2021-04-18

Korven som blev en kolv

... Känd som en mutkorf ...

- GHT 8 februari 1841

Alla vet väl vad en mutkolv är. Men hur har ordet bildats? Vad har en kolv (vare sig det är av motor- eller majs-varianten) med mutor att göra?

Svar: Ingenting. Kolven är en ombildad korv.

Följdfråga: Vad har då korvar med mutor att göra?

Följdsvar: Ingenting, men "korv" är ett gammalt ord för folk man ogillar. SAOB nämner vaktknektar och polismän, med belägg ända sedan förra delen av 1700-talet minsann.

De betydelserna går ihop något i följande exempel, men jag tycker mig förstå att även folk som man inte hade något särskilt emot (eller?) kunde kallas "korvar" ifall omskrivningen låg tillräckligt nära deras faktiska beteckning.

Korfgardet (jfr korf) i Stockholms folkspråk är en ombildning av corps de garde. Uttrycket har sedan föranledt, att korf fått betydelsen "gardist".

- Adolf Noréen, Folketymologier (1888): korfgardet

Belägget visar även att den humor som numer anses vara särskild för Göteborg även förekommit i Stockholm.


Inga kommentarer: