2018-02-13

Migrationsverkets prov i kristendom

Bristfälliga kunskaper om kristen tro och teologi hos Migrationsverkets asylutredare har varit föremål för återkommande kritik. [...] Frågor som ställs vid intervjuerna ligger till grund för myndighetens bedömning om den sökande får asyl eller inte.
- Anna Bieniaszewski Sandberg: Här är frågor Migrationsverket ställer till asylsökande som konverterat, Dagen 13 februari 2018

Följande frågor kan alltså vara skillnaden på liv och död. Hur väl lyckas mina bitvis gruvligt lärda läsare?
 • Vad är skillnaden mellan protestantismen och katolicismen?
 • Vad skiljer en missionsförsamling mot andra kyrkor som pingst och Svenska kyrkan?
 • Redovisa för vad som hände från skärtorsdagen till påskdagen.
 • Vad innebär treenigheten för dig, just relationen till fadern och sonen och den helige Ande?
 • Vilka olika riktningar finns det i kristendomen?
 • Vad är förbjudet enligt kristendomen?
 • Vilka regler finns det för att leva rätt enligt kristendomen?
 • Vad finns det för skillnader mellan olika samfund och kristna traditioner?
 • Måste man tillhöra en religion för att hjälpa varandra och visa kärlek, eller kan även en ickereligiös person ha de egenskaperna?
 • Vad heter de psalmer ni sjunger i kyrkan?
 • Förklara skillnaden mellan kristendomens och islams syn på Jesus.
 • Vad menas med att Jesus dog för att sona våra synder?
 • Diskuterade ni i kyrkan om Jesus är människa eller Gud, eller båda delarna. Svara ja eller nej.
 • Finns det någon eller några andra skrifter i kristendomen, förutom Bibeln?
 • I vilken del av Bibeln står Fader vår? Har det något nummer?
 • Vad hette Jesus föräldrar?
 • Var föddes Jesus?
 • Finns det några skillnader mellan Gamla och Nya Testamentet?
 • Har ni diskuterat svärdverserna i Bibeln?
 • Kan du berätta lite om vad som står i Matteus 10:34?
Även om denna blogg har en mycket sval inställning till religion som något annat än ett historiskt fenomen så finns det ingen anledning att skicka folk i döden enbart för att de får för många "fel" på ovanstående besynnerligheter.

2 kommentarer:

HJ sa...

Den som vill läsa från grunden hittar en nyligen publicerad magisteruppsats
https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1674/1674202_uppsats-jakob-svensson.pdf

Det bör kanske förtydligas att frågorna ovan är hämtade från flera olika protokoll från olika utredare och olika sökanden, alltså exempel på frågor som utredare ställt. De utgör alltså inget renodlat kunskapsprov som där visst antal fel leder till avslag.

/Håkan

Anonym sa...

Hm, det är lätt att raljera. Emellertid, när folk hävdar att de behöver politisk asyl för att de konverterat till kristendomen i ett land där detta är förbjudet så finns det väl tre handlingsalternativ:

1 Man kan strunta i detta som flyktingskäl
2 Man kan försöka undersöka det från fall till fall
3 Man kan låta "jag är kristen" vara ett "sesam öppna dig" för alla som vill lämna dessa länder och komma till Sverige

1 är omoraliskt och strider mot ingångna konvenvetioner. 3 skulle få orimliga konsekvenser. Återstår 2

Hur då undersöka ifall någon verkligen har konverterat till kristendomen på riktigt eller ljuger för att få asyl.

Ja det får väl bli sådana här frågor bland annat. Somligt har jag svårt att begripa mig på, annat synes mig vara just den sorts frågor jag skulle ställa. Om en person påstår sig vara kristen men inte kan sjunga några psalmer finns det utmärkt anledning att vara misstänksam.

Sensemaker