2020-08-16

Plommonstop

Som hattmodell kör vi med Otto von Habsburg* ca 1930, med två kolleger i bakgrunden.

Se, så godt som alla herrarne hade hatt på hufvudet; jag såg till och med en som var nog anspråkslös att uppträda i ett grönskiftande sådant der vanligt rundt plommonstop.

- Sign. Dan i DN den 14 mars 1898

"Plommonstop". Varifrån kommer detta begrepp? Vad betyder det? Urpsrungligen var ordet ett slanguttryck, från skolpojkar i Nyköping närmare bestämt; det är det som ordbokens "(vard.)", vardagligt, minner om, en etikett som ter sig malplacerad idag då "plommonstop" helt enkelt är vad kubben kallas. Det som jämfördes med var, såvitt jag funnit, verkligen ett stop ((dryckes)kärl på 1,3 liter) för plommon – om här finns någon djupare betydelse, gärna humoristisk, så går den mig förbi.

(vard.) bildl.: låg, rundkullig, styv herrhatt; jfr knall-hatt 2 a, kubb, sbst.2 3 a, stop. Landsm. XVIII. 8: 32 (1900; skolpojksuttryck fr. Nyköping). Bergman OllaPodr. 60 (1905). (Chaplin är) en genial komiker, med en underbar mimisk uttrycksfullhet från plommonstopet ned till fotsulan. GHT 1936, nr 83, s. 3. —

- SAOB: PLOMMON-STOP

Det måste vara ovanligt med ett plagg som kan bäras av såväl ärkehertigar som luffare (den senare på sin premiär i Kid auto races at Venice (1914)). Däremot är det inte det minsta ovanligt med ord som går från obskyr gatuslang till att bli fullkomligt etablerade; betydligt vanligare än ord som går andra vägen.

Det är heller inte det minsta ovanligt att hitta äldre belägg för ord än det som anges i SAOB. Det är bara att slå i arkiven.


* Hans fulla förnamnsförteckning var för lång för att ta med ovan, för ståtlig att utelämna; den lyder i sin helhet Franz Josef Otto Robert Maria Carlos Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix René Ludwig Gaetano Pius Ignazius.

Inga kommentarer: