2020-08-05

Den ariska svenskan

- Professor Carl Säve under Svenska Fornminnesföreningens tredje allmänna årsmöte i Visby, 31 juli–2 augusti 1873

En nutida läsare kan studsa vid beteckningen "arisk". Men ordet har inte bara använts inom den pseudovetenskapliga rasbiologin, utan även inom den vetenskapliga språkforskningen. Där var det synonymt med det som idag kallas indoeuropeiska, sedan allt "ariskt" blivit, minst sagt, besudlat.
arier, den egna benämningen på de folk som talar indoiranska språk, den östliga grenen av de indoeuropeiska språken. Termen arier användes i äldre, särskilt tysk, vetenskaplig litteratur för alla indoeuropeiska språkbärare.
- NE: arier

Jag har sett uttrycket i svenska språkvetenskapliga sammanhang efter kriget. Men de beläggen är få.

- Göran Knutssons Hos människor i Himalaya recenseras i SvD 13 december 1954

Idag verkar aryan främst användas i indiska sammanhang, ensamt eller i sammansättningar som indo-aryan. Det minner om ursprunget: Sanskritens ārja, "ädel, av familj". Att detta var en social distinktion snarare än en etnisk är en anledning till att folk slutat använda begreppet. Om nu inte resten skulle räcka.

3 kommentarer:

Christian_Henriksson sa...

Ska jag vara ärlig finner jag termen "tschudisk" mer intressant, särskilt som den verkar baka ihop finskugriska, turkiska samt baskiska i en och samma grupp.

Hexmaster sa...

Det var intressant! Tschudiska eller tjudiska verkar ha använts om det vi idag kallar finsk-ugriska språk. Det har funnits och finns mängder av förslag på hur olika språk hör ihop. Som den ural-altaiska hypotesen, som kopplade ihop turkiska och finska med familjer. Och baskiska, som nog är ett isolat, har parats ihop med allehanda språk. Men just "tschudiska" var ny även för mig.

Anonym sa...

Jag sparkar bakut när folk förknippar baskiskan med första bästa språkgrupp. Särskilt när minsta gemensamma nämnaren är talarnas föregivna underlägsenhet. Jag tror att alla baskiskans släktingar har dött ut helt innan de dokumenterats ordentligt. Det kan ha funnits släktingar i Kaukasus och området strax söder om det. I så fall skulle det förklara likheterna mellan områdets språk och baskiskan. Där talas indoeuropeiska, kartvelska och kaukasiska språk.