...

När jag försöker komma på några liknande påhitt i röda kretsar återkommer marxismen. Oavsett hur många odiskutabla underligheter man knölat in där så ligger den på något sätt inte i samma klass som naturvetenskapliga, medicinska eller historiska förvillelser. Kanske man kan kalla marxismen en pseudovetenskap till Alfred Nobels minne?
Genusteorin har jag dålig koll på, men bitvis har den fått ett oförtjänt dåligt rykte. Där sägs mycket vettigt, och en del annat. Liksom allt om "värdegrund", som f.ö. märkvärdigt många engagerade glömt att det var kd som införde.
Jag studerar gärna pseudovetenskaper i alla tider men beträffande dagspolitiken så får de senaste åren, eller på sin höjd decennierna, gälla.

Anonym sa...

"Oavsett hur många odiskutabla underligheter man knölat in där så ligger den på något sätt inte i samma klass som naturvetenskapliga, medicinska eller historiska förvillelser." Jag förstår känslan och delar den i viss mån. Fast å andra sidan, tala med en samhällsvetare, historiker eller rentav arkeolog i Sverige som varit med i några decennier så skall du få höra vilket synnerligt inflytande marxismen haft på historia och samhällsvetenskap -vanligtvis följt av ett uttryck för stark lättnad över att dessa erbarmligheter äntligen är tydligt på utdöende.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Marxismens inflytande är odiskutabelt men jag kan inte se hur just det är ett argument för att den är en pseudovetenskap. Nationalsocialismen har också ställt till det något vedervärdigt, men är heller inte pseudovetenskap.

Anonym sa...

För mig betyder ordet "pseudovetenskap" helt enkelt något som (åtminstone ibland när det passar) låtsas vara en vetenskap men inte är det, inte ens dålig vetenskap. Nationalencyklopedin och svenska wiktionary verkar inne på samma spår.

Att betydande delar av marxismen (dialektisk materialism eller vad det kallas) gör anspråk på att vara vetenskap trodde jag var obestridligt. Ifall jag inte fått fel för mig ansåg Marx att hans historiesyn var vetenskap och att han upptäckt historiska lagar. Att marxismen inte är vetenskap tänker jag inte förolämpa läsarens intelligens genom att påvisa.

Att rasbiologi alltid och rasism ibland gör anspråk på att vara vetenskap är väl lika ovedersägligt. Återigen, ingen vettig människa av idag skulle betrakta det som vetenskap.

Nå, att diskutera exakta innebörden av ett ord är inget som intresserar mig. Använd ordet "pseudovetenskap" som du vill, men någon sorts förtydligande av vad du menar med ordet är kanske på sin plats. Allt knas är inte pseudovetenskap.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Jag är inte tillräckligt säker på definitionen av pseudovetenskap eller marxism för att veta vad jag tycker i frågan. Jag har heller inte funderat så värst mycket på den.

Anonym sa...

Marx tankar om samhällens utveckling hade nog mest att göra med hans sätt att tänka (”dialektisk materialism”). Några data att dra slutsatser från fanns knappt på hans tid. Han och Engels var bland de första att fråga efter sådana.

Hexmaster sa...

Så här tänker jag nog också: Villfarelser i ekonomi och ffa politik intresserar just mig mindre än andra sorters villfarelser (om det beror på grundläggande skillnader eller personlig smak ids jag inte grunna ut just nu). Finns det några *fler* villfarelser i dagens vänstrare partier än marxism o dyl?