2018-05-08

Förvillande förvirrande i GP

Häromåret återgav Kristian Wedel på Göteborgs-Posten ett samtal med en läsare som undrade varför det inte fanns några horoskop i tidningen. Redaktören föreslog att det kanske främst berodde på att horoskop inte fungerar. Det svaret uppskattades inte.

Inte för att den som suktar efter tramshoroskop behöver leta. För det är märkvärdigt många tidningar i vår upplysta tid, där ting som källkritik och skillnaden på sant och falskt dessutom fått extra mycket uppmärksamhet på sistone, som fortfarande kör med sådant. Men måhända GP är på väg att krypa till det publikfriande korset, och bland all kvalitetsjournalistik* lägga in horoskop.

För söndagen den 6 maj 2018 hade man ett helt uppslag under rubriken Astrologi – ett nygammalt sätt för vägledning. Det var kemiskt fritt från kritik och skepticism.

Artikeln utgjordes av intervjuer med två personer. Först gör den existentielle psykologen Fredrik Bengtsson tveksamma uttalanden om att det fria livet i Sverige leder till psykisk ohälsa, och att "i länder där religionen är stark upplever människor mer lycka". Jag har ingen koll på existentiell psykoterapi men Fredriks insats var ingen god reklam.

Men framför allt intervjuar Lotta Engelbrektson astrologen Agneta Orlå. Den astrologi hon företräder är inte billigt trams, utan avancerat trams med timpeng. Och som så ofta i den vidskepliga branschen är budskapet dubbeltydigt. Först förklaras att horoskopen bara visar vilka utmaningar man har i livet – som om man inte visste det! – men så fort det är sagt så är det glömt. De arbetsprover hon lagt upp på hemsidan (Blindtolkningar) visar att hon arbetar med en klassisk metod: Lagom vaga, allmängiltiga och till intet förpliktigande karaktärsteckningar där man alltid kan hitta saker som stämmer in på vem som helst.

Med tanke på att astrologen avfärdar kvällstidningshoroskop och "det är inte så enkelt som att man enbart tillhör ett stjärntecken" (vilket visserligen är sant för "riktig" astrologi) så är det märkligt att journalisten därefter omedelbart övergår till att beskriva folk enbart utifrån vilket stjärntecken de tillhör. I något som man på skämt skulle kunna kalla en faktaruta, rubricerad Detta står stjärntecknen för, listas det vanliga blajet där den som tillhör X är "ärlig, generös, idealistisk", Y "envis, beskyddande, lojal" och så vidare. Av oklar anledning kompletteras de med uppgifter om hur många svenskar som tillhör det ena eller andra stjärntecknet. Med största sannolikhet är sistnämnda uppgifter fel eftersom datumgränserna mellan tecknen varierar. Med garanterad sannolikhet är de förstnämnda uppgifterna irrelevanta eftersom de är så ospecifika, och rentav underkänts av astrologen ett par spalter tidigare.

Mest problematisk av allt är nog "faktarutan" ovan där forskare jämfört sjukdomshistorier med födelsemånader. Inte för att uppgifterna i sig är fel. Birth month affects lifetime disease risk: a phenome-wide method  av Tatonetti, Boland et al 2015 är en vetenskaplig studie där födelsedatum jämfördes med 1688 olika diagnoser hos knappt 1,8 miljoner personer, och där man fann statistiskt signifikanta samband hos 55 diagnoser. Orsakerna gick man inte in på, och man poängterade att de samband man funnit var långt mycket svagare än faktorer som kost och motion.

Men vad har denna information för koppling till uppslaget i övrigt? Ska den tolkas som ett sorts vetenskapligt belägg för att astrologi är sann och riktig? I så fall är detta det mest flagranta förvillande jag sett i GP på länge.

Om man läser på aldrig så lite om Agneta så finner man att hon har många strängar på sin lyra. Till exempel jobbar hon med drömterapi och påpekar om och om igen saker som att "Var och en av oss lever i den berättelse vi själva skapar". Den standardfrasen må låta uppmuntrande och käck men är en annan formulering av "det är ditt fel om du är sjuk".

Det är den mörka delen av vidskepelser och förvillande: Det är inte bara något att skratta åt utan i värsta fall destruktivt.
... Med tanke på vilken riktning det här samtalet är på väg att få kan vi nog vinna lite tid om jag redan nu förklarar att jag inte heller tror på helande kristaller, slagrutor, kolloidalt silver, Loch Ness-odjuret, homeopati, elallergi, tomten eller tandfen. En tidning som har en fyr – upplysningens symbol – i logotypen kan nog inte ha horoskop.
Har ni inga horoskop?! Varför inte det?, GP 27 januari 2016


* Deras beteckning: "Kvalitetsjournalistik" står med i mallen för betalväggen på gp.se.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Här kan det vara värt att nämna tidningen Metro, som låter textroboten Astrid producera horoskop. De läsare som vill ha dagens horoskop som ofarligt samtalsämne vid fikabordet på jobbet får sitt, samtidigt som tidningen inte sprider pseudovetenskap genom att låta påskina att någon verkligen skulle ha studerat stjärnhimlen innan texten skrevs.
/Cathy

Unknown sa...

Var det bara jag som kom att tänka på XKCD-strippen https://xkcd.com/882/ med tanke på månadssjukdomarna?

Hexmaster sa...

Studien *ska* ha utförts enligt konstens alla regler... Men helt oavsett är jag rätt säker på att forskarna bakom skulle bli tämligen irriterade över att resultatet av deras mödor tas som intäkt för astrologins irrläror.

Agneta Orlå sa...

Hej! När jag googlade på mitt namn så hittade jag detta inlägg.... Eftersom det var jag själv som blev intervjuad så vill jag bara framföra att jag håller med en hel del angående den kritik som framförts här ovan. Jag hade ingen möjlighet att kontrollera vad journalisten själv lade ut apropå de extremt förenklade stjärnteckenutsagorna. Den sk solteckenastrologin är jag väldigt försiktig med att hålla liv i, då det skulle innebära att det existerar 12 människotyper, och inte gör den seriösa astrologin på långt när rättvisa. För egen del tillhör jag inte dem som gillar generaliseringsastrologi och jag har under åren konsekvent nekat då jag fått anbud av olika tidningar att skriva dessa "spalter" i tidningar eftersom jag ser dem som både oseriösa, omöjliga att göra och definitivt inte gör astrologin rättvisa- tvärtom. Sorgligt tycker jag! Ett riktigt horoskop - värt namnet - är ställt utifrån exakta födelseuppgifter inkl klockslag och plats - och visar på de psykologiska behov en individ har - och bör uttrycka för att må bra. Detta är dock ej detsamma som att man genom horoskopet skulle kunna förutsäga allt i detalj eller vara "spåtant" och leverera färdiga svar. Det är ett - bland många - verktyg till självinsikt och självkännedom., men inget som kan förutsäga något om individens moral eller medvetenhetsnivå - den ansvarar man själv för. Skulle astrologin innebära att man skulle kunna döma eller stämpla individer istället för att visa på konstruktiva vägar att lära sig hantera sig själv och sitt liv, skulle jag vara den första som slutade ägna mig åt detta. Jag har istället under 40 år sett och använt astrologin som ett fantastiskt terapeutiskt verktyg. Och det är också så jag anser att den skall användas. Då hör den hemma i psykologins värld - och inte i tidningsspalter där man läser "horoskop" "på skoj"...