2021-02-23

Ler och långhalm

Man blott skrifver af och citerar, och när någon invänder, att de slutföljder man drager av citationerna hänga ihop som "ler och långhalm", så svarar man med god kontenans [självbehärskat] ...

Dagligt allehanda 3 mars 1845

Det tacksamt allitererande uttrycket "ler och långhalm" syftar på en gammal metod att bygga hus. Så kallade klinverk utgjordes av lera som smetades över en flätad stomme. Materialparet förekommer även i bibeln, där Israels folk i 2 Mos får tillverka tegel åt farao utan att tilldelas halm, som tydligen behövdes. På Wikipedia: Bricks without straw hävdas att halmen dels får teglet att torka fortare, dels utgör "armering".

Huruvida materialen sitter ihop bra eller dåligt har jag inte fått klarlagt. Men en sak är säker, och det är att när uttrycket myntades avsågs saker som inte hängde ihop.

ironiskt, för att beteckna att ngt saknar allt sammanhang; särsk. i uttr. hänga ihop som ler och långhalm

- SAOB: lera

NE anger att denna ursprungliga innebörd förekom ännu i början av 1800-talet. Det är, som synes, ingen överdrift.

Så småningom tappades ironin bort. Det skulle kunna hänga ihop med att det började användas om två ting (t.ex. mycket goda vänner som verkligen hänger ihop) snarare än enstaka (t.ex. ett brev som inte hänger ihop ens med sig själv). Man kan också tänka sig att folk mot slutet av 1800-talet inte var lika erfarna i klinbyggande som sina förfäder.

för att beteckna att personer äro intimt förbundna l. oskiljaktiga; i sht i uttr. hänga ihop som ler och långhalm

- SAOB

Den till förenämnde blad insända ramsan är lika sammanhängande som ler och långhalm

Hallandsposten 19 februari 1851


2 kommentarer:

Anonym sa...

Samma bild två gånger? Var det meningen?

Hexmaster sa...

Inte alls! Fixat, tackar!