2018-02-11

Engelsk medicin mot engelska sjukor

När allt fler märkligheter och underverk av olika slag började strömma in från den nya världen så gav de även upphov till motreaktioner. Som till exempel inom medicinen. Vad var egentligen så märkvärdigt med de här örterna och rötterna från Amerika? Var det inte bara snobberi? Skulle verkligen en god och rättvis Gud kunna vara så elak att han gav Europa en sjukdom vars enda bot han satte i Amerika?

Så resonerade Timothie Bright i den 1580 utgivna Treaties Wherein is Declared the Sufficience of English Medicines for cure of all diseases cured with medicine. Gud har ju försett varje land med resurser för dess invånare att förse sig med mat, dryck och kläder; varför skulle han göra ett undantag för mediciner? Skulle mänskligheten behöva förlita sig på krämares nycker för att bevara sin hälsa? Och är det inte en absurd tanke, att kristna ska behöva förlita sig på hedningar och barbarer?

Argumentera emot det, den som kan!1 kommentar:

Anonym sa...

Utmaningen antagen! Jag resonerar från Timothie Bright perspektiv vilket innebär att den bibliske Gudens existens och välvilja är självklar.

"När nu Gud, i sin outgrundliga vishet, har valt att göra så att Jesu ord inte är tillgängliga för hedningarna i Amerika, menade han givetvis att vi som goda kristna skulle föra Ordet dig. Vi har tills de senaste hundra åren varit ordentligt slappa i denna plikt, ty Amerika hade kunnat upptäckas mycket tidigare ifall vi ansträngt oss mera för att hitta nya länder för Kristus. Törhända menade han att ifall han placerade goda mediciner i Amerika skulle det uppmuntra oss i vårt arbete och ge oss en belöning redan i denna världen. Gud har satt goda mediciner i Amerika för att vi skall åka dit och missionera. Precis som köld är ett tecken på att vi måste bränna fler katoliker. Gud är förvisso stor och barmhärtig."

Sensemaker