2020-08-20

Schrödingers korsord

New York Times publicerar dagligen korsord. På valdagen den 5 november 1996 fanns det en speciell dubbel-ledtråd: 39 vågrätt "Lead story in tomorrow's newspaper, with 43 Across (!)", dvs svar med två ord. Ordet i 43 vågrätt var ELECTED; det första, på sju bokstäver, kunde fyllas i med båda kandidaterna, såväl CLINTON som BOBDOLE. De lodrätta ledtrådarna fungerade med båda svaren. Här anges de med båda alternativen.

23 "Shewing shop purchase": YARN/YARD
27 "Short writings": BITS/BIOS
35 "Trumpet": BOAST/BLAST
39 "Black Halloween animal": CAT/BAT
40 "French 101 word": LUI/OUI
41 "Provider of support, for short": IRA/BRA
42 "Much-debated political inits": NRA/ERA

Och så här såg de lösta korsorden ut:


Man kan tänka sig alla korsordslösare som satt och funderade på hur man i en tidning som tryckts före valet kunde avslöja vinnaren ...

Detta var ingalunda det första "Schrödinger-korsordet" som publicerats. Men jag vet inte om någon satt ihop ett finare exemplar, med dagsaktuell koppling och allt, än Jerry Farrell i New York Times 5 november 1996.


1 kommentar:

LarsW sa...

De skulle kunna göra om det i höst. TRUMP och BIDEN har ju fem bokstäver vardera. Spänningen stiger.