2020-08-13

Makrillens matvanor

Ill. Miles E. Rost
Födan utgöres dels af krustacéer [kräftdjur, Crustacea] och andra smärre hafsdjur, dels af fiskyngel och smärre fiskar.
- Nordisk Familjebok (1912): Makrillsläktet

Det där är vad makrill äter. Och omvänt har folk alltid ätit makrill. Åtminstone några.
Under historiens gång har många människor haft en avog inställning till makrillen som under vissa tider ansågs vara oätbar! En annan gammal tro säger att makrillen var asätare. Man trodde att den livnärde sig på lik från drunknade sjömän och att den anföll människor som föll i havet. Fisken slängdes snabbt tillbaka i havet! Nu har vi blivit mer förnuftiga och den första vårmakrillen anses vara en delikatess!
- Sjömatsfrämjandet (Facebook): Makrill, 29 april 2015

Jag vet inte hur många som tagit tanken på hur stort allvar. Var det något man bara sade eller något man faktiskt trodde? Och när inföll "vissa tider"? Det är dock lätt att konstatera att det sedan mycket länge fiskats och ätits makrill i mängd. Liksom att påståendet om asätar-fisken verkligen cirkulerat.
I fråga om makrillen härskar också en gammal seglivad fördom, som påstår att den skulle livnära sig av drunknade. Trots att det sedan länge är bevisat att makrillen ej kan bita sönder någonting, tycks denna legend vara nära på omöjlig att utrota. Låt oss hoppas att en yngre generation av husmödrar definitivt vägrar att tro på detta gamla skrock, så att makrillen, som är både delikat och billig, blir utnyttjad i stor stil under sina säsongsmånader!
- SvD 6 november 1939

3 kommentarer:

Anonym sa...

En viss tid, verkar vara efter Skagerakslaget då döda sjömän flöt iland längs Bohuskusten. Står en del om det i denna magisteruppsats https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49450/Uppsats-PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y


/magnus

Anonym sa...

Jag tror inte myter om djurs asätande hindrat folk från att äta dem. Ålar är asätare på riktigt med det hindrar inte att folk äter dem.

Anonym sa...

Kräftor kräva dessa drycker.

'Kräftor är allätare och äter bland annat löv, insekter, fisk och kadaver.'

MVH

Hans