2021-01-06

Hur Ivar blev Ivar Lo

Sedan Gösta Berlings saga har en sådan debut som Adolf Johanssons De röda huvudena icke förekommit — Vårt land har fått en ny diktare. En skildrare som endast få. En stor och ursprunglig talang med sin egen röst och sin egen framställningskonst.

- Thore Blanche i Aftonbladet (1917)

Idag är bröderna Adolf och Gustaf Johansson från Oskarshamn tämligen bortglömda. För hundra år sedan var det tvärtom. De var inte bara kända utan berömda och sålde stora mängder, i synnerhet De röda huvudena som Bonnier gav ut i ett tjugotal upplagor. Så de går nog att jämföra med självaste Selma Lagerlöf beträffande kvantiteterna. Vad gäller kvalitéerna ... Verkar det vara en annan historia. Jag har inte sett något som tyder på att bröderna blivit orättvist bortglömda, om man säger så.

Att "Johansson" var såväl inmutat som förknippat med sämre litteratur var två anledningar till att Ivar Johansson ville ha ett annat efternamn. Det hävdade åtminstone Lars Furulund, som kände Ivar länge och väl. Men det nom de plûme han antog 1923, och som han fortfarande är känd som, var inte det som han fick officiellt godkänt. "Lo" underkändes eftersom det var upptaget av en annan släkt.

Efter flera avslag bad han 1926, året före debuten med ”Vagabondliv i Frankrike”, att få namnet Loson inregistrerat. Även det avslogs. Men den 8 april 1927 godkändes namnet Loe.

- Hans O. Alfredssson: Ivar Lo-Johansson hette egentligen Loe, SvD 23 februari 2010

"Karl Ivar Loe" är ingen man känner till. Men det var så han "egentligen" hette.

Ivar själv hävdade alltid att "Lo" burits av en gammal släkting. Om det stämt hade det nog varit enkelt, eller åtminstone ganska enkelt, att visa. Men hittills har så inte gjorts.

Det har förgäves letats i arkiven efter statarsläkten Johanssons gamle båtsman Lo, som Ivar Lo åberopat i en av sina skrifter och även omnämnt i inlagor till Kungl. Maj:t angående nytt släktnamn.

- Lars Furulund, "Hur Ivar Johansson blev Ivar Lo", Ivar Lo-sällskapets medlemstidning Ivar Lo 2010

Det förefaller som om båtsmannen var påhitt, uppfunnen av Ivar. En annan förklaring till valet av "Lo" som lanserats rör jägare som den unge Ivar beundrade, och som han så småningom ville ha en association till. Furulund tvivlar på den historien och det är inte svårt att hålla med.

Var det så att Ivar helt enkelt valde ett namn som lät bra? Proletärförfattaren, som många säkert ser som motpolen till image-medvetna bästsäljare och influencers, ägnade ju namnfrågan en hel del energi. Berodde det på att det var en central del av hans "varumärke"?


2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vet inget om Ivar Lo Johanssons släkt men jag vet att "Lo" har varit ett soldatnamn under indelningsverkets tid.

Hexmaster sa...

Nej det ifrågasätts inte. Men så god koll vi har på folk i det här landet så är det svårt att hitta på släkt.