2021-01-31

Varför är sinkadusen bra?

En klassisk sinkadus slogs inte med 2T10 2T12 [!] men det var sådana jag hade till hands när jag behövde bildexemplet.

Om begreppet är bekant? Sinkadus.

Sinkadus, en femma o. en tvåa i tärningsspel

- Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok: sinkadus

Spelvärlden är och förblir en pålitlig leverantör av ord och uttryck till det allmänna språket. Här är några exempel från olika tider: Börja på ny kula, gå bet, svinhugg går igen, gask (troligen från kortspelet vira), frispel, levla ... Och så sinkadus, efter medeltida lågtyska sinke och dus. Den etymologin är lätt att hitta.

Det är svårare att ta reda på varför. Vad var poängen med en sinkadus? Varför blev en femma och en tvåa synonymt med lyckträff? Och vilken sorts spel gällde det?

Spelet ifråga är bräde (Wikipedia: Bräde (spel)). Det spelas med ett tärningspar. Varje utfall har ett namn som sägs högt när man slagit det, med det högsta värdet först. Så hette 1-1 ettor all eller essena par (samma ord som kortet), 3-2 trojadus, 5-2 sinkadus, 6-2 sex dus, 4-4 kvartaner, 5-5 sinkor all, 6-5 sex sinka, 6-6 sexor all, och så vidare.

Sinkadusens särställning försvagas när man, efter Hellquists tips, ser att en nära släkting använts på samma sätt:

... Jag betraktar det som varje människas plikt att efter förmåga trassla upp sin levnads väv och se hur mönstret är byggt. Annars blir det ju intet sammanhang, utan man lever som på en trojadus, utan hållning och stil, som vädret blåser.

- DN 10 juni 1923

Detta belägg är tämligen sent, ordet användes mest på 1800-talet. Inte för att det någonsin verkar ha varit i närheten lika vanligt som sinkadus. Det är dock intressant att ingen förklaring ges, utan läsarna förväntas förstå vad som menas (vilket visserligen framgår av sammanhanget). För fler belägg, se Ordbog over det danske sprog: Trøje-dus; kanske ordet varit vanligare där.

Om sinkadusen 5-2 aldrig haft någon särställning kanske den användes som bild om slump i allmänhet? Därav preciseringar som "en lycklig sinkadus" (1902). Det hade ju varit onödigt om sinkadusen haft ett värde i sig, som exempelvis en fin uppsättning kort i poker.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Kul! Jag har inte tänkt på kopplingen till bräde/backgammon! Oftare tänker man på 1-1, 6-6, 1-6 eller 1-2 i varianten "acey deucey" som bra slag!

Anonym sa...

Jag har alltid trott att ordet sinkadus överlevt på grund av tärningsspelet Craps. Kan det stämma?

Anonym sa...

Det är tolvsidiga tärningar på bilden. Inte tiosidiga.

Hexmaster sa...

… Just dessa går från 0–10 och har en extramoj dessutom så … Är det dodekaedrar ja. Helt korrekt.