2016-11-09

Varför är republikanerna röda?

BBC:s karta över presidentvalet 2016 är bra för att den tydliggör antalet elektorer, vilket ger en mer rättvisande bild av utslaget än om man fyller ut delstaternas ytor med färg. Men varför är demokraterna blå och republikanerna röda? Borde det inte vara tvärtom? Rött för vänster är väl internationellt (?), men är blått för höger en europeisk grej?

Frågan har, så klart, en egen artikel på Wikipedia. Där anges att det var först på 1970-talet som valvakorna i tv började färgkoda delstaterna. Att använda flaggans färger var givet, och ofta fick demokraterna rött och republikanerna blått:
"It's beginning to look like a suburban swimming pool," the television anchor David Brinkley noted on election night 1980, as hundreds of Republican-blue light bulbs illuminated NBC's studio map, signaling a landslide victory for Ronald Regan over the Democratic incumbent Jimmy Carter. Other staffers, Time magazine wrote, called it "Lake Reagan."
- Tom Zeller: Ideas & Trends; One State, Two State, Red State, Blue State, New York Times 8 februari 2004


Men självklart var det inte. Det kunde variera från kanal till kanal, från år till år:
CBS, from the 1984 election on, used the opposite scheme: blue for Democrats, red for Republicans. ABC used yellow for one major party and blue for the other in 1976. However, in 1980 and 1984, ABC used red for Republicans and blue for Democrats. [...] By 1996, color schemes were relatively mixed, as CNN, CBS, ABC, and The New York Times referred to Democratic states with the color blue and Republican ones as red, while Time and The Washington Post used an opposite scheme.
- Wikipedia: Red states and blue states

Dagens färgschema etablerades ordentligt så sent som 2000. Det var det märkliga valet som aldrig tog slut, då Bush d.y. vann över Gore efter ett evighetsräknande i Florida. Nu syntes kartorna inte några futtiga timmar på valnatten, utan exponerades för hela världen, dag efter dag, i tv, tidningar och på nätet. "Röda" och "blå" stater diskuterades flitigt. Det kraftigt ökade användandet ledde till en likriktning. Denna hade, verkar det som, lika gärna kunnat gå åt det ena hållet som det andra; att det blev som det blev kan mycket väl ha varit en slump.

2 kommentarer:

starkmjoelk sa...

Jag tror att det inte helt och hållet är slump heller. Röd som politisk färg förknippas främst med socialismen och i USA även med Sovjetunionen. I Europa har socialdemokratiska partier och de vänster därom naturligt identifierat sig som en socialistisk gren. I USA däremot är socialist ett skällsord och inget av de stora partierna skulle kalla sig det.
Att tilldela D, som oftast ses som vänsteralternativet, rött kan ses som att man försöker förknippa dem med socialism, kommunism, kopplingar till Sovjet etc. Däremot är det orimligt att uppfatta det som en antydan att Reagans R vore kommunistvänner. Medier kan ha undvikit det för oss européer uppenbara färgvalet för att undvika att ses som att de försöker implicera något med färgerna och därmed framstå som opartiska.
Detta är bara en helt personlig teori, jag har inga källor som styrker den.

Hexmaster sa...

Intressant idé, fast demokraterna var som sagt röda rätt ofta.
Men dem/rep verkar aldrig ha förknippats med färger på samma sätt som flera svenska partier, det har varit åsnan och elefanten som gällt (liksom älgen jag skrev om nån gång).