2018-02-20

Kylslagen

Ångskåpsbad med kall, kylslagen eller varm dusch à 1 kr. 50 öre pr bad.
- Stockholms Badanstalt levererade ångbad/dusch hem till dig, DN 23 april 1879

Ordet kylslagen har använts länge, flitigt, och med olika betydelser.
1. kylig
2. tempererad efter att tidigare ha varit kall; om dryck
- Svensk Ordbok

Och här börjar det bli förvirrat:
1) vars temperatur (hetta l. köld) blivit mildrad, tempererad; särsk. om vätska, i sht dryck.
2) kylig, sval, kall; särsk. om luft o. d.
- SAOB: KYLA-SLAGEN

Det "slagna" avser att man slagit i lite dryck av annan temperatur. Men SO:s 2) täcks ju bara delvis av SAOB:s 1). Idag är ett kaffe som fått några droppar sval grädde inte kylslaget, men det har tidigaäre kunnat vara det. Det är dock inte så "enkelt" som att uttrycket muterat till sin motsats (vilket är vanligare än man kan tro), utan ett mångtydigt ord som tappat andra betydelser än SO:s 1).

Inga kommentarer: