2021-01-24

"Svea rikes lag" heter den inte

Sveriges Rikes Lag, "gillad och antagen på riksdagen år 1734", därefter stadfäst den 23 januari 1736.

Boken Sveriges Rikes Lag, den berömda i blått med guldtryck, är inte fullt så märkvärdig som man kan tro. Norstedts Juridik väljer ut ett antal lagar och andra författningar i Svensk författningssamling SFS och ger ut dem, i stort sett som vilken bok som helst. "Huvudverket" är SFS. Den var det visserligen länge sedan man kunde klämma in på några ordinära bokhyllor, så lagboken i "fickformat" är nog så användbar.

Frågan är vad den hetat?

Här tänkte jag först vara tvärsäker och påstå att den alltid, överallt, hetat just Sveriges Rikes Lag och inget annat. Namnet Svea Rikes Lag har förvisso förekommit som skriv- och tankefel, liksom på en teaterföreställning och vad annat folk hittat på. Men inte på lagboken.

Fast om det spridda småfelet verkligen är ett fel, så borde det väl vara busenkelt att hitta ett förtydligande ... Eller? Tycker jurister och juridikhistoriker att det är ett så trivialt fel att det inte är värt att uppmärksamma? Eller vad?

Men tills inget annat framkommit så utgår jag ifrån att Sveriges Rikes Lag aldrig hetat något annat än just så, och att de flesta exemplen på "Svea rikes lag" nog beror på att man tycker att ålderdomliga ordval passar i sammanhanget.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Delar av år 1734s lag är i princip ännu giltiga i Finland, för exempel några lustiga bestämmelser i "Byggningabalk", för exempel:
"7 kap.
Huru humblegård skall läggas och uppehållas
1 §
Alle hemman böra humblegård hafva, och lägge bonde goda rötter til fyratijo stänger hvart åhr, til thes the blifva tuhundrade vid helt hemman. Sker thet ej; böte för hvart åhr en daler, och lägge äntå som sagdt är, utan thet pröfvas, at humblegård ther ej läggas, eller uppehållas kan.
2 §
Länsman käre å höste Ting til them, som humblegård således ej langdt hafver, och uttage böterna innan Thome dag. Försummar thet Länsman; gifve sielf the böter ut.

3 §
Finner bonde för sig humblegård til tuhundrade stänger; hålle then vid macht, och öke, ther han gitter. Låter han humblegården förfalla; böte en daler för hvarje fyratijo stänger. Lägger han then aldele öde; böte tijo daler och rätte humblegård up igen."

och
"12 kap.
Huru svin måge i ållonskog släppas"

Anonym sa...

Här kan man läsa hela 1734 års lag

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/Anonym/titlar/SwerigesRikesLag1734/sida/iv/faksimil

Mats E sa...

Byggningabalken gäller väl i Sverige också? I alla fall bestämmelserna om svinen i ollonskogen.

Mats E sa...

https://lagen.nu/1736:0123_1