2021-01-19

NE:s ouppdaterade ordbok

Norstedts randiga ordböcker är klassiska. De övertogs 2015 av Nationalencyklopedin NE, som fortsätter att ge ut och uppdatera materialet. Utgivningen är såväl digital som i form av fysiska pappersböcker. Det sistnämnda är sannerligen inte självklart; vi får se hur länge det kommer att fortsätta.

När det gäller uppdaterandet av materialet ... Så finns det några frågetecken. [Uppdaterat: Som nu rätats ut, se längst ner i bloggposten]

Här är tre ord som jag slagit upp på deras hemsida, www.ne.se (gemensam för uppslagsverk och ordbok):

biodynamisk — som endast använder naturliga gödselmedel och allmänt naturenliga metoder; om odlingssätt ~t jordbruk [...] HIST.: sedan 1942

påskhare — ett (harliknande) fabeldjur som spelade en viktig roll i gammalnordiskt påskfirande. HIST.: sedan 1901

mödomshinna — hinna som (delvis) täcker slidans mynning hos en kvinna som inte har haft samlag och vanl. brister vid första samlaget. HIST.: sedan 1734

Dessa definitioner kan jämföras med de som NE lagt in i sitt uppslagsverk, här lätt hopredigerade:

biodynamisk odling — form av ekologisk odling, där man avstår från fabrikstillverkade, lättlösliga gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel samt sätter särskild tilltro till "kosmiska inflytanden", bl.a. vid framställning av komposter, vartill s.k. biodynamiska preparat utnyttjas.

påskhare — barnfiktion: en hare som lägger ägg eller kommer med ägg till barnen, parallell till julens tomte. Känd från sent 1600-tal i Pfalz och Elsass, lanserades efter 1850 över hela Tyskland av sötsaks- och leksaksindustrierna som påsksymbol för barn.

mödomshinna → slidkrans — slemhinneveck som utgår från slidmynningens bakre kant och som delvis täcker slidöppningen [...] har spelat en viktig roll som bevis för en bruds kyskhet.

Det där var olika bud. Bitvis väldigt olika. Och uppslagsverkets texter är inte bara längre utan korrektare. Bortsett från uppgifterna om de tidigaste beläggen (där jag snabbt hittar belägg från/uppgifter om 1939, oförändrat 1901 resp. 1682) är ordboken snett ute eller har helt enkelt tvärfel. När jag skriver detta i januari 2021 är jag heller inte den förste som påpekar det.

När det gäller biodynamisk odling framställer man den som om den vore identisk med ekologisk odling (hopblandningen är inte ny, jämför bloggposten Biodynamik hos Svenska akademien m fl). Nog borde man ta med något om den ockulta aspekten? Och åtminstone nämna konstruktörens namn, som här i NE: "Biodynamisk odling har sin idémässiga utgångspunkt i Rudolf Steiners antroposofiska åskådning."

Det första exempel jag hittat där någon påpekat för Norstedts, som på den tiden fortfarande stod för driften, att de är snett ute med biodynamiken gäller inte den helsvenska ordboken utan den svensk-engelska, där organic översattes till "biodynamisk" istället för korrekta "ekologisk".

Jag kontaktade då er om saken - jag vill minnas att första gången var 2007. Därefter har jag gjort det några gånger till, men har alltså fått inga eller knapphändiga svar. Och översättningen organic - biodynamisk står fortfarande kvar.

- Anders Lindqvist: Öppet brev till Norstedts ordboksredaktion, bloggen vemihelvete februari 2013

Chefen svarar och hälsar att organic minsann översätts till "ekologisk" sedan en tid tillbaka, såväl i deras orddatabaser som på papper, och att den felaktiga bara finns kvar i deras största engelska ordbok "Professionell".

Det kommer naturligtvis att korrigeras även där — om det kommer en ny tryckt upplaga. Det som gäller nu är ju främst det digitala.

- Håkan Nygren, chef Norstedts Ordbok, februari 2013

När jag just nu, i januari 2021, går till ne.ord.se och slår upp organic föreslår ordboken icke desto mindre översättningen "biodynamisk".

Om företeelsen påskhare skrev folklivsforskaren följande inför en tidigare påsk:

I anknytning till påskhelgen vill många dagstidningar ge läsarna information om våra påsktraditioner. Till exempel om påskharen. Därvid har det hänt att man har förlitat sig på Nationalencyklopedins ordbok. Det borde man inte ha gjort. Där kan man nämligen läsa: [se ovan] I denna definition har praktiskt taget allt blivit fel.

- Bengt af Klintberg: Mysteriet med haren som började värpa, SvD 28 mars 2013

Jag vet inte när den "gammalnordiska" epoken inträffade — ordet finns inte med i NE:s ordbok — men nog får man ett intryck av hedendom. NE:s uppslagsverk berättar att de kom till Sverige efter sekelskiftet 1900 vilket är korrekt. Varifrån kommer idén om "gammalnordiska" påskharar? Det närmaste jag hittat är när Jacob Grimm (en av bröderna) 1835 föreslog en koppling till den germanska gudinnan Ostara/Ēostre (se även bloggposten Påsk, Ishtar och okunnighet). Men påskharen fanns inte på hennes tid. Det är som om man skulle försöka reda ut Kalle Ankas roll i medeltidens julfirande.

Till sist ordet mödomshinna och dagens överlägset tyngsta faktoid. För sagan om det påtagliga intyget på kvinnans oskuld är det sannerligen inte bara Norstedts/NE som spridit. Men nu har tiden sedan länge runnit ut för en av de mest klassiska myterna över huvud taget. Vi vet, eller borde definitivt veta, att hinnan i sin klassiska betydelse inte finns och aldrig har funnits. Däremot har tron på den ställt till det något ofantligt genom seklerna. Även en mycket kort beskrivning av ordet bör därför snudda vid såväl den närmaste medicinska motsvarigheten som begreppets historik. Så som man gör i NE. Men som man inte gjorde i Norstedts ordbok, och fortfarande inte gör i NE:s ordbok.

- @dunkels konverserar med @norstedts på Twitter i oktober 2015

En som bevakat Norstedts, numera NE, på denna punkt är Elza Dunkels. Efter den första påstötningen ovan blev det fler. Men inte har det räckt.

En uppenbar fördel framför en tryckt encyklopedi är naturligtvis uppdateringshastigheten. Det tycks dock inte bara ha med mediet att göra, det finns även en inbyggd tröghet i de gamla systemen. Hur skulle vi annars kunna förklara att Norstedts ordbok även i sin app har en urmodig och helt felaktig definition av mödomshinna? En app som uppdateras ideligen borde kunna ha lika aktuell information som Wikipedias uppslagsord.

- Elza Dunkels: Wikipedia fyller 20 år, bloggen Nätkulturer 15 januari 2021

Ja, hur skulle vi kunna förklara det?

*

Att uppdatera digitalt material av den här sorten är rent tekniskt ett ögonblicks verk. Men det är ju inte det som tar tid, utan att bestämma sig för vad där ska stå. I dessa fall — kanske många fler? — måste det dessutom finnas någonting annat. Det vore kanske intressant att få reda på vad det en gång i tiden var som hindrade Norstedts från att fixa uppenbara fel när de blev tipsade om dem, och vad det är som än idag hindrar dem.

*

Uppdaterat: Fick, till slut, en förklaring. NE:s ordbok är på väg ut. Den uppdateras inte längre, ens officiellt. (Vilket visserligen inte förklarar tidigare års orubblighet.) Ersättaren Svensk Ordbok (finns på oundgängliga svenska.se) har tagit över mycket material — bland annat definitionerna av biodynamisk, påskhare och mödomshinna — men där är en ny upplaga på väg. Den ska bli intressant att läsa. Och framför allt att se om inlämnade korrigeringar blir till faktiska uppdateringar.


Inga kommentarer: