2021-02-09

Valentin har inga antika hjärterötter

- "För några år sedan lanserade NK här i Sverige Alla Hjärtans Dag — en svensk motsvarighet till den lustiga amerikanska Valentin-traditionen ...", som dock lagts på 24 februari — Annons i SvD 1959

På 1950-talet gjordes de första allvarliga försöken att lansera Alla hjärtans dag i Sverige. Det ville sig inte riktigt. Först på 1980- och 1990-talet började det ta skruv. Inspirationen kom givetvis från USA. Men var började det?

Det är fascinerande att tänka sig att dagar vi uppmärksammar på olika sätt "egentligen" är urgamla förkristna riter som överlevt genom att anpassas. Och fascination leder lätt fel.

Enligt en återkommande uppgift ska Alla hjärtans dag ha en antik förebild:

Även om denna traditions införande och moderna utformning i Sverige kan härledas ur amerikansk sed rör det sig om en vårfest med rötter i antiken.

- NE: alla hjärtans dag

I den artikeln får man inte veta något mer om festen. Då får man ta reda på att de kallades lupercalierna, och slå upp det ordet. Där beskrivs en romersk fest som firades den 15 (eller 13–15) februari. Den var äldre än själva staden, och minnet är dimmigt. Vårfester (som det ju var frågan om vid den tiden på de breddgraderna) har givna teman som förnyelse, rening och god tillväxt. Den kan ha gått ut på att rena staden på onda andar, eller kanske mer konkret att driva bort varg innan man släppte ut boskap (namnets koppling till lupus varg är svårutredd).

Tilväxt, som sagt. I Shakespeares Julius Caesar tipsar densamme Markus Antonius att under festligheterna "vidröra" — eller snarare daska till — sin fru för att hon ska bli gravid. Den seden förekom verkligen. Mycket till Alla hjärtan-inspiration är det inte, särskilt som liknande förekommit i många sammanhang på många platser.

En betydligt senare idé som man gjort en affär av gör gällande att unga män och kvinnor skulle ha tilldelats varandra medelst lottdragning. Jack B. Oruch, vars artikel "St. Valentine, Chaucer, and Spring in February" (Speculum juli 1981) är en given källa i dessa sammanhang, har inte lyckats spåra den längre tillbaka än 1400-talet, då tillskriven Valentins dag. Att lottdragningen skulle ägt rum redan i Rom är alltså en ännu senare tanke. Och därmed är det slut på de tänkta "rötterna".

Att Alla hjärtans dag skulle kunna spåras till fester, som firades redan innan Romulus och Remus diade varginnan, är en fascinerande tanke som saknar historiskt stöd. (Uppfattningen är naturligtvis vanligare i kulturer där hjärtedagen är mer inarbetad än hos oss.) Folk som specialstuderat området, som Oruch och Henry A. Kelly (Chaucer and the Cult of Saint Valentin 1986), har inte hittat några kopplingar, ens indirekta, mellan den romerska vårfesten och dagens Valentin-firande.

Imorgon: Vad har Sankt Valentin med alla hjärtans dag? Och vilken av dem? — Heliga Valentiner.

Inga kommentarer: