2018-02-07

Några problem med Vikingarnas tid

Häromdagen nämndes att föreningen Historieforum Västra Götaland anmält SVTs serie Vikingarnas tid. Den sändes under jul- och nyårshelgen och finns naturligtvis på SVT Play. Västgötarna kallar det "Mälardalspropaganda", med massor om Birka och Uppsala men "de nämner inte ens Västsverige vid namn". De levererar även en konspirationsteori: Att serien skulle vara en mälardalsk kontring av utgrävningarna vid Kata gård vid Varnhem mitt emellan Vänern och Vättern. Där har man gjort riktigt fina fynd, som till exempel odiskutabla belägg för etablerad kristen verksamhet så långt tillbaka som på 900-talet, eller lång tidigare än i Mälardalen med omnejd.

Nu är Historieforum Västra Götaland mindre intresserade av vetenskaplighet än att upphöja det egna landskapet. Föreningen grundades av Verner Lindblom, ett av de "tyngre" namnen i den pseudovetenskapliga västgötaskolan. Den gjordes känd av Dag Stålsjö genom tv-serien Svearikets vagga i början av 1980-talet. Utgångspunkten var att Birka, gamla Uppsala och Sigtuna i själva verket legat i Västergötland; liksom självaste Asgård; med mera. Och den traditionen håller de levande än idag. (Att såväl Västergötland som Östergötland har långa, rika och väl belagda historier är naturligtvis något helt annat.)

Icke desto mindre finns det flera problem med Vikingarnas tid. Tillkämpade muntrationer och varierande nivå (som när enkla begrepp förklaras men inte svårare) åsido, liksom en känsla av att det vi ser är en nedklippt version av en serie som var tänkt att bli åtminstone dubbelt så lång, så finns det historiska och arkeologiska märkligheter så det räcker. Här är några.

Uppåkra?
Det finns framför allt två märkvärdiga platser i vårt område, som skvallrar om täta kontakter med romarriket: Uppåkra i Skåne och Helgö, en liten oansenlig ö på vägen in i Mälaren ...
- Avsnitt 1, 18:30

Helgö och Birka besöks och beskrivs ingående. Uppåkra, som var betydligt större och fanns under betydligt längre tid än Birka, nämns inte mycket mer än så här. Kanske för att det ligger i "Danmark", trots att vi just fått veta att nationerna var ett senare påfund?

Sveaprinsessan
Kanske bland det häftigaste är att man beger sig söderut i Östersjön och skickar vad som kan tänkas vara en sveaprinsessa från gamla Uppsala, som alltså får färdas med en sån här rodd båt hela vägen längs med östkusten och sen in vid platsen för Hedeby där man kan ta sig upp för en å och sen så är det bara 1,5 km för att dra båtarna över land, och så är man över i Tyska bukten. Sen seglar man ner längs södra Nordsjön och landar här strax norr om London i East Angeln, alltså i östangeln, där hon blir bortgift med en liten engelsk småkung: Rædwald.
- Avsnitt 1, 56:00

Det är verkligen en tänkt sveaprinsessa.

Rædwald är en historisk person (varför han nu beskrivs som "liten småkung") som kanske låg begravd i en av de fina gravarna i Sutton Hoo. Om hans hustru, med vilken han fick (minst) två söner, antyder den vördnadsvärde Beda att hon var en hedning ... Och det är allt vi vet om henne.

Det är ett faktum att det finns många likheter mellan gravarna i Sutton Hoo och vendeltida gravar i uppländska Vendel (just så) och Valsgärde, och man har funderat på hur eventuella kontakter mellan platserna kan ha sett ut. Dessa fakta kunde Lindström ha nämnt utan någon påhittad prinsessa.

Sveariket
Läget ca 1000:
Sveakungarna expanderade sitt rike som sträckte sig från Östersjökusten från Blekinge i söder runt Mälardalen och en bra bit upp i Norrland. Man har pinkat revir i Baltikum och vill gärna expandera ytterligare.
- Avsnitt 3, 4:00

Bortsett från att karta och beskrivning skiljer sig åt, så utgjordes det som skulle bli Sverige vid den här tiden av en lös union av stammar – återigen, så vitt vi vet.
Ordet ”Svea rike” är en efterhandskonstruktion och någon ”vagga” i benämningen geografisk lokalitet, bygd, där allt började går inte att identifiera. Det medeltida svenska kungariket formades mellan 900-talet och 1200-talet genom att nätverk av stormän, vars familjer förfogade över egendomar i flera landskap vid Mälaren och Vättern, ömsom allierade sig med varandra och ömsom bekrigade varandra, med följd att ett gemensamt politiskt system successivt växte fram. Endast brottstycken av utvecklingen är känd, såsom kristnandet, kyrkobyggandet, myntpräglingen, gästningen, ledungen, de kungliga egendomarna (”Uppsala öd”) och vissa kungaval. Vi vet också att det inte var ovanligt med mer än en kung samtidigt – se bara på andra hälften av 1000-talet, 1120-talet och mitten av 1100-talet. Om det fanns en ”vagga” bestod denna av människor – nätverkade stormän och deras familjer – snarare än av ett specifikt landskap.
- Dick Harrison kommenterar begreppet "Svearikets vagga"

SVT har en förträfflig blogg på kontakt.svt.se där man samlar kritik, frågor och svar om olika program. På SVT Kontakt: Vikingarnas tid tas ett par frågor upp, som beläggen för att Uppsala tempel alls funnits (det har jag inga problem med) eller att kungarna i Uppsala bredde ut sig med våld ("expanderade") snarare än det komplicerade spel som Harrison antyder.

Kort sagt är Vikingarnas tid ett mestadels bra och trevligt program. Det skäms dock av såpass många, stora och märkliga märkligheter att det är förunderligt att se det hela i public service, därtill presenterat av Årets folkbildare 2007.

I sammanhanget är det synnerligen ironiskt att man i Vikingarnas tid valt att illustrera vikingatida miljöer och människor med filmklipp från Fotevikens museum, som ligger i Skåne ... Eller jag menar "Danmark".

2 kommentarer:

Anonym sa...

Den norra gränsen på kartan över Sveariket är ju verkligen helt absurd. Att det så uppenbart saknas kunskap i vissa historiska frågor sänker ju förtroendet för hela programmet, hur välgjort det än är i övrigt.

Unknown sa...

Som synes på kartan över "Sveariket" så har det UPPSLUKAT Västergötland ända ner till Skåne/Danmark. Det är ju just sånt här vi Västgötar blir så förbannade för!

Man skall inte göra sig rolig över Dag Stålsjö, i serien Svearikets Vagga inleder han med frågeställningen _ varför ligger alla gamla konungar och deras ätter begravda i Varnhem? Är det kanske här vi skall söka vår historia... Ja,så här 35 år senare visade det sig att han hade 100% rätt!
Sen vill jag bara påpeka att mycket av den Vikingatida miljön i Vikingarnas tid var filmad i Ekhagens Fortidsby som ligger i Västergötland-