2021-02-19

Urin är inte sterilt

Mycket länge ansågs urin vara sterilt. Vilket bland annat gett upphov till idéer om hur man kan idka sårrengöring när det verkligen inte finns några alternativ.

Let’s say you find yourself lying at the bottom of a ravine with a dirt-filled gash in your leg. According to the Internet, the first thing you want to do is pee on your wound. After all, the common wisdom holds, urine is sterile.

Wrong again, Internet.

- Erika Engelhaupt: Urine is not sterile, and neither is the rest of you, Science News 22 maj 2014

Artikeln bygger på en studie som inleds så här:

Contrary to dogma that urine is sterile in the absence of a clinical urinary tract infection (UTI); our research team and others have recently shown the existence of a urinary microbiota in individuals with and without lower urinary tract symptoms.

- E. E. Hilt et al: Urine is Not Sterile: The Urinary Microbiota of Overactive Bladder Patients (2014)

Forskarna spårade föreställningen till en metod som förekom på 1950-talet. Innan patienter skulle opereras kollade man om de hade urinvägsinfektion (där det ju hörs på namnet att bakterier förekommer). Man satte, som så ofta när man mäter saker, en gräns för negativt resultat som inte var noll utan högre än så. Men den kom att uppfattas som en nollgräns.

Studiens titel kommenteras redan i första meningen: Försökspersonerna Hilt m fl studerade var dels normal-, dels storkissare. Hos de senare hittade man oftare bakterier, och fler — men de förekom även hos de förra.

Artikeln nämner även att moderkakan tidigare ansetts som steril vilket också "nyligen" (den skrevs 2014) konstaterats vara osant [uppdaterat: nej, det var visst ett misstag!]. Den uppfattningen har jag inte känt till förrän nu. Lika fel är uppfattningen att hjärnan skulle vara fri från bakterier, virus och jox, i vilken mån den nu förekommit.

So back to our original question: If urine isn’t sterile, does that mean you shouldn’t pee on a wound? Well, that was probably never a great idea anyway. If you don’t have clean water, you’re generally better off letting blood flow flush a wound, bathing it in infection-fighting white blood cells.

- Engelhaupt


4 kommentarer:

Anonym sa...

Folk kanske missuppfattar ”finns inte i skadliga mängder” som ”finns inte alls”? Motsatsen är ju en vanlig missuppfattning när man har med kemiska gifter att göra.

Kurt sa...

Problemet är ju att kemiska gifter inte förökar sig som bakterier och virus gör, så om man skulle ha bakterier eller virus i placenta eller hjärna så skulle de ju föröka sig och immunförsvaret skulle vara ständigt aktivt. Många anser nog att de som påstår sig ha funnit bakterier i t ex placenta har kontaminerat proverna när de togs: https://phys.org/news/2019-08-placenta-bacteria-free-zone.html

Hexmaster sa...

Tackar! Vet inte hur viktiga de uppfattningarna är för folk i facket, men det måtte väl betyda något att de aldrig blivit lika vanliga som steril-urinen.

Anonym sa...

Professor Agnes Wold göder uppfattningen att urin är sterilt i en blogg på Sveriges Radio: https://sverigesradio.se/avsnitt/1675534