2021-04-15

När samer förespråkade rashygieniska undersökningar

Därefter antogos en del resolutioner i bosättningsfrågan, i vilka bland annat kräves att större uppmärksamhet ägnas de icke renskötande lapparna samt att för detta ändamål företaga undersökningar av statistisk och rashygienisk art.

- SvD 9 februari 1918

Den 5–9 februari 1918 hölls det första samiska landsmötet. Platsen var Östersund, eller Staare som det heter på sydsamiska. Mötet har fått en hel del uppmärksamhet i samisk historia. Samiskt informationscentrum har en gedigen sida där man kan läsa många märkliga ting. Som uttalandet i "bosättningsfrågan" av den s k lappfogden gjort:

... [J.O. Holm] hade framhållit det som ett problem att lappar i Västerbotten slagit sig ner på sommarbetesplatser, uppfört stugor och börjat bryta mark. Det hade gjort renskötseln "slapp" och inte så rationell som den borde varit. Därför ansåg han att man borde införa ett förbud mot att uppföra nybyggen ovanför odlingsgränsen.

- samer.se: Landsmötet i Staare 1918

Det verkar inte som om det blev något av bosättningsförbudet.

En detalj som inte tas upp på hemsidan är den som nämns helt kort i SvD:s notis. Jag vet att renskötande och icke-renskötande samer haft och har en del oplockade gäss (för att sammanfatta något gruvligt). Men att de ena skulle skicka skallmätare på de andra, det var nytt för mig.


Inga kommentarer: